söndag 23 september 2018

Hufvudstadsbladet sprider lögner om Israel

Den största svenskspråkiga dagstidningen i Finland, Hufvudstadsbladet, sprider genom sin reporter Otto Ekman lögner om Israel.
Ekman skrev den 17.9. en recension om tv-dokumentären "Oslodagböckerna". I den långa inledningen till recensionen skrev han om dagens Israel vilket inte alls behandlas i dokumentären.
Hans text var så full av hat och lögner att jag skrev följande insändare som publicerades 22.9.
Under min text finns Ekmans svar. Han fortsätter att ljuga, visar att han inte vet vad han skriver om och har ingen respekt för internationella avtal som som stöder judarnas rätt till sin egen stat. I brist på logiska argument väljer han avsluta med att angripa USA:s president Trump och en odefinierad skara som okritiskt avfärdar all kritik av Israels brott som "hat mot judar". Vad nu sedan det hade med mitt inlägg att göra!
(Ekman skriver att "Att Storbritannien för mer än hundra år sedan skänkte en bit av Mellanöstern åt en särskild etnoreligiös grupp utan att fråga dem som redan bodde där är själva definitionen av kolonialism. Det var inte Storbritannien som skänkte bort något land. Det var segrarmakterna som delade upp Mellanöstern efter första världskriget och därefter fick förutom Israel också arabstaterna Jordanien, Syrien Libanon och Irak sin början.Det var inte heller bara segrarmakterna som gav judarna rätt att återupprätta sin stat utan även FN:s föregångare Nationernas Förbund genom stadgarna för Palestinamandatet. ... och dessutom judar bodde i landet redan då!)

Oacceptabelt språkbruk av Otto Ekman

Ett sådant språk som Otto Ekman använder i sin recension av TV dokumentären "Varför blev det inte fred mellan Israel och Palestina" borde ingen seriös tidning tillåta.
Ekman inleder sin recension med lögner om Israel som utstrålar ett sällan skådat hat och som inget har att göra med dokumentären han presenterar.
Ekman påstår att Nationalstatslagen gör Israel till en apartheidstat som fråntar andra än judar medborgerliga rättigheter. Men i verkligheten säger lagen inget annat än det Nationernas Förbund och FN:s generalförsamling tidigare slagit fast, nämligen att Israel är judarnas hemland. Lagen ändrar inget på individplanet och faktum är att alla medborgare oberoende av ras eller religion fortfarande har fulla medborgerliga rättigheter.
Ekman påstår också att Israel olagligt koloniserar den palestinska  Västbanken och utsätter Gaza för ett ensidigt groteskt våld. Västbanken är inte palestinsk, den är ett omstritt område och den hör till det område som genom internationell lag getts till judarna för att de där skall återupprätta sin nationalstat (San Remo deklarationen och stadgarna för Palestina mandatet). Israel har ändå gått med på att förhandla om palestinskt självstyre på delar av området och redan i dag bor största delen av de palestinska araberna på självstyrelseområdet.
Påståendet att Israel utsätter Gaza för ett ensidigt groteskt våld måste grunda sig på  total okunskap eller så är det en medveten lögn. Under årens lopp har tusentals raketer skjutits mot civila mål i Israel från området och under den gångna sommaren har förutom raketer nästan dagligen ballonger och drakar med brandbomber och sprängämnen flugits in över Israel vilket resulterat i att tusentals hektar mark brunnit.
Precis som dokumentären vill Ekman lägga skulden på Netanyahu för att fredsprocessen dog. Ekman väljer också helt omotiverat att kalla medlemmar i Netanyahus nuvarande koalitionsregering för blodtörstiga chauvinister. Men fredsprocessen dog inte med Rabin, förhandlingarna fortsatte under Netanyahus tid som premiärminister och under premiärminister Baraks tid år 2000 fick Arafat ett fredserbjudande med sådana eftergifter från Israels sida som antagligen aldrig kommer att upprepas. Arafat valde att tacka nej och startade istället den andra intifadan.
Under sin nuvarande premiärministerperiod har Netanyahu sagt sig vara beredd att förhandla med palestinierna men de har vägrat komma till förhandlingsbordet.

Det är svårt att förstå hur HBL som anses vara en seriös nyhetsförmedlare tillåter Otto Ekman att sprida lögner och ge uttryck för sitt Israelhat i en recension av en TV-dokumentär.
Daniel Brunell

Karleby

SVAR Israels nationalstatslag definierar rätten till nationell suveränitet som ett unikt privilegium för judar. Formuleringen definierar inte bara palestinska muslimer utan också till exempel druser och kristna som andra klassens medborgare, utan samma möjlighet som majoritetsbefolkningen att medverka i den politiska processen. En grundlags politiska betydelse definieras inte enbart efter de direkta praktiska effekter som den får direkt då den träder i kraft. Detta förstår inte bara de som demonstrerat emot lagen inom Israel utan också de stora delar av den judiska diasporan som reagerat på denna tydliga markering med oro och avsmak.

Den "internationella lag" som Daniel Brunell syftar på är ett fredsfördrag som är äldre än FN:s existens och ritades upp av segrarmakterna för att stycka upp det Ottomanska imperiet efter första världskriget. Att Storbritannien för mer än hundra år sedan skänkte en bit av Mellanöstern åt en särskild etnoreligiös grupp utan att fråga dem som redan bodde där är själva definitionen av kolonialism. San Remo-avtalet har måhända snäppet mer legitimitet i dagens värld än israelvännernas andra favoritdokument Gamla testamentet, men skillnaden är i så fall marginell.

FN:s överväldigande fördömande av Israels övervåld mot Gaza och av USA:s ambassadflytt samt de opinionsmätningar som visar att en snabbt växande andel av dagens unga judiska diaspora känner sig moraliskt fjärmade från Israel och dess politik talar sitt tydliga språk. De som okritiskt avfärdar all kritik av Israels brott som "hat mot judar" är en snabbt krympande skara som i dag främst representeras av Donald Trump. Genom att fortsätta blunda för varje övergrepp deras favoritland begår saboterar de sina egna argument, och utgör i slutändan det största hotet mot ett säkert, demokratiskt Israel.

Denna diskussion är för min del avslutad.

Otto Ekman recensent

fredag 21 september 2018

Dokumentär om fredsprocessen utelämnar mycket

En dokumentärfilm om Osloprocessen har visats och visas av YLE i Finland. Oslo dagböckerna (The Oslo Diaries) heter filmen.

Sean Durns artikel om filmen  säger ungefär det alla som följt med processen kunde notera. Det var mycket som hade utelämnats och av någon orsak ville man göra det till Israels och speciellt Netanyahus fel att fredsprocessen misslyckades.

En av de medverkande i filmen, Joel Singer, konstaterade när filmen visades i Washington att redigeringen av filmen gjorde att det såg ut som om Osloprocessens kollaps berodde på Israel, men "Oslo dagböckerna" berättar bara en del av sanningen inte hela sanningen, sade han.

Indeed, in a Sept. 12, 2018 viewing of the film at the Washington Institute for Near East Policy, a D.C.-based think tank, Joel Singer, an Israeli negotiator who features prominently in it, told the audience that the movie’s “editing made the collapse of the Oslo process seem like it was all Israel’s fault.” The Oslo Diaries, he said, told some of the truth, but “didn’t tell all of the truth.”“editing made the collapse of the Oslo process seem like it was all Israel’s fault.” The Oslo Diaries, he said, told some of the truth, but “didn’t tell all of the truth.”

The ‘Oslo Diaries’ and Yasser Arafat’s trunk

söndag 16 september 2018

En dödad i terrorattack i Efrat

I dag knivhöggs en judisk man, Ari Fuld, till döds  nära Efrat söder om Jerusalem. En palestinsk yngling knivhögg honom i ryggen. Trots sina skador lyckades Ari Fuld följa efter och skjuta angriparen innan han kollapsade. Därmed förhindrade han antagligen att flera dödades eller skadades av terroristen.
Den palestinska terroristen fördes skadad till sjukhus.
Flera palestinska grupper, bland dem Hamas och Islamsk Jihad, har prisat attacken.
Den officiella palestinska nyhetsbyrån Wafa rapporterade om händelsen under rubriken: "Ockupationsmakten skadade tonåring söder om Betlehem".
Palestinska myndighetens officiella dagstidningen Al-Hayat Al-Jadida hade följande rubrik:
"The shooting and wounding of the boy Khalil Jabarin, and his arrest claiming that he killed a settler next to 'Etzion'"

Ari Fuld, 45, named as victim of West Bank stabbing attack (TOI)
The American Israeli man stabbed to death in a terror attack in the central West Bank on Sunday was identified as Ari Fuld, a 45-year-old father of four from the Efrat settlement.

Shortly before noon on Sunday, a Palestinian teenager stabbed Fuld outside a shopping mall near Efrat, at the Gush Etzion Junction south of Jerusalem.

... Lawmakers from across the political spectrum praised Fuld for his actions.

“With his last strength, Ari fought heroically against the terrorist and prevented a greater tragedy,” Prime Minister Benjamin Netanyahu said in a statement. “Ari was a wonderful father to four children. He was an advocate for Israel who fought to spread the truth about Israel. May his memory be a blessing”

ARI FULD, ISRAELI-AMERICAN TERROR VICTIM, 'LIVED AND DIED A HERO'

PALESTINIAN GROUPS APPLAUD GUSH ETZION ATTACK

PA says teenage killer who murdered Israeli was victim

torsdag 13 september 2018

25 år sedan Oslo-avtalet slöts

Det har gått 25 år sedan Osloavtalet skrevs under. Ett avtal som många hoppades skulle skapa fred mellan Israel och palestinierna.
Palestinian Media Watch har samlat citat av flera palestinska ledare som visar att från palestiniernas sida var det aldrig fråga om att skapa fred utan att skapa bättre förutsättningar för kampen mot Israel.


Summary of PLO - PA ideology - in their own words:

"The Palestinian people accepted the Oslo Accords as a first step and not as a permanent settlement, based on the premise that the war and struggle in the land is more efficient than a struggle from a distant land... Without Oslo... we would not have been able to create this great Palestinian Intifada... We have not given up on [Israeli cities] Jerusalem and Haifa, Jaffa, Lod, Ramle and Tel Aviv... The Palestinian State is a stage after which there will be another stage, and that is the democratic state in all of Palestine (i.e. replacing Israel)... If I say that I want to remove it [Israel] from existence, this will be great... You can't say it to the world. You can say it to yourself."


The Olso Accords according to the PA  - 25 years in review
1: Were the Oslo Accords signed by the PLO as a long-term peace treaty with Israel?
2: What did the PLO hope to achieve through Oslo?
3: Didn't Yasser Arafat commit to stop all violence? 
4: Wasn't the 5-year terror campaign, the "intifada," a tragedy for Israelis and Palestinians alike? The PA's terror cost 1,200 Israeli and 3,000 Palestinians lives. 
5: What borders does the PLO seek in a final status solution with Israel?
PA and Fatah leaders answer these questions in videos and texts below.

Today, September 13, is the 25th anniversary of the signing of the Oslo Accords. Prior to the signing of the Oslo Accords in 1993, Israel suffered from occasional terror orchestrated by the PLO terror organization, which was based 3,000 kilometers away in Tunisia. The signing of the Oslo Accords turned the PLO into Israel's close neighbor and enabled the establishment of Palestinian terror bases within striking distance of all Israeli cities. Since then, Israel has suffered from ongoing terror, terror campaigns, and terror waves. 1,600 Israelis have been murdered and tens of thousands have been injured from Palestinian terror since the Oslo Accords. For Israel, Oslo was a disastrous failure and an appalling tragedy.

Not so for the PLO and its administrative arm the Palestinian Authority. Since the signing of the Oslo Accords in 1993, the Palestinian Authority leadership has made it clear to their own people that the goal of Oslo was never a long-term peace with Israel. The model for Oslo, explained Yasser Arafat and many other PA leaders, was to mimic the "Treaty of Hudaybiyyah" - a 10-year peace treaty signed by Islam's Prophet Muhammad with the Quraysh Tribe of Mecca. The treaty did not last because two years after signing the treaty, Muhammad attacked, and conquered Mecca. 

The first stage of Oslo, PA leaders have explained, was transferring the PLO's base - which had been in distant Tunisia - to be inside "Palestine," together with the building of a military infrastructure in order to resume violence against Israel. The return to violence was the goal from the beginning. Arafat told a journalist that Oslo eventually would cause the Israelis to "run away." The 5-year terror campaign, the "intifada," which for Israel was the proof of Oslo's failure, was for the PA the proof of Oslo's success. 

Since the signing of Oslo and until today, Palestinian leaders have told Palestinians that "Palestine" is "from the Jordan River to the Mediterranean Sea" and encompasses all of Israel. The goal of Oslo, they have explained, is to increase the land under Palestinian control in stages. Israel will eventually disappear and be replaced by "Palestine." ...

onsdag 12 september 2018

Arabiska ledare från Israel samarbetar med Israels fiender

Ledare från det arabiska partiet Joint List har varit i Kairo för att träffa generalsekreteraren för arabförbundet för att få arabförbundets stöd i deras kamp mot lagen som beskriver Israels som en judisk stat.
De arabiska ledarna är alltså beredda att samarbeta med arabförbundet, där flera av medlemmarna fortfarande är i krig med Israel, för att uppnå inrikespolitiska mål. De verkar göra allt de kan för att förstöra relationerna mellan araber och judar i Israel.
Inte har de heller några problem med att sprida lögner om lagens innehåll.

JOINT LIST MKS MEET WITH ARAB LEAGUE TO FIGHT NATION-STATE LAW (Jerusalem Post)
Joint List MKs Ahmad Tibi and Jamal Zahalka met in Cairo Tuesday morning with Arab League Secretary-General Ahmed Aboul Gheit and received his support in their international efforts against the controversial Nation-State Law.

Aboul Gheit told the MKs that the foreign secretaries of the countries in the Arab League would discuss the new law during a future meeting in Cairo, and would persuade other countries around the world to take action against Israel.

“This law is racist,” Aboul Gheit said. “In the past, Israel has presented itself as a democratic country. But [Prime Minister Benjamin] Netanyahu with this apartheid law has made Israel into a racist state.”

Tibi and Zahalka explained the ramifications of the law on the Arab sector and on the Israeli-Palestinian conflict. They told him the law creates “blatant racism against its Arab citizens and cancels any possibility of there being two states for two people.”

torsdag 6 september 2018

Skillnaderna mellan FN:s två flyktingorgan UNRWA och UNHCR

En bra artikel om skillnaderna mellan UNRWA och UNHCR.

Shift to UNHCR criteria would strip refugee status from millions of Palestinians (TOI)
Unlike UNRWA, now defunded by Trump, the UN’s global refugee body doesn’t confer refugee status on those who have citizenship elsewhere, and it treats descendants differently

tisdag 4 september 2018

Nu kräver arabiska Knessetmedlemmar att EU skall fördöma Israel

Representanter för det arabiska partiet Joint List i Israel försöker fortsättningsvis förmå omvärlden att fördöma Israel. Nu har ledaren Ayman Odeh träffat EU:s utrikespolitiska ledare Federica Mogherini och försökt övertala henne att EU måste fördöma Israel på grund av lagen som beskriver Israel som en judisk stat.
ODEH TO MOGHERINI: EU MUST CONDEMN ISRAEL
Joint List leader Ayman Odeh asked for the European Union to condemn Israel for passing the Jewish Nation-State Law and demand its immediate repeal Tuesday in a meeting in Brussels with EU Foreign Policy Chief Federica Mogherini.

...But an EU spokesperson downplayed the importance of the meeting and did not confirm the impression Odeh received from Mogherini.

måndag 3 september 2018

Tanken på konfederation aktuell igen

Tanken på en konfederation mellan Jordanien, palestinierna på västbanken (och Gaza) och eventuellt Israel diskuteras som ett alternativ till tvåstatslösningen som inte ser ut att förverkligas inom en överskådlig framtid.

Abbas har uttalat sig positivt till tanken medan Jordanien har en negativ inställning. Det bör tilläggas att i det här skedet kan parterna ha väldigt olika åsikter om vad en konfederation skulle innebära.

Jordan rejects alleged US proposal for confederation with Palestinians

Rivlin: Confederation with Palestinians may be ‘momentous opportunity’ for peace

söndag 2 september 2018

USA avslutar sitt ekonomiska stöd till UNRWA

USA kommer att avsluta sitt ekonomiska stöd till flyktingorganisationen UNRWA. Men USA säger samtidigt att man kommer att söka nya vägar för att hjälpa palestinier som är i behov av hjälp.
Palestinierna är naturligtvis arga, de har vant sig vid att omvärlden skall se till att deras basbehov av t.ex. mat och skolgång  uppfylls.
Många andra tycker att USA.s beslut var dåligt och det finns också de i Israel som är rädd att det skall öka på oroligheterna i området.
Faktum kvarstår ändå: Det är ohållbart att FN skall tillhandahålla ett eget flyktingorgan för palestinierna, som arbetar enligt helt andra regler än flyktingorganet som arbetar med resten av världens flyktingar.
Israel welcomes end of US funding for UN Palestinian refugee agency

Här tidigare artiklar som beskriver varför USA inte längre vill stöda UNRWA:

UNRWA FN:s flyktingorganisation för palestinierna
En artikel som beskriver hur märklig UNRWA, FN:s flyktingorgan för palestinierna är. Alla andra flyktingar i världen utom palestinierna handhas av UNHCR och målsättningen och arbetssätt för de två organisationerna är helt olika.
UNRWA har en anställd per 182 palestinska flyktingar, UNHCR har en anställd per 5500 flyktingar.
UNRWA arbetar för att de palestinska flyktingarna skall behålla sin flyktingstatus i generation efter generation, UNHCR arbetar för att integrera flyktingar i deras nya hemland för att undvika att flyktingstatus går i arv.
5 Reasons the US should defund the UN Palestinian Refugee program

Orsaker till varför USA vill skära ner sitt stöd till UNRWA
Om UNRWA skulle ha samma regler för vem som är en flykting som UNHCR som tar sig an alla andra flyktingar i världen skulle det bara finnas några tiotals tusen palestinska flyktingar. Men enligt UNRWA:s regler går flyktingstatusen i arv och flyktingarnas antal ökar därför hela tiden.
USA vill minska eller avsluta sitt understöd till UNRWA och istället använda andra kanaler för att stöda palestinierna.

UNRWA tillåter inte kritik av sin verksamhet
FN har två flyktingorganisationer för att ta hand om världens flyktingar. UNRWA tar hand om de palestinska flyktingarna och UNHCR tar hand om resten av världens flytkingar.
UNRWA har till uppgift att bevara de palestinska flyktingarnas flyktingställning medan UNHCR har till uppgift att så snabbt som möjligt hjälpa flyktingar till ett normalt liv, ofta i ett nytt land.
Palestiniern Bassem Eid, grundaren av  Palestinian Human Rights Monitoring Group kritiserade UNRWA:s arbete i en kolumn i Jerusalem Post för några dagar sedan. Han gav också förslag på vad som borde reformeras för att organisationen verkligen skall hjälpa palestinierna.
Vad blev reaktionen? Jo, talesmannen för UNRWA Chris Gunness uppmanade i ett twittermeddelande till bojkott av Jerusalem Post på grund av "deras lögner".
Bassem Eid har själv vuxit upp i ett av UNRWA:s flyktingläger och bor i Jerusalem.

Proud Palestinians must lead the fight to reform UNRWA(Jerusalem Post, Bassem Eid)
The point is to influence donor nations to reform UNRWA and predicate future aid to UNRWA on reasonable conditions:

1. Audit all funds allocated to UNRWA, which operates with a $1.2b. budget.

2. Introduce UN High Commissioner for Refugees standards to UNRWA, to encourage permanent refugee settlement.

3. Cancel the UNRWA war curriculum, based on principles of jihad, martyrdom and right of return by force of arms.

4. Demand that UNRWA schools conform to the UNRWA slogan: “Peace Starts Here.”

5. Dismiss UNRWA employees affiliated with Hamas, defined by the donor nations to UNRWA as a terrorist entity.

It is therefore the responsibility of the Palestinian people to rebel against the arbitrary administration of UNRWA, which seeks to perpetuate our refugee status instead of helping our people to strive for a better future.

måndag 27 augusti 2018

Arabiska medlemmar i Knesset samarbetar med den palestinska myndigheten för att skada Israels anseende i FN (uppdaterad)

Araberna försöker få FN att fördöma Israel för att man antagit en lag som säger att Israel är judarnas hemland.
Vi får hoppas att FN-delegaterna kommer ihåg att redan 1947 röstade FN för att det skulle bildas en judisk stat. Så frågan borde inte alls vara kontroversiell.

Nyheten om de arabiska partiernas roll verkar inte helt stämma överens med verkligheten. Läs mera här:How Israeli MKs turned a fake UN resolution into a cudgel against Arab lawmakers

Arab MKs said working with PA to condemn Israel at UN for nation-state law
Arab Knesset members are working with the Palestinian Authority to condemn Israel at the United Nations for passing the controversial nation-state law that enshrines its status as a Jewish state, according to a Sunday report.

Vattnet i Genesaret rekord lågt, och fortsätter sjunka

Flera regnfattiga vintrar har gjort att vattennivån i Genesaret nu är rekordlåg, och  vattennivån sjunker fortfarande med en centimeter varje dag.
Sjön Genesaret är Israels viktigaste sötvattenkälla trots att omkring 80% av dricksvattnet i Israel kommer från fem stora avsaltningsanläggningar som producerar sötvatten från Medelhavets saltvatten.
Israel är också bäst i världen på att ta till vara avloppsvatten, omkring 90 % av vattnet återanvänds.
Trots detta är vattennivån i Genesaret nu 214,2 meter under havsytan vilket betyder att det är bara ca 50 cm kvar till den "svarta linjen" där man räknar med att stora ekologiska problem kan uppstå.

FIVE-YEAR DROUGHT BRINGS ISRAELI WATER BODIES TO HISTORICALLY LOW LEVELS

Israel enters 6th year of worst-in-a-century drought, girds for even worse

onsdag 22 augusti 2018

Måste Israel betala ett pris för att USA erkänt Jerusalem som huvudstad?

USA:s president Trump har igen gjort ett av sina uttalanden som ingen vet vad egentligen betyder.
Trump sa i ett tal i går att Israel måste betala ett högre pris i eventuella kommande fredsförhandlingar på grund av att USA erkänt Jerusalem som Israels huvudstad.
Trumps säkerhetsrådgivare John Bolton säger ungefär som så att uttalandet inte betyder någonting men det finns de bland israeler och palestinier som känner en viss oro eller hopp på grund av Trumps ord.

Själv tycker jag det är märkligt om Israel på något sätt skall betala för att USA eller någon annan erkänner att Jerusalem är Israels huvudstad. Det handlar ju bara om att erkänna ett välkänt faktum!

Trump: Israel will pay ‘higher price’ in peace talks after embassy move

Bolton denies ‘quid pro quo’ in embassy move after Trump warns of ‘price’

Top minister vows to ‘push back’ against Trump’s promised price for embassy move

Abbas aide: As price for embassy move, Trump must make E. Jerusalem our capital

måndag 20 augusti 2018

Israelhataren Jeremy Corbyn Storbritanniens nästa premiärminister?

Det kommer fram fler och fler uppgifter om brittiska arbetarpartiets ledare Jeremy Corbyn, hans Israelhat och hans arbete genom åren, där han till och med visat stöd för tanken att staten Israel inte har rätt att existera.
Den palestinska myndigheten och Hamas ger Corbyn sitt stöd, vilket också visar var han står i relation till Israel.

Corbyn, who sought Israel’s demise, is an anti-Semite. Labour must kick him out (TOI)
"... Jeremy Corbyn wrote in his August 3 Guardian column that “it is Labour’s responsibility to root out antisemitism in our party” and pledged to do so. But for Labour to root out anti-Semitism, it needs to start by booting out Jeremy Corbyn."

Palestinians hail Corbyn for refusal to ‘give in’ on anti-Semitism definition
The Palestinian Authority is backing the British Labour Party over its controversial adoption of a definition of anti-Semitism that does not include Israel criticism and has called on party leader Jeremy Corbyn not to “give in” to pressure to change it.

The definition adopted by Labour, which strips out clauses from the International Holocaust Remembrance Alliance’s definition dealing with criticism of Israel, has been met with anger from British Jewry and further added to criticism the party has been soft on dealing with anti-Semitism under Corbyn.

On Sunday, the Hamas terror group said that it “salutes” Corbyn for his views.

söndag 19 augusti 2018

FN:s generalsekreterare föreslår att FN-trupper skall skydda palestinierna

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres gav på generalsförsamlingens begäran i fredags en rapport om hur palestiniernas situation skall förbättras.
Ett av förslagen i hans rapport går ut på att FN skall sända trupper för att beskydda civila palestinier.
Israels FN-ambassadör Danny Danon konstaterade helt riktigt i en kommentar till rapporten att palestinierna behöver skyddas från sina egna ledare och  inte från Israel.

Mahmoud Abbas tal vid PLO: centralråds möte i Rramallah i lördags visar att Ambassadör Danon har rätt.
Abbas uppmanade befolkningen att hålla marken brinnande och fortsätta motståndet mot Israel, vilket i praktiken är en uppmaning till nya terrorattacker.
Rådet bekräftade också sitt motstånd mot USA:s ännu inte publicerade fredsplan och uppmanade den palestinska myndigheten att avbryta all samarbete i säkerhetsfrågor med Israel.
Rådet prisade även de hjältemodiga protesterna vid gränsen till Gaza (alltså våldshandlingar mot Israel).

Med tanke på ovannämnda kan man nog säga att Guterres förslag saknar förankring i verkligheten. Men så kan man säga om det mesta som FN gör i förhållande till Israel.

UN chief proposes military force to protect Palestinians from Israel

Denouncing UN chief, Danon says Gazans need protection from Hamas, not Israel

ABBAS CALLS FOR INTENSIFYING 'POPULAR RESISTANCE' AGAINST ISRAEL

tisdag 14 augusti 2018

Internationella brottmålsdomstolen spelar bort sig själv - inte längre opartisk

Internationella brottmålsdomstolen ser ut att precis som FN:s mänskorättsråd bli ett organ som specialbehandlar Israel.

Israel said to formally protest ICC’s unusual appeal to ‘Palestinian victims’ (TOI)
Alan Baker, a former legal adviser to the Foreign Ministry who was involved in negotiating the ICC’s founding statute, last month slammed the statement as “quite crazy,” arguing that the court has allowed itself to become a tool of pro-Palestinian propaganda.

“This seems to me to be quite crazy, and the court is openly turning itself into a Palestinian propaganda engine, similar to the [United Nations] Human Rights Council, with a regular reporting regime on Palestine only and a distinct section of its website devoted to Palestine,” Baker told The Times of Israel.

The three ICC judges were going out of their way to cater to Palestinian victims in preparation of a trial, despite the fact that the prosecutor has not yet decided whether to open an investigation or whether the court even has jurisdiction over the territory in question, Baker noted.

“All this seems to indicate that the ICC is venturing far beyond its role and is being politically manipulated, or is manipulating itself, against its own better interests,” he fumed.

“Does it have so much spare time on its hands that it can dabble in such nonsense?” he added.

måndag 13 augusti 2018

Abbas och mänskliga rättigheter

I slutet av juli konstaterade FN att Saudiarabien sedan maj månad arresterat minst 15 mänskorättsaktivister.
Kanada följde upp meddelandet med att kräva att Saudiarabien friger aktivisterna.
Det är inget märkligt med detta men reaktionen från den palestinska ledaren Mahmoud Abbas är intressant.
Abbas lät meddela att han och det palestinska folket står på Saudiarabiens sida och han motsatte sig och fördömde Kanadas inblandning i det saudiska kungadömets inre angelägenheter.
Inte oväntat så står mänskliga rättigheter inte högt i kurs hos Abbas.

PA aligns with Saudi Arabia against Canada (PMW)
In response to the Canadian call to free 15 human rights and women's rights activists detained by Saudi Arabia, the Saudi authorities expelled the Canadian ambassador.

Just days later, PA Chairman Mahmoud Abbas declared his support for Saudi Arabia and condemned the Canadian "interference" which he referred to as no less than "a blow to the sovereignty of the kingdom."
    
Headline: "The [PA] president opposes the Canadian interference in the internal affairs of the kingdom of Saudi Arabia"
"[PA] President of the State of Palestine Mahmoud Abbas emphasized that the Palestinian people and its leadership stand alongside the brothers in the kingdom of Saudi Arabia under the leadership of King Salman bin Abdulaziz and heir to the throne Prince Muhammad bin Salman.
His Honor [Abbas] expressed his opposition to and condemnation of the interference in the internal affairs of the kingdom by any party. He said that it is a blow to the sovereignty of the kingdom over its land and its people... and described it as blatant interference.
His Honor called on the Arab states to stand alongside the kingdom, and to oppose the Canadian interference in its internal affairs and to condemn it (referring to Canadian call to release detained rights activists; see note below -Ed.)."
[WAFA, official PA news agency, Aug. 6, 2018]

Ironically, it is the PA that often calls on the international community to apply pressure on Israel to release terrorist prisoners, including murderers, arrested by Israel. 

On July 31, 2018, the office of the UN High Commissioner for Human Rights (UNHCHR) said that at least 15 human rights and women's rights activists had been arrested or detained in Saudi Arabia since May 15, 2018. On August 3, 2018, the Canadian Foreign Ministry called for their immediate release.

torsdag 26 juli 2018

Tre personer skadade i knivhuggning (uppdaterad)

Tre personer skadade i en knivhuggning i bosättningen Adam utanför Jerusalem idag.En ung palestinier klättrade över stängslet till bosättningen och gav sig på dem han mötte.

3 wounded, 1 critically, in stabbing attack in settlement; terrorist killed

En av de skadade, tvåbarnspappan Yotam Ovadia, dog av sina skador.

Eulogizing terror victim Yotam Ovadia at funeral, ministers lay blame on PA

Oroligt i norr och söder

Gränsområdet till Syrien är fortfarande orolig. I går landade två projektiler från Syrien i sjön Genesaret, där många semesterfirare fanns på stränderna.
Israel svarade på attacken genom att förstöra avfyrningsramperna i Syrien.
Israel anser att det antagligen var missiler som syriska rebeller avfyrade mot syriska regeringstrupper men som missade sitt mål. Ryssland påstår att missilerna medvetet avfyrades mot Israel för att dra in Israel i kriget i Syrien.

2 Syrian rockets said to land in Sea of Galilee, near crowded tourist beach

IDF shells southern Syria in response to errant rocket fire at Golan

Oroligheterna vid Gazagränsen fortsätter också. Enligt IDF har nio projektiler avfyrats mot Israel från Gaza under det senaste dygnet. En israelisk soldat skadades av en prickskytt igår. Hamas använder en taktik där man sänder ut ungdomar för att ställa till med upplopp vid gränsen och sedan skjuter man i skydd av ungdomarna mot de israeliska soldater som försöker lugna ner situationen. Israel har svarat på attackerna med att bomba olika mål tillhörande Hamas i Gaza.

Rocket shot down by Iron Dome as Gaza border violence persists

Hamas goes on alert, vows revenge, as IDF kills 3 fighters after soldier shot

Hamas uppmanar till mord på sionist judar var än man kan finna dem

Hamas official urges killing of Zionist Jews, praises ‘peaceful’ Gaza protests (TOI)
“O Muslims, wherever you find a Zionist Jew, you must kill him because that is an expression of your solidarity with the al-Aqsa Mosque and an expression of your solidarity with… your Jerusalem, your Palestine and… your people,” said Hamad, a member of the Hamas politburo.

tisdag 24 juli 2018

Palestinierna kan inte erkänna att det finns en judisk stat

PLO:s generalsekreterare Saeb Erekat säger att palestinierna kommer att vända sig till både FN och Internationella brottmålsdomstolen med anledning av Israels tillägg till grundlagen vilket definierar Israel som en judisk stat.
Palestinierna anser också att Israel borde uteslutas ur FN på grund av lagen!
Det är inget märkligt med lagen, som jag tidigare skrivit, men palestinierna har aldrig accepterat att Israel är judarnas hemland och därför reagerar de som de gör. Men man får konstatera att deras uttalanden (som vanligt) inte överhuvudtaget grundar sig på några fakta.

Det skulle ändå vara bra om omvärlden noterade att de palestinska ledarna, också de som betecknas som moderata, fortfarande vägrar erkänna att judarna har rätt till ett hemland.

Turkiets president Erdogan som är en av de farligaste "diktatorerna" idag säger att lagen visar att Israel är en rasistisk och fascistisk stat i Hitlers anda.

PLO SECRETARY-GENERAL: NATION-STATE LAW DESTROYS TWO-STATE SOLUTION (Jerusalem Post)
He also lashed out at Trump’s senior advisor Jared Kushner and US Ambassador to Israel David Friedman, saying it was “shameful that they are peace envoys because they believe in an ideology that is based on a national state for the Jewish people.”

Läs för mer information:
Get Over It—Israel Is the Jewish State

Omstridd lag röstades igenom i Knesset (lagtexten)

Som jämförelse kan man läsa om hur palestinierna i sina egna lagtexter betecknar Palestina som arabisk och islamsk, och samhället skall basera sig på islamsk sharialag.
Så varför kan det inte finnas en judisk stat?
THE PALESTINIAN BASIC LAW

ERDOGAN CALLS ISRAEL'S NATION-STATE LAW 'FASCIST,' IN 'HITLER'S SPIRIT'

Abbas kommer att fortsätta betala lön till dem som mördar judar

Palestiniernas ledare Mahmoud Abbas sa i dag att den palestinska myndigheten kommer att använda sina sista slantar till att betala lön till "martyrerna" (terrorister som sitter i israeliskt fängelse). Inga påtryckningar från omvärlden kan ändra på det.

Att döda judar gör en palestinier till en officiell hjälte och förebild men omvärlden har varit väldigt långsam att reagera på detta sjuka fenomen i det palestinska samhället.

Abbas vows to continue stipends to terrorists even with PA’s ‘last penny’ (TOI)
“Even if we have only a penny left, we will give it to the martyrs, the prisoners and their families,” he said Monday.

“We view the prisoners and the martyrs as planets and stars in the skies of the Palestinian struggle, and they have priority in everything.”

He also voiced praise for the prisoners’ movement, saying it was “paving the way for the independence of Palestine.”

Syriskt stridsflygplan sköts ner av Israel

Ett syriskt stridsflygplan som trots varningar flög in på israeliskt luftrum sköts ner i dag på eftermiddagen. Händelsen tvingade befolkningen på Golan att söka sig till skyddsrum.

ISRAEL DOWNS SYRIAN FIGHTER JET WITH PATRIOT MISSILES (Jerusalem Post)
The last time a Syrian jet was downed by Israel was in 2014.

IDF shoots down Syrian fighter jet that entered Israeli airspace (TOI)
Two Patriot missiles fired at Sukhoi aircraft that penetrated two kilometers into Israeli territory, military says; one of the pilots reported killed

måndag 23 juli 2018

Get Over It—Israel Is the Jewish State

Get Over It—Israel Is the Jewish State (Eugene Kontorovich, The Wall Street Journal)
"Let the hand-wringing and denunciations begin. On Thursday Israel finally expressed in constitutional law the basic achievement of Zionism: Israel is the nation-state of the Jewish people. In the seven years since the new provision was first proposed, it has attracted a barrage of criticism from the U.S. and Europe. Foreign politicians have demanded Israel not pass the law, and they have not been mollified by the removal of most of its disputed provisions. A Monday headline at Foreign Policy warned that Israel was “debating democracy itself.” Arab Knesset members ripped up copies of the bill after its passage. One called it “the official beginning of fascism and apartheid.”

In reality, Israel’s Basic Law would not be out of place among the liberal democratic constitutions of Europe—which include similar provisions that have not aroused controversy. ..."

Israel hjälpte till att rädda 800 personer från kriget i Syrien

Här två artiklar som beskriver hur de "vita hjälmarna" räddades undan kriget i Syrien.

INSIDE ISRAEL'S SECRET AND UNPRECEDENTED RESCUE OF SYRIA'S WHITE HELMETS (Jerusaelm Post)
An operation of this type had never been done before.

Evacuating hundreds of people from Syria into Israel with the support of Canada, the UK, Germany and the US was an unprecedented level of international cooperation. In addition Syria is an enemy state and the war was closing in on the men and their families in need of evacuation. This was a key part of the emerging crisis over the weekend, it was not just 90 members of the White Helmets, but also their families, an estimated 800 people.

DAMASCUS CONDEMNS WHITE HELMET EVACUATION AS 'CRIMINAL OPERATION' (Jerusalem Post)
BEIRUT - The Syrian government on Monday condemned the evacuation of hundreds of Syrian White Helmet rescue workers, calling it a "criminal operation" undertaken by "Israel and its tools."

The rescue workers and their families crossed out of Syria into the Golan Heights before arriving in Jordan over the weekend.

söndag 22 juli 2018

Bräcklig vapenvila efter fredagens strider

En israelisk soldat, Aviv Levi, sköts till döds av en prickskytt vid gränsen till Gaza i fredags.Efter det reagerade Israel med att bomba omkring 60 olika mål tillhörande Hamas i Gaza.
Ett fullskaligt krig var kanske bara några timmar borta när Egypten tydligen lyckades övertala Hamas att gå med på en vapenvila som också innebär att Hamas måste upphöra med att sända luftburna brandbomber över gränsen till Israel.
Egypten skall ha klargjort för Hamas att de har två timmar på sig innan Israel startar en stor militäroperation mot Gaza.
För tillfället verkar vapenvilan hålla.

UN chief urges Hamas to stop arson attacks after Gaza violence

Aviv Levi, 21, named as IDF soldier killed by Gaza sniper fire Friday

Egypt warned Hamas: Israel will go to war ‘in two hours’ if you respond to raids

fredag 20 juli 2018

Nytt Gazakrig vid dörren?

Det har gått fyra år sedan senaste krig mellan Hamas i Gaza och Israel. Det kriget tvingade Hamas att gå med på en vapenvila som till största delen hållit fram till i vår.Men under vårens och sommarens lopp har raket-  och granatbeskjutningen från Gaza ökat, omkring 200 projektiler sköts bara senaste veckoslut mot Israel. Våldsamma upplopp har arrangerats vid gränsen till Israel med målet att ta sig över gränsen till Israel och förorsaka så stor skada som möjligt. Dessutom har palestinierna i Gaza med hjälp av ballonger och drakar dagligen flugit in brandbomber över Israel vilka förorsakat stor skada genom de markbränder de åstadkommit i det torra klimatet.
Israel har naturligtvis svarat på våldet med att bomba olika mål, främst tillhörande Hamas, men Israel har inte lyckats stoppa våldet från Gaza.
Nu verkar situationen vara kritisk. Endera går Hamas med på att stoppa alla våldshandlingar från Gaza mot Israel eller så drar Israel ingång en stor krigsoperation för att få slut på våldet.
Israels försvarsminister Liberman säger att det är Hamas som är skyldig till att man kommit till den här situationen men att det tyvärr är hela befolkningen i Gaza som kommer att få betala priset. En stor och "smärtsam" krigsoperation, som Liberman säger, drabbar ju alltid civilbefolkningen.
Fredagar är vanligtvis de våldsammaste dagarna vid Gazagränsen. Hur situationen nu utvecklas beror på om Hamas tar Israels hot på allvar och inser att de verkligen leker med elden och väljer att lugna ner situationen eller om de fortsätter att angripa Israel.

Liberman: Hamas leaders dragging Israel toward ‘large and painful’ Gaza war

With war looming, Israel girds for more violence in Gaza

TRUMP'S MIDEAST PEACE TEAM TO HAMAS: STOP TERROR IN EXCHANGE FOR AID

Senior Hamas member calls for ridding ‘Palestine of filth of the Jews’ (TOI)
In a video of the July 12 rally, aired on Al-Jazeera and translated by the Middle East Media Research Institute, former Hamas interior minister Fathi Hammad said: “We are looking forward to two important things which are within sight.”

The first was “the cleansing of Palestine of the filth of the Jews, and their uprooting from it,” which he promised would happen imminently. “Four years, my brothers… By 2022 we will be rid of them,” he said.

The second goal Hammad called for was the establishment of an Islamic caliphate “once the nation has been healed of its cancer — the Jews.”


ISRAELI FARMER FIGHTS ON
Farmland destroyed by Arson Fire Kites and Balloons from Gazatorsdag 19 juli 2018

Palestiniernas osakliga reaktion på den nya lagen

Som vanligt är de palestinska ledarnas reaktion helt osaklig. Nu handlar det om det nya tillägget till grundlagen i Israel
Det är  straffbart för de palestinska araberna att sälja jord och bostäder till judar (dödsstraff). Om man jämför ordalydelsen i den nya israeliska lagen som finns i mitt senaste inlägg är den inte på något sätt jämförbar med den palestinska lagstiftningen.
De palestinska arabernas ledare och lagstiftning är nog betydligt mera rasistisk än vad den nya israeliska lagen ger uttryck för.

PALESTINIANS SLAM NATION-STATE LAW AS ‘RACISM, APARTHEID’ (Jerusalem Post)
The Palestinians strongly condemned the Jewish nation-state bill that was approved by the Knesset on Thursday, dubbing it a “racist and apartheid law.”

The Palestinians also called on the UN General Assembly to reinstate the “Zionism is racism” resolution that was adopted in 1975 but repealed in 1991

Palestinian land laws

Jerusalem mufti issues ‘fatwa’ forbidding Muslims to sell land to Jews

Omstridd lag röstades igenom i Knesset

Ett nytt tillägg till grundlagen i Israel har röstats igenom i parlamentet. Lagen vill stärka Israels judiska identitet. Det verkar ändå som om lagtexten till största delen skulle vara en upprepning av redan existerande fakta. Omröstningen förgicks av en livlig debatt i och utanför Knesset.
Här följer lagtexten så får var och en bilda sig en uppfattning om texten är värd den uppmärksamhet den fått.

Final text of Jewish nation-state law, approved by the Knesset early on July 19 (TOI)
Basic Law: Israel as the Nation-State of the Jewish People
1 — Basic principles
A. The land of Israel is the historical homeland of the Jewish people, in which the State of Israel was established.

B. The State of Israel is the national home of the Jewish people, in which it fulfills its natural, cultural, religious and historical right to self-determination.

C. The right to exercise national self-determination in the State of Israel is unique to the Jewish people.

2 — The symbols of the state

A. The name of the state is “Israel.”

B. The state flag is white with two blue stripes near the edges and a blue Star of David in the center.

C. The state emblem is a seven-branched menorah with olive leaves on both sides and the word “Israel” beneath it.

D. The state anthem is “Hatikvah.”

E. Details regarding state symbols will be determined by the law.

3 — The capital of the state

Jerusalem, complete and united, is the capital of Israel.

4 — Language

A. The state’s language is Hebrew.

B. The Arabic language has a special status in the state; Regulating the use of Arabic in state institutions or by them will be set in law.

C. This clause does not harm the status given to the Arabic language before this law came into effect.

5 — Ingathering of the exiles

The state will be open for Jewish immigration and the ingathering of exiles

6 — Connection to the Jewish people

A. The state will strive to ensure the safety of the members of the Jewish people in trouble or in captivity due to the fact of their Jewishness or their citizenship.

B. The state shall act within the Diaspora to strengthen the affinity between the state and members of the Jewish people.

C. The state shall act to preserve the cultural, historical and religious heritage of the Jewish people among Jews in the Diaspora.

7 — Jewish settlement

A. The state views the development of Jewish settlement as a national value and will act to encourage and promote its establishment and consolidation.

8 — Official calendar

The Hebrew calendar is the official calendar of the state and alongside it the Gregorian calendar will be used as an official calendar. Use of  the Hebrew calendar and the Gregorian calendar will be determined by law.

9 — Independence Day and memorial days

A. Independence Day is the official national holiday of the state.

B. Memorial Day for the Fallen in Israel’s Wars and Holocaust and Heroism Remembrance Day are official memorial days of the State.

10 — Days of rest and sabbath

The Sabbath and the festivals of Israel are the established days of rest in the state; Non-Jews have a right to maintain days of rest on their Sabbaths and festivals; Details of this issue will be determined by law.

11 — Immutability
This Basic Law shall not be amended, unless by another Basic Law passed by a majority of Knesset members.

torsdag 12 juli 2018

Kan Ryssland få bort Iran från Syrien?

I går flög ett obemannat flygplan in över Israel från Syrien. Israel sköt ner planet över sjön Genesaret efter att först ha kontrollerat att det inte var ett ryskt plan.
Några timmar senare angrep israeliskt flyg tre militära  mål i Syrien. Israel vill göra det klart att man inte accepterar några som helst gränskränkningar och att man kräver att den demilitariserade buffertzonen som man kom överens om 1974 respekteras.

Israels premiärminister Netanyahu har varit i Ryssland och träffat president Putin. Situationen i Syrien och speciellt Irans närvaro i Syrien har diskuterats. Netanyahu säger att Israel kräver att Iran lämnar Syrien men Ryssland verkar bara vara beredd att arbeta för att iranska trupper inte får finnas i närheten av Israels gräns.

ISRAEL STRIKES THREE SYRIAN REGIME POSTS FOLLOWING DRONE INFILTRATION

Netanyahu says Assad regime is not Israel’s concern (TOI)
Prime minister insists that Iranian forces will not be tolerated, 'not near our border - and nowhere in Syria'

tisdag 3 juli 2018

Palestiniernas lönebetalningar till terrorister minskar på skattepengar från Israel

Den palestinska myndigheten håller stenhårt fast vid att de har rätt att betala lön åt personer som mördar judar.
Israels parlament har nu beslutit att man kommer att dra av en summa från de skattepengar man samlar in för den palestinska myndigheten som motsvarar lönebetalningarna till terroristerna.
De palestinska ledarna säger i sina kommentarer att Israel gör sig skyldig till stöld och att de ser lagen som en krigsförklaring.
Av någon märklig anledning ser palestinierna inget fel i att betala för att någon dödar judar!
Lönen till dömda terrorister utgör omkring 7 % av den palestinska myndighetens budget.

PA: Israeli law withholding funds over terrorist stipends ‘a declaration of war’

Terrorist family with the highest PA paid salary about to get a raise(PMW)
The PA has turned the Palestinian mother of five murderers of Israelis into a role model. Last month Islam Abu Hmeid murdered an Israeli soldier and joined his 4 brothers who are serving multiple life sentences in prison
After the latest murder, PA officials honored the mother with visits, praising her as “a crown on all of our heads” and a “fighter” from whom “we draw our determination and our strength.”

- The cumulative payments from the PA to the sons and mother of this terrorist family through May 2018 amount to $1,007,611 (3,493,800 shekels).

- In May 2018 alone, the PA paid the family $9,920 (34,400 shekels)  

- PA Chairman Abbas has met with and endorsed the mother as role model twice in the past year.

- In 2011, the PA chose the terrorists’ mother to lead the PA’s campaign for statehood at the UN ...

Palestinska myndigheten för kampanj för att förhindra att Eurovisionssågtävlingen hålls i Jerusalem

Den palestinska myndigheten som tydligen inte längre har något vettigt att göra har dragit i gång en kampanj för att förhindra att Eurovisionssångtävlingen hålls i Jerusalem nästa år. Israel vann tävlingen i år och det naturliga är därför att tävlingen nästa år hålls i Israel och i huvudstaden Jerusalem om arrangörerna så vill.
Palestinska myndigheten säger att det strider mot internationell lag att hålla tävlingen i Jerusalem och att det skulle vara ett stöd för Israels judaisering av staden.
Faktum är att tävlingen redan två gånger hållits i Jerusalem, år 1979 och 1999, så det är inget att bråka om.
Det verkar vara så att Palestinska myndigheten ser som sin viktigaste och kanske enda uppgift att förstöra så mycket som möjligt för Israel.

PA WARNS AGAINST HOLDING EUROVISION IN JERUSALEM

söndag 1 juli 2018

Palestinierna har inga argument kvar

PLO:s avdelning för kultur och information har gett ut en rapport där man anklagar Israel för uppvigling mot palestinierna.
Vad är det då som man anklagar Israel för? Jo, att kalla Jerusalem för Israels huvudstad nämns som ett exempel. Ett annat exempel som nämns är israeliska politikers uppmaningar till att bekämpa brandbomberna som med hjälp av ballonger och drakar från Gaza flygs in över Israel.
Jag tror det var seriefiguren Obelix som brukade säga att " de är inte kloka romarna" , lite samma tankar får man onekligen om de palestinska ledarna.

PALESTINIANS: CALLING JERUSALEM ISRAEL’S CAPITAL IS ‘INCITEMENT’

12 FIRES RAGE IN THE NEGEV FROM TERROR KITES, BALLOONS

Spänt vid gränsen till Syrien

Israel har sänt truppförstärkningar till gränsen mot Syrien. Den syriska regeringens offensiv mot rebellerna i södra Syrien ökar risken för sammandrabbningar mellan Israel och Syrien. Saken blir inte mindre farlig av att Ryssland, Iran och Hizbollah finns med i bakgrunden.
De många flyktingarna i området komplicerar situationen ytterligare.

IDF sends reinforcements to Golan as Assad offensive picks up

Moshe Ya’alon och Yair Lapid skriver att det nu är dags för världen att erkänna att Golanhöjderna tillhör Israel.

Will the West cede the Golan Heights to a psychopath? (TOI)
We live in a world full of complex diplomatic dilemmas, but for once here is a simple one: Would you take an area that is flourishing in a western democratic state, where fifty thousand people of different religions and ethnicities live in harmony, and hand it over to a violent dictatorship ruled by the worst mass murderer of our time so that he can destroy the area and murder most of the residents?

If your answer is “no” then you support recognizing Israeli sovereignty over the Golan Heights.

In 1981 Israel applied its law to the Golan Heights. The Syrians insisted it be returned to them. Most countries, including the United States, have avoided taking a clear position. We believe it’s time to get off the fence.

The Golan Heights is a unique story in the Israeli-Arab conflict. It’s a mountainous region of around 1,155 square miles (around the size of a medium-sized ranch in Texas), in the north of Israel. It’s worth noting, of course, that it is entirely unrelated to Israel’s conflict with the Palestinians. Not a single Palestinian lives in the Golan Heights.

Historically, the Golan is known as the biblical land of Bashan from the book of Deuteronomy. Just recently a major renovation of a 4th century Jewish synagogue was completed and in archaeological excavations a coin from 67 CE was discovered with an inscription which read, “For the redemption of Jerusalem the Holy.” It is an area with a long and deep Jewish connection.

The Syrians, on the other hand, ruled over the Golan Heights for only 21 years; between the years 1946 and 1967. During those years they turned the Golan into a military base, rained rocket fire on the Israeli communities which are under the Golan Heights and tried to divert Israel’s critical water sources to dry the country out.

In 1967, during the Six Day War, the Golan Heights was liberated by Israel. In the 51 years since then Israel developed the Golan Heights and turned it into an impressive center of nature reserves and tourism, with high-tech agriculture, award winning wines, a flourishing food-tech industry and in-demand boutique hotels. The Druze population of the Golan Heights, who make up about half the population, were granted all the same rights as any other citizen in Israel, as would be done in any genuine democracy. ...

fredag 29 juni 2018

Israel hjälper syriska flyktingar

Tiotusentals människor är på flykt undan den syriska regeringsoffensiven i sydvästra Syrien. Många av dem söker skydd i närheten israeliska gränsen.
Senaste natt transporterade Israel tält, mat och kläder till området och säger att man kommer att fortsätta den humanitära hjälpen. Flyktingarna kommer däremot inte att släppas in i Israel.

IDF sends aid to Syrians fleeing Daraa in overnight `Good Neighbor` operation (TOI)
Some 300 tents, 28 tons of food, including baby food, and 30 tons of clothing and shoes delivered; Israel says it won`t take refugees

onsdag 27 juni 2018

Raketer från Gaza

Åtminstone 13 raketer sköts från Gaza mot Israel onsdag morgon. Dagen innan hade palestinierna igen sänt ballonger med brandbomber mot Israel som förorsakade flera markbränder. Israel svarade på brandbomberna med att utföra flera attacker mot Gaza, bland annat mot en bil som tillhörde en Hamasmedlem som ansvarar för ballongkriget.
Ingen verkar ha skadats i attackerna.

At least 13 rockets launched from Gaza after army strikes Hamas cell’s car

PALESTINIAN MILITANT GROUPS CLAIM RESPONSIBILITY FOR RECENT ROCKET ATTACKS

tisdag 26 juni 2018

Plock från MEMRI:s rapporter

Head of "Radio Islam" in Sweden Ahmad Rami: Judaism Is Like a Mafia in the West; The Zionists Are Occupying Europe Politically, Control the World Media

Swedish-Moroccan writer Ahmad Rami, the founder and head of the Swedish-based "Radio Islam," said in a recent TV interview that Judaism "is like a mafia in the West." Rami, who was convicted in 1990 for hate crimes, said that "the Zionists are occupying Europe and the West both politically and in terms of the media." When the Al-Mayadeen interviewer tried to draw a distinction between Zionists and Jews, Rami responded that "there is no difference between Jews and Zionists" and said that Judaism "is like a mafia in the West." "The media in its entirety is Zionist," he said, adding "YouTube is Zionist, Yahoo is Zionist, and Google is Zionist, but they compete for a share of the market." ...

London Quds Day Rally: We Will Wipe Israel off the Map, Kick Zionists Out; Jews Put Bacteria in Water to Drive Palestinians Away

During the 2018 Quds Day rally in London, Sheikh Mohammad Saeed Bahmanpour of the Islamic Centre of England sent a message "to the Jewish people of Palestine": "You can be sure that the resistance will come, free Palestine, and wipe Israel off the map." Sheikh Bahmanpour added that this would not be done through genocide. "Your days are numbered," he added. "Either you go by yourselves, or we will drive you away. We will kick you out of Palestine, and that is a promise." Activist Sandra Watfa spoke about her father's family, which left Acre when the city was "ethnically cleansed in 1948." Watfa said that "the Zionist force put typhus bacteria into the water that ran straight into the town." The rally was held on June 10 and a video of it was posted on social media by the Ahlebait TV network on June 12. ...

måndag 25 juni 2018

Syriska trupper har övertagit FN-postering vid gränsen till Israel

Syriska trupper har tagit över kontrollen av en obemannad  FN-postering i ingenmansland vid gränsen till Israel. Israel ser allvarligt på utvecklingen och IDF antyder att man kan använda våld för att få bort trupperna.De syriska truppernas övertagande av posteringen strider mot ett avtal mellan parterna från 1973.

Pro-Assad troops take over Golan UN post in demilitarized area on Israeli border

Presbyterianska kyrkan i USA fördömer Israel

Av någon orsak ser den presbyterianska kyrkan i USA det som en av sina uppgifter att blanda sig i politik och skarpt fördöma Israel.

Presbyterian Church USA blasts ‘apartheid’ Israel at its General Assembly (TOI)
Gathering passes 7 resolutions against Jewish state, including opposing anti-BDS legislation, calling Israel an apartheid state and slamming actions in Gaza

Erdogan vann presidentvalet

Turkiets sittande president Recep Tayyip Erdogan vann presidentvalet i Turkiet.
Han förklarade därmed att Turkiet nu gett världen en lektion i demokrati.
Iran, Ryssland, Sudan, Venezuela och terrororganisationen Hamas applåderar, vilket ger oss en bra bild av vilken slags ledare Erdogan är.

Turkey’s Erdogan fetes poll triumph, opposition concedes defeat

söndag 24 juni 2018

Palestinska myndigheten fortsätter vägra samarbeta med USA

Den palestinska ledningen ser inte med blida ögon på att USA vill förbättra den humanitära situationen i Gaza, inte heller på USA:s fredsplan för området. Saeb Erekat anklagade också i lördags USA för att försöka störta den palestinska myndigheten.
Den palestinska myndigheten med Abbas i spetsen har vägrat att ha några kontakter med Trump administrationen så de får väl skylla sig själva om USA väljer att förbigå dem.

Top Palestinian negotiator accuses Kushner, Greenblatt of seeking to topple PA (TOI)
Top Palestinian negotiator Saeb Erekat on Saturday accused the US peace team of working to topple the Palestinian Authority, as the American envoys wrapped up a visit to the region aimed to push the Trump administration’s peace plan and enlist humanitarian aid for the Gaza Strip.

US President Donald Trump’s senior adviser and son-in-law Jared Kushner, along with Jason Greenblatt, met with Prime Minister Benjamin Netanyahu Friday following meetings earlier in the week with the leaders of Jordan, Saudi Arabia, Qatar, and Egypt. They are expected to meet again with Netanyahu Saturday evening before returning to the US.

Kushner to Palestinians: Don’t let your leaders reject a plan they haven’t seen

Erekat hits back at ‘biased’ Kushner, says US views PA as terrorists

PALESTINIANS SLAM KUSHNER, ACCUSE HIM OF ‘INCITEMENT’

torsdag 21 juni 2018

Hamas betalade familj för att ljuga om barnets död

Enligt uppgifter från en släkting till familjen som påstod att deras spädbarn dödats av tårgas vid gränsen till Gaza betalade Hamas familjen för att ljuga om barnets död. Det framkom ganska snabbt att barnet antagligen dog av en sjukdom men trots det spreds nyheten om barnet som dödats av Israel i nyhetsmedia världen över.
En otrolig mediaframgång för Hamas, tack vare en okritisk Israelfientlig nyhetsmedia.

Hamas paid family to claim Gaza baby was killed by Israeli tear gas, says cousin (TOI)
Mahmoud Omar, arrested by Israel for terror-related offenses, tells interrogators his relatives lied: 8-month-old Layla actually died from fatal blood condition that runs in family....

... The Israeli army disputed the circumstances of her death at the time. An Israeli army spokesperson said that “contrary to the unequivocal Palestinian announcement, we have evidence that undermines the credibility of the Palestinian Ministry of Health’s announcement regarding the death of the baby.”

On that Wednesday, Al-Qudra told The Times of Israel by phone that he did not know the cause of her death, and said it was being investigated.

The health ministry initially included Layla on its list of the 62 people killed during protests on May 14 and 15, before removing it later that month. Almost all of the other fatalities from those protests were acknowledged by Hamas to be its members.

The Gaza ministry said it was referring the case to the forensic medicine department to issue a ruling. Hamas’s Justice Ministry, which controls the forensic medicine department, later said it ended its investigation and referred the file to Gaza’s attorney general. Both authorities have since declined to comment.

onsdag 20 juni 2018

USA går ur FN:s råd för mänskliga rättigheter

USA lämnar FN:s råd för mänskliga rättigheter. Beslutet var inte oväntat eftersom rådet inte gjort något för att genomföra de reformer som USA krävt. En av de främsta orsakerna till att USA lämnar rådet är dess besatthet av att fördöma Israel. Rådet har en speciell punkt vid varje möte där Israel behandlas, inget annat land behandlas på samma sätt.
Reaktionerna på beslutet har varit delade. Israel är nöjd men många andra är besvikna eftersom USA varit en av dem som strävat efter att bevaka de mänskliga rättigheterna i rådet, i motsatts till de många diktaturstater som sitter i rådet bara för att skydda varandra från kritik.
Uttalandet från Kenneth Roth, chef för Human Right Watch, är beskrivande: "Allt Trump verkar bry sig om är att försvara Israel". Det är naturligtvis inte sant men det stämmer omvänt in på HRW: Allt HRW bryr sig om är att anklaga Israel".

US quits the UN’s Human Rights Council, citing its ‘chronic bias against Israel’ (TOI)
“We take this step because our commitment does not allow us to remain a part of a hypocritical and self-serving organization that makes a mockery of human rights,” she said at a press conference announcing the move.

... Haley and Pompeo stressed the decision had been made after a long year of efforts to shame the council into reform and to remove member states that themselves commit abuses.


“These reforms were needed in order to make the council a serious advocate for human rights,” Haley said. “For too long, the Human Rights Council has been a protector of human rights abusers, and a cesspool of political bias. Regrettably, it is now clear that our call for reform was not heeded.”

Jerusalem Post har sett lite på vem som egentligen suttit i FN:s råd för mänskliga rättigheter:

IS THE UNHRC AN 'OLD BOYS CLUB' OF DICTATORS?

Human rights abusers continue to serve on, and be elected to, the [United Nations Human Rights] council,” US ambassador to the UN Nikki Haley said on Tuesday, announcing the US would withdraw from the organization. Washington and Jerusalem have accused the council of ignoring the most abusive regimes while focusing on Israel over the years. Critics accuse it of being run by dictatorships who damage the cause of human rights and scheme to be elected so that they can operate with impunity, like criminals running the police force.

A study conducted by The Jerusalem Post shows that the image of the UNHRC being dominated by the most abusive regimes is partly accurate, but not the whole story. Around a quarter of the countries serving on the UNHRC have been dictatorships since it was formed in 2006. 

Raketattacker från Gaza senaste natt

Det blev en sömnlös natt för israelerna i närheten av Gaza i natt. Omkring 45 raketer och granater sköts från Gaza mot Israel. Byggnader och bilar rapporteras ha skadats men inga personskador uppstod. Hamas och Islamsk jihad har tagit på sig ansvaret för attackerna. Israel har svarat med att bomba olika militära mål tillhörande Hamas i Gaza.
Hamas tycker sig ha rätt att anfall Israel eftersom Israel svarat på brandbombsattackerna från Gaza med att bomba Gaza. Enligt Hamas borde brandbombsattackerna alltså få fortgå utan att Israel svarar på dem.
45 rockets launched from Gaza amid night of intense IDF, Hamas fire

After sleepless night of rockets, southern Israeli schools reopen as usual

FROM FLAMING KITES TO EXPLOSIVE CONDOMS: THE NEW BATTLE WITH GAZAN TERROR

Condoms, kites, birthday balloons: ‘Silly’ Gaza weapons could lead to real war

Hamas’s goal: To convince Israel that tolerating fire kites is preferable to war

A balloon with a small explosive device attached to it, which got stuck on a trampoline in a backyard in the Eshkol region of southern Israel on June 19, 2018. (Eshkol Security) (TOI)

StandWithUs:   How did you sleep last night?! For Israeli residents in the south, this was how their night went. Sirens all night from 1 to 5 am.

måndag 18 juni 2018

Raketer från Gaza

Idag har raketer skjutits från Gaza mot Israel och det har också gjorts försök att ta sig genom gränsstängslet.

ROCKETS FIRED TOWARD ISRAEL FROM GAZA STRIP, IDF STRIKES TERRORIST TARGETS

GAZAN KILLED, THREE MORE WOUNDED WHILE TRYING TO CROSS BORDER FENCE

In lieu of dialogue, Hamas is playing with fire (TOI)
Both Israel and Gaza seem to want to keep the conflagration under control, but it's a dangerous game that could lead to all-out war.
The drums of war are again beating in Gaza. Blasts from the Israeli Air Force’s strikes echoed almost throughout the Strip early Monday, while again alarms blared on the Israeli side of the fence shortly after 4 a.m. Three rockets were launched, one of which landed inside Gaza.

Tid att avslöja hur international lagstiftning missbrukas för att olagligförklara staten Israel

Pressmeddelande (ECI)
ECI:s juridiske rådgivare Andrew Tucker i Jerusalem
- Tid att avslöja hur international lagstiftning missbrukas för att olagligförklara staten Israel
Jerusalem, 14 juni 2018 – Vid en välbesökt presskonferens i Jerusalem torsdagen den 7 juni lanserade ECI:s juridiske rådgivare Andrew Tucker en ny bok: ”Israel on Trial” (ung. Israel under åtal). Evenemanget var ett samarbete mellan Menachem Begin Heritage Center, NGO Monitor, Europeiska koalitionen för Israel och The Hague Initiative for International Cooperation (thinc.).

Vid presskonferensen presenterade Andrew Tucker och medförfattaren Matthijs de Blois rättsfallet Israel ur internationell lagstiftnings synvinkel. I en avslöjande presentation jämförde Tucker de bindande åtaganden som det internationella samfundet gjorde efter Första världskriget gällande en framtida judisk stat i Palestina med de konklusioner samma internationella samfund gör i dag år 2018. Tucker hävdade att det internationella samfundet sviker sina tidigare åtaganden. Till exempel:

•    År 1922 efterlyste Nationernas förbund uttryckligen en ”tät bosättning” i Palestina av det judiska folket. Men i resolution 2334 från Förenta nationernas Säkerhetsråd i december 2016 kallar säkerhetsrådet – som påstår sig tala för det internationella samfundet – alla israeliska bosättningar ”uppenbara brott mot internationell lag”.

•    År 1922 uppgjordes Palestinamandatet uttryckligen för att förbereda ”rekonstrueringen” av det judiska folkets nationella hem i Palestina. I dag sägs däremot en stor del av Palestina vara reserverad för en arabisk islamisk stat som skulle utesluta judar.

•    Mandatet krävde att de civila och religiösa rättigheterna för alla invånare i Palestina beskyddas. I motsats till detta finns det inga garantier för skydd av minoriteter i den föreslagna staten Palestina.

I sin omfattande forskning som ledde till publiceringen av boken har de Blois och Tucker kommit till slutsatsen att San Remo-resolutionen och framför allt Palestinamandatet fortfarande är relevanta i relationen mellan Israel och de arabiska palestinierna. I sin presentation förklarade de Blois den historiska och juridiska betydelsen av San Remo-resolutionen och Palestinamandatet. De rättigheter som skapades genom dessa juridiska instrument har uttryckligen beskyddats av artikel 80 i Förenta nationernas stadga, som kräver att FN:s medlemsstater respekterar de rättigheter som garanterats stater eller folk genom internationella instrument före år 1945. Detta innefattar de rättigheter som Nationernas förbund gav det judiska folket inom ramen för Palenstinamandatet.

Tucker påpekade hur internationell lag sedan 1967 har använts som ett politiskt vapen mot staten Israel. Han konstaterade att det finns fyra källor för internationell lagstiftning: avtal och fördrag, internationell sed (dvs. staters kutym), generella rättsliga principer som erkänts av civiliserade nationer samt juridiska beslut och skrivelser från experter (vilka endast kommer i andrahand). Tucker förklarade att Internationella domstolens rådgivande yttrande i juli 2004 (som beskrev bosättningarna som ”illegala”) och FN:s säkerhetsråds resolution 2334 i december 2016 (som förklarade att israeliska bosättningar inte har någon rättslig giltighet och uppenbart bryter mot internationell lag) kan vara politiskt viktiga, men de är inte juridiskt avgörande eller bindande.

Vid presskonferensen talade även ECI:s direktor Tomas Sandell, professor Gerald Steinberg och juridiska rådgivaren Anne Hertzberg från NGO Monitor om den internationella lagstiftningens roll i lösandet av den israelisk-palestinska konflikten. Steinberg kallade boken ”ett viktigt bidrag till diskussionen om staten Israels juridiska grund”.

Den nya aktören thinc. (The Hague Initiative for International Cooperation) är en oberoende forsknings- och partnerorganisation till ECI som ägnar sig åt att studier, implementering och efterlevnad av lagen – på nationella och internationella plan. ECI:s juridiske rådgivare Andrew Tucker fungerar i dag som dess programdirektor. Även Dr de Blois är medlem i thinc.

Boken “Israel on Trial – How International Law is being Misused to Delegitimize the State of Israel” utges av thinc. och finns nu till salu. För mer information, vänligen kontakta info@ec4i.org .

söndag 17 juni 2018

Tiotals bränder i södra Israels på grund av brandbomber från Gaza

Under veckoslutet uppstod  tiotals bränder i närheten av Gaza på grund av de brandbomber som från Gaza skickas över gränsen till Israel med hjälp av drakar och ballonger.

15 FIRES IN GAZA BORDER COMMUNITIES, IDF STRIKES TARGETS IN GAZA IN RESPONSE

Turkiets premiärminister: "Eurovisonssångtävlingen manipulerades så Israel skulle vinna"

Turkiets premiärminister Binali Yildirim sa på fredagen i en intervju att Israels seger i Eurovisionssångtävlingen för en tid sedan grundade sig på fusk. Röstningssystemet var manipulerad av imperialister för att se till att nästa års tävling hålls i Jerusalem.Enligt Binali Yildirim var Israels bidrag till tävlingen dålig och Israel vet bara hur man dödar, inte hur man sjunger.
Det kan konstateras att Yildirim representerar samma turkiska regering som för några dagar sedan lade fram resolutionen som fördömde Israel i FN:s generalförsamling.
Den nuvarande turkiska regimen hatar Israel, det är välbekant, men man kan fråga sig varför omvärlden stöder den.
Turkish PM claims Israel’s Eurovision win is part of an imperialist plot

TURKISH PM: ISRAELI EUROVISION WIN WAS RIGGED

torsdag 14 juni 2018

FN:s generalförsamling fördömde Gazavåldet utan att nämna Hamas

120 länder röstade för en resolution i FN:s generalförsamling som kräver skydd för det palestinska folket och anklagar Israel för att använda överdrivet våld mot palestinierna.
I praktiken vill generalförsamlingens stora majoritet att judarna inte skall försvara sig på samma sätt som alla andra stater  gör. I stället skall Israel offra sina egna medborgares säkerhet och liv.
Finland och naturligtvis Sverige röstade för denna resolution som är en belöning till Hamas för de våldsamma upplopp de ordnat de senaste veckorna vid gränsen till Gaza.
Resolutionen nämner överhuvudtaget inte Hamas eftersom det alltid är Israel som är skyldig oberoende av vad som händer.
Jag vet inte om man skall bli arg eller bara konstatera att inte heller i Finland har vi några utrikespolitiska ledare med moralisk ryggrad. En del EU länder avstod åtminstone från att rösta men inte Finland! Sorgligt, sorgligt........

UN General Assembly condemns Israel for ‘excessive’ force at Gaza border

The silver lining in the UN’s almost-condemnation of Hamas

U.N. VOTES DOWN U.S. BID TO CONDEMN HAMAS VIOLENCE AGAINST ISRAEL

Tenth emergency special session
Agenda item 5
Illegal Israeli actions in Occupied East Jerusalem
and the rest of the Occupied Palestinian Territory
Algeria, Turkey and State of Palestine: draft resolution
Protection of the Palestinian civilian population


tisdag 12 juni 2018

Abbas rådgivare: Judarna har ingen koppling till Jerusalem

Som jag tidigare nämnt, de palestinska ledarna har ingen kunskap i historia eller så ljuger de obehindrat.

Palestinian Authority Supreme Shari'a Judge And Abbas' Advisor Mahmoud Al-Habbash: The Jews Have No Connection To Jerusalem; This Is An Imperialist Myth And Distortion Of History  (MEMRI)

Mahmoud Al-Habbash, the PA Supreme Shari'a Judge and President Mahmoud 'Abbas's advisor for religious affairs, said at a June 4, 2018 conference that the struggle in Jerusalem is between the rightful owners of the city – the Muslims and Christians – and "some foreign Western imperialists that have no connection to this soil." He added that the state of Israel is an imperialist Western enterprise whose purpose is to weaken and divide the Arab world, and that the claim that the Jews have a historical connection to Jerusalem is nothing but a distortion of history.

The conference at which Al-Habbash spoke, organized by "the Muslim-Christian Council for the Salvation of Jerusalem and the Holy Places" and the Organization for Muslim Cooperation (OIC) under the title "The Monotheistic Religions against the Judaization of Jerusalem and Its Holy Places," was also attended by other PA officials, including the Palestinian Mufti, as well as other Christian and Muslim religious leaders, and ambassadors.

The following are translated excerpts fromn Al-Habbash's statements at the confrence: [1]

"The battle for Jerusalem is not a religious one; it a political battle between the rightful owners [of the city] and the imperialists. This obligates us to raise the Arab and Muslim world's awareness of the Arab, Muslim and Christian identity of Jerusalem...

"We must be careful when using a particular term or word in connection with Jerusalem, for this is not a conflict with the Jews, but a struggle between the [real] residents and owners of Jerusalem, who are Muslim, Christian and Arab, and some foreign Western imperialists that have no connection to this soil. The catastrophe of Jerusalem did not begin in 1967 or 1948, or with the Balfour Declaration. It began much earlier, about 450 years ago, when imperialist calls began to be heard in the West.

"Palestine is not the [Jewish] Promised Land or the land of the [Jewish] forefathers – for if it is, why did they consider it as [only] one of several options when they started looking for a place for their state?...

"There is a difference between faith and claiming territory based on a false Jewish or Biblical pretext whose sole purpose is to take over the land. The Al-Burak Wall [i.e., the Western Wall] has nothing to do with a [Jewish] temple, and [the Jews] have no right over its stones. This is an imperialist myth that exploited and distorted history and the holy sites in order to advance and justify imperialist projects.

"U.S. President Trump's step [of recognizing Jerusalem as Israel's capital and moving the embassy there]... is nothing but a consolidation of the imperialist plan to plant a state [in the region] that will drive a wedge between the Asian and African parts of the Arab world, so as to keep [the Arabs] divided, backward and easily controlled...

"[The U.S. embassy in Jerusalem] is an American settlement in Jerusalem, and an emblem of imperialism. We, 13 million Palestinians, say that Jerusalem will not be Judaized and its identity and culture will not be altered. It will remain the eternal capital of the Palestinian state..."