fredagen den 18:e april 2014

EU:s bistånd till de palestinska myndigheterna kritiseras

Michael Theurer, ordförande i Europaparlamentets utskott för budgetkontroll kritiserar EU för dess ansvarslösa bistånd till de palestinska myndigheterna i en artikel i Wall Street Journal.
Läs artikeln här:
och en svensk översättning här:
...Regeringen på Västbanken är det enda organ som tar emot EU-medel oavsett mänskliga rättigheter eller ekonomiska resultat...
...EU är i dag den största bidragsgivaren till den palestinska myndigheten, som förlitar sig främst på utländska donationer. Men europeiska lagstiftare har en skyldighet att se till att EU-medel inte avleds från de ädla ändamål för vilket de är avsedda.
I sin rapport, som publicerades i december, pekade Europeiska revisionsrätten på stora brister i hanteringen av EU-stöd till den palestinska myndigheten och uppmanade till en seriös översyn av finansieringsmekanismen.
Bland annat kritiserade revisionsrätten att det inte finns några villkor för EU:s bistånd till den palestinska myndigheten... Detta är ett överraskande undantag från principen om EU:s berömda "mer för mer", enligt vilket EU erbjuder förstärkt partnerskap och fler incitament för länder som gör fler framsteg mot demokratiska reformer. Denna princip gäller för alla andra mottagare av EU-stöd i världen. Med andra ord är den palestinska myndigheten det enda organ som tar emot EU-medel oberoende av dess mänskliga rättigheter eller ekonomiska resultat...
... Den palestinska myndigheten avsätter till exempel en betydande del av sin budget till att betala löner till palestinska fångar som dömts för terrorbrott. Dessa löner är upp till fem gånger högre än den genomsnittliga lönen på Västbanken. Fångar får också stora anslag från den palestinska myndigheten...

onsdagen den 16:e april 2014

Jude mördad på sederkvällen

Baruch Mizrachi sköts till döds i sin bil nära Hebron när han tillsammans med sin familj var på väg att inleda påskfirandet på måndag kväll.
Flera bilar besköts med automatvapen men bara Baruch dödades och hans fru skadades.
Ingen terrororganisation har tagit på sig ansvaret för attentatet och man anser det troligt att attentatet utfördes av någon på privat initiativ.
De palestinska myndigheterna, deras ledare och media, hedrar mördare som tagit livet av judar som hjältar och betalar lön åt dem om de blir fängslade. Det är därför helt naturligt att det förekommer spontana attacker mot judar.
På begäran har det kommit ett avståndstagande till mordet från de palestinska myndigheternas sida:
PA Minister of Religious Affairs Mahmoud Al-Habbash met with Israeli journalists today and condemned this week's murder of an Israeli:

"This Israeli who was murdered, it hurts... We condemn the killing of any person. The principle of killing and violence is completely unacceptable."  
[Israel Army Radio, April, 16, 2014]
Problemet är att uttalandet är rena hyckleriet.Samme man sade för två veckor sedan när han inte riktade sig till israeliska journalister utan till palestinier:

"All the Palestinian prisoners who protected [our] land, honor and homeland are prisoners of freedom; they are prisoners of war. They are not criminals, will never be and have never been. Their hands committed no crime. They were defending themselves. They are an inseparable part of this national Palestinian movement and one of its authentic elements."
[Official PA TV March 28, 2014]


PA duplicity: Glorify terrorists to Palestinians, condemn terror to Israelis (PMW)

Hundreds gather for funeral of Israeli police officer killed in Passover attack

Skola uppkallad efter terrorist fostrar nya terrorister.

 Palestinian girl's goal: "to reach level" of terrorist who killed 37måndagen den 14:e april 2014

Pesach – en inbjudan och en varningFirandet av den judiska påsken inleds måndag kväll då man samlas till sedermåltiden/påskmåltiden.
Jag vill lyfta fram två saker ur påskberättelsen.

Först en inbjudan
När ängeln gick genom Egyptens land för att döda alla förstfödda gick den förbi alla de judiska husen som hade lammets blod på dörrposten.
Ängeln kontrollerade inte om det fanns goda och fromma människor inne i huset eller skurkar och rövare. Det som var avgörande var om lammets blod fanns på dörrposten.
Detta är en av de tydligaste bilderna av hur frälsningen i Jesus Messias, Guds lamm går till. När jag och vilken annan människa som helst accepterar att Jesus, Davids son, dog för mina synder och erbjuder mig förlåtelse då är det som att stryka lammets blod på dörrposten. Jag är räddad, lammets blod räddar mig, inte något som jag gör eller är.
Därefter börjar en vandring tillsammans med Herren Jesus och den kommer att ha sina utmaningar... men själva räddningen är något vi bara får ta emot. Och räddningen undan dödsängeln den erbjuds till alla!

Sedan varningen
Gud gav Farao i Egypten möjlighet att samarbeta, att släppa Israels folk och välsigna dem på deras väg tillbaka till det land Gud hade lovat dem.
Men Farao förhärdade sitt hjärta och sedan förhärdade Gud hans hjärta så att han kämpade mot Gud och Guds plan för sitt folk.
Detta ledde till stor olycka och mycket lidande för Farao och hans folk men det kunde inte hindra Gud att genomföra sin plan med Israels folk och föra dem tillbaka till det utlovade landet.

I vår tid har Gud också gett makthavarna/nationerna möjlighet att samarbeta när han för Israels folk tillbaka till deras hemland.
För snart hundra år sedan såg det ut som om nationerna skulle välja att samarbeta med Gud. Nationernas Förbund gav Storbritannien i uppdrag hjälpa till att återupprätta en judisk stat i deras historiska hemland.
Men nationerna handlade som farao som gav löften bara för att lite senare bryta dem. Idag vet jag inte en enda stat som längre samarbetar med Gud och stöder judarna när de vill bosätta sig i sitt historiska hemland på de områden som Gud gett till dem.
Farao fick betala ett högt pris när han motarbetade Guds plan för sitt folk.
Nationerna i våra dagar kommer inte att komma lättare undan och det kommer till slut att visa sig att de är lika maktlösa som Farao när de försöker strida mot Gud.

Hag Sameah! Glad Påsk!

The Maccabeats är så bra så de får vara med en gång till!

Finns den moraliska resning som behövs hos Israels politiker?

Sammanbrottet i fredsförhandlingarna verkar ha tagit fram den sämsta sidan bland de israeliska politikerna. De beskyller varandra för sammanbrottet i stället för att kallt konstatera fakta: Den palestinska sidan har aldrig varit i närheten av att gå med på en sådan kompromiss som Israel kan leva med.
Det hjälper inte fastän den ena sidan vill ha en fredslösning, båda sidorna måste sträva mot samma mål. Även de ivrigaste fredsaktivisterna i Israel måste inse att det finns palestinska krav som Israel aldrig kan gå med på om de vill ha en framtid som självständig judisk stat.
Ett krav som har inflammerat situationen i Israel är kravet på att Israel bland de fångar som skall friges inkluderar israeliska araber, alltså israeliska medborgare.
Naftali Bennett ledaren för partiet Bayit Yehudi har sagt att hans parti kommer att dra sig ur regeringssamarbetet ifall så sker.
Jag har inte den information som israeliska politiker har och lever inte under den press de lever under men jag anser ändå att de gör ett stort misstag om de låter en terroristorganisation som PLO och en främmande stat (USA) bestämma om hur Israel bestraffar egna medborgare som begår mord.
USA som pressat Israel till sådana eftergifter har här gjort ett oförklarligt stort misstag. USA borde genast när frågan kom upp fösta gången ha klargjort att saken inte ens kommer på frågan.Israel som självständig stat med ett fungerande domstolsväsende skall själv bestämma ifall mördare skall sitta av hela sitt straff eller eventuellt benådas. En benådning skulle aldrig få användas som "muta" för att få palestinierna till förhandlingsbordet.
Redan ryktet om att israeliska araber skulle ingå i den fjärde gruppen av frigivna fångar har skadat förtroendet för regeringen och myndigheter överhuvudtaget.
Det är svårt att säga om den senaste tidens våldsamma sammandrabbningar mellan extrema bosättare och poliser/armén har något med saken att göra. Men faktum är att Israel har problem med en del (liten del) av sin befolkning som tar lagen i egna händer och inte visar någon respekt för myndigheterna.
Läget blir knappast bättre om regeringen gör beslut som strider mot rättsuppfattningen hos de flesta. Inte heller av att politikerna verkar satsa på att söka fel hos varandra, men det är klart den politiska kulturen är annorlunda i Israel än i Norden och många anar att nyval är på kommande.

Bennett: Who is Israel's PM - Netanyahu or Abbas? 

Bereaved family protests mural glorifying Israeli Arab terrorists

Opinion: The pogrom in Yitzhar 

IDF responds to violence at Yitzhar: Deploys Border Police unit to West Bank settlement torsdagen den 10:e april 2014

Fredsförhandlingar...???

Lite överdrivet kan man säga att palestinierna kräver att Israel först skall gå med på alla deras krav, därefter är de villiga att komma till förhandlingsbordet.
Typiskt är också att efter att USA:s utrikesminister Kerry nämnt bosättningarna som ett hinder för fredsförhandlingarna hakade Abbas på  och kom med liknande anklagelser när han träffade EU:s "utrikesminister" Ashton i Kairo.
Detta alltså trots att ett byggstopp i bosättningarna inte varit ett villkor för fredsförhandlingarna.
Abbas konstaterade också kallt att det låg i palestiniernas intresse att ansöka om medlemskap  i internationella fördrag och konventioner och det har Israel inget att göra med. Detta trots att det var ett klart brott mot den överenskommelse man gjorde inför fredsförhandlingarna.
Abbas uppmanade också Arabförbundets ledare att fortsättningsvis stöda honom när han vägrar erkänna Israel som judarnas hemland. Så länge palestinierna vägrar erkänna det faktum att Israel är judarnas hemland är det egentligen onödigt att förhandla.Med den inställningen kan det inte bli fred.

