torsdag 2 juli 2020

The legal basis for applying Israeli law to Judea, Samaria and the Jordan Valley

En bra sammanfattning av varför Israel har rätt till Judéen och Samarien.

The legal basis for applying Israeli law to Judea, Samaria and the Jordan Valley

Introduction
Israel has announced that it will apply Israeli civilian law to areas of Judea, Samaria and the Jordan Valley, (the area renamed “the West Bank” by Jordan after 1948), on or after July 1, 2020. Whereas this is seen by some as a hurried political decision, the more fundamental question is, does Israel have the right to do this under international law?   
The answer to this question is a clear – Yes.
 1. The League of Nations allocated all of Israel, including these areas, for the purpose of establishing the Jewish National Home in 1922. No other internationally recognized instrument has superseded that decision;
 2. The Arab countries and most of the Arabs resident in British Mandate controlled Palestine, rejected the 1947 UN partition plan, so it has no relevance today under international law.
 3. No other country has a legal claim to that territory;
 4. No state border has ever separated Judea, Samaria and the Jordan Valley from the rest of Israel;
 5. The application of Israeli law to Judea, Samaria and the Jordan Valley should not be referred to as “Annexation”, since annexation is the acquisition of territory by one State “at the expense of another State”.
Accordingly, Israel has the right under international law to Israel apply its civilian law to these areas.

måndag 29 juni 2020

PMW JPost op-ed: Israel must learn to speak 'Palestinese' to punish PA terror perpetrators

En artikel värd att läsas!

For 27 years the names of the terrorists filling up our jails keep changing, but the few puppeteers pulling their strings remain untouched by justice, traveling through Israel with VIP cards. If Israelis and world leaders want to know what the PA is planning, who is behind the terror, and who must be punished, it’s about time they mastered Palestinese.
                                                                                   by Itamar Marcus

We are hearing reports from Israeli officials and media that the PA is telling them it is against armed terror in response to Israel’s expected application of Israeli law in parts of Judea, Samaria and the Jordan Valley. However, Palestinian Media Watch has been reporting that the PA messages to its people are openly promoting a terror campaign. Which of these two contradictory PA messages represents the current PA strategy?

The answer is that there is only one PA message and the problem is that Israeli leaders, the media and the international community have not mastered the Palestinian language  – “Palestinese.”

First, the signs and messages that the PA wants Palestinian terror to accompany the Israeli announcement are sent daily and in key places. The controlled official PA TV stations are broadcasting extreme terror promotion since the Israeli coalition agreement on April 20, promising annexation. The videos and language resemble the PA TV terror promotion during the PA terror campaign 2000 to 2005, in which over 1000 Israelis were murdered.

There have been calls for suicide bombings: “Strap on the explosive belt, Detonate the first in Haifa and the second in Atlit (both Israeli cities) ... Strap on the belt, O daughter of my land, and detonate it in front of the enemies. How sweet is the taste of Martyrdom, I have found none like it.” This was broadcast on a PA TV station 4 times in the 2 weeks following the coalition agreement..."
Läs hela artikeln här

söndag 21 juni 2020

Dermer in op-ed: Annexation opens door to 'realistic' two-state solution

Israels ambassadör i USA skriver:

"Israel plans to extend sovereignty to territories that will remain part of Israel in any realistic peace agreement."

WASHINGTON – "The extension of Israeli sovereignty to certain territories in Judea and Samaria will not, as many critics suggest, destroy the two-state solution. But it will shatter the two-state illusion," wrote Israeli Ambassador to the US Ron Dermer in a  Washington Post op-ed piece on Friday night.
Prime Minister Benjamin Netanyahu held a series of discussions in recent weeks with Defense and Alternate Prime Minister Benny Gantz about the possibility that Israel would annex parts of the West Bank as early as July 1. US Ambassador David Friedman will travel to Washington in the upcoming days to meet with his peers in US President Donald Trump's peace team to decide whether to give Israel the green light for the move.

According to Dermer's op-ed, applying Israeli sovereignty will open the door to a realistic two-state solution. "The hard truth is that for the past 25 years, international leaders and policymakers have been unwilling to admit that they never had the Palestinians onboard for a genuine two-state solution," the Israeli ambassador continued. "And in constantly moving the goalpost to get them onboard, they have now lost Israelis as well." ...

Dermer in op-ed: Annexation opens door to 'realistic' two-state solution

fredag 19 juni 2020

Stor okunskap bland ledande politiker i Israelfrågan

Jean Asselborn, toppdiplomat och Luxemburgs långvariga utrikesminister, är ett exempel på hur otroligt okunniga vissa politiker är när det kommer till frågan om Israel och dess rättigheter.
I en intervju anknyter Asselborn till Bibeln och säger att en annektering skulle vara ett brott mot sjunde budet: "Du skall inte stjäla".

Men om vi tar Bibeln som utgångspunkt är saken klar, Gud har gett området mellan Jordanfloden och Medelhavet till judarna.
Utgående från Bibeln är det inte stöld utan den judiska staten tar i besittning det som getts till judarna. (judarna bor redan i området som eventuellt  annekteras)

Av människor instiftad internationell lag säger dessutom samma sak som Bibeln:
Stadgarna för Palestinamandatet: "…Whereas the Principal Allied Powers have also agreed that the Mandatory should be responsible for putting into effect the declaration originally made on November 2nd, 1917, by the Government of His Britannic Majesty, and adopted by the said Powers, in favour of the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people….

...Whereas recognition has thereby been given to the historical connection of the
Jewish people with Palestine and to the grounds for reconstituting their national
home in that country..."


EU’s elder statesman: Annexation flouts biblical tenet ‘Thou shalt not steal’

fredag 5 juni 2020

Öppet brev till Finlands utrikespolitiska ledning - Finlands utrikespolitiska ledning måste agera moderat i Palestinafrågan

Denna insändare publicerades i Hufvudstadsbladet i dag.

Redaktionens rubrik: Finlands utrikespolitiska ledning måste agera moderat i Palestinafrågan

Öppet brev till Finlands utrikespolitiska ledning


Inför ett möte mellan EU:s utrikesministrar för ett par veckor sedan,  sade EU:s representant för utrikesfrågor Josep Borrell, att den viktigaste frågan på agendan var Israels planer att annektera delar av västbanken och EU:s respons till detta. Tydligen är Israels eventuella annektering av delar av Judéen och Samarien  en viktig fråga för EU. Därför är det viktigt att Finland baserar sina ställningstaganden i frågan på fakta och inte låter sig manipuleras.

Historiska fakta
På området har det aldrig existerat en palestinsk stat.Palestinier som beteckning på araber som bor i området är bara ca 50 år gammal. När FN föreslog en delning av området 1947 pratade man om araber och judar.
Judarna har däremot en över 3000 år lång historia i området. De har haft en egen stat med Jerusalem som huvudstad och Judéen och Samarien  har varit medelpunkten för deras kulturella och religiösa liv.

Juridiska fakta
Vid San Remo konferensen 1920 och i stadgarna för det brittiska Palestinamandatet slogs det fast att judarna har rätt att återupprätta sin nationalstat på mandatområdet mellan Jordan och Medelhavet. Israels planer gäller alltså inte ett område som tillhör någon annan stat utan ett område som genom internationella avtal getts till det judiska folket.Det kan inte, som EU påstår, vara ett brott mot internationell lag att ta i besittning ett område som man fått rätt till. Samtidigt som judarna fick sitt område fick araberna upprätta nya stater, Libanon, Syrien, Jordanien och Irak på de brittiska och franska mandatområdena.

EU håller fast vid att 1967 års linje skall vara gräns mellan Israel och en eventuell palestinsk stat. Här går EU mot internationella avtal eftersom linjen från 1967 egentligen är vapenstilleståndslinjen från 1949 och i avtalet mellan Jordanien och Israel sägs det klart att linjen inte skall påverka en framtida gränsdragning. Eftersom det aldrig existerat någon palestinsk stat med eget territorium är det också orimligt att kräva att Israel kompenserar palestinierna om Israels gräns går öster om linjen.


Andliga fakta
Bibeln lovar att det judiska folket skall återvända till Israels land.Det har skett under de senaste hundra åren. Judéen och Samarien är viktiga delar av detta land. Enligt Bibeln återvänder judarna till det land som Gud själv gett till sitt folk. För många är detta sanning och kanske den starkaste motivationen att bygga och bo i Israels land.

Praktiska fakta
EU påstår att en annektering skulle föra med sig en ökning av våldet och motverka fredssträvandena i området. Framtiden vet vi ingenting om, men vi vet att den värsta våldsvågen i området utbröt år 2000 när palestinierna fick ett generöst fredserbjudande. Vi vet också att efter att Israel lämnade södra Libanon togs området över av terroristorganisationen Hizbollah och den utgör nu understödd av Iran det största hotet mot Israel. Samma sak gäller Gaza. Israel lämnade området till palestinierna, terrorgruppen Hamas tog över området, håller befolkningen mer eller mindre som gisslan och beskjuter Israel med raketer.
Man kan alltså inte förutse vad som kommer att öka på våldet. Våldet från den palestinska sidan har ganska lite att göra med vad Israel gör.Palestinierna vägrar erkänna den judiska staten och både PLO och Hamas säger tydligt att våldet är deras sätt att bekämpa Israel. Därför fanns våldet mot judarna där innan Israel blev självständig, terrorattacker utfördes mot Israel när Jordanien ockuperade västbanken och det meningslösa våldet finns där i dag.
När palestinska ledare, media och skolböcker låter förstå att att hela Israel tillhör palestinierna och våld är det mest ärofulla sättet att ta landet i besittning behöver inte orsakerna till våldet sökas hos Israel.

Debatten om en annektering  förs i Israel.Det finns många olika åsikter i frågan.EU har också rätt till en åsikt. EU och flera medlemsstater har redan hotat med straffåtgärder mot Israel ifall annekteringen verkställs.Jag hoppas att Finlands utrikespolitiska ledning kan fungera som en moderat röst som beaktar Israels legitima rättigheter i området och ser till att EU inte kommer med omotiverade fördömanden och hot.

Daniel Brunell

fredag 1 maj 2020

EU, Finland och Sverige protesterar mot Israels planer på att annektera delar västbanken

Tyvärr är Finland en av de stater som protesterar mot Israels planer att annektera delar av västbanken (Judéen,Samarien).

Man påstår felaktigt att en annektering bryter mot internationell lag. Området har tidigare getts till det judiska folket för att de där skall återuppbygga sin nationalstat, området tillhör det område som Storbritannien fick att förvalta efter förta världskriget med mål att skapa en judisk stat. Området har aldrig varit någon självständig arabisk stat.Att annektera ett område som inte tillhör någon annan utan uttryckligen getts till det judiska folket kan inte vara ett brott mot internationell lag. Man kan protestera mot en annektering om man vill men man kan inte säga att det strider mot internationell lag.

Man påstår felaktigt att en annektering skadar chanserna för fred i området. Det kan man inte veta! Den fredsprocess som startade för snart 30 år med Osloavtalet har inte lett till fred, tvärtom har denna tid varit den våldsammaste i relation till de palestinska araberna. Ifall Israel efter en så lång tid av ofruktbara förhandlingar och våld från de palestinska araberna går vidare med egna åtgärder kan man lika gärna säga att det öppnar upp för nya möjligheter.

Man påstår också att en annektering kommer att försämra Israels ställning i det internationella samfundet.
Israel har redan hela världen emot sig, man behöver bara se på omröstningarna i FN:s olika organ, så det kan inte bli mycket sämre. MEN Finland och de övriga EU-staterna väljer med sitt agerande om Israels anseende försämras eller förbättras. Tyvärr har EU valt att gå i arabstaternas ledband istället för att stå upp för vad som är rätt och riktigt.
Det finns nog inte något gott att vänta sig av EU eller Finland när det gäller inställningen till Israel, tyvärr. Fakta verkar dessutom inte spela någon roll i beslutsfattandet.


Europeans formally protest West Bank sovereignty plans ( Jerusalem Post)
The UK, Germany, France, Ireland, Netherlands, Italy, Spain, Sweden, Belgium  Denmark and Finland and the EU protested to Foreign Ministry Deputy Director-General for Europe Anna Azari in a video conference, as first reported on Channel 13.

The diplomats told Azari that they are concerned about the part of the coalition agreement allowing Prime Minister Benjamin Netanyahu to hold a vote in the cabinet or Knesset as early as July 1 on applying Israeli sovereignty to parts of the West Bank.
Annexation violates international law, harms chances for peace, and will hurt Israel’s international standing, they said.

11 European ambassadors warn Israel against West Bank annexation TOI)
Eleven European ambassadors to Israel on Thursday warned Jerusalem of severe consequences if it moves ahead with plans to annex parts of the West Bank as part of a government coalition deal.

The envoys from the UK, Germany, France, Ireland, the Netherlands, Italy, Spain, Sweden, Belgium, Denmark, Finland and the EU issued a formal objection to the Foreign Ministry against the move, Channel 13 reported.

“We are very concerned about the clause in the coalition agreement that paves the way for annexing parts of the West Bank. The annexation of any part of the West Bank constitutes a clear violation of international law,” the ambassadors said. “Such unilateral steps will harm efforts to renew the peace process and will have grave consequences for regional stability and for Israel’s standing in the international arena.”

The envoys also demanded a freeze on government plans to allow construction in the Givat Hamatos neighborhood in East Jerusalem.

Internationella brottmålsdomstolen åklagare Fatou Bensouda konstaterade igår, trots protester från flera demokratiska stater, att Palestina är en stat.
Jag ser det nog som en juridisk kullerbytta att erkänna en arabisk stat på områden som genom internationella avtal getts till det judiska folket. Men faktum är väl att det är en myt att alla skulle vara lika inför lagen. Israel har tydligen inga rättigheter, bara skyldigheter.

ICC Prosecutor doubles down that Palestine is a state

torsdag 30 april 2020

Världsledare deltog i virtuellt evenemang när Israel firade 100-årsjubileet av San Remoresolutionen

Pressmeddelande ECI: Världsledare deltog i virtuellt evenemang när Israel firade 100-årsjubileet av San Remoresolutionen

Jerusalem, 28 april 2020 – Regeringsledare från olika håll i världen sände sina hälsningar och uttryckte sitt stöd för detta virtuella evenemang när Israel firade 100-årsjubileet av San Remoresolutionen i Jerusalem på söndag. Planen var att hålla en jubileumskonferens i Sanremo (som 1920 kallades San Remo), Italien, men på grund av rådande undantagsförhållanden i både Italien och Israel genomfördes firandet av jubileet genom ett virtuellt evenemang i form av en direktsändning från Jerusalem organiserad av Europeiska koalitionen för Israel och Forum för kulturell diplomati.

” För hundra år sedan stoppade inte spanska sjukan fredskonferensen i San Remo 1920 och vi vill inte heller att dagens COVID-19-pandemi ska hindra oss från att fira denna milstolpe i det judiska folkets historia”, sade ECI:s grundare och direktor, konferensarrangör Tomas Sandell.

I den en timme långa direktsändningen från Israel med Chris Mitchell som programvärd förklarade israeliska diplomater den stora betydelsen av San Remoresolutionen, som
undertecknades vid fredskonferensen, i det att den skapade den juridiska grunden för staten Israel som 28 år senare, år 1948, förklarade sig som en självständig judisk stat.

FN-ambassadör Danny Danon, som var huvudtalare vid 90-årsjubileet av San Remoresolutionen i Villa Devachan i Sanremo år 2010, bekräftar att det fortfarande är mycket få internationella diplomater som har hört om resolutionen. Tidigare FN-ambassadören Dore Gold och Israels nuvarande ambassadör i Italien, Dror Eydar, var båda överens om att fredskonferensen i San Remo till stora delar har glömts bort i den internationella debatten, men betonade att ”vårt ansvar nu är att påminna det internationella samfundet om konferensens betydelse som grund för Israels legitimitet under internationell rätt”.

Även i Italien, som stod värd för fredskonferensen i San Remo för hundra år sedan 1920, verkar resolutionen i hög grad vara bortglömd. Men inför 100-årsjubileet kom premiärminister Giuseppe Conte med ett värmande jubileumsbudskap för italiensk-judisk vänskap när han konstaterade att ”ett av fröna till det olivträd som senare skulle symbolisera den judiska staten såddes i San Remo”. I en inspelad hälsning konstaterade Sanremos borgmästare Alberto Biancheri stolt att hans stad till och med kunde anses vara den judiska statens födelseort.

Ifall San Remoresolutionen hittills i hög grad har negligerats i den internationella debatten, förändrades detta söndagen den 26 april 2020 när regeringsledare runt om i världen, inklusive USA:s statssekreterare Mike Pompeo och den tidigare brittiske premiärministern Tony Blair erkände San Remoresolutionens centrala roll i formandet av den judiska staten.
”Genom att den knöt Storbritanniens åtagande att verka för det judiska folkets nationalhem till internationell rätt, kom San Remo att både bekräfta och stärka de legitima kraven från det judiska folket om självbestämmande i sitt eget hemland”, skrev Tony Blair i en hälsning till den virtuella konferensen. Den nuvarande brittiske utrikesministern Dominic Raab tillade att ”San Remoresolutionen såg Storbritannien spela sin roll i skapandet av ett hemland för det judiska folket”. I sin hälsning till konferensen skrev USA:s statssekreterare Mike Pompeo att ”den historiska överenskommelsen visade att världen omfattade den obrytbara kopplingen mellan det judiska folket och Israels land”.

I en inspelad hälsning tillkännagav Israels premiärminister Benjamin Netanyahu planer på att uppfylla sina vallöften om israelisk suveränitet även över de judiska samhällena i Judeen, Samarien och Jordandalen, vilket enligt honom skulle utgöra ”ytterligare ett historiskt skede i sionismens historia”.

I ett skilt uttalande klargjorde ECI sin position genom att konstatera att ”dess mål med 100-årsjubileumskonferensen var att tydliggöra en bortglömd del av den judiska resan mot en egen stat, inte att komma med ett politiskt ställningstagande”.

”Europa var inte endast den mörka kontinenten för det judiska folket, utan också den plats där den kultur utvecklades som i många sekler närde den judiska drömmen om att återvända till Israel. Denna dröm nådde ett avgörande skede år 1920 när den judiska statens återfödelse som sådan sammankopplades med en renässans för det hebreiska språket och den judiska kulturen – från Theodor HerzlEliezer Ben-Yehuda och andra från 1800-talets slut, till skrifter med stor påverkan under 1920-talet särskilt av André SpireAlbert CohenGustave KahnHenri Franck och Edmond Fleg – en renässans som också bidrog till europeisk kultur genom en skatt av litteratur, idéer, konst och filosofi”, förklarade Gregory Lafitte, en av grundarna till Forum för kulturell diplomati.

Den italienska premiärministern Giuseppe Conte skriver: ”Få folk förkroppsligar konceptet med ett nationellt hem och en nationell identitet såsom det judiska folket. Det uttrycker i den mest ädla form själva definitionen av nation så som den framlades av den store historikern Renan. […] Den judiska nationens styrka ligger uttryckligen i dess inneboende förmåga att stadigt vara trogen sina rötter och sin historia, även när den är smärtsam, medan man samtidigt skapat ett öppet och dynamiskt samhälle, som med öppet sinne tar sig an framtiden.”

Här kan du se inspelningen från direktsändningen inklusive fler citat av världsledare. Ytterligare hälsningar och artiklar kommer att publiceras senare inför den planerade konferensen i Sanremo inkommande höst.

 

tisdag 28 april 2020

Minnesdagen för de stupade firades i Israel

De stupades minnesdag har i dag firats i Israel. På grund av coronapandemin firade man på ett annat sätt än vanligt.
Remembering the fallen: Israelis mark a Memorial Day like no other (TOI)

The cemeteries, normally filled with mourning families and friends, were all but empty Tuesday morning as sirens rang out across the country, a few soldiers acting as honor guard standing at attention with masks on their faces as Israel marked a Memorial Day from within the clutches of the coronavirus pandemic.

For the first time since Israel’s founding 72 years ago, military cemeteries were blocked off, and most people were being asked to mourn or pay their respects in private, transforming the country into an extraordinary mosaic showing the infiltration of COVID-19 into a nation’s most sacred spaces.

At 11 a.m. Tuesday, Israelis around the country stood for two minutes of silence for the country’s fallen soldiers and victims of terror, bowing their heads in respect.

Memorial Day — Yom Hazikaron, in Hebrew — began Monday night with an air raid siren at 8 p.m. marking out a minute of silence. The sirens halted whatever cars remained on the roads and brought many Israelis to their balconies and yards to privately mark a day of mourning usually punctuated by public ceremonies and remembrances.

fredag 24 april 2020

Will the new government push ahead with annexing the West Bank?

Will the new government push ahead with annexing the West Bank? (Jerusalem Post)

The 14-page agreement Prime Minister Benjamin Netanyahu and Blue and White head Benny Gantz signed Monday to form an emergency government stipulates it will be able to promote only coronavirus-related legislation for the first six months after being sworn in. 

Except for one glaring exception: advancing US President Donald Trump’s peace plan and the extension of Israeli sovereignty – under that plan and with the agreement of the US – to areas of Judea and Samaria. As of July 1, according to the coalition deal, Netanyahu can bring a decision to annex to a discussion in the cabinet and/or the Knesset.

ECI: PRESSMEDDELANDE Italiens premiärminister lyfter fram betydelsen av San Remo

European Coalitioan for Israel: 

– Ett av fröna till det israeliska olivträdet såddes i Italien

Bryssel, 23 april 2020 – I ett brev till Europeiska koalitionen för Israel inför 100-årsjubileet av San Remoresolutionen detta veckoslut har den italienska premiärministern Giuseppe Conte officiellt erkänt betydelsen av denna milstolpe. San Remoresolutionen, som utlovade det judiska folket ett nationellt hem i Palestina, antogs i denna lilla liguriska stad den 25 april 1920. Det var denna dag som ledarna för första världskrigets allierade segrarmakter (Frankrike, Storbritannien, Italien och Japan, med USA som observatör) möttes i San Remo enligt det uppdrag som den ajournerade fredskonferensen i Paris hade givit dem att med tanke på territoriell suveränitet omfördela det tidigare osmanska imperiets områden. Deras avsikt var inte kolonialistiskt, snarare strävade man efter att stegvis etablera nya självständiga stater i Mellanöstern baserade på territoriella krav som inkommit från arabernas delegation och den sionistiska organisationen.

Detta resulterade i etableringen av Syrien och Libanon under det Franska mandatet samt Mesopotamien (Irak) och Palestina under det Brittiska mandatet.

I sitt brev till stöd för detta 100-årsjubileumsevenemang, konstaterade Conte hur San Remoresolutionen inlemmade Balfourdeklarationen i internationell lagstiftning genom att den uttryckte stöd för bildandet av ett nationellt hem i Palestina för det judiska folket.

”Ett av fröna till det olivträd som skulle bli den moderna staten Israels symbol såddes i San Remo”, skriver Conte.

I ett videomeddelande konstaterar Sanremos borgmästare Alberto Biancheri hur denna lilla stad på den italienska Rivieran för hundra år sedan var i världspolitikens centrum när framtiden för Mellanöstern avgjordes i San Remo.

 ”Kanske kunde man säga att den judiska staten föddes i San Remo”, konstaterar han och betonar vikten av fredskonferensen som gav staden en plats i världshistorien. Nästa vecka kommer stadsfullmäktige att öppna en unik utställning med bilder och dokument från nationalarkivet i Rom som dokumenterar fredskonferensen i San Remo.

Dessa uppmuntrande budskap från Italien kommer en tid då det italienska folket har gått igenom en av de värsta kriserna i modern tid när COVID-19-pandemin har slagit landet med stor förödelse och orsakat närmare 25 000 dödsfall.

Som arrangörer till direktsändningen från Jerusalem som uppmärksammar 100-årsjubileet av San Remoresolutionen är vi i ECI djupt rörda av de uppriktiga bekräftelser av stadens historiska roll som Italiens premiärminister och Sanremos borgmästare uttryckt mitt i dessa exceptionella omständigheter.

I detta skede är det inte möjligt att hålla en konferens på ort och ställe i staden Sanremo, men Europeiska koalitionen för Israel är fast besluten att återvända till Sanremo för att fira denna historiska milstolpe så snart omständigheterna tillåter. Detta kommer då inte endast att bli ett högtidlighållande av den moderna staten Israels juridiska grunder, utan också ett uttryck av solidaritet med det italienska folket.


Observera:

SAN REMO 100
Direktsändning från Jerusalem söndagen den 26 april 2020 med anledning av 100-årsjubileet för San Remoresolutionen kl. 15.00 centraleuropeisk tid / 16.00 israelisk och östeuropeisk tid.
Följ med vårt virtuella evenemang och se direktsändningen på www.sanremo100.org

Frankrike hotar Israel

Frågan om Israel skall annektera delar av västbanken (Judéen och Samarien) kommer att diskuteras flitigt de närmaste månaderna. Vi kommer att få höra massor av falsk information som säger att Israel bryter mot internationell lag om de annekterar området.
Här är ett exempel:

Frankrikes FN-ambassadör Nicolas de Rivière’ hotade inför FN:s säkerhetsråd att relationerna till Israel kommer att förändras om Israel annekterar delar av västbanken. Ambassadören påstår att en annektering skulle strida mot internationell lag.
Det är märkligt hur okunniga ledande politiker och ambassadörer kan vara.
Västbanken hör till det område som efter första världskriget gavs till judarna för att de där skulle återupprätta sin nationalstat. (Vid San Remo konferensen och i stadgarna för Palestinamandatet som utfärdades av Nationernas Förbund).
Området gavs till judarna, Jordanien ockuperade olagligt området 1948 och Israel erövrade det 1967. Området har aldrig varit en arabisk/palestinsk stat.
Därför saknar påståendet att Israel skulle bryta mot internationell lag om de annekterar området helt grund.
Israel annekterar inte någon annans område utan ett område som getts till dem.

"...France threatened to change the nature of its ties with Israel, should the nascent government annex parts of the West Bank, in Ambassador to the UN Nicolas de Rivière’s remarks to the Security Council on Thursday.
De Rivière said that annexation “would constitute a blatant violation of international law, which strictly prohibits the acquisition by force of occupied territories.
“Such steps if implemented would not pass unchallenged and shall not be overlooked in our relationship with Israel,” he added...."

France threatens Israel ties over settlement annexation

onsdag 22 april 2020

Terrorattack i Abu Dis

Idag körde en palestinsk man över en gränspolis i Abu Dis. Efter att ha kört på polisen hoppade den palestinska mannen ur bilen och försökte knivhugga polisen. Polismannen skadades och terroristen sköts av andra poliser på platsen.

West Bank terror ramming and stabbing attack - watch dramatic video

Israeliska säkerhetstjänsten har arresterat en grupp Hamasaktivister som planerade terroristattacker i Jerusalemområdet, bl.a. ett fotbollsstadium var mål för attackerna.

Shin Bet arrests Hamas operatives planning terror attacks in JerusalemPA to Palestinians: Al-Aqsa is more precious than your children - in PA TV filler (PMW)
A filler between broadcasts on official PA TV reinforces the PA’s message to Palestinians that the Islamic holy places and the struggle for “Palestine” are worth the sacrifice of their children. For decades, the PA has promoted to parents and children alike the ideal of dying as “Martyrs” for the cause. In the new filler, the PA teaches Palestinians that the Al-Aqsa Mosque is “more precious than my children and more precious than my family”:
Palestinian Media Watch has shown that the brainwashing works. Constantly telling Palestinians that the Islamic holy places are in danger, are being defiled by Jews, and destroyed by Israel is what make Palestinian teenagers endanger themselves and carry out terror attacks.


söndag 19 april 2020

Coronapandemin

Konspirationsteorier, lögner, bedrägerier och beskyllningar följer i pandemins spår.

Hamas kritiseras för att man tillåtit ett nytt köpcenter att öppnas i Gaza senaste vecka. Hundratals människor besökte köpcenteret utan att bry sig om reglerna för att undvika att viruset sprids.
Coronavirus: Hamas chastised after Palestinians flock to new shopping mall

Hamas säger att det är Israel som bär ansvaret om en virusepidemi bryter ut i Gaza.
Hamas satsar sina pengar på att skaffa vapen i kampen mot Israel istället för att t.ex. satsa på sjukvård. Men när människor blir sjuka är det Israels ansvar att hjälpa och ge vård. Intressant logik.
Hamas official says Israel will be to blame if Gaza sees virus outbreak

Muslimska röster om coronapandemin MEMRI:
Egyptian Islamic Preacher Mohammed Al-Hefnawi Al-Ansari: Thank You Coronavirus for Shutting Down Cinemas, Coffee Shops, and Whorehouses; May Allah Use This Virus to Annihilate the Infidels and Shiites
Egyptian preacher Mohammed Al-Hefnawi Al-Ansari said in a video that he uploaded to his YouTube page on April 8, 2020 that the coronavirus pandemic is actually a good thing because it enjoins good and forbids evil by causing Muslims and infidels alike to stop using cigarettes and hookahs and to shut down pubs, coffee shops, cinemas, and whorehouses. He prayed for Allah to remove the coronavirus from upon the Muslims and to use it to annihilate the infidels, tyrants, atheists, and Shiites.

Yemen Friday Sermon by Houthi Islamic Scholar Ibrahim Al-Ubeidi: Allah Brought Coronavirus upon the West, China as Punishment for Having Passed Legislation against Hijabs; Lo and Behold, Now They Are Wearing Face Masks
 Houthi Sheikh Ibrahim Al-Ubeidi said in a Friday, April 3, 2020 sermon in Sanaa, Yemen that aired on Al-Eman TV (Houthis – Yemen) that Allah brought COVID-19 upon the West, China, and other Asian countries so that they would have to wear face masks, as punishment for having forced Muslim women to expose their faces by legislating laws against the wearing of the hijab. He said that these people have become arrogant and forgotten Allah, and he led the audience in a chant: “Allah Akbar! Death to America! Death to Israel! Cursed be the Jews! Victory to Islam!”

Iranian Regime Mouthpiece 'Kayhan': God Sent The Coronavirus To Expose The Hollow, Atrophied Nature Of Western Civilization Versus The Human And Life-Affirming Civilization Of Islam; America, Israel Manufactured, Spread The Coronavirus In The World
In the recent days, the Iranian regime mouthpiece Kayhan has devoted several editorials to explaining to the Iranian public why the coronavirus pandemic has befallen the world and the lessons that the world should derive from it. In an April 6, 2020 editorial the daily postulated that the coronavirus is a product of the godless Western civilization, which takes pride in science for its own sake and which also created the atom bomb and chemical weapons. Like senior regime officials,[1] this editorial accused the U.S. and Israel of manufacturing and spreading the coronavirus throughout the world "in order to rid it of the elderly and the poor." The pandemic, it added, exposes the wrongs that Western civilization has caused humanity, wrongs were perpetuated in order to preserve the superiority of Western civilization and culture while consigning Islamic civilization to obscurity. According to Kayhan, the coronavirus also exposes the inferiority of Western civilization and its leadership versus the superiority of Iran, which offers mankind the Islamic civilization and a new world order. The editorial praised the mobilization and solidarity of Iran's society and political and military leadership in fighting the disease, while contrasting it with the West, which is said is collapsing as its leaders resort to spreading lies and to stealing from each other in their desperate effort to control the pandemic. The editorial reiterated the Iranian regime's messaging of denying the Jewish Holocaust, which "has no basis," while calling America "the Great Satan" and Israel is a "malignant growth."

Unlike the April 6, 2020 editorial, which accused the U.S. and Israel of creating and spreading the virus, an April 13, 2020 editorial by Kayhan's editor-in-chief Hossein Shariatmadari stated that the virus was sent by God to humiliate the leaders of corrupt and enervated Western civilization and prove to mankind that it has no succor save for God. Like the April 6 editorial, this article, titled "The Coronavirus, the Virus with a Crown," claimed that the coronavirus exposes the hollowness and collapse of Western civilization, versus the superiority of Islamic civilization, which Iran promotes via the values of self-sacrifice and spiritual morality displayed by its leaders and citizens.

Sorgligt att religiösa ledare utnyttjar människors rädslor för att skaffa sig själv pengar.
Coronavirus immunity offered to donors of charity linked to major rabbi
After donating NIS 3,000 donors will receive a protective amulet and a blessing from the rabbi protecting them from getting sick.

Trumpadministrationen ser det som en möjlighet att coronaviruspandemin fick sin början i ett kinesiskt laboratorium i Wuhan.
Kinas utrikesministeriums talesman Zhao Lijian har tidigare påstått att viruset kan ha förts in i Kina av den amerikanska militären.
US death toll climbs as Trump rebuffs ‘unreasonable’ restrictions, blames China

tisdag 17 mars 2020

Artiklar från Palestinian Media WatchPA: Jewish history in Jerusalem is "fables and myths" and "imaginary history"

 • Israel is looking for "proof of the alleged Temple," invents "imaginary history… in Jerusalem"
   
 • "The land of Palestine is an Islamic waqf (i.e., an inalienable religious endowment in Islamic law) and no one... would relinquish a grain of its soil"
   
 • PA: Jews "defile the Al-Aqsa Mosque" (i.e., the Temple Mount)

Abbas' deception at the UN: PA claims to recognize Israel, yet message to Palestinians is that all of Israel is "Palestine"
 • Abbas claims to UN: “We recognize Israel”
   
 • Yet on the same day, Abbas' deputy to Palestinians: All Israel is “Palestine”
   
 • Political strategy: “Stages Plan”
  Senior Fatah official says Fatah's goal is “Palestine” replacing Israel: “Palestine” on the 1967 borders is “an intermediate statement”
   
 • Media:
  Official PA daily crossword puzzle teaches the Galilee in northern Israel is in “Palestine”
   
 • Education:
  Activists to distribute the PA’s map of “Palestine” that erases all of Israel in Palestinian schoolsPMW submits brief to the International Criminal Court
In the submission, (click here to read the submission in PDF format) we raised a number of points:
1) There is no "State of Palestine.” In the brief, we explain how the Palestinian entity fails to meet what are known as the “Montevideo Criteria”. These are the internationally applied criteria for deciding whether a certain entity can be recognized as a State.
2) The reliance of the ICC Prosecutor on highly political United Nations General Assembly resolutions is mistaken and without legal basis.
3) The Oslo Accords left a number of subjects open for further negotiations between Israel and the PLO, including Jerusalem, settlements, Palestinian refugees, and borders. Accordingly, it would be impossible to recognize a "State of Palestine" that encompasses all of the territories that came under Israeli control in 1967.
4) The Prosecutor's request to demarcate the "borders" of the "State of Palestine" based on what the Palestinians consistently refer to as the "1967 borders" is erroneous and misleading. The so-called “1967 borders” are really the armistice lines drawn in 1949 at the end of Israel’s War of Independence. While Israel was willing to accept these lines as the borders of the new State of Israel, it was the Arab counties that adamantly refused. They remained cease-fire lines until they were replaced by new cease-fire lines after the 1967 Six Day –War.
5) The Oslo Accords never granted the PA any criminal jurisdiction over Israelis and accordingly, the PA cannot delegate to the ICC any criminal jurisdiction regarding Israelis. This is of fundamental importance, since the ICC operates on the basis of delegation of a state’s criminal jurisdiction. If no jurisdiction existed, then no jurisdiction can be delegated.
6) While the PA may have been given limited powers and jurisdiction in certain parts of the area referred to in UN documents as “Judea and Samaria”, no such power or jurisdiction was granted to the PA over all of Judea and Samaria or in any part of Jerusalem.
7) While the ICC Prosecutor’s politically motivated machinations may have brought her to demarcate the borders of the “State of Palestine" based on the non-existent "1967 borders", the Palestinian leadership rejects this limitation of the geographical size of the "State of Palestine". To support this argument the brief referred to numerous such statements documented by PMW.

torsdag 12 mars 2020

ECI råkade ut för ett finländskt universitet med dåliga värderingar och principer

Pressmeddelande från European Coalition for Israel

PRESSMEDDELANDE
Finskt toppuniversitet som välkomnar BDS-konferenser vägrar arrangera Israel-seminarium
– ECI svarar: Vi låter oss inte tystas!


Helsingfors, 10 mars 2020 – Europeiska koalitionen för Israel (ECI) har vägrats tillträde till ett ledande finländskt universitet med förklaringen att ett dylikt utbildningsevenemang med fokus på Israel och mänskliga rättigheter inte överensstämmer med universitetets värderingar och principer. När de ombads förklara anledningen till beslutet, vägrade administrationen uppge någon specifik orsak utan sade bara att det var ett evenemang med hög säkerhetsrisk och att det hade ett politiskt budskap. Trots dessa påståenden har samma universitet tidigare arrangerat flera evenemang omkring temat Bojkott, desinvesteringar och sanktioner (BDS). BDS-rörelsen har förklarats vara antisemitisk av både Tysklands bundestag och Österrikes parlament, och genom att tillämpa dubbla standarder gentemot den judiska staten, även skyldig till den nya formen av antisemitism som den definieras av Alliansen för internationella minnesdagen för Förintelsen.

”Att kategoriskt vägras tillträde till en offentlig lokal vid ett statligt finansierat universitet innebär ett stort hot mot uttrycksfriheten i ett pluralistiskt och demokratiskt samhälle som säger sig främja dialog och åsiktsmångfald ”, sade ECI:s grundare och direktor Tomas Sandell i måndags, den 9 mars. ”Ifall administrationen kan tysta sådana röster som politiskt inte överensstämmer med dess egen åsikt, väcker det den uppenbara frågan om universitetet fyller kraven för att få offentlig finansiering.”

Som nästa steg kommer ECI att be om att få träffa ifrågavarande universitets rektor och även ta upp denna fråga i lämpligt forum i den finländska riksdagen. Under tiden arrangerade ECI tillsammans med 15 andra finländska organisationer med Israelvänner huvudevenemanget ”Fokus Israel”, en paneldiskussion på måndag vid Tankehörnan vid Helsingfors universitet där temat för kvällen var just Israel och mänskliga rättigheter.

Den sydafrikanska advokaten Olga Meshoe, som deltog i evenemanget via videolänk, kom med ett klart avslöjande beträffande myten om att Israel är en apartheidstat, en myt som är populär i vissa kretsar inom människorättsrörelsen. ”Det är respektlöst och sårande för svarta afrikaner när de som vill demonisera den judiska staten jämför systematisk diskriminering av svarta i Sydafrika under apartheid med situationen för palestinier i Israel i dag. Apartheid innebar en policy med systematisk segregation där svarta inte kunde gå i samma skolor som vita, inte kunde vårdas på samma sjukhus eller gifta sig med en vit person. Ingenting som sker i Israel i dag kommer ens i närheten av detta, eftersom israeliska araber är representerade i Knesset liksom inom domstolsväsendet och går i samma skolor som judar. Vi behöver inte förvanska sanningen för att vidkännas lidande bland det palestinska folket, men i stället för att ge efter för revolutionär nostalgi behöver vi se sanningen i vitögat och ställa deras egna ledare till svars”, sade hon.

Den finländska paneldeltagaren Varpu Haavisto frågade vad som kunde vara motiveringen bakom den generösa statliga finansieringen av antiisraeliska organisationer som exempelvis The World Council of Churches Ecumenical Accompaniment Programme som sänder unga människor till Israel för att söka påstådda israeliska krigsförbrytelser samtidigt som de blundar för den palestinska ledningens människorättsbrott och förtryck. ”Vem övervakar dessa observatörer som frikostigt finansieras av statliga biståndsmedel och kyrkliga organisationer? Bidrar dessa grupper till fred och försoning i regionen eller skapar de i själva verket mera hat genom sin ensidiga antiisraeliska övertygelse?” frågade hon.
 

Den brittiska advokaten och Oxfordutbildade juristen Natasha Hausdorff pekade på hur internationell lag systematiskt förvanskas av internationella medborgarorganisationer som har en tydligt antiisraelisk agenda. I sin översikt över de vanligaste förvanskningarna i dagens ”juridiska krigföring” mot Israel, drog hon slutsatsen att Israel inte kan anklagas för att vara en ockupationsmakt i ett territorium som inte tillhör en annan stat. ”De omstridda territorierna Judeen och Samarien hörde aldrig till någon annan självständig stat”, sade hon och citerade principen ”uti possidetis juris”, en doktrin som säger att nya stater presumtivt ärver de administrativa gränser man hade innan självständigheten, i detta fall de administrativa gränserna för Brittiska Palestinamandatet, som fortfarande är giltiga som startpunkt för förhandlingar mellan Israel och palestinierna. Hon uppmuntrade publiken att beväpnade med sanningen engagera sig i en civiliserad samhälsdialog.

Tomas Sandell avslutade paneldiskussionen genom att förklara hur viktigt det är att vi bibehåller en öppen och pågående dialog om dessa och andra frågor relaterade till Mellanöstern, trots de krafter som vill tysta ner oss. Under de senaste åren när ECI har arrangerat dylika utbildningsevenemang har flera palestinska paneldeltagare varit tvungna att ställa in sin medverkan av rädsla för oönskade påföljder från de palestinska myndigheternas sida.

”Också i våra demokratiska samhällen finns det sådana som är emot fri och öppen debatt”, sade han. ”Men om vi vill bevara ett öppet samhälle där vi tillåts uttrycka olika åsikter, behöver vi försäkra oss om att röster med full respekt för demokratiska värderingar och principer inte tystas av dem som är av annan åsikt på politiska eller ideologiska grunder.”

Paneldiskussionen, där Risto Huvila var moderator, var en del av en tredagar lång utbildningskampanj för att informera och diskutera frågor relaterade till Israel och mänskliga rättigheter och avslutades onsdagen den 11 mars med evenemang i Tammerfors.

söndag 8 mars 2020

Nyhetsrapporten säger "ingen skadad" men barn lider

När raketer från Gaza skjuts mot Israel rapporteras det inte i vår media ifall det inte utvecklas till en större sammandrabbning mellan Israel och terroristerna i Gaza. Vanligtvis får vi också läsa att ingen skadades allvarligt i attackerna.
Senaste vecka träffade jag en familj från Ashkelon, en stad i närheten av Gaza som ofta beskjuts med raketer. Då påmindes jag om att många får skador som inte rapporteras.Många får sår som inte syns direkt.
Mamman i familjen berättade att familjen veckan innan tvingats sitta två dagar i i skyddsrum på grund av raketbeskjutningen. Pojkarna i familjen verkar klara situationen bättre sa hon, men flickan som var i tioårsåldern hon får panikattacker. När familjen reste ner till Eilat för en dags vila ville flickan veta om det skjuts missiler också mot Eilat.
Dessa barn har hela sitt liv varit tvungna att leva med vetskapen att de när som helst måste vara beredda att lämna allt och rusa till skyddsrum. Och de måste göra det på nytt och på nytt och på nytt... vecka efter vecka, år efter år.
Inga barn borde behöva leva under sådana omständigheter, men ingen verkar kunna sätta stopp för raketbeskjutningen från Gaza.

Bifogar en artikel som behandlar situationen och frustrationen bland invånarna i området.
After three elections, Israel's South is fed up of being under fire

måndag 24 februari 2020

Risk för ett nytt större utbrott av strider med terroristerna i Gaza

I går och i dag har över 30 raketer och granater skjutits från Gaza mot Israel. Största delen av dem har skjutits ner av israeliska försvaret. Det är Islamsk Jihad som igen ligger bakom raketbeskjutningen. Israel har svarat med att bomba mål tillhörande Islamsk Jihad både i Gaza och i Syrien.
Israels premiärminister och försvarsminister har hotat med att Israel är beredd att vid behov inleda en större operation mot Gaza om inte beskjutningen därifrån upphör. Att parlamentsvalet i Israel står för dörren får inte vara något hinder för en nödvändig militär operation säger man.
Om man får ta Netanyahu på orden kan det vara fråga om en stor markoffensiv i Gaza för att få ett slut på den ohållbara situationen med upprepad raketbeskjutning från Gaza mot israeliska samhällen i gränsområdet.

Over a dozen Gaza rockets fired at south as violence erupts after morning lull

Rapport om hur palestinierna använder barn i striderna mot Israel

PMW to UNICEF: Stop ignoring PA recruitment of child soldiers/terrorists

Every year, the local branch of UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) releases a biased report on “Children and Armed Conflict,” which routinely blames Israel for its treatment of Palestinian children combatants but ignores the fact that it is the Palestinian Authority who recruits the children into combat - in violation of international law.
To counter this bias, Palestinian Media Watch has sent an extensive and detailed report to UNICEF describing how the PA recruited child soldiers/terrorists, in 2019.
PMW's report shows how the PA indoctrinates Palestinian children to hate Jews and Israel; to aspire to the destruction of Israel; brainwashes the Palestinian children to admire murderers; weaponizes the Palestinian children and promotes their participation in violence. The report further shows how the PA pays substantial financial rewards to the child terrorists. Damningly, PMW’s report also shows how the PA leadership openly admits that the child terrorists are the PA’s soldiers.
While UNICEF, overtly and covertly, collaborates with a host of Palestinian NGOs, who provide them with claims of alleged abuses of the rights of the Palestinian children by Israel, which UNICEF includes in its annual report, UNICEF does nothing to gather information about the PA or other Palestinian terror groups recruitment of children. This year PMW has done the work for UNICEF.
PMW’s full report can be read here.
The way to protect Palestinian children from conflict is not to criticize Israeli law enforcement. It begins with identifying the clear factors that drive the Palestinian minors to participate in violence and terror.
Accordingly, and based on the findings of the report, PMW recommends that UNICEF:
 1. Recognize and directly attribute the participation of Palestinian children in widespread and systematic acts of violence and terrorism against Israel and Israelis to the policies of the PA
 2. Demand that the PA immediately desist from indoctrinating Palestinian children to hate Jews and Israel, and to believe in the destruction of Israel
 3. Demand that the PA immediately desist from brainwashing the Palestinian children to admire murderers
 4. Demand that the PA immediately desist from weaponizing the Palestinian children
 5. Demand that the PA immediately desist from promoting the participation of the Palestinian children in violence and acts of terror
 6. Demand that the PA immediately desist from paying financial rewards to the child terrorists

Läs hela rapporten här:
PMW submission to UNICEF: How the PA weaponized Palestinian children against Israel - 2019

söndag 16 februari 2020

Facebooks dubbelmoral

Facebook tillåter Fatah att publicera material som hedrar terrorister och uppmuntrar till terror.
Facebook hindrar PMW att publicera material som visar hur Fatah sprider sitt material på Facebook.
Det är väl något som man kan kalla för dubbelmoral!

Facebook's lethal double standard

Nan Jacques Zilberdik and Itamar Marcus  | 
 • Facebook removes PMW exposure of terror promotion but leaves numerous Fatah posts glorifying murderers and promoting terror untouched
Last week, Palestinian Media Watch exposed an animated video on the social media network TikTok that showed reenactments of four real terror attacks against Israelis. After PMW’s exposure, TikTok did the right thing and promptly removed the video from its network.
By contrast, Facebook decided to remove PMW’s exposure of the same video, claiming PMW had “violated its community standards.” However, this was not violent content created by PMW, but PMW’s exposure of such content made and published on social media by others!
This would be comical if it was not so outrageous.
For years, PMW has documented the promotion and glorification of terror and murderers of Israelis by Abbas’ Fatah Movement on Facebook. But Facebook has chosen to turn a blind eye. Since the beginning of 2019, PMW has urged Facebook to remove such posts and close Fatah’s page because of the content glorifying terror and violence, but Facebook has ignored PMW’s documentation and actively decided to let Fatah continue promoting violence and glorifying terrorists.
PMW has documented Fatah’s violation of Facebook’s community standards in two major reports: Fatah's official Facebook page in 2018 - A platform for glorifying murder and promoting terror, documenting Fatah’s misuse of the page in 2018, and the Fatah-Facebook Terror Promotion Partnershipshowing Fatah’s continued misuse of the page and Facebook’s facilitation of it during 2019. Additional PMW reports have documented that throughout 2019 and in 2020 Facebook has continued to willingly let Fatah use Facebook as a platform for terror glorification and violence promotion.
Facebook is making a clear statement: There is terror promotion that it rejects, and there is terror promotion that it embraces. Facebook clearly has embraced Fatah’s terror promotion.
The following are 10 examples of Fatah’s promotion of violence and terror on Facebook, documented by Palestinian Media Watch in 2019 and 2020: 

Läs mera här

Resultat av långvarig propaganda

Flera palestinska fraktioner har skarpt tagit avstånd från och fördömt att en grupp tidigare palestinska politiker deltog i ett fredsmöte i Tel-Aviv tillsammans med israeliska politiker.
Det ses som ett steg mot normalisering av relationerna mellan Israel och palestinierna och något sådant får inte förekomma.

Palestinians outraged by ‘peace’ meeting with Israelis in Tel Aviv

Palestinian mayor forced to quit for joining anti-Trump plan meet with Israelis (TOI)
A Palestinian mayor was forced to resign Saturday after facing public criticism for participating in a conference with Israeli officials in Tel Aviv.

Hamdallah Hamdallah, mayor of the West Bank town of Anabta, was one of some 20 Palestinian Authority officials to attend Friday’s gathering to express support for the two-state solution and opposition to the peace plan unveiled last month by US President Donald Trump’s administration.

Palestinska Al-Quds Open University har också hamnat i skottgluggen efter att ha publicerat kartor av Palestina som bara innehöll västbanken och Gaza. I fall palestinierna eftersträvar en tvåstatslösning borde det inte vara något problem, men kartor av Palestina skall innehålla hela området mellan Medelhavet och Jordan, utan Israel.
Universitet  hamnade att be om ursäkt för de "felaktiga " kartorna.

Palestinian uni. apologizes for map that includes only West Bank and Gaza

Båda exemplen ovan visar på ett sorgligt tillstånd bland palestinierna. De vill inte ha fred med Israel och deras verklighetsuppfattning är rubbad på grund av åratal av ledarnas propaganda.
Eventuella nya ledare kommer att ha väldigt svårt att ingå något fredsavtal med Israel eftersom varje eftergift från orealistiska förväntningar kommer att betraktas som förräderi av stora delar av befolkningen.

fredag 14 februari 2020

Stormuftin av Jerusalem: Det är en religiös plikt att motsätta sig fredsplanen

Enligt Stormuftin av Jerusalem och de palestinska territorierna är det en religiös plikt att motsätta sig Trumps fredsplan och den som understöder den förtjänar att bli förbannad av Allah...

PA: Rejecting Trump's plan is a religious obligation; You "betray Allah" if you cooperate with the "deal of the century"

Nan Jacques Zilberdik  | 
The Grand Mufti of the Palestinian Authority Muhammad Hussein has ruled that Palestinians are forbidden to cooperate in any way with US President Trump’s peace plan, the so-called “deal of the century.” Anyone cooperating with the plan is “betraying Allah,” and those who support it “deserve to be cursed by Allah, his angels, and all people":
"[PA] Grand Mufti of Jerusalem and the Palestinian Territories Muhammad Hussein published a religious ruling that forbids cooperating with the 'deal of the century' and those promoting it, as its goal in general is to eliminate the Palestinian cause forever. The mufti said in a statement yesterday [Feb. 11, 2020] that anyone who cooperates with the deal is betraying Allah, His Messenger [Muhammad], the blessed Al-Aqsa Mosque, Jerusalem, and Palestine… those who are planning this unjust aggressiveness, or willingly supporting or being silent about it, deserve to be cursed by Allah, his angels, and all people."
[Official PA daily Al-Hayat Al-Jadida, Feb. 12, 2020]

torsdag 13 februari 2020

Palestinska barn hjärntvättas och används som barnsoldater

Två rapporter som berättar om hur palestinska barn utnyttjas av terrorister/myndigheter och hjärntvättas till att hata judar och Israel:

NGOs call for public support in ending use of Palestinian child soldiers (Jerusalem Post)
10.000 barn tränas varje år i terroristernas läger och över 100 uppges ha dött när de deltagit i grävandet av tunnlar i Gaza.

The letter notes that an estimated 10,000 children are trained in Gazan terrorist camps each year, and that at least 160 have died digging terror tunnels into Israel.
The NGOs hope that public pressure put on the terrorist organizations will eventually force them to abandon their use of children to fight their wars. As part of that effort, they are also encouraging people to hold rallies and share material online to raise awareness of the fact that the children are being used in this way.

Palestinian, Saudi Arabian textbooks demonize Jews, Israel – studies (Jerusalem Post)
Israel beskrivs i palestinska skolböcker som ond och ensam skyldig till konflikten med araberna och judarna är aggressiva,barbariska och fulla av aht.

Jews and Israel are collectively demonized as “colonialist settlers,” aggressive,” “barbaric,” “full of hate” and “harboring genocidal intentions.” Israel is described as the source of all evil and as the party solely responsible for the conflict. In contrast, the Palestinians are depicted as victims.

tisdag 11 februari 2020

Fatahs mål: Palestina från Medelhavet till Jordan

Fatahs ledare Mahmoud Abbas kommer att tala inför FN:s säkerhetsråd i dag. Han kommer knappast att säga det samma som Fatahledare på hemmafronten säger. Nämligen att hela Israel enligt Fatahs åsikt tillhör palestinierna, landet är palestiniernas rättighet enligt islam och ingen palestinsk ledare som vill kunna visa sig på öppen gata kan avstå från någon del av landet.
Det är en palestinsk tradition som går tillbaka till Arafat att föra fram ett budskap inför den internationella publiken och ett annat budskap för hemmapubliken.

Fatah: All of Israel is forever “Palestine”
– Jaffa, Acre, Haifa, Nazareth, Ramle, Beit Shean, The Negev Desert,
Tiberias, Safed, Jezreel Valley, and Umm Al-Fahm
Abbas’ Fatah is not only saying adamantly “no” to US President Trump’s peace deal, they also insist that all of the State of Israel is “Palestine.” Senior Fatah official Tawfiq Tirawi made this clear in a recent speech when he defined “Palestine” as stretching from “the [Jordan] River to the [Mediterranean] Sea.” Tirawi defined “Palestine” as “waqf,” which is an inalienable religious endowment in Islamic law, and therefore it is forbidden to accept non-Muslim rule over it. He further threatened that any Palestinian leader or official who would agree to a “Palestine” covering only the West Bank and the Gaza Strip and not including all of Israel would be in danger and “not be able to walk one meter in the streets of our Palestinian cities among our people”: 
Fatah Commissioner and Central Committee member Tawfiq Tirawi: “Who said that we are for a state [on the borders of] 1967? Who said this? In Fatah, this does not exist in our constitution and our charter! They [Israel] want Beit El and Ma’ale Adumim (i.e., Israeli towns in the West Bank) to be Israeli, and we say that Nazareth, Haifa, and Acre (i.e., Israeli cities) are Palestinian, and they will remain Palestinian! Our Palestinian land is from the [Jordan] River to the [Mediterranean] Sea. I dare any Palestinian, any senior Palestinian official, or any Palestinian leader to reduce the Palestinian map to the West Bank and Gaza! He would not be able to walk one meter in the streets of our Palestinian cities among our people! … Arab brothers… Be with the Palestinian people, the people that lives on land that is all holy and that is all waqf land (i.e., land that is an inalienable religious endowment in Islamic law.)”
[Facebook page of Fatah Central Committee member Tawfiq Tirawi, Feb. 2, 2020]