måndag 27 augusti 2018

Vattnet i Genesaret rekord lågt, och fortsätter sjunka

Flera regnfattiga vintrar har gjort att vattennivån i Genesaret nu är rekordlåg, och  vattennivån sjunker fortfarande med en centimeter varje dag.
Sjön Genesaret är Israels viktigaste sötvattenkälla trots att omkring 80% av dricksvattnet i Israel kommer från fem stora avsaltningsanläggningar som producerar sötvatten från Medelhavets saltvatten.
Israel är också bäst i världen på att ta till vara avloppsvatten, omkring 90 % av vattnet återanvänds.
Trots detta är vattennivån i Genesaret nu 214,2 meter under havsytan vilket betyder att det är bara ca 50 cm kvar till den "svarta linjen" där man räknar med att stora ekologiska problem kan uppstå.

FIVE-YEAR DROUGHT BRINGS ISRAELI WATER BODIES TO HISTORICALLY LOW LEVELS

Israel enters 6th year of worst-in-a-century drought, girds for even worse

Inga kommentarer: