onsdagen den 23:e april 2014

Vad skulle Jesus göra...?

Jürgen Bühler funderar över kristnas inställning till Israel och palestinierna utgående från hur Jesus behandlade samarierna.
Läs artikeln här:
What Would Jesus Do About the Israeli-Palestinian Conflict?

Abbas och Hamas vill bilda gemensam regering

Det rapporteras att Hamas och PLO/ Abbas kommit överens om att avsluta stridigheterna mellan grupperna och man skall bilda en samlingsregering inom fem veckor.
Många liknande överenskommelser har slutits under de senaste åren men de har aldrig lett till något konkret resultat.
Dagens tillkännagivande får ändå konsekvenser. I Israel anser man att Abbas nu väljer att samarbeta med terroristorganisationen Hamas i stället för att förhandla om fred med Israel.
Israel vägar att förhandla med Hamas vilket betyder att de också antagligen vägrar förhandla med en eventuell palestinsk regering där Hamas sitter med.
Israel har också meddelat att det inte blir något av kvällens möte mellan parterna för att diskutera fortsättningen på fredsförhandlingarna.
Fatah/PLO har inte kunnat samarbeta med Hamas sedan Hamas med våld tog makten i Gaza men båda organisationerna har liknande mål: Ingen egen stat för judarna.
Därför är det inte förvånande om de i något skede åter en gång går till gemensamt angrepp på Israel. Hur det angreppet skulle se ut i praktiken är det svårt att säga för tillfället.
 Redan för en månad sedan meddelade Al-Aqsa Martyrernas Brigad, som även kallas för Fatahs miltära flygel, att den lugna perioden nu har avslutats och att de kommer att återgå till väpnat motstånd (= terrorism) tills hela Palestina är befriat.


FM Liberman on Fatah-Hamas agreement
 (Communicated by the Foreign Minister’s Bureau)
In a statement issued today (Wednesday 23 April 2014), Minister of Foreign Affairs Avigdor Lieberman said: "Abu Mazen must decide if he wants to make peace, and if so, with whom.
It is impossible to make peace with Israel as well as with Hamas, a terrorist organization advocating for Israel's destruction. Signing an agreement of a Fatah-Hamas unity government is tantamount to a signature on the end of negotiations between Israel and the Palestinian Authority."
Hamas, Abbas's PLO announce reconciliation agreement 

 Israel cancels planned peace talks meeting after Fatah-Hamas unity deal announced  (Jerusalem Post)
Deputy Foreign Minister Ze'ev Elkin: "There's no reason to be surprised that someone who wouldn't even discuss recognizing a Jewish state in any borders and pays massive salaries to Palestinian terrorists who murdered Israelis and sit in Israeli prison found his natural place in a bear hug with Hamas murderers,"

Netanyahu: Abbas must choose, peace with Israel or reconciliation with Hamas (Jerusalem Post
 "He must choose," Netanyahu said. "Does he want reconciliation with Hamas, or peace with Israel? Only one is attainable, not both. I hope he chooses peace, until now he has not done so."


Fatah's military wing: "Armed resistance until the liberation of all of Palestine" (PMW)

"Fatah's military wing, the Al-Aqsa Martyrs' Brigades, announced that they "will adhere to the option of armed resistance until the liberation of all of Palestine," the independent Palestinian news agency Ma'an reported. The expression "the liberation of all of Palestine" is a common Palestinian euphemism used to refer to the destruction of Israel.
 The following is the report in Ma'an on Fatah's military wing's call for armed resistance:

"The Al-Aqsa Martyrs' Brigades (Fatah's military wing) in Palestine said they will adhere to the option of armed resistance until the liberation of all of Palestine.

In a statement received by [independent Palestinian news agency] Ma'an, the Al-Aqsa Martyrs' Brigades stated that the [period of] calm has ended, as the occupation continues to kill, Judaize and settle. They emphasized that the blood of the Martyrs (Shahids) will never go unavenged. They called on President Mahmoud Abbas to stand firm and reject the Kerry plan, [and said that] 'the Palestinian people with all its groups and factions stand behind you against any [form of] political extortion by the Western powers.'"

[Ma'an, independent Palestinian news agency, March 11, 2014]

tisdagen den 22:e april 2014

De palestinska ledarna har byggt en fälla de inte kan komma ur (ifall de överhuvudtaget vill)

Ett exempel på hur långt från ett normalt samhälle det palestinska samhället är får man när man läser vilket uppror och hat det väckte när en palestinsk minister yttrade några ord som kunde tolkas som ett fördömande av mord på judar.
De palestinska ledarna har sig själv att skylla: När man dag efter dag hedrar mördare som hjältar kan man inte plötsligt komma och säga att det är fel att mörda judar.


Khaled Abu Toameh rapporterar:
"We reject all forms of violence... Palestinian blood is like Israeli blood. It is human blood and precious and no one wants anyone killed." — Mahmoud al-Habbash, Palestinian Minister of Religious Affairs

"If your blood is like the blood of Zionists, our blood is not." — Zakariya Zubeidi, former leader of the Al-Aqsa Martyrs' Brigade.

"We call for lifting his [al-Habbash's] diplomatic immunity and for prosecuting him immediately for his administrative, financial, and political corruption. We also call on President Abbas to fire him immediately from the Palestinian cabinet." — Mansour al-Sa'di, Fatah leader.

The angry reactions show that there are many Palestinians who see no problem with a terrorist attack against a Jewish family. Palestinian leaders can blame only themselves..."
"While the Palestinian Authority is calling on the international community to punish Israel for imprisoning Palestinians, its own security forces continue to hold hundreds, if not thousands, of Palestinians in prison, some tortured, some without trial.
This year alone, the Palestinian Authority has arrested 357 Palestinians accused of security/political offenses, 42 of whom are university students.
Of course, the arrests continue to be ignored by the mainstream media in the West. This is a story that does not reflect negatively on Israel, so is therefore not considered worthy of being reported to Western audiences..."

måndagen den 21:e april 2014

Fortsatt raketbeskjutnng från Gaza

Sju raketer sköts idag från Gaza mot Israel.Även israeliska trupper i närheten av gränsen angreps.
Israeliska flygvapnet besvarade attackerna genom att angripa tre mål i Gaza.
IDF uppger att 100 raketer har skjutits mot Israel under 2014. Det blir i medeltal ungefär en raket per dag. Inte sedan 2012 har raketbeskjutningen varit lika intensiv som  i mars.

7 Gaza rockets land in Israel; light damage caused 

IAF strikes terror sites in Gaza after rocket attacks 
“Israeli civilians celebrating the Passover Holiday woke up this morning to the sound of Code-Red alarms and rockets. It is our obligation to seek out and target those who wish to attack our civilians and soldiers and to eliminate their capabilities. Hamas rocket terrorism is an intolerable reality Israelis should not have to accept," IDF Spokesman Lt.-Col. Peter Lerner said in a statement. "

fredagen den 18:e april 2014

EU:s bistånd till de palestinska myndigheterna kritiseras

Michael Theurer, ordförande i Europaparlamentets utskott för budgetkontroll kritiserar EU för dess ansvarslösa bistånd till de palestinska myndigheterna i en artikel i Wall Street Journal.
Läs artikeln här:
och en svensk översättning här:
...Regeringen på Västbanken är det enda organ som tar emot EU-medel oavsett mänskliga rättigheter eller ekonomiska resultat...
...EU är i dag den största bidragsgivaren till den palestinska myndigheten, som förlitar sig främst på utländska donationer. Men europeiska lagstiftare har en skyldighet att se till att EU-medel inte avleds från de ädla ändamål för vilket de är avsedda.
I sin rapport, som publicerades i december, pekade Europeiska revisionsrätten på stora brister i hanteringen av EU-stöd till den palestinska myndigheten och uppmanade till en seriös översyn av finansieringsmekanismen.
Bland annat kritiserade revisionsrätten att det inte finns några villkor för EU:s bistånd till den palestinska myndigheten... Detta är ett överraskande undantag från principen om EU:s berömda "mer för mer", enligt vilket EU erbjuder förstärkt partnerskap och fler incitament för länder som gör fler framsteg mot demokratiska reformer. Denna princip gäller för alla andra mottagare av EU-stöd i världen. Med andra ord är den palestinska myndigheten det enda organ som tar emot EU-medel oberoende av dess mänskliga rättigheter eller ekonomiska resultat...
... Den palestinska myndigheten avsätter till exempel en betydande del av sin budget till att betala löner till palestinska fångar som dömts för terrorbrott. Dessa löner är upp till fem gånger högre än den genomsnittliga lönen på Västbanken. Fångar får också stora anslag från den palestinska myndigheten...

onsdagen den 16:e april 2014

Jude mördad på sederkvällen

Baruch Mizrachi sköts till döds i sin bil nära Hebron när han tillsammans med sin familj var på väg att inleda påskfirandet på måndag kväll.
Flera bilar besköts med automatvapen men bara Baruch dödades och hans fru skadades.
Ingen terrororganisation har tagit på sig ansvaret för attentatet och man anser det troligt att attentatet utfördes av någon på privat initiativ.
De palestinska myndigheterna, deras ledare och media, hedrar mördare som tagit livet av judar som hjältar och betalar lön åt dem om de blir fängslade. Det är därför helt naturligt att det förekommer spontana attacker mot judar.
På begäran har det kommit ett avståndstagande till mordet från de palestinska myndigheternas sida:
PA Minister of Religious Affairs Mahmoud Al-Habbash met with Israeli journalists today and condemned this week's murder of an Israeli:

"This Israeli who was murdered, it hurts... We condemn the killing of any person. The principle of killing and violence is completely unacceptable."  
[Israel Army Radio, April, 16, 2014]
Problemet är att uttalandet är rena hyckleriet.Samme man sade för två veckor sedan när han inte riktade sig till israeliska journalister utan till palestinier:

"All the Palestinian prisoners who protected [our] land, honor and homeland are prisoners of freedom; they are prisoners of war. They are not criminals, will never be and have never been. Their hands committed no crime. They were defending themselves. They are an inseparable part of this national Palestinian movement and one of its authentic elements."
[Official PA TV March 28, 2014]


PA duplicity: Glorify terrorists to Palestinians, condemn terror to Israelis (PMW)

Hundreds gather for funeral of Israeli police officer killed in Passover attack

Skola uppkallad efter terrorist fostrar nya terrorister.

 Palestinian girl's goal: "to reach level" of terrorist who killed 37måndagen den 14:e april 2014

Pesach – en inbjudan och en varningFirandet av den judiska påsken inleds måndag kväll då man samlas till sedermåltiden/påskmåltiden.
Jag vill lyfta fram två saker ur påskberättelsen.

Först en inbjudan
När ängeln gick genom Egyptens land för att döda alla förstfödda gick den förbi alla de judiska husen som hade lammets blod på dörrposten.
Ängeln kontrollerade inte om det fanns goda och fromma människor inne i huset eller skurkar och rövare. Det som var avgörande var om lammets blod fanns på dörrposten.
Detta är en av de tydligaste bilderna av hur frälsningen i Jesus Messias, Guds lamm går till. När jag och vilken annan människa som helst accepterar att Jesus, Davids son, dog för mina synder och erbjuder mig förlåtelse då är det som att stryka lammets blod på dörrposten. Jag är räddad, lammets blod räddar mig, inte något som jag gör eller är.
Därefter börjar en vandring tillsammans med Herren Jesus och den kommer att ha sina utmaningar... men själva räddningen är något vi bara får ta emot. Och räddningen undan dödsängeln den erbjuds till alla!

Sedan varningen
Gud gav Farao i Egypten möjlighet att samarbeta, att släppa Israels folk och välsigna dem på deras väg tillbaka till det land Gud hade lovat dem.
Men Farao förhärdade sitt hjärta och sedan förhärdade Gud hans hjärta så att han kämpade mot Gud och Guds plan för sitt folk.
Detta ledde till stor olycka och mycket lidande för Farao och hans folk men det kunde inte hindra Gud att genomföra sin plan med Israels folk och föra dem tillbaka till det utlovade landet.

I vår tid har Gud också gett makthavarna/nationerna möjlighet att samarbeta när han för Israels folk tillbaka till deras hemland.
För snart hundra år sedan såg det ut som om nationerna skulle välja att samarbeta med Gud. Nationernas Förbund gav Storbritannien i uppdrag hjälpa till att återupprätta en judisk stat i deras historiska hemland.
Men nationerna handlade som farao som gav löften bara för att lite senare bryta dem. Idag vet jag inte en enda stat som längre samarbetar med Gud och stöder judarna när de vill bosätta sig i sitt historiska hemland på de områden som Gud gett till dem.
Farao fick betala ett högt pris när han motarbetade Guds plan för sitt folk.
Nationerna i våra dagar kommer inte att komma lättare undan och det kommer till slut att visa sig att de är lika maktlösa som Farao när de försöker strida mot Gud.

Hag Sameah! Glad Påsk!

The Maccabeats är så bra så de får vara med en gång till!