tisdag 17 mars 2020

Artiklar från Palestinian Media WatchPA: Jewish history in Jerusalem is "fables and myths" and "imaginary history"

 • Israel is looking for "proof of the alleged Temple," invents "imaginary history… in Jerusalem"
   
 • "The land of Palestine is an Islamic waqf (i.e., an inalienable religious endowment in Islamic law) and no one... would relinquish a grain of its soil"
   
 • PA: Jews "defile the Al-Aqsa Mosque" (i.e., the Temple Mount)

Abbas' deception at the UN: PA claims to recognize Israel, yet message to Palestinians is that all of Israel is "Palestine"
 • Abbas claims to UN: “We recognize Israel”
   
 • Yet on the same day, Abbas' deputy to Palestinians: All Israel is “Palestine”
   
 • Political strategy: “Stages Plan”
  Senior Fatah official says Fatah's goal is “Palestine” replacing Israel: “Palestine” on the 1967 borders is “an intermediate statement”
   
 • Media:
  Official PA daily crossword puzzle teaches the Galilee in northern Israel is in “Palestine”
   
 • Education:
  Activists to distribute the PA’s map of “Palestine” that erases all of Israel in Palestinian schoolsPMW submits brief to the International Criminal Court
In the submission, (click here to read the submission in PDF format) we raised a number of points:
1) There is no "State of Palestine.” In the brief, we explain how the Palestinian entity fails to meet what are known as the “Montevideo Criteria”. These are the internationally applied criteria for deciding whether a certain entity can be recognized as a State.
2) The reliance of the ICC Prosecutor on highly political United Nations General Assembly resolutions is mistaken and without legal basis.
3) The Oslo Accords left a number of subjects open for further negotiations between Israel and the PLO, including Jerusalem, settlements, Palestinian refugees, and borders. Accordingly, it would be impossible to recognize a "State of Palestine" that encompasses all of the territories that came under Israeli control in 1967.
4) The Prosecutor's request to demarcate the "borders" of the "State of Palestine" based on what the Palestinians consistently refer to as the "1967 borders" is erroneous and misleading. The so-called “1967 borders” are really the armistice lines drawn in 1949 at the end of Israel’s War of Independence. While Israel was willing to accept these lines as the borders of the new State of Israel, it was the Arab counties that adamantly refused. They remained cease-fire lines until they were replaced by new cease-fire lines after the 1967 Six Day –War.
5) The Oslo Accords never granted the PA any criminal jurisdiction over Israelis and accordingly, the PA cannot delegate to the ICC any criminal jurisdiction regarding Israelis. This is of fundamental importance, since the ICC operates on the basis of delegation of a state’s criminal jurisdiction. If no jurisdiction existed, then no jurisdiction can be delegated.
6) While the PA may have been given limited powers and jurisdiction in certain parts of the area referred to in UN documents as “Judea and Samaria”, no such power or jurisdiction was granted to the PA over all of Judea and Samaria or in any part of Jerusalem.
7) While the ICC Prosecutor’s politically motivated machinations may have brought her to demarcate the borders of the “State of Palestine" based on the non-existent "1967 borders", the Palestinian leadership rejects this limitation of the geographical size of the "State of Palestine". To support this argument the brief referred to numerous such statements documented by PMW.

torsdag 12 mars 2020

ECI råkade ut för ett finländskt universitet med dåliga värderingar och principer

Pressmeddelande från European Coalition for Israel

PRESSMEDDELANDE
Finskt toppuniversitet som välkomnar BDS-konferenser vägrar arrangera Israel-seminarium
– ECI svarar: Vi låter oss inte tystas!


Helsingfors, 10 mars 2020 – Europeiska koalitionen för Israel (ECI) har vägrats tillträde till ett ledande finländskt universitet med förklaringen att ett dylikt utbildningsevenemang med fokus på Israel och mänskliga rättigheter inte överensstämmer med universitetets värderingar och principer. När de ombads förklara anledningen till beslutet, vägrade administrationen uppge någon specifik orsak utan sade bara att det var ett evenemang med hög säkerhetsrisk och att det hade ett politiskt budskap. Trots dessa påståenden har samma universitet tidigare arrangerat flera evenemang omkring temat Bojkott, desinvesteringar och sanktioner (BDS). BDS-rörelsen har förklarats vara antisemitisk av både Tysklands bundestag och Österrikes parlament, och genom att tillämpa dubbla standarder gentemot den judiska staten, även skyldig till den nya formen av antisemitism som den definieras av Alliansen för internationella minnesdagen för Förintelsen.

”Att kategoriskt vägras tillträde till en offentlig lokal vid ett statligt finansierat universitet innebär ett stort hot mot uttrycksfriheten i ett pluralistiskt och demokratiskt samhälle som säger sig främja dialog och åsiktsmångfald ”, sade ECI:s grundare och direktor Tomas Sandell i måndags, den 9 mars. ”Ifall administrationen kan tysta sådana röster som politiskt inte överensstämmer med dess egen åsikt, väcker det den uppenbara frågan om universitetet fyller kraven för att få offentlig finansiering.”

Som nästa steg kommer ECI att be om att få träffa ifrågavarande universitets rektor och även ta upp denna fråga i lämpligt forum i den finländska riksdagen. Under tiden arrangerade ECI tillsammans med 15 andra finländska organisationer med Israelvänner huvudevenemanget ”Fokus Israel”, en paneldiskussion på måndag vid Tankehörnan vid Helsingfors universitet där temat för kvällen var just Israel och mänskliga rättigheter.

Den sydafrikanska advokaten Olga Meshoe, som deltog i evenemanget via videolänk, kom med ett klart avslöjande beträffande myten om att Israel är en apartheidstat, en myt som är populär i vissa kretsar inom människorättsrörelsen. ”Det är respektlöst och sårande för svarta afrikaner när de som vill demonisera den judiska staten jämför systematisk diskriminering av svarta i Sydafrika under apartheid med situationen för palestinier i Israel i dag. Apartheid innebar en policy med systematisk segregation där svarta inte kunde gå i samma skolor som vita, inte kunde vårdas på samma sjukhus eller gifta sig med en vit person. Ingenting som sker i Israel i dag kommer ens i närheten av detta, eftersom israeliska araber är representerade i Knesset liksom inom domstolsväsendet och går i samma skolor som judar. Vi behöver inte förvanska sanningen för att vidkännas lidande bland det palestinska folket, men i stället för att ge efter för revolutionär nostalgi behöver vi se sanningen i vitögat och ställa deras egna ledare till svars”, sade hon.

Den finländska paneldeltagaren Varpu Haavisto frågade vad som kunde vara motiveringen bakom den generösa statliga finansieringen av antiisraeliska organisationer som exempelvis The World Council of Churches Ecumenical Accompaniment Programme som sänder unga människor till Israel för att söka påstådda israeliska krigsförbrytelser samtidigt som de blundar för den palestinska ledningens människorättsbrott och förtryck. ”Vem övervakar dessa observatörer som frikostigt finansieras av statliga biståndsmedel och kyrkliga organisationer? Bidrar dessa grupper till fred och försoning i regionen eller skapar de i själva verket mera hat genom sin ensidiga antiisraeliska övertygelse?” frågade hon.
 

Den brittiska advokaten och Oxfordutbildade juristen Natasha Hausdorff pekade på hur internationell lag systematiskt förvanskas av internationella medborgarorganisationer som har en tydligt antiisraelisk agenda. I sin översikt över de vanligaste förvanskningarna i dagens ”juridiska krigföring” mot Israel, drog hon slutsatsen att Israel inte kan anklagas för att vara en ockupationsmakt i ett territorium som inte tillhör en annan stat. ”De omstridda territorierna Judeen och Samarien hörde aldrig till någon annan självständig stat”, sade hon och citerade principen ”uti possidetis juris”, en doktrin som säger att nya stater presumtivt ärver de administrativa gränser man hade innan självständigheten, i detta fall de administrativa gränserna för Brittiska Palestinamandatet, som fortfarande är giltiga som startpunkt för förhandlingar mellan Israel och palestinierna. Hon uppmuntrade publiken att beväpnade med sanningen engagera sig i en civiliserad samhälsdialog.

Tomas Sandell avslutade paneldiskussionen genom att förklara hur viktigt det är att vi bibehåller en öppen och pågående dialog om dessa och andra frågor relaterade till Mellanöstern, trots de krafter som vill tysta ner oss. Under de senaste åren när ECI har arrangerat dylika utbildningsevenemang har flera palestinska paneldeltagare varit tvungna att ställa in sin medverkan av rädsla för oönskade påföljder från de palestinska myndigheternas sida.

”Också i våra demokratiska samhällen finns det sådana som är emot fri och öppen debatt”, sade han. ”Men om vi vill bevara ett öppet samhälle där vi tillåts uttrycka olika åsikter, behöver vi försäkra oss om att röster med full respekt för demokratiska värderingar och principer inte tystas av dem som är av annan åsikt på politiska eller ideologiska grunder.”

Paneldiskussionen, där Risto Huvila var moderator, var en del av en tredagar lång utbildningskampanj för att informera och diskutera frågor relaterade till Israel och mänskliga rättigheter och avslutades onsdagen den 11 mars med evenemang i Tammerfors.

söndag 8 mars 2020

Nyhetsrapporten säger "ingen skadad" men barn lider

När raketer från Gaza skjuts mot Israel rapporteras det inte i vår media ifall det inte utvecklas till en större sammandrabbning mellan Israel och terroristerna i Gaza. Vanligtvis får vi också läsa att ingen skadades allvarligt i attackerna.
Senaste vecka träffade jag en familj från Ashkelon, en stad i närheten av Gaza som ofta beskjuts med raketer. Då påmindes jag om att många får skador som inte rapporteras.Många får sår som inte syns direkt.
Mamman i familjen berättade att familjen veckan innan tvingats sitta två dagar i i skyddsrum på grund av raketbeskjutningen. Pojkarna i familjen verkar klara situationen bättre sa hon, men flickan som var i tioårsåldern hon får panikattacker. När familjen reste ner till Eilat för en dags vila ville flickan veta om det skjuts missiler också mot Eilat.
Dessa barn har hela sitt liv varit tvungna att leva med vetskapen att de när som helst måste vara beredda att lämna allt och rusa till skyddsrum. Och de måste göra det på nytt och på nytt och på nytt... vecka efter vecka, år efter år.
Inga barn borde behöva leva under sådana omständigheter, men ingen verkar kunna sätta stopp för raketbeskjutningen från Gaza.

Bifogar en artikel som behandlar situationen och frustrationen bland invånarna i området.
After three elections, Israel's South is fed up of being under fire

måndag 24 februari 2020

Risk för ett nytt större utbrott av strider med terroristerna i Gaza

I går och i dag har över 30 raketer och granater skjutits från Gaza mot Israel. Största delen av dem har skjutits ner av israeliska försvaret. Det är Islamsk Jihad som igen ligger bakom raketbeskjutningen. Israel har svarat med att bomba mål tillhörande Islamsk Jihad både i Gaza och i Syrien.
Israels premiärminister och försvarsminister har hotat med att Israel är beredd att vid behov inleda en större operation mot Gaza om inte beskjutningen därifrån upphör. Att parlamentsvalet i Israel står för dörren får inte vara något hinder för en nödvändig militär operation säger man.
Om man får ta Netanyahu på orden kan det vara fråga om en stor markoffensiv i Gaza för att få ett slut på den ohållbara situationen med upprepad raketbeskjutning från Gaza mot israeliska samhällen i gränsområdet.

Over a dozen Gaza rockets fired at south as violence erupts after morning lull

Rapport om hur palestinierna använder barn i striderna mot Israel

PMW to UNICEF: Stop ignoring PA recruitment of child soldiers/terrorists

Every year, the local branch of UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) releases a biased report on “Children and Armed Conflict,” which routinely blames Israel for its treatment of Palestinian children combatants but ignores the fact that it is the Palestinian Authority who recruits the children into combat - in violation of international law.
To counter this bias, Palestinian Media Watch has sent an extensive and detailed report to UNICEF describing how the PA recruited child soldiers/terrorists, in 2019.
PMW's report shows how the PA indoctrinates Palestinian children to hate Jews and Israel; to aspire to the destruction of Israel; brainwashes the Palestinian children to admire murderers; weaponizes the Palestinian children and promotes their participation in violence. The report further shows how the PA pays substantial financial rewards to the child terrorists. Damningly, PMW’s report also shows how the PA leadership openly admits that the child terrorists are the PA’s soldiers.
While UNICEF, overtly and covertly, collaborates with a host of Palestinian NGOs, who provide them with claims of alleged abuses of the rights of the Palestinian children by Israel, which UNICEF includes in its annual report, UNICEF does nothing to gather information about the PA or other Palestinian terror groups recruitment of children. This year PMW has done the work for UNICEF.
PMW’s full report can be read here.
The way to protect Palestinian children from conflict is not to criticize Israeli law enforcement. It begins with identifying the clear factors that drive the Palestinian minors to participate in violence and terror.
Accordingly, and based on the findings of the report, PMW recommends that UNICEF:
 1. Recognize and directly attribute the participation of Palestinian children in widespread and systematic acts of violence and terrorism against Israel and Israelis to the policies of the PA
 2. Demand that the PA immediately desist from indoctrinating Palestinian children to hate Jews and Israel, and to believe in the destruction of Israel
 3. Demand that the PA immediately desist from brainwashing the Palestinian children to admire murderers
 4. Demand that the PA immediately desist from weaponizing the Palestinian children
 5. Demand that the PA immediately desist from promoting the participation of the Palestinian children in violence and acts of terror
 6. Demand that the PA immediately desist from paying financial rewards to the child terrorists

