torsdag 5 november 2020

FN organ fördömer Israel och använder enbart muslimsk beteckning på Tempelberget

Det är något allvarligt fel med Finlands utrikespolitiska ledning. Finland hörde till dem som röstade för sex av de sju anti-israeliska resolutionerna i dag (Finland avstod från att rösta i ett fall).

För Finland är det inget problem att judarnas heligaste plats, Tempelberget, endast kallas vid sitt muslimska namn. Finland tycker också att det skulle var rätt och riktigt att Israel  överlåter Golanhöjderna till mördarregimen i Syrien.

Trots att EU tidigare sagt att de motsätter sig ordalydelsen i de årligen återkommande resolutionerna röstade EU staterna för de flesta resolutionerna.

Det är bara Australien, Canada och USA samt några småstater som har någon moralisk ryggrad överhuvudtaget.


138 UN Nations Call Temple Mount Solely by Muslim name Haram al-Sharif, as UN Singles Out Israel 7 Times, Rest of World 0 (UN Watch)

NEW YORK, Nov. 4, 2020 –  A United Nations General Assembly committee today adopted a resolution that referred to Jerusalem’s Temple Mount solely by its Muslim name of Haram al-Sharif, one of seven resolutions passed today that single out or condemn Israel, with zero on the entire rest of the world.

“The UN today showed contempt for both Judaism and Christianity by passing a resolution that makes no mention of the name Temple Mount, which is Judaism’s holiest site, and which is sacred to all who venerate the Bible, in which the ancient Temple was of central importance,” said Hillel Neuer, executive director of UN Watch, a Geneva-based, independent non-governmental watchdog organization.

One of the other texts condemns Israel for “repressive measures” against Syrian citizens in the Golan Heights, another renews the mandate of the corrupt UN Relief and Works Agency (UNRWA), while another renews the mandate of the UN’s “special committee to investigate Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people and other Arabs of the Occupied Territories.” (Click here for texts and voting sheets.)


2020 UN Fourth Committee Resolutions Against Israel
Inga kommentarer: