tisdag 26 juni 2007

FN:s mänskorättsråd har spårat ur totalt

FN:s männskorättsråd sammanträdde senaste vecka i Geneve. Efter detta möte har rådet 11 gånger på ett år fördömt Israel för deras mänskorättsbrott.Inget annat land har fördömts. Israel är satt under permanent observation, inget annat land utsätts för samma behandling.

Av de länder som sitter med i rådet är det endast 24 (av 47) som är fullvärdiga demokratier enligt de kriterier som Freedom House ställer upp.

Israel är en av de demokratiska staterna medan det i rådet som fördömer Israel sitter stater som Kina, Pakistan, Saudi-Arabien, Egypten, Qatar, Ryssland och Kuba.

De islamska ländernas organisation har tagit över makten i rådet eftersom de asiatiska och afrikanska grupperna har majoritet. Läs mera på UN Watch hemsida och Washington Post A Shadow on the Human Rights Movement samt Eye on UN och Freedom House.

Tyvärr, människor som lider och skulle behöva få världens uppmärksamhet har ingen hjälp att vänta från mänskorättrådet!

Inga kommentarer: