tisdag 28 juli 2015

Israeliska sjukhus hjälper svårt skadade barn från Syrien

  Annett Häggblom besökte för en tid sedan Israel och skriver om vad hon fick se och uppleva.

 Alla dessa faktorer gör att sjukhuset har kunnat hemförlova barnpatienter och deras anhöriga som under sin flera veckor långa sjukhusvistelse fått uppleva hur de blivit sedda och omhändertagna av ”sin värsta fiende Israel”. Den upplevelsen har varit chockerande - och överväldigande. Ziv är bara ett av de sjukhus i Israel som till dags dato sammanlagt har vårdat långt över 1000 syriska krigsskadade patienter. Vågar man hoppas på att en sådan omsorg om sin nästa en dag också kan påverka relationerna till grannländerna?

I norra Israel, ovanför Galileiska sjön ligger staden Safed. Det är en stad med blandad befolkning bestående av judar, araber och druser. I staden finns ett universitetssjukhus kallat Ziv Medical Center som betjänar de cirka 250 000 israeler som bor inom dess verksamhetsområde samt försvarsmakten och FN:s fredsbevarare i regionen. Men Ziv är inte ett helt vanligt universitetssjukhus, många av patienterna de senaste åren har varit krigsskadade syrier, vilket har inneburit nya utmaningar för sjukhuset.

Den israeliska försvarsmakten IDF upprätthåller ett fältsjukhus vid den syriska gränsen. Dit tar sig många sårade syrier för att få vård för de skador de fått i striderna inne i landet. I februari 2013 transporterade IDF för första gången 16 mycket svårt sårade syrier till Ziv för att dessa behövde få specialsjukvård, vilket inte ett fältsjukhus har möjlighet att ge. Fram till idag har 500 syriska patienter behandlats på Ziv. Sedan februari 2013 har dessa patienter utgjort knappt 5 % av alla sjukhusets patienter, men tagit upp över 50 % av bäddplatserna på intensivvårdsavdelningen.

Ett område som Ziv har specialiserat sig på är vård av mycket svårt skadade barn. Man har vårdat över 70 barn som alla har varit multiskadade, bland dem 11 där man varit tvungen att göra minst en amputation, och barn som genomgått amputationer redan vid något akutvårdssjukhus i Syrien eller Libanon. Så snart dessa skador läkts tillräckligt mycket provar man ut proteser för barnen och de får också tillgång till hjälpmedel som kryckor och rullstol som de får med sig när de skrivs ut från sjukhuset och får åka hem.

Sjukhuset har en klar filosofi när det gäller vården av mycket svårt skadade barn. Man har funnit några enkla riktlinjer som visat sig ge goda resultat också när skadorna är mycket svåra. För det första betonar man att det är viktigt att barnet får i sig tillräckligt med näringsrik mat. Det här har man konstaterat att också spelar en stor roll vid tillfrisknande från posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). En annan princip som på samma sätt är viktig för tillfrisknandet från just PTSD är att så långt som möjligt undvika smärta. I de fall man inte kan undvika ett smärtsamt ingrepp har man bland annat hjälp av speciella ”medicinska” clowner som är hos patienten tillsammans med läkaren. Det tredje man betonar är att barnet ska ha sin förälder eller släkting hos sig på sjukhuset, få leka och gå i sjukhusets skola och i övrigt leva ett så normalt liv som möjligt. Några av barnen har ändå kommit till sjukhuset utan någon anhörig, vilket medfört ytterligare trauman för barnen. Dessa barn får ett speciellt stöd av lokala israeliska araber, som talar barnets språk, och som ställer upp som volontärer och kommer till sjukhuset för att vara tillsammans med barnet 6 timmar per dag.

Alla dessa faktorer gör att sjukhuset har kunnat hemförlova barnpatienter och deras anhöriga som under sin flera veckor långa sjukhusvistelse fått uppleva hur de blivit sedda och omhändertagna av ”sin värsta fiende Israel”. Den upplevelsen har varit chockerande - och överväldigande. Ziv är bara ett av de sjukhus i Israel som till dags dato sammanlagt har vårdat långt över 1000 syriska krigsskadade patienter. Vågar man hoppas på att en sådan omsorg om sin nästa en dag också kan påverka relationerna till grannländerna?

måndag 27 juli 2015

Oroligheter på Tempelberget

Gårdagens oroligheter på Tempelberget i Jerusalem har delvis förklarats med att en ung judisk kvinna, Avia Morris, kallat Mohammed för ett svin efter ett besök på Tempelberget och oroligheterna skulle ha varit en reaktion på detta.
videon härunder kan man se hur den judiska kvinnan och hennes familj förföljs av muslimska kvinnor som ropar Allah Akbar och enligt en intervju i Jerusalem Post ropade de också "Itbach al-Yahud" ("döda judarna" på arabiska).
(video: http://bcove.me/eef4yut6)
Den judiska kvinnan arresterades senare av israelisk polis som anklagade henne för uppvigling till våld och för att ha förolämpat muslimerna.
De arabiska kvinnorna som förföljde den judiska familjen med sina rop finns det inga uppgifter om att skulle ha arresterats.
Tillfället när Morris yttrade orden om Mohammed lades upp på internet och många visade sitt stöd för de skrikande araberna och krävde att Morris och hennes dotter skulle dödas. Veterligen har inga av dessa heller arresterats.
Någonting är fel någonstans.

Woman who called Muhammad a pig after Temple Mount visit: I could no longer stay silent 

Jordan rails against Israel’s ‘violation’ on Temple Mount
"Hours after clashes, Hashemite Kingdom says visit by hundreds of Jews on day of mourning for destruction of temples ‘designed to ignite hostility’

... Ensuing skirmishes between police and Muslim rioters on the Temple Mount left four police officers injured. Several Arab protesters were arrested. Footage uploaded by the Israel Police of Sunday’s incident appeared to show masked Palestinian protesters throwing rocks and firing firecrackers at officers..."

 En av de arabiska representanterna i Knesset har sällat sig till dem som påstår att det aldrig har funnits något judiskt tempel på Tempelberget.

söndag 26 juli 2015

Palestinierna förnekar judarnas historia

Judarna sörjer  på Tisha B'Av templets förstörelse (586 f.Kr. och 70 e. Kr) Det första och andra templet förstördes på samma datum enligt den judiska kalendern.
Samtidigt som judarna sörjer och kommer ihåg sin historia gör de palestinska myndigheterna och ledarna vad de kan för att förfalska historien och förnekar att det överhuvudtaget funnits något judiskt tempel i Jerusalem.
 Palestinian Media Watch raporterar:

PA: Jerusalem never had a Jewish Temple

 

PMW Bulletins
PA: Jerusalem never had a Jewish Temple
   
 Palestinian Authority: Israel is "Judaizing" Jerusalem,
creating a false Jewish history,
and destroying Arab Muslim Palestinian history

PA Deputy Minister:
Palestinians were present in Jerusalem
"centuries before the Jewish religion"
and Israelis "are stealing history and geography"

Official PA TV:
Israeli excavations are "evil projects" to achieve an "evil goal":
"Full control over the Al-Aqsa Mosque
and building the alleged Temple in its place"

"The Judaization octopus devours the [Palestinian] historic sites"


 
[Website of Fatah's Information and Culture Commission, July 13, 2015]

Itamar Marcus and Nan Jacques Zilberdik

Today, on Tisha B'Av, Jews mourn the destruction of the first and second Temples in Jerusalem (586 BCE and 70 CE). However, the Palestinian Authority denies that there ever was a Temple, consistently referring to Solomon's Temple as "the alleged Temple." Moreover, the PA also teaches its people that there was never a Jewish history in Jerusalem.

The Palestinian Authority claims persistently that Israel is "Judaizing" Jerusalem, as
Palestinian Media Watch has documented. Israel is said to:
- falsify historical artifacts in order to prove a "false" Jewish history in Jerusalem
- destroy Palestinian and Islamic relics and signs of an Arab presence in the city
- plot to take over and destroy the Al-Aqsa Mosque in order to rebuild the "alleged Temple"
 in its stead

The cartoon above published by Fatah captures this Palestinian narrative. Israeli soldiers are shooting their rifles and rolling a Torah scroll over the word "Jerusalem" which is bloodstained. 
[July 13, 2015] Israel is said to be forcing a fake Jewish history on Jerusalem.

Five recent PA TV programs repeated these historical revisions:

1. PA Deputy Minister of Jerusalem Affairs Salwa Hadib recently declared that "the Palestinian people has been present in it [Jerusalem] for thousands of years... centuries before the Jewish religion." She also claimed that Israelis "are stealing history and geography": 

PA Deputy Minister of Jerusalem Affairs and member of Fatah's Revolutionary Council Salwa Hadib: "Jerusalem is not only a religious city. Jerusalem is civilization. It has been a Canaanite city for thousands of years. The Palestinian people has been present in it for thousands of years, whether it was in Babylon, Assyria or Canaan, they [the Palestinians] gathered in the area before anything else, centuries before the Jewish religion... An Israeli engineer and an archeologist brought Israeli coins - shekels and agoras - and threw them on the ground before the renovation [of the Al-Karmi neighborhood in Jerusalem] in order to prove, after dozens and hundreds of years, that 'we (i.e., the Israelis) were present here.' They are stealing history and geography."
[Official PA TV, May 24, 2015]
2. A PA TV host agreed with a researcher of political Islam who stated on PA TV that "the vision of the Zionists" is to "destroy the Al-Aqsa Mosque" and "find the Temple." The researcher claimed Israel has not found "even one remnant" that proves the existence of the Temple: 


Political Islam researcher Muhammad Hijazi: "The vision of the Zionists and the extremist settlers for the holy city: They try to take over and divide the Al-Aqsa Mosque. They want to destroy the Al-Aqsa Mosque while talking about the Temple of Solomon. For 20 years, Israel has been digging under the foundations of the Al-Aqsa Mosque. They have conducted tens of thousands of research projects in order to find the Temple of Solomon under the Al-Aqsa Mosque, but they haven't found even one remnant that verifies this. The political goal is to Judaize the entire city of Jerusalem and expel its Palestinian residents..."
PA TV host: "They hope that tomorrow morning the Al-Aqsa Mosque will be destroyed... As you said, they are trying to actually destroy the Al-Aqsa Mosque..."
Member of General Secretariat of the Union of Religious Scholars in Syria, Saber Al-Fara: "Not just for 20 years. They have been trying to destroy the Al-Aqsa Mosque for 60 years!"
[Official PA TV, June 4, 2015]

Click to view

3. Official PA TV recently stated that Israeli excavations are "evil projects" to achieve an "evil goal": "full control over the Al-Aqsa Mosque" and "building of the alleged Temple in its place":PA TV narrator: "The Jews conquered it [Silwan neighborhood] along with Jerusalem [in 1967]. From then on, there have been plans to Judaize and to erase Arab and Muslim antiquities through tunnel excavations and theft of antiquities, and by fabricating a fake Jewish name, such as the 'City of David.' This is Silwan... Through these evil projects, the Israeli occupation seeks to restore the alleged Kingdom of David and to build his palace there, in order to achieve its evil goal: Full control over the Al-Aqsa Mosque and building the alleged Temple in its place." 
[Official PA TV, May 9, 2015]

Click to view

4. A PA TV program entitled The Citadel of David, strong resolve and pride against the Israeli forgery, claimed that the Israeli Tower of David Museum has become "a Judaizing museum" that tells of "the alleged Temple":

 
Official PA TV narrator: "In 1980, the occupation changed it [David's Citadel] into a Judaizing museum called the 'David Citadel Museum' (i.e., Tower of David Museum), which tells the story of the alleged temple. It displays the Talmudic narrative, remains of rocks - that are claimed to be from the period of the Temple, paintings, exhibits, models, signs, and advanced audio systems - that tell an imaginary Hebrew history, especially the Talmudic details about the alleged temples, the first and second ones."
[Official PA TV, March 14, 2015]
Click to view

5. Yet another PA TV narrator reiterated the libel that Israel is erasing Palestinian landmarks, referring to "the Judaization octopus" which "is spreading [its arms] to devour what is left of the historic sites that left their mark on the city for thousands of years."PA TV narrator: "The occupation authorities are working incessantly to change the character of occupied Jerusalem. The Judaization octopus is spreading [its arms] to devour what is left of the historic sites that left their mark on the city for thousands of years. One of those sites is the Silwan Spring (i.e., Gihon Spring), which the occupation later turned into Talmudic walking trails..."
PA TV reporter: "We are at the Silwan pool. This is a historic site with definite Arab-Palestinian-Canaanite roots and history."
[Official PA TV, March 11, 2015]

The
denial of Jewish history in Jerusalem and rejection of the existence of the Temple by the PA and Fatah - both headed by Mahmoud Abbas - has been documented in depth by Palestinian Media Watch, as has the PA claim of Israeli falsification of artifacts and heritage theft.
 
 
Notes: 
The Silwan Spring (Gihon Spring) - A natural water spring, used as a primary water source of ancient Jerusalem. The spring is located in the City of David national park, in the area of the East Jerusalem neighborhood of Silwan.

The Silwan Pool (Shiloah\Siloam Pool) - A pool for water storage, located in the City of David national park, in the area of the East Jerusalem neighborhood of Silwan. The pool seems to have been dug and first been in use during the First Temple Period (circa 1000 - 586 BCE). The pool was expanded during the Second Temple period (530 BCE - 70 CE) as part of Jerusalem's elaborate water system, but went out of use following the destruction of the Second Temple in 70 CE. A Byzantine church and an additional pool were built at the site in the 5th century CE.

The PA term "Arab-Palestinian-Canaanite" is an anachronism. Canaan is a biblical name for the land of Israel dating back to the second millennium BCE. The name "Palestine" was only used much later in the 2nd century CE, after the Romans changed the name of Judea/Israel to "Palaestina" to punish the Jewish nation for their revolt. The Arab conquest of the area only took place in the 7th century CE.

fredag 24 juli 2015

En bra analys av läget i Mellanöstern

Israels FN-ambassadör Prosor talar om läget i Mellanöstern. Värt att lyssna på!


Palestinska myndigheterna hedrar terrorister

Några exempel på hur de palestinska myndigheterna under den senaste tiden hedrat terrorister:

 Palestinian Authority heroes:

Uday Abu Jamal var med och dödade fyra personer i en synagoga i Jerusalem för ett år sedan. Han presenteras som en martyr (Shahid).

Mutaz Hijazi försökte mörda rabbi Yehuda Glick senaste år i Jerusalem, också han presenteras som Shahid.

Guvernören över Ramallah lade den senaste veckan ner kransar på gravarna som tillhör terroristerna som  1975 tog sig från Libanon till Tel-Aviv och dödade elva personer när de tog sig in på Savoy Hotell.


Abu Sukkar fyllde 1975 ett kylskåp med sprängämnen och detonerade bomben i Jerusalem varvid han dödade 15 personer.
Guvernören över Ramallah, Laila Ghannam yttrade följande ord när hon hedrade honom med en kransnedläggning:
"Den anda som fanns hos Abu Sukkar är den anda av frihet som brinner i våra själar och våra liv. Vi kommer att förbli lojala till vägen som denne store kämpe gick, han som offrade sitt liv för Palestinas frihet och självständighet."

Palestinian Authority heroes - continued:
Issa Karake, PA Parliament Member and Director of PLO Commission of Prisoners' Affairs, praised the bomber as someone who "set an example": 

Karake: "Ahmad Abu Sukkar was a real man, fighter, and human being who left his mark on everyone. He set an example of giving, resolve, and heroism. We are proud of him for being one of the symbols of the Palestinian national struggle and a symbol of the male and female prisoners' struggle for freedom and honor."

Israels FN-ambassadör:

"Detta är inte avrustning utan en tidtabell för Iran att bygga kärnvapen" 
 
“In five years, the embargo against conventional weapons will end; in eight years, they can acquire missile technology; in 10 years, unlimited centrifuges,” Prosor said at the Security Council’s monthly discussion on the Middle East. “This is not disarmament, this is a timetable for Iran to build nuclear weapons.”


Leading EU negotiator with Iran held quiet talks in Jerusalem

torsdag 23 juli 2015

Finland och Sverige röstade för resolution som fördömde Israel

Ännu ett exempel på Israelhatet inom FN. Inga andra stater fördömdes utom Israel.
Finland och Sverige röstade för resolutionen.

With EU Support, UN Casts Israel as Worst Violator of Economic and Social Rights

(UN Watch) 
GENEVA, July 22 – The UN’s 54-nation Economic and Social Council singled out Israel as the only violator of economic and social rights in the world, by a resolution adopted on Monday by a majority of 42 states including all EU members.