Läs hela rapporten här:
PMW submission to UNICEF: How the PA weaponized Palestinian children against Israel - 2019

söndag 16 februari 2020

Facebooks dubbelmoral

Facebook tillåter Fatah att publicera material som hedrar terrorister och uppmuntrar till terror.
Facebook hindrar PMW att publicera material som visar hur Fatah sprider sitt material på Facebook.
Det är väl något som man kan kalla för dubbelmoral!

Facebook's lethal double standard

Nan Jacques Zilberdik and Itamar Marcus  | 
 • Facebook removes PMW exposure of terror promotion but leaves numerous Fatah posts glorifying murderers and promoting terror untouched
Last week, Palestinian Media Watch exposed an animated video on the social media network TikTok that showed reenactments of four real terror attacks against Israelis. After PMW’s exposure, TikTok did the right thing and promptly removed the video from its network.
By contrast, Facebook decided to remove PMW’s exposure of the same video, claiming PMW had “violated its community standards.” However, this was not violent content created by PMW, but PMW’s exposure of such content made and published on social media by others!
This would be comical if it was not so outrageous.
For years, PMW has documented the promotion and glorification of terror and murderers of Israelis by Abbas’ Fatah Movement on Facebook. But Facebook has chosen to turn a blind eye. Since the beginning of 2019, PMW has urged Facebook to remove such posts and close Fatah’s page because of the content glorifying terror and violence, but Facebook has ignored PMW’s documentation and actively decided to let Fatah continue promoting violence and glorifying terrorists.
PMW has documented Fatah’s violation of Facebook’s community standards in two major reports: Fatah's official Facebook page in 2018 - A platform for glorifying murder and promoting terror, documenting Fatah’s misuse of the page in 2018, and the Fatah-Facebook Terror Promotion Partnershipshowing Fatah’s continued misuse of the page and Facebook’s facilitation of it during 2019. Additional PMW reports have documented that throughout 2019 and in 2020 Facebook has continued to willingly let Fatah use Facebook as a platform for terror glorification and violence promotion.
Facebook is making a clear statement: There is terror promotion that it rejects, and there is terror promotion that it embraces. Facebook clearly has embraced Fatah’s terror promotion.
The following are 10 examples of Fatah’s promotion of violence and terror on Facebook, documented by Palestinian Media Watch in 2019 and 2020: 

Läs mera här

Resultat av långvarig propaganda

Flera palestinska fraktioner har skarpt tagit avstånd från och fördömt att en grupp tidigare palestinska politiker deltog i ett fredsmöte i Tel-Aviv tillsammans med israeliska politiker.
Det ses som ett steg mot normalisering av relationerna mellan Israel och palestinierna och något sådant får inte förekomma.

Palestinians outraged by ‘peace’ meeting with Israelis in Tel Aviv

Palestinian mayor forced to quit for joining anti-Trump plan meet with Israelis (TOI)
A Palestinian mayor was forced to resign Saturday after facing public criticism for participating in a conference with Israeli officials in Tel Aviv.

Hamdallah Hamdallah, mayor of the West Bank town of Anabta, was one of some 20 Palestinian Authority officials to attend Friday’s gathering to express support for the two-state solution and opposition to the peace plan unveiled last month by US President Donald Trump’s administration.

Palestinska Al-Quds Open University har också hamnat i skottgluggen efter att ha publicerat kartor av Palestina som bara innehöll västbanken och Gaza. I fall palestinierna eftersträvar en tvåstatslösning borde det inte vara något problem, men kartor av Palestina skall innehålla hela området mellan Medelhavet och Jordan, utan Israel.
Universitet  hamnade att be om ursäkt för de "felaktiga " kartorna.

Palestinian uni. apologizes for map that includes only West Bank and Gaza

Båda exemplen ovan visar på ett sorgligt tillstånd bland palestinierna. De vill inte ha fred med Israel och deras verklighetsuppfattning är rubbad på grund av åratal av ledarnas propaganda.
Eventuella nya ledare kommer att ha väldigt svårt att ingå något fredsavtal med Israel eftersom varje eftergift från orealistiska förväntningar kommer att betraktas som förräderi av stora delar av befolkningen.