Parterna håller fortfarande ändå kontakt för att förhandla om man möjligtvis kunde fortsätta att förhandla om vad man skall förhandla om...

Source: Still no agreement to extend peace talks, but sides agree to meet again 

Abbas says willing to extend peace talks past April 29

State Dept. urges Israel to keep Kerry’s ‘disappointing’ comments in proper context

US tells Israel: Pollard's release is still on the table 

Bennett calls on PM to annex 60% of West Bank

onsdagen den 9:e april 2014

Kerry gör bort sig igen!

När USA:s utrikesminister Kerry i tisdags inför en senatskommitté redogjorde för förhandlingarna mellan Israel och palestinierna lyckades han ställa till det igen.
Trots att han antagligen försökte vara neutral blev resultatet att han anklagade Israel för sammanbrottet i förhandlingarna. Det värsta var att han som orsak angav att Israel tillkännagett nya byggplaner i Gilo, Jerusalem.
Israel har inte inför de nuvarande förhandlingarna förbundit sig att inte bygga eller planera nya bostäder i Jerusalem eller i Judéen och Samarien. Det är därför en helt omotiverad anklagelse som medför att palestinierna blir ännu svårare att övertyga om att fortsätta förhandlingarna.
I Israel reagerade man med förvåning och besvikelse på Kerrys uttalanden.
I den israeliska inrikespolitiken går oppositionen hårt åt Netanyahu och hans regering för krisen i förhandlingarna.I verkligheten är det knappast mycket Netanyahus regering (eller vilken annan regering som helst) kunde ha gjort för att rädda förhandlingarna. Palestinierna kom tydligen till förhandlingarna för att få så många fångar frigivna som möjligt, inte för att nå ett förhandlingsresultat.
Oppositionen hoppas på nyval och då går man i Israel hårt åt sina motståndare.
Netanyahu har som svar på palestiniernas agerande instruerat sina ministrar att avbryta samarbetet med sina palestinska kollegor.
Palestinierna anklagar därför Israel för att försvåra försöken att rädda förhandlingarna och Hamas uppmanar Abbas att avbryta alla förhandlingar och "släppa lös motståndet".
Det verkar alltså inte vara så mycket konstruktivt på gång för tillfället.

Kerry hints: Israel to blame for deadlocked peace process 

 Analysis: 'Poof, that was sort of the moment’ (Jerusalem Post)
 "It wasn’t what Kerry said on Tuesday, but how he said it, that generated headlines blaming Israel for exploding a deal to extend peace talks."

Israel 'deeply disappointed' with Kerry's 'poof speech' (Jerusalem Post)
 "Secretary Kerry knows that it was the Palestinians who said ‘no’ to continued direct talks with Israel in November; who said ‘no’ to his proposed framework for final status talks; who said ‘no’ to even discussing recognition of Israel as the nation-state of the Jewish people; who said ‘no’ to a meeting with Kerry himself; and who said ‘no’ to an extension of the talks,” the official said.
"At the same time," he said, "in the understandings reached prior to the talks, Israel did not commit to any limitation on construction. Therefore, the Palestinian claim that building in Jerusalem, Israel’s capital, was a violation of the understandings is contrary to the facts. Both the American negotiating team and the Palestinians know full well that Israel made no such commitment.”

tisdagen den 8:e april 2014

Netnayahus kommentar

At the weekly Cabinet meeting Sunday, 6 April 2014

Prime Minister Netanyahu:

"In recent months the State of Israel has conducted negotiations with the Palestinians in order to reach a peace agreement. Israelis expect peace, a genuine peace, in which our vital national interests are assured, with security first and foremost. During these talks we carried out difficult steps and showed a willingness to continue implementing moves that were not easy, in the coming months as well, in order to create a framework that would allow for putting an end to the conflict between us. Just as we were about to enter into that framework for the continuation of the negotiations, Abu Mazen hastened to declare that he is not prepared even to discuss recognizing Israel as the national state of the Jewish People, which we have made clear to both the President of the United States and to other world leaders as well.

To my regret as we reached the moment before agreeing on the continuation of the talks, the Palestinian leadership hastened to unilaterally request to accede to 14 international treaties. Thus the Palestinians substantially violated the understandings that were reached with American involvement. The Palestinians' threats to appeal to the UN will not affect us. The Palestinians have much to lose by this unilateral move. They will achieve a state only by direct negotiations, not by empty statements and not by unilateral moves. These will only push a peace agreement farther away and unilateral steps on their part will be met with unilateral steps on our part. We are ready to continue the talks but not at any price."