måndag 26 april 2021

Varför är det oroligt i Jerusalem?

 Herb Keinon ger fyra orsaker till oroligheterna i Jerusalem:

1) Ramadan 

Det sker alltid en ökning av våldsdåden från palestiniernas sida under ramadan.

2) Det palestinska valet

Alla palestinska grupperingar vill framstå som "försvarare" av Jerusalem. Därför uttrycker också de palestinska ledarna sitt stöd för huliganerna i stället för att mana till lugn.

3) Den politiska situationen i Israel 

Israel har under en längre tid haft en svag regering som har svårt att fungera ordentligt.

4) Iran

Iran försöker alltid ställa till problem för Israel. 


What triggered the uptick in violence? - analysis

Inga kommentarer: