fredag 19 december 2014

Dubbelmoral

‘Something rotten in the state of Denmark?’ 

Jesus föddes inte i Palestina

Värt att notera för alla som predikar under julhelgen!

En artikel av Lisa Abramowicz i Världen idag:

Vad är ett namn? frågar Julia i balkongscenen i Shakespeares pjäs ”Romeo och Julia”, apropå striderna mellan kärleksparets ätter Capulet och Montagu och det kan man ju kanske förstå att Julia ifrågasätter.
Men att ändra på det namn som ett land – Judéen – kallades för vid en viss historisk tidpunkt? En tendens som blivit allt vanligare är att konsekvent och regelmässigt använda benämningen ”Palestina”, för det land som Jesus föddes och levde i. Det gäller såväl historiker, teologer, politiker som debattörer. Ett tydligt exempel på denna tendens hörde jag nyligen på P1-programmet Teologiska rummet (12 december) då den amerikansk-iranske teologiforskaren Reza Aslans bok om Jesus, Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth diskuterades. Under hela program­tiden talade deltagarna om ”Palestina under Jesu tid”, samma terminologi som Aslan använder. Det gällde särskilt professorn i teologisk etik, Elena Namli, från Uppsala universitet. Men det historiskt korrekta namnet under Jesu levnad och fram till och med det romerska kväsandet av det andra judiska upproret, 135 e.Kr, var Judéen (Judaea på latin) och inget annat.
Den romerske kejsar Hadrianus döpte om Judéen till Palestina, vilket är latin för Filistéen, i syfte att utplåna alla associationer mellan landet Judéen och judar. Detta namnbyte skedde cirka 100 år efter Jesu korsfästelse. Den brittiske historikern Simon Sebag Montefiore skriver i Jerusalem – biografin (Norstedts 2011) att ”Hadrianus strök Judéen från kartan och döpte avsiktligt om det till Palestina efter judarnas urgamla fiender, filistéerna”.

Filistéen var ett landområde som sträckte sig längs Medelhavskusten från Gaza till det moderna Israels Ashdod. Filistéen och filistéerna hade försvunnit från historien drygt 600 år före Hadrianus.  Palestina nämns över huvud taget inte i bibliska texter, varken GT eller NT. Detta är lätt kontrollerade fakta. Jag slog upp på måfå i NT och fick upp Matteusevangeliet 2 kapitlet, vers 1: ”När nu Jesus var född i Betlehem i Judéen, på konung Herodes tid, då kommo vise män från Österns länder till Jerusalem”. (1917 års översättning).
Tänk på den gamla julpsalmen ”Gläns över sjö och strand”, andra versen. ”Natt över Judaland, natt över Sion”. Kommer det att ändras till ”Natt över Palestina, natt över Ramallah”?

Att Reza Aslan skriver och talar om Palestina i stället för Judéen har troligen andra motiv än rent historiska. Men att svenska forskare slarvar med benämningen av det land Jesus föddes och växte upp i, får mig att dra slutsatsen att de har andra motiv än vetenskapliga. Men politiska syften – som säkerligen ligger bakom denna historie­förfalskning – får inte överskugga histo­riska fakta. För vad ska annars allmänheten, debattörer och politiker förhålla sig till? 

Lisa Abramowicz
generalsekreterare för Svensk Israel-information

Raket från Gaza mot Israel

En raket från Gaza sköts mot Israel idag vid middagstid.Raketalarmet ljöd i området (Eshkol Regional Council)  men raketen slog ner i obebyggt område och inga skador uppstod.

 Det rapporteras också att Hamas förbereder sig för ny strider med Israel. Attacktunnlarna under gränsen till Israel återuppbyggs. Trots att byggnadsmaterial som importeras till Gaza skall övervakas så att det inte hamnar i händerna på Hamas verkar en del användas av terroristorganisationen.

Hamas har också den senaste tiden gjort nya rakettester och det verkar som om relationerna till Iran, som är regionens största understödjare av terrorism, skulle ha reparerats.

Hamas har också problem på grund av att av de miljardbelopp som omvärlden lovat i understöd för att återuppbygga Gaza uppges endast ett par procent ha betalats. Från EU har en del pengar kommit men de utlovade pengarna från arabvärlden har inte synts av.
En orsak är att understödet skall kanaliseras via de palestinska myndigheterna som styrs av Fatah men Hamas och Fatah är fortfarande mer eller mindre i strid med varandra. Därför har de palestinska myndigheterna fortfarande ingen kontroll över Gaza.
Det betyder också att gränsen till Egypten fortfarande är stängd. Egypten ser Hamas som en fiende som understöder terror mot regeringstrupper i Sinai.

Hamas could, with a fair amount of ease, cause Israel to end its security blockade by accepting the terms of the international Quartet. These include recognizing the state of Israel, renouncing violence and abiding by past agreements.
Of course, those would contravene Hamas's ideology of Islamist jihad and move it away from its current trajectory of organized violence and religious hatred, the foundations upon which it was established in the 1980s by the Muslim Brotherhood.
For now, it seems, Hamas will try, as it has been doing for months, to orchestrate terrorism in the West Bank, on the opposite side of Israel, while upholding its truce in Gaza.
The Israel Defense Forces, too, has spent recent months preparing to respond if there is a fresh round of hostilities.


Gaza rocket explodes in southern Israel, no injuries 

IDF identifies four rocket launch tests from Gaza into sea in past 24 hours

Only 2% delivered of $5.4 billion pledged for Gaza reconstruction, officials say 

Report: Hamas using Gaza reconstruction materials to repair infiltration tunnels 

70 trucks with construction material enter Gaza from Israel 

Incitement against Abbas: Gaza posters depict hanging of PA leader


Parlamentariker i väst understöder palestinsk diktatur

Khaled Abu Toameh skriver att de som talar för ett erkännande av en palestinsk stat i detta skede blundar för verkligheten och handlar mot det palestinska folkets intresse.
Palestinierna behöver inte ännu en korrumperad diktatur i arabvärlden och det är så verkligheten ser ut med de nuvarande palestinska ledarna. Det finns ingen fungerande demokrati och mänskliga rättigheter och friheter respekteras inte.
Men uppenbarligen ser de västliga parlamentarikerna inget fel eller ont i det palestinska samhället skriver Khaled Abu Toameh.

These European parliaments are also turning a blind eye to the fact that, under the Palestinian Authority in the West Bank and Hamas in the Gaza Strip, there is no respect for the rule of law, free speech, transparency or accountability.
These Western parliamentarians are in fact acting against the interests of the Palestinians, who are clearly not hoping for another corrupt dictatorship in the Arab world.
"The situation in Palestine does not conform at all with democracy or the rule of law... Wake up and see the loss of rights, law and security." — Freih Abu Medein, former Palestinian Authority Justice Minister.
"Abu Mazen [Mahmoud Abbas] wants to concentrate all authorities in his hands and the hand of his loyalists. He's acting in a dictatorial way and wants to be in control of everything, especially the finances." — Yasser Abed Rabbo, Secretary General of the PLO.
By turning a blind eye to human rights violations, as well as assaults on freedom of expression, the judiciary and the parliamentary system in the Palestinian territories, Western parliaments are paving the way for a creation of a rogue state called Palestine.

torsdag 18 december 2014

Five puzzles about occupation and settlements: questions for Geneva

Five puzzles about occupation and settlements: questions for Geneva
En artikel för den som vill se lita av den dubbelmoral som existerar när man behandlar Israel.


"Today, Switzerland convened a conference of State Parties to the Fourth Geneva Convention, to discuss the law of occupation as it pertains to Israel. There have been just a couple of previous occasions when Geneva convened the signatories of its eponymous treaty, and every single one has been about Israel...
 ...Indeed, an examination of movement into occupied territory in Georgia, Ukraine, Azerbaijan, Western Sahara, and Cyprus would be both timely and instructive. Needless to say, this is not what the state parties will be discussing. They are, sadly, not interested in the Geneva Conventions, but only their possible use against Israel."

Två muslimska ledares syn på judar

Tareq Al-Suwaidan, ledare för muslimska brödraskapet i Kuwait:
...vi är redo för denhär striden tills staten Israel, detta geografiska och historiska misstag, är utraderat...
...alla krig under historien - från vår profet Muhammeds tid fram till våra dagar har startats av Sions söner. Alla av dem...
...Vår strid med dem kommer att fortsätta tills en av de två civilisationerna härskar...till det krävs Jihad...

Bassam Al-Amoush, före detta jordansk minister och ambassadör i Iran:
De (judarna) mördar alla folk.Om du studerar historien bakom alla stora krig ser du att judarna stod bakom dem...
... hur kan de utöva en sådan kontroll? De försätter världen i ett tillstånd av omoral genom att använda narkotika,alkohol,kvinnor... så att människorna förlorar sina värderingar och de kan fortsätta att styra världen...
Judarna är ett fördärvat folk. Till och med rasisten Hitler skrev i Mein Kampf när han dödade judarna:Orsaken är att de fördärvar den tyska ungdomen, och jag behöver få se den tysk ungdomen förvandlas till män så att jag kan ta över världen...
 MEMRI
In a Friday sermon, delivered in Jordan on November 7, 2014, Jordanian cleric Sheik Bassam Al-Amoush, a former Jordanian minister and ambassador to Iran, called the Jews a "corrupting people," quoting Hitler as saying that they corrupted the German youth. Al-Amoush further said that the Jews were the "slayers of prophets," who were striving to establish a "secret global government through Freemasonry."

Bassam Al-Amoush: "The (Jews) are the slayers of prophets. If they kill a Palestinian woman, child, or old man in the Al-Aqsa Mosque or elsewhere, it should come as no surprise, for they are the slayers of the prophets. The sons of Israel are notorious adulterers. They are notorious for their prostitution – even as a profession. They spread this prostitution throughout the land. One of them went to a corrupt Israelite woman with fornication on his mind. She said: 'This is going to cost you.' He asked: 'How much?' 'I want the head of the prophet Yahya (John the Baptist),' she said. So he went and murdered Yahya to fulfill his lust. They are the ones who tried to kill Jesus. 'And they did not kill him, nor crucify him but it appeared so unto them.' They tried to kill him. They are the ones who tried to kill the Prophet Muhammad, even though he extended his hand to them, offering to let them go on living as citizens in Medina. Islam is the only religion that teaches coexistence between people of different religions. We do not force anyone to convert to Islam, but people must honor the Islamic system of government. So the Prophet signed the Charter of Medina with them, but they betrayed him, because the Jews are a treacherous people. They do not respect treaties or agreements. They say one thing, and then they violate it.

[...]

"They are the slayers of peoples. If you study the history of the great wars, you see that the Jews were behind them. If you study anarchy between nations, the Jews were behind them. They suffer from a psychological complex, stemming from their being a minority – maybe 30 million worldwide. What is 30 million out of a population of over seven billion? So how do they exercise their control? They say that they use two methods: 'First, each and every one of us must be innovative, and second, we must put this huge body of humans into a state of stupor and immorality, using narcotics, alcohol, women, and depravity, so that they lose their values and that we may continue to rule the world.' Therefore, they strive to establish a secret global government through Freemasonry. The Jews are a corrupting people. Even Hitler the racist wrote in Mein Kampf, when he killed Jews: 'The reason is that they corrupt the German youth, and I need the German youth to turn into real men so that I can take over the world.'"

MEMRI
Speaking on October 31 at a fundraising forum for Palestine in Doha, Kuwaiti cleric Tareq Al-Suwaidan said that the struggle between Islam and "the filthy and savage civilization of barbarism of the sons of Zion" is a struggle until one of the two civilizations reigns supreme. "Our struggle with them requires Jihad," he said.

Following are excerpts:

Tareq Al-Swaidan: I do not believe in the "clash of civilizations," but I do believe in the integration of cultures, with one exception: our struggle with the sons of Zion. It was their choice for our struggle with them to be a clash of civilizations, a clash for survival, a clash that pertains to our very existence. Allah willing, we are ready for this clash, until the State of Israel, that geographic and historical anomaly, is erased. This state is an anomaly in geography and in history.

[…]

All the wars throughout history – from the time of our Prophet Muhammad and to this day – were started by the sons of Zion. All of them!

[…]

Our struggle with the sons of Zion requires more than crying and making donations. Our struggle with them will continue until one of the two civilizations reigns supreme. It will either be civilization of Islam, with its peace, compassion, humanity, and its respect for all religions – a faith devoid of insolence or barbarism – or else it will be the filthy and savage civilization of barbarism, which the whole world has witnessed. But in their insolence, they do not care what anybody says. Our struggle with them requires Jihad and not plain efforts.

[…]

We are not raising money for the sake of the Palestinians. This must be clear. We are not raising money for the people of Gaza. The people of Gaza are the spearhead in this war, but the spearhead is worthless without the spear.

[…]

Jordanien lade fram resolutionsförslag till säkerhetsrådet

Jordanien presenterade palestiniernas resolutionsförslag till säkerhetsrådet i går. Nio röster behövs för att förslaget skall gå igenom eller tvinga USA att använda sin vetorätt. Enligt förslaget skall Israel och palestinierna uppnå fred inom ett år och Israel dra sig tillbaka från västbanken före slutet av 2017.
I resolutionstexten finns flera riktlinjer för hur fredsavtalet skall se ut bland annat talas det om  "gränsen från 1967", Jerusalem som delad huvudstad och krav på att Israel avstår från "olagliga åtgärder" det vill säga byggande i bosättningar.
Jordan presents draft of resolution on Palestinian state to UN 

UN Security Council wasting time on Palestinian gimmicks, Liberman says

Abbas defends UN Security Council draft resolution: This is how we end the occupation
Abbas säger att målet är att resolutionen skall göra slut på Israels ockupation av palestinskt territorium.
Här har vi något av grundproblemet.Palestinierna lever i en fantasivärld, det finns inget palestinskt territorium, det har aldrig funnits något. För att det skall finnas ett palestinskt territorium måste palestinierna förhandla med Israel och komma överens om vilket landområdet Israel är beredd att överlåta till palestinierna. Därefter kan det för första gången i historien uppstå något som kan kallas palestinskt territorium.