tisdag 17 oktober 2017

UNHRC en parodi på mänskliga rättigheter

Jag vet inte om någon i västvärlden längre tar FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) på allvar. Representanter för stater som hör till de värsta när det gäller mänskliga rättigheter sitter på viktiga poster och rådet är hopplöst fixerat vid att anklaga Israel för alla möjliga brott.
I den situation vi idag har i världen satsar rådet på att förmå företag och stater att avbryta sina relationer till de judiska bosättningarna i Judéen och Samarien (västbanken).
Det senaste exemplet som rapporterats är UNHRC:s försök att förmå telekommunikationsföretaget  Bezeq att upphöra med att förse de judiska bosättningarna med internetservice.
Vilken prioritering av rådet! Ifall rådet skulle få sin vilja igenom  skulle situationen gällande mänskliga rättigheter förbättras för någon? Naturligtvis inte, men agerandet är ändå helt i linje med vad UNHRC står för. Att svartmåla och försvåra situationen för Israel och dess medborgare.

UNHRC PRESSURES ISRAELI COMPANY TO CUT OFF INTERNET SERVICES TO SETTLEMENTS

UN Accused of ‘Blackmailing’ Israeli Telecomm Company to Cut Services to Jews

HALEY: REELECTION OF CONGO TO UNHRC ‘ONE MORE CREDIBILITY BLOW’ (Jerusalem Post)
“For the UN to elect Qatar, Congo or Pakistan as a world judge on human rights is like a making a pyromaniac into the town fire chief,” said Hillel Neuer, the executive director of the Geneva based NGO, UN Watch.

Inga kommentarer: