torsdag 18 september 2014

onsdag 17 september 2014

Hamas accepterar inte Abbas som förhandlare med Israel

En av ledarna för Hamas, Mahmoud Zahar, säger att Hamas inte gett Mahmoud Abbas någon auktoritet att förhandla med Israel om politiska frågor, 1967 års gränser eller annat. Abbas talar inte för oss och vi har aldrig accepterat hans politiska plan. Abbas är ingen laglig president.
Zahar upprepade att Hamas inte kommer att avstå från sina vapen och sade också att Hamas är redo för nyval medan Abbas inte vill ha val eftersom han är rädd för resultatet.
 Hamas has not authorized Abbas to negotiate with Israel, official says

Abbas har orsak att vara orolig inför ett eventuellt val. En opinionsundersökning visar att om det skulle hållas presidentval skulle Hamas kandidat få 22% medan Fatahs kandidat skulle få 21%.
I ett parlamentsval skulle Hamas få 23% mot 21% för Fatah.
Samma undersökning visade att 49% stöder en ny väpnad intifada mot Israel medan 44% motsätter sig en sådan.
57% säger att de tror att en ny intifada kommer att bryta ut.
Poll: Half of Palestinians support armed intifada against Israel

tisdag 16 september 2014

Granatattack från Gaza

För första gången sedan vapenvilan ingicks den 26 augusti har en granat avfyrats mot Israel från Gaza.
Ingen skadades i attacken. Ingen har heller tagit på sig ansvaret för attacken.
Justitieminister Tzipi Livni, som inte är någon hök, sade i en kommentar att Israel måste svara med kraft på varje brott mot vapenvilan annars kommer medborgarna i Israel igen tvingas vänja sig vid raketalarmen.

First mortar fired from Gaza since end of Operation Protective Edge 

 Uppdaterad:
Hamas säger att de har arresterat gruppen som stod bakom granatattacken och att de vill att vapenvilan skall fortsätta.
Netanyahu: Hamas arrested those responsible for Gaza fire and made clear they are committed to truce 

Utrikesminister Tuomioja i israeliska Ha'aretz

Erkki Tuomioja i intervju för israeliska tidningen Ha'aretz:
The European Union's sanctions against Russia in response to the situation in Ukraine will affect the organization's policy on Israel, Finnish Foreign Minister Erkki Tuomioja said in an interview with Haaretz in Helsinki last week.
Tuomioja said that after offering Israel mainly "carrots" in an effort to bring about peace with the Palestinians, Brussels may have to use "sticks" as well, in order to show that foot-dragging carries a cost.
On Thursday, a day before the EU announced it was broadening sanctions against Russia, Tuomioja told Haaretz: "If a country invades and occupies and annexes part of another country this is clearly illegal and being followed by sanctions of the EU and other countries. So the question that many people are asking, this is fine and we accept it, but how come the Palestinian territories have been occupied for 47 years and there are no sanctions? Nobody has proposed, but we are aware that there is a link with the Ukraine Crimea crisis. So this will come up in the discussions," he said.


Om inte Finlands utrikesminister Tuomioja flera gånger tidigare skulle ha visat sin fientlighet gentemot Israel skulle uttalandet i Ha'aretz vara mycket märkligt.
Nu är det bara ytterligare ett uttryck för hans personliga kamp mot Israel.

Tuomioja försöker ge ett sken av att det finns en koppling mellan Rysslands annektering av Krim och Israels ockupation av Judéen och Samarien.
Det finns ingen koppling, det vet säkert Tuomioja, och det vet alla med grundläggande historiska kunskaper, men i det politiska spelet verkar man inte behöva bry sig om sanningen.

När Ryssland annekterade Krim tog de en annan stats territorium.
När Israel i ett försvarskrig 1967 ockuperade Judéen och Samarien erövrade de området från Jordanien som olagligt hade ockuperat området 1948.Området tillhörde Palestinamandatet och där har judarna enligt bindande internationella avtal rätt att återupprätta sin egen nationalstat.
Efter som det inte fanns någon Palestinsk stat kan Israel omöjligt ha ockuperat palestinskt territorium.
Judarna och Israel har fullt berättigade krav på området eftersom det är en del av deras historiska hemland och de genom internationella avtal fått rätt till området. Ändå har staten Israel varit redo att överlåta en stor del av området till de palestinska araberna för att de skall få upprätta någon form av självständig stat. (Idag bor största delen av de arabiska palestinierna i området på områden som styrs av de palestinska självstyrelse myndigheterna.)
De palestinska ledarna har inte accepterat Israels erbjudanden helt enkelt för att de inte är beredda att erkänna Israel som judarnas hemland och för att de vägrar ge upp kampen för att utplåna den på sätt eller annat.
Att tala om sanktioner mot Israel i detta läge visar bara på vilken fientlig inställning man har till landet.


