tisdag 2 september 2014

"Freden i Mellanöstern hotas av judarnas byggande"

När judar planerar att bygga något i sitt urgamla hemland väcker det motstånd över hela världen.
Israel ändrade i söndags status för ett 400 hektar (1000x4000m) stort landområde nära Betlehem så att det blir möjligt att planera området och möjligtvis bygga den femte israeliska staden på  det som allmänt kallas västbanken men som historiskt sett är Judéen och Samarien.
USA fördömer tilltaget och kräver att Israel återtar sitt beslut, likaså FN.
EU instämmer i  fördömmandet och säger att man inte kommer att godkänna några förändringar i 1967-års gränser och upprepar mantrat att bosättningarna är illegala och ett hinder för freden.
Det finns ingen gräns från före 1967, bara en vapenstilleståndslinje mellan Israel och Jordanien och den sägs det uttryckligen i vapenstilleståndsavtalet att inte skall ha någon betydelse för var en framtida gräns skall dras. Tyvärr verkar EU inte bry sig om ingångna avtal.
Påståendet att bosättningarna är illegala och ett hinder för freden har inte heller mycket med verkligheten att göra. Judarna har enligt internationella avtal rätt att bygga och bo i området, de har alltid gjort det, och under tiden som det inte fanns någon judisk bosättning i området (mellan 1948-1967) var det inte fred mellan Israel och araberna.
För de palestinska araberna företrädda av PLO, Fatah och Hamas är det inte bosättningarna i Judéen och Samarien som är ett hinder för freden utan den judiska staten Israel, men det här tycks vara för svårt för ledarna i EU att fatta.

US officially calls on Israel to reverse land appropriation 


måndag 1 september 2014

Propaganda på de palestinska myndigheternas TV

För de palestinska TV-tittarna beskrivs Israels bombningar av Gaza som något som kan jämställas med Al-Qaidas terrorattack mot World Trade Center i New York 11 september 2001.
Följande filmklipp har visats upprepade gånger de senaste dagarna med texten "samma terror".Palestinian Media Watch skriver:
was "terror" equal to 9/11
In its latest efforts to demonize Israel, the Palestinian Authority is claiming that Israel's bombing of a building in Gaza was like the Islamist terrorist organization Al-Qaeda's airplane attack on the World Trade Center on Sept. 11, 2001. PA TV produced a short 20-second video with a split screen showing one of the hijacked planes hitting the Twin Towers in 2001 opposite Israel's bombing of a 12-story building in Gaza from which Hamas terrorists operated. PA TV News aired this video in several news reports in the past week.

As the buildings collapse, the words "Same Terror" appear on the screen.
What PA TV chose to hide from its viewers were the following facts:

  • The building in Gaza housed an operations room of Hamas terrorists and was therefore a military target.
The World Trade Center housed no terrorists and was a deliberate attack on civilians.
  • Before the attack in Gaza, Israel warned all the civilians in the building to evacuate. Nobody was killed in the attack.
There was no warning before the World Trade Center attack. Close to 3,000 innocent civilians were murdered.

Palestinian Media Watch has documented that PA policy is to demonize Israel  with many varied libels. Comparing Israel's targeting of terrorists to the murders of 9/11 is another kind of demonization. Often the PA will cite a true event and use it as a starting point for its libels. In this case, Israel did destroy a building. But everything else is false.
 

fredag 29 augusti 2014

"Judarna slaktar barn för matsot" enligt fd jordansk minister

Gamla antisemitiska lögner används fortfarande:
En före detta jordansk minister,Sheik Bassam Ammoush,sa senaste fredag (22.8.) i  TV att judarna slaktar barn för att baka matsot (osyrat bröd för påsken).

MEMRI
In a Friday sermon delivered in Amman on August 22, 2014, Sheik Bassam Ammoush said that the Jews slaughter children to use their blood for matzos. Ammoush, a former Muslim Brotherhood leader who was expelled from the organization in 1997, was appointed minister of administrative development that year, and became the Jordanian ambassador to Iran in 2001. In 2011, King Abdullah appointed him to the Jordanian Senate. The sermon aired on the official Jordanian TV channel.

torsdag 28 augusti 2014

Vad skulle du göra?

Ett tal av Israels försvarsminister Yair Lapid i Berlin.
Värt att läsas!

"... Why didn’t they fight? That is the question that haunts me. That is the question that the Jewish people have struggled with since the last train left for Auschwitz. And the answer – the only answer – is that they didn’t believe in the totality of evil...
 Here in Europe, and elsewhere in the world, people sit in their comfortable homes, watching the evening news, and tell us that we are failing the test. Why? Because in Gaza people suffer more. They don’t understand — or don’t want to understand — that the suffering of Gaza is the main tool of evil. When we explain to them, time after time, that Hamas uses the children of Gaza as human shields, that Hamas intentionally places them in the firing line, to ensure they die, that Hamas sacrifices the lives of the young to win its propaganda war, people refuse to believe it. Why? Because they cannot believe that human beings — human beings who look like them and sound like them — are capable of behaving that way. Because good people always refuse to recognize the totality of evil until it’s too late..."

Läs också en intervju med Amos Oz:
Hamas asymmetriska krig
"Amos Oz: Jag skulle vilja börja intervjun på ett väldigt annorlunda sätt: med att ställa två frågor till era läsare. Får jag göra det?
Deutsche Welle: Kör på!
Fråga 1: Vad skulle du göra om din granne tvärs över gatan sätter sig på balkongen med sin lilla pojke på sitt knä, och börjar skjuta med ett maskingevär mot din barnkammare?

Fråga 2: Vad skulle du göra om din granne tvärs över gatan gräver en tunnel från sin barnkammare till din barnkammare för att spränga ditt hus eller för att kidnappa din familj?

"... Är du bland de 85% av israelerna som vill att offensiven ska fortsätta tills det strategiska målet med att förstöra tunnlarna och raketerna har uppnåtts?

Det enda alternativet till att fortsätta den militära operationen är att följa Jesus ord och vända den andra kinden till. Jag har aldrig varit överens med Jesus om behovet av att vända den andra kinden till fienden. Till skillnad från andra europeiska pacifister har jag aldrig trott att det ultimata onda i världen är krig. I min syn att se det så är det ultimata onda i världen aggression och det enda sättet att slå tillbaka aggression är tyvärr genom kraft. Det är där olikheten ligger mellan en europeisk pacifist och en israelisk peacenik som jag. Och om jag får lägga till en anekdot: en av mina släktingar som överlevde Förintelsen i Theresienstadt påminde alltid sina barn och barnbarn att hon överlevde Förintelsen inte pga fredsdemonstrationer med plakat och blommor utan tack vare sovjetiska soldater och deras kulsprutor..."

Hela artikeln på engelska:
Oz: 'Lose-lose situation for Israel'

Verklighetsflykt bland palestinska ledare

En av ledarna för PLO, Hanan Ashrawi,  har i palestinsk TV igen gett uttryck för den palestinska åsikten att judarna inte har någon historia i landet Israel.
Ashrawi kommenterade ett uttalande av Obama och säger att det är farligt när Obama använder ett ordval som antyder att han antagit en extrem sionistisk syn, det vill säga han pratar om judarnas återkomst till landet och en judisk stat.


PLO Executive Committee member Hanan Ashrawi: "Look at the most dangerous thing that Obama said to [New York Times journalist] Thomas Friedman. Once again, he [Obama] has adopted the discourse of Zionist ideology. He adopted it when he came to this region, speaking about the Jews' return to their land, and that this is a Jewish state, the Zionist dream, and so on. Obama's adoption of the discourse of extremist Zionist ideology and his turning it into a basis for political decision-making is dangerous."
[Official PA TV, Aug. 10, 2014]
Hamas ledaren Khaled Mashaal säger att kriget i Gaza inte var den sista konflikten mellan Israel och Hamas men en milstolpe på vägen till målet.
Vidare:
- Vi kommer inte att kompromissa.
- Det här kriget tvingades på oss (när Hamas sköt 100 -  tals raketer mot Israel)
- Att återuppbygga Gaza är den fria världens skyldighet (Hamas startar krig och omvärlden skall betala och snygga upp efter dem)
- Alla palestinier i Gaza och alla palestinier i världen har del i denna seger
Hamas leader Mashaal says latest Gaza conflict with Israel not the last

De palestinska myndigheterna/Fatah/PLO som styrs av Mahmoud Abbas säger att man kommer att anhålla av FN:s säkerhetsråd att de skall göra upp en tidtabell för ett israeliskt tillbakadragande från västbanken till vapenstilleståndslinjen från 1949.
Ifall säkerhetsrådet inte gör som palestinierna vill kommer de att vända sig till Internationella brottmålsdomstolen för att ställa de israeliska ledarna till svars för" krigsförbrytelser" som utförts under den senaste Gazaoffensiven. (Det verkar som om de inte skulle inse att palestinierna, genom Hamas, utan tvivel gjort sig skyldig till krigsförbrytelser när de beskjuter civila mål i Israel.Däremot är det inte troligt att Israels åtgärder mot Hamas skulle kunna klassas som krigsförbrytelser)
PA to tell UN: Force Israel out of W. Bank, or we'll seek war crimes charges in The Hague 

En av de stora orsakerna till att det inte blir fred mellan Israel och de palestinska araberna är att de palestinska ledarna inte utgår från verkligheten utan skapar en egen "drömvärld" och agerar utifrån den.


onsdag 27 augusti 2014

Den 12:e vapenvilan på 50 dagar

av Paul Widén Nyheter från Israel

Inga segrare i Gazakonflikten

Efter nästan två månader av strider förväntar man sig nu att vapenvilan mellan Israel och Hamas skall hålla.
Hamas har varit snabb med att fira "segern" men det är bara ord.Den nya vapenvilan ger inte Hamas något den inte skulle ha fått redan när den första vapenvilan förkastades i juli. Vad Hamas har uppnått verkar närmast vara att situationen återgår till vad den var innan kriget inleddes.
Hamas har förlorat närmare 1000 "soldater" och mellan 50 - 80 procent av sina raketer. Hamas underjordiska vapen, attacktunnlarna in i Israel har förstörts eller åtminstone en stor del av dem, 32 stycken.
Hamas raket och granatattacker har gjort livet svårt i gränsområdet i Israel och i de närmaste städerna. Många invånare i området har lämnat sina hem för att bo längre bort från gränsen.
Men livet i Tel-Aviv området, i Jerusalem och i norra Israel har i stort sett fortsatt som normalt trots att Hamas nog försökt nå området med sina raketer. Detta tack vara raketförsvarssystemet Iron Dome  som effektivt skjutit ner nästan alla raketer som riktats mot de större städerna.
Hamas beskriver detta som en seger, men befolkningen i Gaza är kanske inte av samma åsikt. De har fått betala ett högt pris för ingenting. Närmare 1000 civilpersoner har dödats många byggnader är förstörda och  tiotusentals utan hem.

I Israel är reaktionerna efter vapenvilan blandade.
En del säger att Hamas tvingats kapitulera och att Israel tillfogat Hamas betydande skador.
Andra säger att eftersom Hamas finns kvar vid makten i Gaza och gruppen inte har avväpnats betyder det att ett nytt krig kommer att blossa upp inom kort.
Efter att en stor del av Hamas vapen har förstörts och kanske framför allt efter att Israel har förstört attacktunnlarna har Israel åtminstone köpt sig tid och förhindrat vad som kunnat bli en verklig katastrof och massaker. I praktiken är det kanske det enda som är möjligt att uppnå.
Befolkningen i gränsområdet verkar ändå vara besviken. De har lidit mest av kriget och resultatet är bara att situationen är oförändrad, nya raketanfall kommer, det är bara fråga om när.

Om vapenvilan håller skall svårare frågor diskuteras inom en månad. Hamas vill ha en öppen hamn och flygplats. Israel vill att Hamas skall avväpnas.Trots att en del av omvärlden här ger Israel sitt stöd finns det knappast några praktiska förutsättningar för att så skulle ske. (Ett långvarigt krig mot Hamas är enda möjligheten eftersom Hamas aldrig frivilligt kommer att avstå från sina vapen.)

De palestinska myndigheterna planeras få en större roll i Gaza efter vapenvilan. Myndigheterna skall kontrollera gränserna och förhoppningsvis förhindra vapen att strömma in till Gaza. "Lite" blåögt kan man tycka.
Fyraåriga Daniel Tragerman är en av de många oskyldiga som dödats i Gazakonflikten de senaste två månaderna. Oskyldiga dör alltid i krig, men man kan fråga sig om resultatet var värt vad det kostade. Men vi får aldrig reda på vad som skulle ha hänt om...


Parameters of the Gaza cease-fire agreement 

Gaza cease-fire between Israel, Hamas goes into effect 

Opposition to cease-fire comes from across political spectrum 

 Israel has agreed to Egyptian proposal for ceasefire that will be unlimited in time.

Liberman: Israel can't ensure safety of citizens in the South as long as Hamas rules Gaza 

Leaders in southern Israel skeptical of Gaza cease-fire