torsdag 12 mars 2020

ECI råkade ut för ett finländskt universitet med dåliga värderingar och principer

Pressmeddelande från European Coalition for Israel

PRESSMEDDELANDE
Finskt toppuniversitet som välkomnar BDS-konferenser vägrar arrangera Israel-seminarium
– ECI svarar: Vi låter oss inte tystas!


Helsingfors, 10 mars 2020 – Europeiska koalitionen för Israel (ECI) har vägrats tillträde till ett ledande finländskt universitet med förklaringen att ett dylikt utbildningsevenemang med fokus på Israel och mänskliga rättigheter inte överensstämmer med universitetets värderingar och principer. När de ombads förklara anledningen till beslutet, vägrade administrationen uppge någon specifik orsak utan sade bara att det var ett evenemang med hög säkerhetsrisk och att det hade ett politiskt budskap. Trots dessa påståenden har samma universitet tidigare arrangerat flera evenemang omkring temat Bojkott, desinvesteringar och sanktioner (BDS). BDS-rörelsen har förklarats vara antisemitisk av både Tysklands bundestag och Österrikes parlament, och genom att tillämpa dubbla standarder gentemot den judiska staten, även skyldig till den nya formen av antisemitism som den definieras av Alliansen för internationella minnesdagen för Förintelsen.

”Att kategoriskt vägras tillträde till en offentlig lokal vid ett statligt finansierat universitet innebär ett stort hot mot uttrycksfriheten i ett pluralistiskt och demokratiskt samhälle som säger sig främja dialog och åsiktsmångfald ”, sade ECI:s grundare och direktor Tomas Sandell i måndags, den 9 mars. ”Ifall administrationen kan tysta sådana röster som politiskt inte överensstämmer med dess egen åsikt, väcker det den uppenbara frågan om universitetet fyller kraven för att få offentlig finansiering.”

Som nästa steg kommer ECI att be om att få träffa ifrågavarande universitets rektor och även ta upp denna fråga i lämpligt forum i den finländska riksdagen. Under tiden arrangerade ECI tillsammans med 15 andra finländska organisationer med Israelvänner huvudevenemanget ”Fokus Israel”, en paneldiskussion på måndag vid Tankehörnan vid Helsingfors universitet där temat för kvällen var just Israel och mänskliga rättigheter.

Den sydafrikanska advokaten Olga Meshoe, som deltog i evenemanget via videolänk, kom med ett klart avslöjande beträffande myten om att Israel är en apartheidstat, en myt som är populär i vissa kretsar inom människorättsrörelsen. ”Det är respektlöst och sårande för svarta afrikaner när de som vill demonisera den judiska staten jämför systematisk diskriminering av svarta i Sydafrika under apartheid med situationen för palestinier i Israel i dag. Apartheid innebar en policy med systematisk segregation där svarta inte kunde gå i samma skolor som vita, inte kunde vårdas på samma sjukhus eller gifta sig med en vit person. Ingenting som sker i Israel i dag kommer ens i närheten av detta, eftersom israeliska araber är representerade i Knesset liksom inom domstolsväsendet och går i samma skolor som judar. Vi behöver inte förvanska sanningen för att vidkännas lidande bland det palestinska folket, men i stället för att ge efter för revolutionär nostalgi behöver vi se sanningen i vitögat och ställa deras egna ledare till svars”, sade hon.

Den finländska paneldeltagaren Varpu Haavisto frågade vad som kunde vara motiveringen bakom den generösa statliga finansieringen av antiisraeliska organisationer som exempelvis The World Council of Churches Ecumenical Accompaniment Programme som sänder unga människor till Israel för att söka påstådda israeliska krigsförbrytelser samtidigt som de blundar för den palestinska ledningens människorättsbrott och förtryck. ”Vem övervakar dessa observatörer som frikostigt finansieras av statliga biståndsmedel och kyrkliga organisationer? Bidrar dessa grupper till fred och försoning i regionen eller skapar de i själva verket mera hat genom sin ensidiga antiisraeliska övertygelse?” frågade hon.
 

Den brittiska advokaten och Oxfordutbildade juristen Natasha Hausdorff pekade på hur internationell lag systematiskt förvanskas av internationella medborgarorganisationer som har en tydligt antiisraelisk agenda. I sin översikt över de vanligaste förvanskningarna i dagens ”juridiska krigföring” mot Israel, drog hon slutsatsen att Israel inte kan anklagas för att vara en ockupationsmakt i ett territorium som inte tillhör en annan stat. ”De omstridda territorierna Judeen och Samarien hörde aldrig till någon annan självständig stat”, sade hon och citerade principen ”uti possidetis juris”, en doktrin som säger att nya stater presumtivt ärver de administrativa gränser man hade innan självständigheten, i detta fall de administrativa gränserna för Brittiska Palestinamandatet, som fortfarande är giltiga som startpunkt för förhandlingar mellan Israel och palestinierna. Hon uppmuntrade publiken att beväpnade med sanningen engagera sig i en civiliserad samhälsdialog.

Tomas Sandell avslutade paneldiskussionen genom att förklara hur viktigt det är att vi bibehåller en öppen och pågående dialog om dessa och andra frågor relaterade till Mellanöstern, trots de krafter som vill tysta ner oss. Under de senaste åren när ECI har arrangerat dylika utbildningsevenemang har flera palestinska paneldeltagare varit tvungna att ställa in sin medverkan av rädsla för oönskade påföljder från de palestinska myndigheternas sida.

”Också i våra demokratiska samhällen finns det sådana som är emot fri och öppen debatt”, sade han. ”Men om vi vill bevara ett öppet samhälle där vi tillåts uttrycka olika åsikter, behöver vi försäkra oss om att röster med full respekt för demokratiska värderingar och principer inte tystas av dem som är av annan åsikt på politiska eller ideologiska grunder.”

Paneldiskussionen, där Risto Huvila var moderator, var en del av en tredagar lång utbildningskampanj för att informera och diskutera frågor relaterade till Israel och mänskliga rättigheter och avslutades onsdagen den 11 mars med evenemang i Tammerfors.

Inga kommentarer: