söndag 23 september 2018

Hufvudstadsbladet sprider lögner om Israel

Den största svenskspråkiga dagstidningen i Finland, Hufvudstadsbladet, sprider genom sin reporter Otto Ekman lögner om Israel.
Ekman skrev den 17.9. en recension om tv-dokumentären "Oslodagböckerna". I den långa inledningen till recensionen skrev han om dagens Israel vilket inte alls behandlas i dokumentären.
Hans text var så full av hat och lögner att jag skrev följande insändare som publicerades 22.9.
Under min text finns Ekmans svar. Han fortsätter att ljuga, visar att han inte vet vad han skriver om och har ingen respekt för internationella avtal som som stöder judarnas rätt till sin egen stat. I brist på logiska argument väljer han avsluta med att angripa USA:s president Trump och en odefinierad skara som okritiskt avfärdar all kritik av Israels brott som "hat mot judar". Vad nu sedan det hade med mitt inlägg att göra!
(Ekman skriver att "Att Storbritannien för mer än hundra år sedan skänkte en bit av Mellanöstern åt en särskild etnoreligiös grupp utan att fråga dem som redan bodde där är själva definitionen av kolonialism. Det var inte Storbritannien som skänkte bort något land. Det var segrarmakterna som delade upp Mellanöstern efter första världskriget och därefter fick förutom Israel också arabstaterna Jordanien, Syrien Libanon och Irak sin början.Det var inte heller bara segrarmakterna som gav judarna rätt att återupprätta sin stat utan även FN:s föregångare Nationernas Förbund genom stadgarna för Palestinamandatet. ... och dessutom judar bodde i landet redan då!)

Oacceptabelt språkbruk av Otto Ekman

Ett sådant språk som Otto Ekman använder i sin recension av TV dokumentären "Varför blev det inte fred mellan Israel och Palestina" borde ingen seriös tidning tillåta.
Ekman inleder sin recension med lögner om Israel som utstrålar ett sällan skådat hat och som inget har att göra med dokumentären han presenterar.
Ekman påstår att Nationalstatslagen gör Israel till en apartheidstat som fråntar andra än judar medborgerliga rättigheter. Men i verkligheten säger lagen inget annat än det Nationernas Förbund och FN:s generalförsamling tidigare slagit fast, nämligen att Israel är judarnas hemland. Lagen ändrar inget på individplanet och faktum är att alla medborgare oberoende av ras eller religion fortfarande har fulla medborgerliga rättigheter.
Ekman påstår också att Israel olagligt koloniserar den palestinska  Västbanken och utsätter Gaza för ett ensidigt groteskt våld. Västbanken är inte palestinsk, den är ett omstritt område och den hör till det område som genom internationell lag getts till judarna för att de där skall återupprätta sin nationalstat (San Remo deklarationen och stadgarna för Palestina mandatet). Israel har ändå gått med på att förhandla om palestinskt självstyre på delar av området och redan i dag bor största delen av de palestinska araberna på självstyrelseområdet.
Påståendet att Israel utsätter Gaza för ett ensidigt groteskt våld måste grunda sig på  total okunskap eller så är det en medveten lögn. Under årens lopp har tusentals raketer skjutits mot civila mål i Israel från området och under den gångna sommaren har förutom raketer nästan dagligen ballonger och drakar med brandbomber och sprängämnen flugits in över Israel vilket resulterat i att tusentals hektar mark brunnit.
Precis som dokumentären vill Ekman lägga skulden på Netanyahu för att fredsprocessen dog. Ekman väljer också helt omotiverat att kalla medlemmar i Netanyahus nuvarande koalitionsregering för blodtörstiga chauvinister. Men fredsprocessen dog inte med Rabin, förhandlingarna fortsatte under Netanyahus tid som premiärminister och under premiärminister Baraks tid år 2000 fick Arafat ett fredserbjudande med sådana eftergifter från Israels sida som antagligen aldrig kommer att upprepas. Arafat valde att tacka nej och startade istället den andra intifadan.
Under sin nuvarande premiärministerperiod har Netanyahu sagt sig vara beredd att förhandla med palestinierna men de har vägrat komma till förhandlingsbordet.

Det är svårt att förstå hur HBL som anses vara en seriös nyhetsförmedlare tillåter Otto Ekman att sprida lögner och ge uttryck för sitt Israelhat i en recension av en TV-dokumentär.
Daniel Brunell

Karleby

SVAR Israels nationalstatslag definierar rätten till nationell suveränitet som ett unikt privilegium för judar. Formuleringen definierar inte bara palestinska muslimer utan också till exempel druser och kristna som andra klassens medborgare, utan samma möjlighet som majoritetsbefolkningen att medverka i den politiska processen. En grundlags politiska betydelse definieras inte enbart efter de direkta praktiska effekter som den får direkt då den träder i kraft. Detta förstår inte bara de som demonstrerat emot lagen inom Israel utan också de stora delar av den judiska diasporan som reagerat på denna tydliga markering med oro och avsmak.

Den "internationella lag" som Daniel Brunell syftar på är ett fredsfördrag som är äldre än FN:s existens och ritades upp av segrarmakterna för att stycka upp det Ottomanska imperiet efter första världskriget. Att Storbritannien för mer än hundra år sedan skänkte en bit av Mellanöstern åt en särskild etnoreligiös grupp utan att fråga dem som redan bodde där är själva definitionen av kolonialism. San Remo-avtalet har måhända snäppet mer legitimitet i dagens värld än israelvännernas andra favoritdokument Gamla testamentet, men skillnaden är i så fall marginell.

FN:s överväldigande fördömande av Israels övervåld mot Gaza och av USA:s ambassadflytt samt de opinionsmätningar som visar att en snabbt växande andel av dagens unga judiska diaspora känner sig moraliskt fjärmade från Israel och dess politik talar sitt tydliga språk. De som okritiskt avfärdar all kritik av Israels brott som "hat mot judar" är en snabbt krympande skara som i dag främst representeras av Donald Trump. Genom att fortsätta blunda för varje övergrepp deras favoritland begår saboterar de sina egna argument, och utgör i slutändan det största hotet mot ett säkert, demokratiskt Israel.

Denna diskussion är för min del avslutad.

Otto Ekman recensent

fredag 21 september 2018

Dokumentär om fredsprocessen utelämnar mycket

En dokumentärfilm om Osloprocessen har visats och visas av YLE i Finland. Oslo dagböckerna (The Oslo Diaries) heter filmen.

Sean Durns artikel om filmen  säger ungefär det alla som följt med processen kunde notera. Det var mycket som hade utelämnats och av någon orsak ville man göra det till Israels och speciellt Netanyahus fel att fredsprocessen misslyckades.

En av de medverkande i filmen, Joel Singer, konstaterade när filmen visades i Washington att redigeringen av filmen gjorde att det såg ut som om Osloprocessens kollaps berodde på Israel, men "Oslo dagböckerna" berättar bara en del av sanningen inte hela sanningen, sade han.

Indeed, in a Sept. 12, 2018 viewing of the film at the Washington Institute for Near East Policy, a D.C.-based think tank, Joel Singer, an Israeli negotiator who features prominently in it, told the audience that the movie’s “editing made the collapse of the Oslo process seem like it was all Israel’s fault.” The Oslo Diaries, he said, told some of the truth, but “didn’t tell all of the truth.”“editing made the collapse of the Oslo process seem like it was all Israel’s fault.” The Oslo Diaries, he said, told some of the truth, but “didn’t tell all of the truth.”

The ‘Oslo Diaries’ and Yasser Arafat’s trunk

söndag 16 september 2018

En dödad i terrorattack i Efrat

I dag knivhöggs en judisk man, Ari Fuld, till döds  nära Efrat söder om Jerusalem. En palestinsk yngling knivhögg honom i ryggen. Trots sina skador lyckades Ari Fuld följa efter och skjuta angriparen innan han kollapsade. Därmed förhindrade han antagligen att flera dödades eller skadades av terroristen.
Den palestinska terroristen fördes skadad till sjukhus.
Flera palestinska grupper, bland dem Hamas och Islamsk Jihad, har prisat attacken.
Den officiella palestinska nyhetsbyrån Wafa rapporterade om händelsen under rubriken: "Ockupationsmakten skadade tonåring söder om Betlehem".
Palestinska myndighetens officiella dagstidningen Al-Hayat Al-Jadida hade följande rubrik:
"The shooting and wounding of the boy Khalil Jabarin, and his arrest claiming that he killed a settler next to 'Etzion'"

Ari Fuld, 45, named as victim of West Bank stabbing attack (TOI)
The American Israeli man stabbed to death in a terror attack in the central West Bank on Sunday was identified as Ari Fuld, a 45-year-old father of four from the Efrat settlement.

Shortly before noon on Sunday, a Palestinian teenager stabbed Fuld outside a shopping mall near Efrat, at the Gush Etzion Junction south of Jerusalem.

... Lawmakers from across the political spectrum praised Fuld for his actions.

“With his last strength, Ari fought heroically against the terrorist and prevented a greater tragedy,” Prime Minister Benjamin Netanyahu said in a statement. “Ari was a wonderful father to four children. He was an advocate for Israel who fought to spread the truth about Israel. May his memory be a blessing”

ARI FULD, ISRAELI-AMERICAN TERROR VICTIM, 'LIVED AND DIED A HERO'

PALESTINIAN GROUPS APPLAUD GUSH ETZION ATTACK

PA says teenage killer who murdered Israeli was victim

torsdag 13 september 2018

25 år sedan Oslo-avtalet slöts

Det har gått 25 år sedan Osloavtalet skrevs under. Ett avtal som många hoppades skulle skapa fred mellan Israel och palestinierna.
Palestinian Media Watch har samlat citat av flera palestinska ledare som visar att från palestiniernas sida var det aldrig fråga om att skapa fred utan att skapa bättre förutsättningar för kampen mot Israel.


Summary of PLO - PA ideology - in their own words:

"The Palestinian people accepted the Oslo Accords as a first step and not as a permanent settlement, based on the premise that the war and struggle in the land is more efficient than a struggle from a distant land... Without Oslo... we would not have been able to create this great Palestinian Intifada... We have not given up on [Israeli cities] Jerusalem and Haifa, Jaffa, Lod, Ramle and Tel Aviv... The Palestinian State is a stage after which there will be another stage, and that is the democratic state in all of Palestine (i.e. replacing Israel)... If I say that I want to remove it [Israel] from existence, this will be great... You can't say it to the world. You can say it to yourself."


The Olso Accords according to the PA  - 25 years in review
1: Were the Oslo Accords signed by the PLO as a long-term peace treaty with Israel?
2: What did the PLO hope to achieve through Oslo?
3: Didn't Yasser Arafat commit to stop all violence? 
4: Wasn't the 5-year terror campaign, the "intifada," a tragedy for Israelis and Palestinians alike? The PA's terror cost 1,200 Israeli and 3,000 Palestinians lives. 
5: What borders does the PLO seek in a final status solution with Israel?
PA and Fatah leaders answer these questions in videos and texts below.

Today, September 13, is the 25th anniversary of the signing of the Oslo Accords. Prior to the signing of the Oslo Accords in 1993, Israel suffered from occasional terror orchestrated by the PLO terror organization, which was based 3,000 kilometers away in Tunisia. The signing of the Oslo Accords turned the PLO into Israel's close neighbor and enabled the establishment of Palestinian terror bases within striking distance of all Israeli cities. Since then, Israel has suffered from ongoing terror, terror campaigns, and terror waves. 1,600 Israelis have been murdered and tens of thousands have been injured from Palestinian terror since the Oslo Accords. For Israel, Oslo was a disastrous failure and an appalling tragedy.

Not so for the PLO and its administrative arm the Palestinian Authority. Since the signing of the Oslo Accords in 1993, the Palestinian Authority leadership has made it clear to their own people that the goal of Oslo was never a long-term peace with Israel. The model for Oslo, explained Yasser Arafat and many other PA leaders, was to mimic the "Treaty of Hudaybiyyah" - a 10-year peace treaty signed by Islam's Prophet Muhammad with the Quraysh Tribe of Mecca. The treaty did not last because two years after signing the treaty, Muhammad attacked, and conquered Mecca. 

The first stage of Oslo, PA leaders have explained, was transferring the PLO's base - which had been in distant Tunisia - to be inside "Palestine," together with the building of a military infrastructure in order to resume violence against Israel. The return to violence was the goal from the beginning. Arafat told a journalist that Oslo eventually would cause the Israelis to "run away." The 5-year terror campaign, the "intifada," which for Israel was the proof of Oslo's failure, was for the PA the proof of Oslo's success. 

Since the signing of Oslo and until today, Palestinian leaders have told Palestinians that "Palestine" is "from the Jordan River to the Mediterranean Sea" and encompasses all of Israel. The goal of Oslo, they have explained, is to increase the land under Palestinian control in stages. Israel will eventually disappear and be replaced by "Palestine." ...

onsdag 12 september 2018

Arabiska ledare från Israel samarbetar med Israels fiender

Ledare från det arabiska partiet Joint List har varit i Kairo för att träffa generalsekreteraren för arabförbundet för att få arabförbundets stöd i deras kamp mot lagen som beskriver Israels som en judisk stat.
De arabiska ledarna är alltså beredda att samarbeta med arabförbundet, där flera av medlemmarna fortfarande är i krig med Israel, för att uppnå inrikespolitiska mål. De verkar göra allt de kan för att förstöra relationerna mellan araber och judar i Israel.
Inte har de heller några problem med att sprida lögner om lagens innehåll.

JOINT LIST MKS MEET WITH ARAB LEAGUE TO FIGHT NATION-STATE LAW (Jerusalem Post)
Joint List MKs Ahmad Tibi and Jamal Zahalka met in Cairo Tuesday morning with Arab League Secretary-General Ahmed Aboul Gheit and received his support in their international efforts against the controversial Nation-State Law.

Aboul Gheit told the MKs that the foreign secretaries of the countries in the Arab League would discuss the new law during a future meeting in Cairo, and would persuade other countries around the world to take action against Israel.

“This law is racist,” Aboul Gheit said. “In the past, Israel has presented itself as a democratic country. But [Prime Minister Benjamin] Netanyahu with this apartheid law has made Israel into a racist state.”

Tibi and Zahalka explained the ramifications of the law on the Arab sector and on the Israeli-Palestinian conflict. They told him the law creates “blatant racism against its Arab citizens and cancels any possibility of there being two states for two people.”

torsdag 6 september 2018

Skillnaderna mellan FN:s två flyktingorgan UNRWA och UNHCR

En bra artikel om skillnaderna mellan UNRWA och UNHCR.

Shift to UNHCR criteria would strip refugee status from millions of Palestinians (TOI)
Unlike UNRWA, now defunded by Trump, the UN’s global refugee body doesn’t confer refugee status on those who have citizenship elsewhere, and it treats descendants differently

tisdag 4 september 2018

Nu kräver arabiska Knessetmedlemmar att EU skall fördöma Israel

Representanter för det arabiska partiet Joint List i Israel försöker fortsättningsvis förmå omvärlden att fördöma Israel. Nu har ledaren Ayman Odeh träffat EU:s utrikespolitiska ledare Federica Mogherini och försökt övertala henne att EU måste fördöma Israel på grund av lagen som beskriver Israel som en judisk stat.
ODEH TO MOGHERINI: EU MUST CONDEMN ISRAEL
Joint List leader Ayman Odeh asked for the European Union to condemn Israel for passing the Jewish Nation-State Law and demand its immediate repeal Tuesday in a meeting in Brussels with EU Foreign Policy Chief Federica Mogherini.

...But an EU spokesperson downplayed the importance of the meeting and did not confirm the impression Odeh received from Mogherini.