söndag 14 september 2014

Hotet från Hizbollah

Här en analys av läget vid Israels norra gräns:
Hezbollah planning 'large raids' into Galilee, senior army source says 
Hizbollah som deltar i kriget i Syrien har lärt sig en hel del och fått erfarenhet från krigsoperationer som den kan använda vid framtida strider med Israel.
Hotet från Hizbollah anses inte vara akut men å andra sidan kan en obetydlig incident snabbt utvecklas till fullskaligt krig så det gäller för Israel att vara väl förberedd.
Hela södra Libanon behärskas av Hizbollah och uniformerade soldater från Hizbollah ses numera också i gränsområdet vilket visar att Hizbollah blivit "modigare" efter att ha hållit en relativt låg profil efter det senaste Libanonkriget 2006.
Det visar också att FN styrkorna i Libanon misslyckats sin uppgift.

Turkiets president Erdogan ett hot - men hur farlig?

Man får fråga sig om Turkiet med sin nya president Recep Erdogan passerat Iran när det gäller Israelhat och smaklösa uttalanden.
Det är skrämmande att män som Erdogan är statsledare.
Erdogan:"Precis som Hitler försökte skapa en ren arisk ras i Tyskland strävar Israel nu efter samma mål.De dödar kvinnor så de inte skall kunna föda palestinska barn. De dödar barn så att de inte skall kunna växa upp till män..."
Erdogan Compares Israel to Hitler, Says: They Will Drown in the Blood They Shed (MEMRI)

Recep Tayyip Erdoğan, speaking at a rally prior to his election as President of Turkey, said: "Just like Hitler tried to create a pure Aryan race in Germany, the State of Israel is pursuing the same goals right now." He further said: "The more they shed blood, the more they will drown in the blood that they shed." The crowds responded with chants: "Damn Israel! Down with Israel!" The address was posted on the Internet on August 3, 2014.

Following are excerpts:

Recep Tayyip Erdoğan: 100 years ago, we withdrew our soldiers from Shuj'aiyya, but we never withdrew our hearts. If half of our heart is in Istanbul, rest assured that the other half is still in Gaza. Theodor Herzl sent an emissary to the great sovereign, Sultan Abdulhamid. He offered great amounts of money and gold in return for land in Palestine.

Sultan Abdulhamid replied as follows: "My two regiments, coming from Palestine and Syria, lovingly gave their lives down to the last soldier in the defense of Pleven. Not a single one remained alive. They all fell lifeless to the ground. The Turkish Empire belongs to the people of Turkey, not to me. I will not give away even the tiniest piece of it. Let the Jews keep their millions… When the empire is split into pieces, maybe then they can get Palestine with paying a penny. But only – and this is of utmost importance – only our cadaver can be cut into pieces. As long as we are alive, we will never agree for our body to be cut into pieces and divided up."

Anything happened exactly as Sultan Abdulhamid said: First they turned the Ottoman Empire into a cadaver and cut it into pieces, and then a terrible atrocity began for Palestine and the Palestinians. Step by step, inch by inch, they were driven out, killed, and oppressed. The Palestinians were stripped of the ability to live in their land.

[…]

Now I am going to say something that will upset many people in the world: Just like Hitler tried to create a pure Aryan race in Germany, the State of Israel is pursuing the same goals right now.

The Turkish-U.S. Friendship group [of the U.S. Congress] sent me a letter. In their letter, they try to threaten me. They will be getting their appropriate response from me, of course. But from here, let me also say the following: This is really amazing. They kill the women so that they will not be able to give birth to Palestinian babies. They kill the babies so that they will not be able to grow up to be men. They kill the men so that they will not be able to defend their homeland. They are even afraid of babies in cribs. They are even afraid of children playing in parks or on beaches. They are even afraid of the wounded or the wheelchair-ridden in hospitals.

Rest assured that the more they kill, the more they will be afraid. The more they shed blood, the more they will drown in the blood that they shed. No cruelty lasts forever. The day is sure to come when they will be held accountable for their atrocities. We impatiently await this day of reckoning. We believe, from the bottom of our hearts, that laws will be implemented and that justice will prevail. We know that these baby killers – this Israel – will sooner or later be held accountable for all their deeds in accordance with the law.

[…]

Crowd: Damn Israel! Down with Israel!

Damn Israel! Down with Israel!

Damn Israel! Down with Israel!

Damn Israel! Down with Israel!

Damn Israel! Down with Israel!

Recep Tayyip Erdoğan: Brothers and sisters, Allah willing, we shall continue to be on the side of justice. Peace, Gaza, and Palestine – until our final breath.