onsdag 20 juni 2018

USA går ur FN:s råd för mänskliga rättigheter

USA lämnar FN:s råd för mänskliga rättigheter. Beslutet var inte oväntat eftersom rådet inte gjort något för att genomföra de reformer som USA krävt. En av de främsta orsakerna till att USA lämnar rådet är dess besatthet av att fördöma Israel. Rådet har en speciell punkt vid varje möte där Israel behandlas, inget annat land behandlas på samma sätt.
Reaktionerna på beslutet har varit delade. Israel är nöjd men många andra är besvikna eftersom USA varit en av dem som strävat efter att bevaka de mänskliga rättigheterna i rådet, i motsatts till de många diktaturstater som sitter i rådet bara för att skydda varandra från kritik.
Uttalandet från Kenneth Roth, chef för Human Right Watch, är beskrivande: "Allt Trump verkar bry sig om är att försvara Israel". Det är naturligtvis inte sant men det stämmer omvänt in på HRW: Allt HRW bryr sig om är att anklaga Israel".

US quits the UN’s Human Rights Council, citing its ‘chronic bias against Israel’ (TOI)
“We take this step because our commitment does not allow us to remain a part of a hypocritical and self-serving organization that makes a mockery of human rights,” she said at a press conference announcing the move.

... Haley and Pompeo stressed the decision had been made after a long year of efforts to shame the council into reform and to remove member states that themselves commit abuses.


“These reforms were needed in order to make the council a serious advocate for human rights,” Haley said. “For too long, the Human Rights Council has been a protector of human rights abusers, and a cesspool of political bias. Regrettably, it is now clear that our call for reform was not heeded.”

Jerusalem Post har sett lite på vem som egentligen suttit i FN:s råd för mänskliga rättigheter:

IS THE UNHRC AN 'OLD BOYS CLUB' OF DICTATORS?

Human rights abusers continue to serve on, and be elected to, the [United Nations Human Rights] council,” US ambassador to the UN Nikki Haley said on Tuesday, announcing the US would withdraw from the organization. Washington and Jerusalem have accused the council of ignoring the most abusive regimes while focusing on Israel over the years. Critics accuse it of being run by dictatorships who damage the cause of human rights and scheme to be elected so that they can operate with impunity, like criminals running the police force.

A study conducted by The Jerusalem Post shows that the image of the UNHRC being dominated by the most abusive regimes is partly accurate, but not the whole story. Around a quarter of the countries serving on the UNHRC have been dictatorships since it was formed in 2006. 

Raketattacker från Gaza senaste natt

Det blev en sömnlös natt för israelerna i närheten av Gaza i natt. Omkring 45 raketer och granater sköts från Gaza mot Israel. Byggnader och bilar rapporteras ha skadats men inga personskador uppstod. Hamas och Islamsk jihad har tagit på sig ansvaret för attackerna. Israel har svarat med att bomba olika militära mål tillhörande Hamas i Gaza.
Hamas tycker sig ha rätt att anfall Israel eftersom Israel svarat på brandbombsattackerna från Gaza med att bomba Gaza. Enligt Hamas borde brandbombsattackerna alltså få fortgå utan att Israel svarar på dem.
45 rockets launched from Gaza amid night of intense IDF, Hamas fire

After sleepless night of rockets, southern Israeli schools reopen as usual

FROM FLAMING KITES TO EXPLOSIVE CONDOMS: THE NEW BATTLE WITH GAZAN TERROR

Condoms, kites, birthday balloons: ‘Silly’ Gaza weapons could lead to real war

Hamas’s goal: To convince Israel that tolerating fire kites is preferable to war

A balloon with a small explosive device attached to it, which got stuck on a trampoline in a backyard in the Eshkol region of southern Israel on June 19, 2018. (Eshkol Security) (TOI)

StandWithUs:   How did you sleep last night?! For Israeli residents in the south, this was how their night went. Sirens all night from 1 to 5 am.

måndag 18 juni 2018

Raketer från Gaza

Idag har raketer skjutits från Gaza mot Israel och det har också gjorts försök att ta sig genom gränsstängslet.

ROCKETS FIRED TOWARD ISRAEL FROM GAZA STRIP, IDF STRIKES TERRORIST TARGETS

GAZAN KILLED, THREE MORE WOUNDED WHILE TRYING TO CROSS BORDER FENCE

In lieu of dialogue, Hamas is playing with fire (TOI)
Both Israel and Gaza seem to want to keep the conflagration under control, but it's a dangerous game that could lead to all-out war.
The drums of war are again beating in Gaza. Blasts from the Israeli Air Force’s strikes echoed almost throughout the Strip early Monday, while again alarms blared on the Israeli side of the fence shortly after 4 a.m. Three rockets were launched, one of which landed inside Gaza.

Tid att avslöja hur international lagstiftning missbrukas för att olagligförklara staten Israel

Pressmeddelande (ECI)
ECI:s juridiske rådgivare Andrew Tucker i Jerusalem
- Tid att avslöja hur international lagstiftning missbrukas för att olagligförklara staten Israel
Jerusalem, 14 juni 2018 – Vid en välbesökt presskonferens i Jerusalem torsdagen den 7 juni lanserade ECI:s juridiske rådgivare Andrew Tucker en ny bok: ”Israel on Trial” (ung. Israel under åtal). Evenemanget var ett samarbete mellan Menachem Begin Heritage Center, NGO Monitor, Europeiska koalitionen för Israel och The Hague Initiative for International Cooperation (thinc.).

Vid presskonferensen presenterade Andrew Tucker och medförfattaren Matthijs de Blois rättsfallet Israel ur internationell lagstiftnings synvinkel. I en avslöjande presentation jämförde Tucker de bindande åtaganden som det internationella samfundet gjorde efter Första världskriget gällande en framtida judisk stat i Palestina med de konklusioner samma internationella samfund gör i dag år 2018. Tucker hävdade att det internationella samfundet sviker sina tidigare åtaganden. Till exempel:

•    År 1922 efterlyste Nationernas förbund uttryckligen en ”tät bosättning” i Palestina av det judiska folket. Men i resolution 2334 från Förenta nationernas Säkerhetsråd i december 2016 kallar säkerhetsrådet – som påstår sig tala för det internationella samfundet – alla israeliska bosättningar ”uppenbara brott mot internationell lag”.

•    År 1922 uppgjordes Palestinamandatet uttryckligen för att förbereda ”rekonstrueringen” av det judiska folkets nationella hem i Palestina. I dag sägs däremot en stor del av Palestina vara reserverad för en arabisk islamisk stat som skulle utesluta judar.

•    Mandatet krävde att de civila och religiösa rättigheterna för alla invånare i Palestina beskyddas. I motsats till detta finns det inga garantier för skydd av minoriteter i den föreslagna staten Palestina.

I sin omfattande forskning som ledde till publiceringen av boken har de Blois och Tucker kommit till slutsatsen att San Remo-resolutionen och framför allt Palestinamandatet fortfarande är relevanta i relationen mellan Israel och de arabiska palestinierna. I sin presentation förklarade de Blois den historiska och juridiska betydelsen av San Remo-resolutionen och Palestinamandatet. De rättigheter som skapades genom dessa juridiska instrument har uttryckligen beskyddats av artikel 80 i Förenta nationernas stadga, som kräver att FN:s medlemsstater respekterar de rättigheter som garanterats stater eller folk genom internationella instrument före år 1945. Detta innefattar de rättigheter som Nationernas förbund gav det judiska folket inom ramen för Palenstinamandatet.

Tucker påpekade hur internationell lag sedan 1967 har använts som ett politiskt vapen mot staten Israel. Han konstaterade att det finns fyra källor för internationell lagstiftning: avtal och fördrag, internationell sed (dvs. staters kutym), generella rättsliga principer som erkänts av civiliserade nationer samt juridiska beslut och skrivelser från experter (vilka endast kommer i andrahand). Tucker förklarade att Internationella domstolens rådgivande yttrande i juli 2004 (som beskrev bosättningarna som ”illegala”) och FN:s säkerhetsråds resolution 2334 i december 2016 (som förklarade att israeliska bosättningar inte har någon rättslig giltighet och uppenbart bryter mot internationell lag) kan vara politiskt viktiga, men de är inte juridiskt avgörande eller bindande.

Vid presskonferensen talade även ECI:s direktor Tomas Sandell, professor Gerald Steinberg och juridiska rådgivaren Anne Hertzberg från NGO Monitor om den internationella lagstiftningens roll i lösandet av den israelisk-palestinska konflikten. Steinberg kallade boken ”ett viktigt bidrag till diskussionen om staten Israels juridiska grund”.

Den nya aktören thinc. (The Hague Initiative for International Cooperation) är en oberoende forsknings- och partnerorganisation till ECI som ägnar sig åt att studier, implementering och efterlevnad av lagen – på nationella och internationella plan. ECI:s juridiske rådgivare Andrew Tucker fungerar i dag som dess programdirektor. Även Dr de Blois är medlem i thinc.

Boken “Israel on Trial – How International Law is being Misused to Delegitimize the State of Israel” utges av thinc. och finns nu till salu. För mer information, vänligen kontakta info@ec4i.org .

söndag 17 juni 2018

Tiotals bränder i södra Israels på grund av brandbomber från Gaza

Under veckoslutet uppstod  tiotals bränder i närheten av Gaza på grund av de brandbomber som från Gaza skickas över gränsen till Israel med hjälp av drakar och ballonger.

15 FIRES IN GAZA BORDER COMMUNITIES, IDF STRIKES TARGETS IN GAZA IN RESPONSE

Turkiets premiärminister: "Eurovisonssångtävlingen manipulerades så Israel skulle vinna"

Turkiets premiärminister Binali Yildirim sa på fredagen i en intervju att Israels seger i Eurovisionssångtävlingen för en tid sedan grundade sig på fusk. Röstningssystemet var manipulerad av imperialister för att se till att nästa års tävling hålls i Jerusalem.Enligt Binali Yildirim var Israels bidrag till tävlingen dålig och Israel vet bara hur man dödar, inte hur man sjunger.
Det kan konstateras att Yildirim representerar samma turkiska regering som för några dagar sedan lade fram resolutionen som fördömde Israel i FN:s generalförsamling.
Den nuvarande turkiska regimen hatar Israel, det är välbekant, men man kan fråga sig varför omvärlden stöder den.
Turkish PM claims Israel’s Eurovision win is part of an imperialist plot

TURKISH PM: ISRAELI EUROVISION WIN WAS RIGGED

torsdag 14 juni 2018

FN:s generalförsamling fördömde Gazavåldet utan att nämna Hamas

120 länder röstade för en resolution i FN:s generalförsamling som kräver skydd för det palestinska folket och anklagar Israel för att använda överdrivet våld mot palestinierna.
I praktiken vill generalförsamlingens stora majoritet att judarna inte skall försvara sig på samma sätt som alla andra stater  gör. I stället skall Israel offra sina egna medborgares säkerhet och liv.
Finland och naturligtvis Sverige röstade för denna resolution som är en belöning till Hamas för de våldsamma upplopp de ordnat de senaste veckorna vid gränsen till Gaza.
Resolutionen nämner överhuvudtaget inte Hamas eftersom det alltid är Israel som är skyldig oberoende av vad som händer.
Jag vet inte om man skall bli arg eller bara konstatera att inte heller i Finland har vi några utrikespolitiska ledare med moralisk ryggrad. En del EU länder avstod åtminstone från att rösta men inte Finland! Sorgligt, sorgligt........

UN General Assembly condemns Israel for ‘excessive’ force at Gaza border

The silver lining in the UN’s almost-condemnation of Hamas

U.N. VOTES DOWN U.S. BID TO CONDEMN HAMAS VIOLENCE AGAINST ISRAEL

Tenth emergency special session
Agenda item 5
Illegal Israeli actions in Occupied East Jerusalem
and the rest of the Occupied Palestinian Territory
Algeria, Turkey and State of Palestine: draft resolution
Protection of the Palestinian civilian population