torsdag 20 juni 2013

Svårt för kristna i Mellanöstern

Situationen för kristna är minst sagt besvärlig på många ställen i Mellanöstern.
Här följer några artiklar som behandlar ämnet:

"Situationen i Mellanöstern präglas sedan flera år av sekteristiskt våld. Främst i det ofattbart grymma kriget i Syrien där nära 100 000 människor har dödats under det tvååriga inbördeskriget. Kriget spiller över även i Libanon, där antalet kristna sjunkit från ca hälften av befolkningen de senaste decennierna till  30 procent. I Irak har över en miljon kristna flytt under de senaste 10 åren. Egyptens kristna kopter har flytt i hundratusental sedan massak­rerna mot dem för två år sedan. Ett land skiljer sig från sin omgivning – Israel. Det är det enda land i regionen där antalet kristna ökar."

"Egypt’s prosecutors have been flooded with blasphemy complaints since 2011 as Islamists exercising their new societal clout have pushed for prosecutions and courts have handed down steep fines and prison terms for insulting religion."


Teacher in Egypt Sentenced for ‘Defaming’ Islam   (Morning Star News)
Christian fined beyond ability to pay; civil trial looms.
 
"A judge in Upper Egypt found a Christian teacher guilty of defaming Islam today and levied a massive fine against her after prohibiting her lawyers from presenting a single witness during the trial...

...Al-Nour a 24-year-old, first-year teacher in Egypt, made less than US$300 a month before she lost her position in the wake of the accusations against her. Her family is poor, and she could be sent to jail for failure to pay a court-ordered fine if unable to find the money...

...none of the stories of the three children who accused Al-Nour matched. But the judge in Al-Nour’s case, Muhammad Al-Tamawy, would not let Mikki or anyone else testify on her behalf."

Inga kommentarer: