måndag 4 maj 2015

Palestinska reaktioner på terrorattacker

MEMRI har gjort ett sammandrag av hur palestinierna har reagerat på den senaste tidens terrorattacker i Jerusalem med omgivningar.
De palestinska myndigheterna fördömer Israel för att de "mördat" de "oskyldiga" angriparna.
Hamas prisar attackerna och i sociala media prisas terroristerna och det uppmanas till flera våldsdåd.

Palestinian Responses To Attacks In Jerusalem Area: Palestinian Authority – Attacks Are An Israeli Fabrication; Hamas – The Attackers Are Martyrs; On Social Media, Calls For Intifada In Jerusalem

"In recent days several terrorist attacks have taken place in the Jerusalem and Hebron area: a stabbing in Hebron in which a border police officer was moderately wounded, an attempted stabbing of a female police officer at the Al-Za'im checkpoint, a firebomb attack on the Jerusalem-Modi'in road, and a vehicular attack in Al-Tur in East Jerusalem in which three police officers were injured. In addition, there were riots and clashes between residents and security forces in East Jerusalem. [1]    
The Palestinian Authority (PA) reacted to the stabbing incidents, in which both stabbers were killed, by condemning Israel. It claimed that the stabbings had been fabricated by Israel to justify the "racially motivated assassination" of the two Palestinians, and Fatah described the killing of Abu Ghannam as an act of "organized terror". Hamas, for its part, praised the attacks.
Voices on Palestinian social media likewise welcomed the attacks, praised their perpetrators and called to escalate the armed struggle against Israel and to launch a comprehensive intifada. Most of these calls did not come from figures or bodies associated with official Palestinian organizations. Rather, they appear to be calls by private individuals urging an uprising and expressing support for the attacks, which had likewise been perpetrated by single individuals acting on their own, without direction from any organization."

"Beit Oula News Agency" Facebook page: "A Palestinian passed this way – such is the fate of the oppressors" (Facebook.com, April 26, 2015)

söndag 3 maj 2015

The Elders - ambassadörer för vem?

En del demokratiskt valda ledare kan inte släppa makten när de inte längre blir återvalda. Då kan man t.ex. som "The Elders" (de äldste) skapa en organisation för gamla ledare och via organisationen blanda sig i världspolitiken.
Två representanter för the Elders, Jimmy Carter och Gro Harlem Brundtland har besökt de palestinska ledarna. Tanken var att de också skulle ha besökt Gaza men det besöket blev av någon orsak inte av.
De israeliska ledarna har inget intresse av att träffa Israelhataren Carter och Carter sade vid ett intervjutillfälle att en träff med Netanyahu bara skulle ha varit slöseri med tid.
Carter tog fasta på ett (1) uttalande av Netanyahu under valkampanjen där han sade att det inte kommer att slutas något fredsavtal under hans tid som premiärminister och anklagar Netanyahu för att inte vilja ha ett fredsavtal.Däremot struntar Carter helt i alla de uttalanden av Netanyahu där han säger att han vill få till stånd ett fredsavtal och i alla de åtgärder Netanyahu vidtagit för att få de palestinska ledarna att komma till förhandlingsbordet samt det faktum att ingen fredsvilja överhuvudtaget visats från palestiniernas sida.
De palestinska ledarna träffade han däremot gärna och prisade dem för deras visdom.
Enligt Carter är Hamas inga terrorister utan de arbetar för fred!!!
De äldste kräver också att blockaden av Gaza skall upphöra, fri rörlighet av varor och människor.
Terroristorganisationen Hamas och Fatah borde också samarbeta för det palestinska folkets bästa anser de äldste.
När en diktator som undertrycker sitt eget folk och hedrar mördare prisas och en demokratiskt vald ledare skymfas kan man med fog fråga sig om de äldste har någon uppgift att fylla. Åtminstone inte i konflikten mellan araberna och Israel.
De må kalla sig "the Elders" vilket ger ett intryck av vishet men någon vishet kan man inte se i deras handlande eller uttalanden.
De ger närmast intryck att vara ambassadörer från "underjorden".
Carter slams Netanyahu, praises Abbas 

Carter, who cancelled a planned visit to Gaza on this trip, said Saturday he “deplored” criminal acts by members of Hamas, but said he was looking to support moderate members of the group, which he said wasn’t a terrorist organization.
“I don’t believe that he’s a terrorist. He’s strongly in favor of the peace process,” Carter said of Hamas politburo chief Khaled Mashaal.
 
Middle East visit 2015  (The Elders)
 The situation in Gaza is unsustainable and intolerable. A complete paradigm shift is essential. This shift demands the lifting of the siege. It also requires an end to Israel’s policy of separating the West Bank and Gaza.
 Västbanken och Gaza är två skilda geografiska enheter åtskilda av israeliskt territorium. Vet de äldste vad de talar om?

In the course of our visit here, we have indeed seen much kindness and readiness to accommodate from the Palestinians and Israelis we have met. The people of both countries want and deserve a just peace. It is time for their leaders to put aside narrow agendas and divisive rhetoric, and listen to them. 
Det finns säkert vänliga och trevliga människor bland både israeler och palestinierna men när det gäller palestinierna är det inte folket som styr. Det är de självutnämnda ledarna inom PLO och Hamas som har makten och de hjärntvättar befolkningen att hata Israel och judarna och har som mål att utplåna den judiska staten. Det hjälper inte att blunda för fakta och tala vackra ord.

The Elders said reconciliation between Fatah and Hamas, and the full establishment of the Government of National Consensus in Gaza, is vital to end further suffering.
President Carter said:
“This was the focus of our discussions with President Abbas. We are committed to continued engagement with the President and the Hamas leadership to advance Palestinian reconciliation.”

fredag 1 maj 2015

Några räddade i Nepal

En kvinna och en ung pojke har räddats ur ruinerna i Katmadu. Lokaltidningen har en rapport om händelsen som sammanställts av FNB-AFP-TT.  The Times of Israel skriver om samma händelser.
I FNB artikeln nämns inte Israel som någon part i räddningsarbetet, endast norska och  nepalesiska insatser nämns.
När man läser The Times of Israel får man veta att israeliska hjälparbetare medverkat vid båda räddningsoperationerna tillsammans med franska, norska,amerikanska och nepalesiska räddningsarbetare och de skadade förts till det israeliska fältsjukhuset.
Huvudsaken att nödställda fått hjälp men att utelämna information är också en form av vinkling.torsdag 30 april 2015

FN:s Mellanösternsändebud i Gaza

Nickolay Mladenov som representerar FN:s generalsekreterare i fredsprocessen i Mellanöstern har besökt Gaza.
Gaza regeras av terroristorganisationen Hamas som hänsynslöst utnyttjar den egna befolkningen för sina egna syften och som strävar efter att erövra och utplåna Israel. I det svåra läge som Gaza befinner sig i prioriterar Hamas upprustning. Nya vapen skaffas och byggs och tunnelnätverket för att attackera Israel konstrueras på nytt efter att ha förstörts under kriget senaste sommar. Ungdomar och barn får stridsutbildning för att vid lämplig tidpunkt sändas i strid mot Israel.
Vad har månne FN-sändebudet för budskap att förmedla i Gaza?
Jo, blockaden av Gaza borde lyftas så att material och människor fritt kan röra på sig. Vidare beklagar Mladenov att samarbetet mellan terroristorganisationen Hamas och de moderata terroristerna i Fatah inte kunnat genomföras enligt planerna.
Det verkar som om FN skulle anse att när problemen är stora så kanske det är bäst att se åt ett annat håll.
Faktum är att så länge Hamas har något att säga till om har palestinierna ingen framtid.

New UN peace envoy visits Gaza for first time, calls for end to Israel's blockade
 "We in the United Nations, along with our partners in the international community, have a responsibility to ensure that Gaza is not just being reconstructed... but that the blockade which stops access to construction materials, to movement of people, goods... is lifted," AFP quoted Mladenov as saying in Gaza on Thursday....
... "I strongly believe that it will hurt the cause of the Palestinian people if division, if the lack of unity, is not addressed as soon as possible," he said.

"I hope that the United Nations will be able to support the efforts to strengthen this unity," he added.

onsdag 29 april 2015

Israel på plats med fältsjukhus i Nepal

Det israeliska fältsjukhuset i Nepal är nu klar att ta emot ca 200 patienter i dygnet.
Enligt The Times of Israel har Israel mer räddningsmanskap på plats i Nepal än alla andra stater tillsammans.
WATCH: IDF field hospital opens doors in earthquake-ravaged Nepal 


Israel sets up field hospital in Kathmandu (MFA)
"The 260-member IDF disaster team sent to Nepal in the wake of the earthquake there includes 40 medical personnel on a mission to save lives. One of their priorities is to set up a field hospital near Kathmandu. "The team brought the most recent technology possible," explains Lt. Col. Asi Hempel, a doctor in the IDF's Medical Corps. "The field hospital will be equipped with everything: x-rays, operating rooms that will work 24/7, laboratories and more."

The hospital will have the ability to receive and provide care for around 200 patients a day. "Israel's top specialists for traumatic injuries are among the medical team in Nepal," says Lt. Col. Hempel..."Kyrkans utlandshjälp stöder organisation som arbetar mot Israels existens

Jerusalem Post skriver att organisationen Zochrot  nästan helt lever på bidrag från kristna organisationer bland dem Kyrkans utlandshjälp i Finland.
Zochrot är en liten radikal judisk antisionistisk organisation som i praktiken arbetar för att Israel skall upphöra att existera som judarnas hemland. Målet skall förverkligas genom att alla palestinska flyktingar (och deras ättlingar) skall få rätt att flytta till Israel. Israel beskrivs av Zochrot som en kolonial makt.
Organisationen har ingen lokal förankring eller understöd att tala om men kristna organisationer tycks anse att den är värd ekonomisk understöd.
Under 2014 och första kvartalet av 2015 fick Zochrot 740,000 dollar i understöd från utlandet, 93% kom från kristna organisationer.
Enligt NGO Monitor gav Kyrkans utlandshjälp under år 2013 185,905 NIS och under första kvartalet 2014 94,840 NIS till Zochrot (sammanlagt ca 65 000 euro) av pengar som Kyrkans utlandshjälp samlat in av medborgarna i Finland.
Här mer information om Zochrot.
Med den information som jag från förr har om Kyrkans utlandshjälp är det inte förvånande att den också understöder Zochrots verksamhet. Men orätt, fel och skamligt är det!

Israelis who hate Israel—and the Christians who fund them  (Jerusalem Post)
"... Using church funds, Zochrot promotes a “de-Zionized Palestine,” meaning free of Jews. The group’s founder, Eitan Bronstein, advocates for Jews to abandon Israel en masse. He dreams of a time “when the refugees return, Jews will become a minority in the country… There may be Jews, most of them of European origin, who won’t be able to adjust to a non-Zionist reality, and prefer to use their other passport to move elsewhere.”

Last month, together with Palestinian NGO BADIL, Zochrot embarked on a speaking tour across the U.S. to promote the “historical overview of the Nakba and the Right of Return.” Several years ago, BADIL awarded a prize to a blatantly antisemitic cartoon, featuring a grotesque caricature of a Jewish man standing over a dead Arab child and holding a pitchfork in the shape of a menorah dripping with blood. BADIL’s anti-Semitic history apparently does not concern Zochrot or its funders.

Last year, Zochrot commemorated Israel Independence Day by launching a smartphone app called “iNakba” to delegitimize the Jewish state. The app, an interactive map and photos of Palestinian Arab villages from pre-1948, was featured by The New York Times, proving the real influence of a small fringe group armed with millions of shekels of foreign funds. A year before, in 2013, Zochrot hosted a costly Tel Aviv conference titled “From Truth to Redress: Realizing the Return of Palestinian Refugees.” 

These activities would ordinarily be out of reach for a group its size. But, due to the largesse of nine European Christian aid agencies, Zochrot does not lack resources. Foreign funding for 2014 and first quarter of 2015 totals NIS 2,892,665 (about $740,000). Of that, some NIS 2,726,917—about 93 percent—comes from the Christian charities..."

tisdag 28 april 2015

Understöd från Sverige till Hamas?

Tobias Petersson skriver i Jerusalem Post att understöd från Sverige (SIDA) verkar gå till Hamas verksamhet.
 Trots att Sverige uppmärksammats på saken verkar ingen bry sig desto mer.

Is there a connection between Swedish aid and Hamas institutions?