fredag 15 mars 2013

Bosättningarna är inte olagliga

Israels ockupation av västbanken (Judéen och Samarien) är olaglig. Detta är en vanlig anklagelse som riktas mot Israel.
Men faktum är att det inte är sant utan bara framgångsrik palestinsk propaganda.Så länge omvärlden  håller med och talar om Israels olagliga ockupation och olagliga judiska bosättningar kommer det inte att bli fred.
Man behöver inte tycka om de judiska bosättningarna men det betyder inte att de är olagliga skriver David Suissa i en läsvärd artikel:
"...The most severe charge against Israel is a legal one. Let’s face it: The whole movement to delegitimize the Jewish state is based on this one accusation that the occupation of the West Bank is an illegal enterprise.
Much of the world has bought into the Palestinian narrative that Israel stole their land and needs to give it back.
It’s fine for Israel to keep repeating “we want peace” and “we’re ready to negotiate,” but if people think you’re a thief living on stolen land, it doesn’t have quite the same impact.
That’s why, even though one can argue that the Palestinians deserve most of the blame for the failure of the peace process, it is Israel that gets the blame.
Outlaws rarely get the benefit of the doubt.
A good lawyer would look at this mess and tell Israel: Until you can make a compelling case that you’re not an “illegal occupier,” nothing good will happen. Even friendly acts like freezing settlement construction will only reinforce the perception of your guilt..."

Samma tema tog jag upp i en insändare i Kyrkpressen denna vrecka:
Ockuperat område 
KP redaktören Tomas von Martens och Aaro Rytkönen från Kyrkans Utlandshjälp använder båda uttrycket "ockuperat palestinskt territorium/område" i sina Israel relaterade texter i KP.  Faktum är att något ockuperat "palestinskt" territorium inte existerar. Det har aldrig funnits någon palestinsk stat och därmed inte heller något palestinskt territorium som en främmande makt kunnat ockupera.
Området som skribenterna syftar på är Judéen och Samarien. Dessa områden konstaterades redan efter första världskriget när Mellanöstern delades upp och de moderna arabiska staterna bildades, höra till judarnas historiska hemland.
I juridiskt bindande internationella avtal från San Remo konferensen och i stadgarna för Palestina mandatet uppmanas judarna bosätta sig i dessa områden och återupprätta sin nationalstat.
När företrädare för en kyrklig tidning och en kyrklig organisation sprider felaktig information om judarna och Israel är det i mina ögon en fortsättning på kyrkans över tusen år långa tradition av lögner och hatpropaganda mot judarna.
Vill man hjälpa de palestinska araberna borde man uppmana dem att acceptera Israel som judarnas hemland och förhandla med Israel, att sprida falsk information som ökar hatet mot judarna hjälper ingen.


Inga kommentarer: