torsdag 27 juni 2013

Arabernas integrering i samhället motarbetas

Den grekisk ortodoxa prästen Gabriel Nadaf från Nasaret trakasseras för att han förespråkar att kristna araber bättre skall integreras i det israeliska samhället. Nadaf  stöder de allt fler kristna araberna som vill göra militärtjänst i IDF eller i sina egna samhällen.
Detta retar upp många araber som inte vill se något samarbete mellan judar och araber och Nadaf hotas nu av avstängning från sin tjänst.

Father Nadaf  (Jerusalem Post, ledare)
 "The persecution of Greek Orthodox priest Father Gabriel Nadaf has escalated to a new crescendo, as the Jerusalem Patriarchate threatens to sack the Nazareth-resident and deprive him of his livelihood.
Nadaf’s sin is his open activism on behalf of integration by Arab Christians – or Arab-speaking Christian Israelis, as Nadaf prefers to call himself and his followers – into Israel’s mainstream.

He openly and bravely supports, though does not necessarily encourage, the growing number of young Christians who are interested in enlistment in the IDF. He also supports those interested in performing national service in their own communities. This sufficed to put him on the hit list of radical Arab MKs – including the only Greek Orthodox Arab MK, Basel Ghattas (Balad) – and to create inordinate pressure on the Jerusalem Patriarchate to dissociate itself from Nadaf and to punish him. The Palestinian Authority is also reportedly leaning on the patriarchate..."


Några bakgrundsartiklar kan läsas här: Araber i armén väcker protester

Här kan man studera en gallupundersökning om relationerna mellan judar och araber i Israel:
Still Playing by the Rules: The Index of Arab-Jewish Relations in Israel 2012

Inga kommentarer: