måndag 27 juni 2016

Israel och Turkiet normaliserar sina relationer

Efter sex år av ansträngda relationer verkar Israel och Turkiet nu återupprätta normala diplomatiska relationer.
Efter att turkiska skepp (bl.a. Mavi Marmara) år 2010 försökte upphäva sjöblockaden av Gaza och stoppades av israeliska soldater har relationerna mellan Israel och Turkiet varit dåliga.
Nu har man kommit överens om att Israel betalar en ersättning på närmare 20 miljoner euro till Turkiet.
Turkiet kommer härefter att sända hjälp till Gaza via den israeliska hamnen i Ashdod. Turkiet har lovat att inte motarbeta Israels deltagande i internationella organisationer och ambassadörer förväntas utbytas inom kort.
Avtalet mellan länderna är en diplomatisk kompromiss som många kommer att kritisera. I Israel riktas kritiken mot att man nu betalar ersättning till angriparna och det sägs vara oklokt och förödmjukande.
Netanyahu ( och också Turkiet) presenterar avtalet som en stor framgång.

Ending years of rancor, Israel and Turkey reboot relationship

Israel and Turkey find magical land where (almost) everyone’s a winner

Inga kommentarer: