tisdag 28 augusti 2007

FN:s väg neråt

FN:s antirasism konferensen 2009,en uppföljning av konferensen i Durban 2001 kan bli en likadan katastrof som Durban konferensen. Durban konferensen gick långt ut på att angripa Israel och blev en uppvisning i antisemitism.

Planeringen av konferensen 2009 är igång. Ordförandeland i planeringskommitten är Libyen som i Freedomhouses årliga rapport får det sämsta vitsordet (7) vad gäller mänskliga fri och rättigheter.
Cuba är vice-ordförande, även de får sämsta vistsordet.
Iran, vars president förnekar Förintelsen av judarna i andra världskriget, är medlem. Deras vitsord är 6 men situationen håller på att försämras.
Pakistan sitter också med i planeringskommitten, vitsorden är 6 och 5 .
Pakistans FN ambassadör försökte i måndags tysta ner organisationerna som kritiserat förberedelserna. Han påpekade att i dagens värld är de värsta formerna av rasism kränkningarna av islam och förföljelserna av muslimer.Han glömde tydligen bort förhållandena i sitt eget land där kristna förföljs,unga kristna flickor kidnappas, tvångskonverteras till islam och tvingas gifta sig med sina kidnappare.

Jag har inte hört att muslimer skulle utsättas för liknande behandling i kristna länder.

Dehär 20 länderna sitter i planeringskommitten:
African Group: Cameroon, Libyan Arab Jamahiriya, Senegal, South Africa
Asian Group: Indonesia, India, Islamic Republic of Iran, Pakistan
Latin American and Caribbean Group: Argentina, Brazil, Chile, Cuba
Eastern European Group: Armenia(5/4), Croatia, Estonia, Russian (6/5)
FederationWestern European and Others Group: Belgium, Greece, Norway (1/1), Turkey

För att läsa mer om länderna och Durbankonferensen klicka här eller här (Challenging the UN's darker side)!
Foton från Durban.

De människor som verkligen lider, förföljs för sin tro, sina åsikter eller sin härstamning har knappast någon hjälp att vänta från konferensen 2009.


Varför styrs FN av länder som inte ens uppfyller de grundprinciper FN ställer? (utdrag från tidigare publicerad insändare)
"En förklaring får man när man ser på FN:s sammansättning. Enligt en analys av Freedom House respekteras de mänskliga rättigheterna fullt ut endast i 46% av medlemsstaterna. Israel hör till denna minoritet. Däremot hör de arabiska grannländerna till de stater där de mänskliga rättigheterna inte värderas särskilt högt, alltså till den grupp som har majoritet i generalförsamlingen. Dessa länder skyddar varandra från kritik och är trots olikheter eniga i kritiken av Israel. Oberoende av hur ensidig och omotiverad resolution arabstaterna lägger fram mot Israel, kan de alltid räkna med att få majoriteten bakom sig.
Arabstaterna med 21 röster är nämligen den största gruppen i den islamska gruppen. Islamstaternas organisation består av 56 stater och är i sin tur den största gruppen i den Alliansfria gruppen, som förfogar över en klar majoritet i FN, 113 röster (59%)."

Inga kommentarer: