fredag 27 februari 2015

Tidningen Läraren publicerar propaganda från EAPPI-deltagare

Tidningen Läraren har i sitt senaste nummer (nr 5  26.2.2015) två artiklar på mittuppslaget skrivna av "människorättsobservatören" Nanette-Marie Forsström.Hon deltog i EAPPI programmet som i Finland sköts av Kyrkans utlandshjälp och till deltagarnas uppgifter hör att de efter en tremånadersperiod bland palestinierna skall  fortsätta att påverka i hemlandet. Artiklarna i Läraren är en del av denna uppgift.
Deltagarna i EAPPI programmet är inga neutrala observatörer utan de får tydligen en skolning som går ut på att de så effektivt som möjlig skall svartmåla Israel och blunda för de palestinska kränkningarna av mänskliga rättigheter.
Den ena rubriken i Läraren lyder: "Gasad på skolgården " Det handlar om tårgas men rubriken blir osmaklig eftersom tanken naturligtvis går till gasandet av judar under Förintelsen.
Artiklarna handlar inte om det palestinska skolväsendet som  naturligtvis kunde intressera läsarkåren utan om Israels dåliga behandling av palestinierna.
Citat:
"...I mitten av folksamlingen står två under tioåriga pojkar och håller om varandra. De ser rädda ut,och det har de all orsak att vara.Snart kommer de nämligen att föras bort till polisstationen. 
Välkommen till Hebron på ockuperade palestinska Västbanken - en plats där skolvägen är långt ifrån trygg och där barnens rättigheter dagligen trampas på...
...Och så skjuter han, och skjuter, och skjuter, tårgaspatron efter tårgaspatron...
...Vi tårgasas på morgonen och på eftermiddagen. Soldaterna provocerar medvetet eleverna, och rör sig i närheten av skolan eller till och med på skolgården...
...Ockupationen behöver inte utbildade människor, utan tvärtom tjänar den på att förstöra utbildningen..."

Jag har tidigare granskat EAPPI- programmet och Kyrkans utlandshjälp och bifogar några artiklar i ämnet, samt några utdrag från texterna.

Detta är vad EAPPI och Kyrkans utlandshjälp åstadkommer

Kyrkans utlandshjälp övervakar pro-israeliska grupper

Kyrkans utlandshjälp och Israel

Kyrkans Utlandshjälp på fel väg

 En fotoutställning med namnet LIFE, OCCUPIED ordnas i Helsingfors av tre deltagare i EAPPI- programmet som i Finland koordineras av Kyrkans Utlandshjälp.
EAPPI säger sig sända observatörer till västbanken för att rapportera om brott mot de mänskliga rättigheterna och stöda palestinier och israeler som arbetar för fred.
I verkligheten verkar det som om de håller på med hjärntvättning av deltagarna.

 Fotograferna har tillsammans tillbringat 9 månader  på västbanken tillsammans med palestinier, alltså på ett område där över 90 % av befolkningen lever under de palestinska myndigheternas kontroll.
Jag har inte sett fotografierna men utgående från deras text kan man anta att de inte beskriver hur palestiniernas yttrandefrihet beskärs av de palestinska myndigheterna eller hur "hedersmördare" slipper straff eller hur människor fängslas godtyckligt.Knappast har man heller lyckats fånga på bild hur mördandet av judar glorifieras i samhället eller hur palestinier angriper israeler,både civila och militär med stenar och brandbomber.
Nej, enligt deras beskrivning ovan finns det bara en som gör sig skyldig till brott som är värt att nämnas och det är naturligtvis Israel.
Om man som observatör med uppgift att bevaka de mänskliga rättigheterna endast ser fel hos Israel måste det vara något allvarligt fel i utbildningen av dessa observatörer och tyvärr är det nog inte fråga om ett misstag av utbildarna. 

... Senaste vecka gick direktorn för Kyrkans utlandshjälp Antti Pentikäinen ut i de finländska tidningarna och sade att de grupper som uttrycker ett starkt stöd till Israel är en delorsak till att det är så svårt att få en lösning på konflikten i Mellanöstern.
Han sade vidare att det finns pro-israeliska grupper som använder kyrkans lokaler till att uppvigla till hat och våld mot palestinierna.Pentikäinen nämnde också att man inom Kyrkans utlandshjälp fått ta emot direkta hot på grund av sitt biståndsarbete bland palestinierna.
Jag måste medge att jag inte tror på vad Pentikäinen säger. Visserligen finns det antagligen personer som någon gång uttryckt sig mindre klokt vid något möte i någon kyrka men Pentikäinen säger att det finns grupper som samlas i våra kyrkor som uppviglar till hat och våld och det är något helt annat.
Om Pentikäinen har rätt i sina påståenden måste någon ta tag i saken och förhindra att kyrkorna används till att uppvigla till hat och våld.
Om Pentikäinen hittat på hela historien måste saken enligt min mening utredas.
För att om möjligt få reda på lite mera sände jag ett e-mail till Pentikäinen med några frågor. Brevet finns härunder.Tyvärr svarade direktor Pentikäinen undvikande på så gott som alla frågor och jag blev inte ett dugg klokare efter att ha läst hans svar. Om hans påståenden har verklighetsgrund borde han öppet kunna redogöra för vem, var och hur uppviglingen till hat och våld förekommer.
Eftersom Pentikäinen med sina diffusa påståenden misstänkliggör alla Israelgrupperingar i allmänhetens ögon hade jag hoppats på ett klart svar av honom. Men endera vill han inte eller så kan han inte svara på mina frågor. Jag kan inte göra mer åt saken men hoppas att någon med tid och kunnande skulle gräva lite under ytan.

Kyrkans utlandshjälp sänder ut volontärer till de palestinska områdena inom det så kallade EAPPI programmet.Alla som satsar av sin egen tid för att frivilligt arbeta med något de tror på är värda respekt men det kan gå fel. Jag råkade för några dagar sedan läsa en insändare i den svenska tidningen Dagen som berättade om en svensk frivilligarbetare som återkommit från sin period bland palestinierna och nu höll föredrag om livet i Palestina. Föredraget gjorde ett sådant intryck på åhörarna att en man efter föredraget utropade:”Varför har inte någon berättat detta för oss tidigare? Man borde skära halsen av alla judar!” Föredragshållaren kommenterade bara: ”Man måste skilja på judar och israeler.”
Varför hänvisar jag till insändaren i Dagen? Därför att det är ett klart exempel på det som Pentikäinen kallar uppvigling till hat och våld. I dethär fallet kom det från en grupp/person som stöder palestinierna.Jag hoppas att det var ett olycksfall i arbetet och att andra volontärer som återvänder kan ge en mer nyanserad bild av verkligheten så att inte åhörarna går hem med en vilja att skära halsen av judarna.
Jag hänvisar också till insändaren i Dagen därför att det är lika klara och tydliga exempel på uppvigling till hat och våld som jag önskar att Pentikäinen skulle ge istället för ett närmast obegripligt svammel.


... Eftersom Kyrkans utlandshjälps relation till Israel och pro-israeliska grupper har varit ett aktuellt tema tog jag mig tid att se efter vad som finns om Israel på KUH:s websidor.
KUH deltar i EAPPI programmet, såhär beskrivs programmet:
"EAPPI (Ecumenical Accompaniment in Palestine and Israel) är ett internationellt ekumeniskt partnerskapsprogram som inleddes år 2002 på begäran av kyrkorna i Jerusalem. Det stöder lokala samfund och civilbefolkningen i kritiska situationer i anslutning till konflikten och rapporterar om hur de mänskliga rättigheterna respekteras i Israel och Palestina."
I praktiken sänds frivilliga till Jerusalem, Betlehem, Hebron, Tulkarem, Jayyous och Yanoun. De frivilliga arbetar alltså endast bland palestinier så arbetet är inte så neutralt som man vill påskina.Israel beskylls upprepade gånger för hur illa de behandlar palestinierna men jag såg inte någon kritik mot palestinierna.
De frivilliga som sänds ut får skolning och om skolningen följer samma mönster som den version av Israels och Palestinas historia som ges på EAPPI:s hemsida är det en mycket palestinsk version.
Jag har inte gjort någon grundlig undersökning men jag skall ge några exempel från EAPPI:s hemsida " Israel och Palestina, områdets historia. Om det är denhär veresionen som Kyrkans utlandshjälp vill att allmänheten skall serveras är det inte märkligt om det kommer kritik mot pro-israeliska grupper.... Kyrkans Utlandshjälp bedriver vid sidan av sin hjälpverksamhet en omfattande politisk verksamhet som går ut på att svartmåla Israel.
Om verksamheten bara skulle gå ut på att hjälpa palestinierna skulle det inta vara något problem men nu satsar organisationen resurser på att måla upp en falsk bild av Israel och situationen bland palestiniern. Ibland blir den ensidiga "information" man ger av situationen så fel att man kan tala om medvetna lögner och försök till att lura allmänheten i Finland.
Just nu pågår en kampanj där organisationen försöker påverka beslutsfattarna att kräva att de israeliska produkter som produceras i "olagliga bosättnigar" inte skall få säljas som israeliska utan produkterna borde märkas med beteckningen "bosättning/palestinska området".

Om personerna bakom kampanjen skulle vara personer som inte haft möjlighet att skaffa fram information och bakgrundsfakta kunde man kanske har överseende med dem men nu är så inte fallet och jag anser därför att det är fråga om ett försök att lura beslutsfattare och allmänheten.

Man har också satsat resurser på att producera en video" Laittomat naapurit" (olagliga grannar).Där man gång på gång påstår att judisk bosättning på det man kallar västbanken är olagliga.

Man väljer att dölja det faktum att långt innan Israel blev självständigt och innan Jordanien ockuperade  området väster om  Jordanfloden (och gav namnet västbanken till det som är Judéen och Samarien) så bodde judar i området.
Judarna fördrevs när Jordanien olagligt ockuperade området ( även från östra Jerusalem) men efter att Israel erövrade området i kriget 1967 kunde judar återvända till området.
Hela området väster om Jordanfloden (nuvarande Israel och det som kallas västbanken) har genom bindande internationella avtal getts till det judiska folket för att de där skall få återupprätta sin nationalstat. (San Remo konferensen och stadgarna för Palestina Mandatet)
Därför blir inte judisk bosättning i området olaglig hur många gånger än pro-palestinska organisationer eller politiker säger det.
(Det finns bosättningar som är olagliga enligt israelisk lag och det finns fall där bosättningar byggts på privatägd arabisk mark. Sådana fall bör naturligtvis åtgärdas på lämpligt sätt, men judisk bosättning i sig är inte olaglig)
Ett exempel på judar som tidigare bodde på det som kallas västbanken är judarna i Hebron. För exakt 84 år sedan, den 24 augusti 1929, attackerade araberna i Hebron judarna  och dödade 67 personer, män, kvinnor och barn.
Det var först efter att Israel erövrade området 1967 som judarna kunde återvända till Hebron.
I samband med massakern 1929 förstördes Avraham Avinu synagogan, idag är den återuppbyggd.
Kyrkans  Utlandshjälp skulle antagligen beskriva återuppbyggarna som olagliga bosättare, men sanningen är mer komplicerad än så.

 

En betydande minoritet bland muslimer i Europa stöder terrorattacker

En gallupundersökning bland muslimer i Storbritannien visar att 27 % av dem har sympatier för motiven bakom attacken mot Charlie Hebdo i Paris för en tid sedan.
Den stora majoriteten av muslimerna stöder inte terrorattacker mot organisationer och personer som enligt deras tycke förlöjligar Muhammed. Men beroende på hur frågan ställs är det mellan 10 och 30% av muslimerna som mer eller mindre stöder attacker.
Inom EU finns det ca 20 miljoner muslimer, 10 - 30 % betyder 2 - 6 miljoner människor.
Om man överför gallupresultatet till hela EU området betyder det att det finns över 2 miljoner muslimer i Europa som anser att organisationer som publicerar bilder av Muhammed förtjänar att bli attackerade.

Poll: 1 in 4 British Muslims sympathize with 'Charlie Hebdo' gunmen 

BBC poll

onsdag 25 februari 2015

Israels FN-ambassadör Prosor säger sanningen igen

 Charter of the United Nations: Maintaining International Peace and Security


Seventy years ago, representatives of 50 nations met in San Francisco met to draw up the Charter of the newly formed United Nations. President Truman addressed the conference saying, “With this Charter the world can begin to look forward to the time when all worthy human beings may be permitted to live decently as free people.”

The signatories believed that every man and woman on this earth has dignity and rights. After witnessing the ravages of two world wars in the span of a generation, they understood that freedom is never free. It is not enough to write a charter or give a speech, freedom must be fought for.

Mr. President,

Article 1 of the UN’s Charter outlines the institution’s four purposes.

The first is to maintain international peace and security and take effective measures for the prevention and removal of threats to peace.

The greatest threat to global security is posed by radical Islamist groups like Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, ISIS, and Boko Haram. The battle being waged against these groups is a battle between civility and barbarism, between pluralistic and totalitarian societies, between tyranny and freedom.

Day by day extremism is spreading its ugly tentacles and in the process, destabilizing communities and nations. The threat is obvious and it is growing, and yet this Council has been reluctant to take decisive action. Worse, it has on occasion, surrendered to those nations that harbor, fund and support terrorist groups. 

On January 28th Hezbollah terrorists fired anti-tank missiles at an IDF vehicle in northern Israel, killing two Israeli soldiers and injuring seven others. Hezbollah immediately claimed responsibility for the attack. One would think that in light of this clear admission of guilt, the Security Council would immediately and unequivocally condemn Hezbollah. Yet it took an entire week to release a statement that didn’t even mention the terrorist group.

If we intend to fight terror, we must not differentiate between terror and terror - there is no good terror or bad terror group, and we must treat them all alike.

Hezbollah has held Lebanon hostage for the better part of three decades and now seems intent on holding the Security Council hostage as well. Thanks to the backroom dealings of its Iranian patron, Hezbollah has been allowed to continue its reign of terror.

Here in the theater of the absurd, it wouldn't surprise me if ISIS was given a starring role on the Human Rights Council.  Let me be clear - this institution cannot claim to uphold international security while indulging those nations that are actively undermining peace and security.

Mr. President,

The second purpose of the UN Charter is to advance relations among nations based on respect for the principle of equal rights.

If we are honest with ourselves then we will admit that we have not done enough to defend basic freedoms. One example is the Middle East - Across the Middle East repressive regimes seek to control what people think, how they are educated, whom they can love, and what they believe.

For 2,000 years, Christian communities dotted the landscape of the Middle East. Today that figure has dwindled to less than 10 percent. We saw an example of this brutal persecution just last week when ISIS beheaded 21 Egyptian Coptic Christians in Libya.

But it’s not just Christians being persecuted; all minority groups are at risk. As we speak, Yazidis, Bahai, Kurds, Christians and Muslims are being executed and expelled by radical extremists at a rate of 1,000 people per month.

Extremists have unleashed a plague of persecution believing that by silencing individuals, they can silence civilization. Nobel prize winner and humanitarian activist, Elie Wiesel said (and I quote), “Wherever men and women are persecuted because of their race, religion, or political views, that place must - at that moment - become the center of the universe.” 

Millions of men and women look to us to defend their dignity and their rights and we are simply not doing enough to help them.

Mr. President,

The third purpose of the Charter is to promote and encourage respect for human rights.

The primary body responsible for upholding this principle is the Human Rights Council. Members of the Council currently include Saudi Arabia, Qatar, Algeria, and Venezuela. I imagine there isn’t a person in this room who would want to be placed on trial in one of the countries. And I would think that no one here would be willing to write an article criticizing one of these governments while living under its dominion - certainly not if you valued your liberty or your life.

Yet these and other human rights offenders are given leadership roles in this institution. In 2008, for example, Saudi Arabia - a regime notorious for public executions, lashings, and beheadings - was elected the special rapporteur of the UN’s Third Committee dealing with human rights.

The fact of the matter is that this institution has been hijacked. The ruthless autocracies that jail journalists rush to lecture us on the virtues of a free press. The repressive dictatorships that persecute political opponents filibuster on the sanctity of free and fair elections. And the mass-murdering tyrannical regimes preach to us about human rights.

Yet, instead of criticizing these regimes, the very nations that undermine international peace get elected to the UN bodies responsible for maintaining global security. In 2013, the General Assembly elected Iran to the UN committee that deals with disarmament and international security. This is like inviting North Korea to write a resolution on cyber security.

But the absurdity doesn’t end there. Last year Iran was elected to serve as Vice Chair of the UN’s legal committee - an unusual choice given that Iranian citizens are denied due process and fair trials. It’s remarkable that Iran is so active in international affairs given that its citizens are not afforded opportunities to participate in Iranian national affairs.

Mr. President,

The fourth and final purpose of the Charter is to be a center for harmonizing the actions of nations.

Mr. President - you convened this debate to reaffirm international commitment to the principles outlined in the UN Charter. The Charter speaks about the United Nations as a center for harmonizing the actions of nations, but the only harmony I hear, is the chorus of condemnations aimed against Israel.

This institution will never live up to the principles in its charter so long as it persistently, consistently, and insistently focuses on Israel. Last year, the General Assembly adopted 20 resolutions singling out Israel for condemnation and only three resolutions to protest the actions of all other nations combined.

The worst humanitarian crisis of our generation is taking place in Syria where over 200,000 men, women, and children have been murdered by a regime that employs torture, starvation, chemical weapons, and barrel bombs. And yet the General Assembly passed just one resolution condemning the brutal Syrian regime.

Since 2006, more than half of all resolutions adopted by the U.N. Human Rights Council in criticism of a particular country have been directed at Israel. This isn’t logical, it isn’t moral - it is simply prejudice.

When the actions of the UN are placed against the yardstick of its Charter, the institution simply doesn’t measure up. We are failing those who need us most.

Mr. President,

Last night Hollywood celebrated the Oscars, and as millions tuned in, I thought of the following.

If the Oscars for Maintenance of International Peace and Security were given at the UN, I would not be surprised if these candidates were awarded prizes.

In the Best Actor Category - for acting like a peace loving country while developing nuclear capabilities, denying the Holocaust, and threatening the destruction of another member state... the Oscar goes to Iran.

In the category for Best Supporting Actor - for its unrelenting support to the Assad Regime in killing hundreds of thousands of civilians... the Oscar goes to Hezbollah.

In the category for Best Visual Effects - for making women disappear from the public sphere, the Oscar goes to... surprise surprise... Saudi Arabia. No competition there.

And finally, for rewriting history, the Oscar for Best Editing goes to... the Palestinian Authority. But the truth is - the Palestinian Authority already received enough prizes from this institution.

Mr. President, Oscars aside, if we want to pursue peace and security in the real world, it is time to bring down the curtain on this theater of the absurd and return the original values of the UN Charter back to center stage.

Thank you, Mr. President.

De palestinska myndigheterna dömdes att betala skadestånd

En amerikansk domstol har dömt de palestinska myndigheterna att betala ett skadestånd på över 500 miljoner dollar för terroristattacker som begicks under intifadan i början av 2000-talet.
Det var 10 amerikanska familjer som drabbades av terrorattacker under åren 2000-2004 som stämt de palestinska myndigheterna.
Domslutet ses som viktig eftersom det är första gången som det i domstol slagits fast att de palestinska myndigheterna var ansvarig för terroristattacker. Att så varit fallet är väl känt för dem som följt med händelserna och det måste ha varit ett svårt jobb för försvaret att sköta försvaret i domstolen.
De palestinska myndigheterna uppgav att de kommer att överklaga domen.

Historic US terror verdict charges Palestinian Authority with over $655m. in damages  (Jerusalem Post)
"... The suit, brought forward by 10 American families who lost relatives in the terrorist attacks, featured a host of all-star witnesses, including top PLO official Hanan Ashrawi, former top IDF intelligence and military prosecution officials, and the current head of the PA’s “CIA.”

Historic verdict against PA in lawsuit by terror victims (PMW)
"...The families sued the Palestinian Authority for damages, saying that the PA was responsible for the terror attacks in which they were personally injured or their relatives were killed. Yesterday, the US court ruled that the PA is financially liable for $655 million in damages for involvement in those terror attacks.

PMW submitted two expert opinions to the court as well as hundreds of certified translations and PA TV videos showing PA promotion of terror from 2000 - 2004 (the period relevant for this trial).

In addition, PMW provided documentation of the PA's support for terror and acceptance of responsibility after the terror attacks. PMW showed that the PA celebrates terror attacks and rewards terrorists with ‎high salaries and other benefits, including some of the terrorists involved in the specific terror attacks of ‎this lawsuit.‎.."


Mahmoud Abbas erkänner att han sänt terrorister på uppdrag
Amnesty gör bort sig igen

Amnesty International har publicerat sin årliga rapport om mänskliga rättigheter. Tanken är kanske god men när man läser vad de skriver om Israel inser man att organisationen inte bara granskar hur mänskliga rättigheter följs utan också driver en politisk linje där Israel svartmålas.
Israel anklagas för krigsförbrytelser som det inte finns några bevis för.Israel ställs därmed i samma grupp som Irak och Syrien.
Amnesty föreslår att vapenleveranser till Israel skall avbrytas.
I praktiken betyder det att Amnesty anser att Israel inte skall ha rätt att försvara sig. För AI får Israel tydligen tas över av Hamas och Hizbollah och varför inte IS. Det skulle vara resultatet om inte Israel med vapen i hand skulle försvara sitt territorium och sin befolkning.
Hur mänskliga rättigheter i området därmed skulle förbättras kan man fråga sig.
Dåligt omdöme och politiskt vinklade rapporter gagnar varken AI eller någon annan.Trovärdigheten försvinner.

Amnesty urges halting arms to Israel, others guilty of 'mass atrocities' 
" Amnesty International called on the global community to stop war crimes by halting arms shipments to countries such as Iraq, Syria and Israel that could use them to commit “mass atrocities.”

tisdag 24 februari 2015

Lögner om Israel i media

Daily Mail och flera andra nyhetsrapportörer meddelade i går att Israel öppnat dammar i södra Israel och medvetet översvämmat Gaza med vatten under veckoslutets regnväder.
Nyheten innehöll inte en droppe sanning, det finns inga dammar i södra Israel. Översvämmningarna förorsakades av regnvädret.
Daily Mail citerade bland annat den palestinske generalen Said Al-Saudi som påstod att "Israel öppnat dammarna utan förvarning".
Efter att Daily Mail informerats om att det inte finns några dammar i södra Israel ändrade man rubriken men fortsättningsvis fanns påståendet om dammarna kvar i texten.
Daily Mail beskrev också städerna Nablus och Jenin på västbanken som "Två av Gazas storstäder på västbanken". Västbanken och Gaza är två åtskilda geografiska enheter men det var man tydligen inte medveten om.
 
Daily Mail geography fail: UK paper claimed Israel flooded 'Gaza's major West Bank cities'

Foton från Honest Reporting:


Efter att Daily Mail upplysts om att det inte finns dammar i södra Israel: