tisdag 5 juni 2012

Vilka är palestinska flyktingar?

Ett intressant förslag har lagts fram i senaten i USA. Förslaget gäller de palestinska flyktingarna och det går ut på att de palestinska flyktingarna skulle behandlas på samma sätt som andra flyktingar. Vilket skulle betyda att flyktingstatus inte skulle gå i arv.
Det finns kanske omkring 30.000 riktiga palestinska flyktingar i livet, alltså personer som flydde undan kriget mellan araberna och Israel 1948.
Men enligt UNRWA som tar hand om de palestinska flyktingarna finns det omkring 5 miljoner flyktingar. Detta på grund av att barn, barnbarn och barnbarns barn till palestinska flyktingar fortfarande räknas som flyktingar.
Denna galenskap gör den palestinska flyktingfrågan till ett olösligt problem som bara växer och växer.
UNRWA har till uppgift att bevara de palestinska flyktingarna som flyktingar medan FN:s flyktingorgan för världens övriga flyktingar, UNHCR,  har till uppgift att försöka lösa flyktingarnas problem genom att omplacera dem eller hjälpa dem att flytta tillbaka.
Palestinierna verkar vara mycket negativt inställda till förslaget.

Palestinians: US refugee bill may delay peace
 "Legislation would force State Department to differentiate between Palestinian refugees and descendants of refugees.

 The amendment to a bill, recently approved by the Senate Appropriations Committee, mandates that the secretary of state must report how many of the Palestinians serviced by the United Nations Relief and Works Agency fled or left homes in Israel during the War of Independence and how many are only their descendants."

Inga kommentarer: