söndag 30 mars 2014

EU skämde ut sig i FN:s råd för mänskliga rättigheter

Respekt är något man måste förtjäna och visa sig vara värd. EU har blivit vägd på en våg befunnen för lätt. EU staterna har ingen högre moral än de värsta diktaturstaterna det visar röstningsförfarandet under mänskorättsrådets senaste session förra veckan.
EU staterna röstade för alldeles huvudlösa och ensidiga resolutioner som fördömer Israel men inte innehåller ett ord av kritik mot Palestinierna.
Staterna som representerar EU i rådet är Tyskland, Frankrike, Italien, Storbritannien, Österrike, Rumänien, Tjeckien, Estland, och Irland.

Under sessionen antogs tio resolutioner som berörde specifika stater, fem av dem gällde Israel.
Fyra av resolutionerna antogs med rösterna 46-1, endast USA röstade mot.
Som jämförelse antogs resolutionen om situationen i Iran med rösterna 21-9, 16 avstod, Sri Lanka 23-12,12 avstod, Nord Korea 30-6, 11 avstod, Syrien 32-4, 11 avstod, Myanmar utan omröstning.
Bara när det gäller att fördöma Mellanösterns enda fria demokrati är alla eniga förutom USA som i detta fall visar en moralisk resning som inte EU förmår nå upp till.
EU staterna avstod men röstade inte mot en resolution som fördömer Israels agerande på Golan,detta när Israeliska sjukhus vårdar patienter från kriget i Syrien. Denna resolution och röstningsförfarandet betecknade en israelisk talesman "närmast som ett dåligt skämt".

Paula Schriefer chefen för USA:s delegation i rådet kritiserade punkt 7 på rådets agenda som säger att Israel skall behandlas vid varje möte, en behandling som inget annat land utsätts för. Hon sa att USA är djupt bekymrad av rådets specialbehandling av Israel och de många ensidiga resolutioner som riktas mot Israel.

Palestinierna fröjdar sig över röstningsresultatet, det visar ännu en gång att de i alla förhållanden har stöd från omvärlden oberoende av hur de uppför sig. Röstningsförfarandet uppmuntrar också  palestinierna att fortsätta sin kompromisslösa linje, de har ju hela världen bakom sig.

Resolutions and Voting Results of 25th HRC Session (UN Watch)


U.N. Human Rights Council Blasted for Singling Out Israel

Netanyahu: UNHRC continues its 'march of hypocrisy' against Israel (Jerusalem Post)
 "Prime Minister Binyamin Netanyahu on Sunday slammed the United Nations Human Rights Council for “absurdly” condemning Israel in five resolutions last week while censuring Syria and Iran only once.
“This march of hypocrisy is continuing and we will continue to condemn it and expose it,” he told his cabinet at the start of its weekly meeting in Jerusalem.

“The UN Human Rights Council condemned Israel five times, this at a time when the slaughter in Syria is continuing, innocent people are being hung in the Middle East and human rights are being eroded.
“In many countries free media are being shut down and the UN Human Rights Council decides to condemn Israel for closing off a balcony. This is absurd,” said Netanyahu..."

Palestinians welcome almost unanimous UNHRC support 


UN Bias Against Israel Continues
"... Between 2006 and 2013, Israel was condemned in 45 of the general resolutions, almost as many as the other 192 countries together. Next on the list was Myanmar with 10 resolutions against it. Israel was also condemned in 46 per cent of resolutions devoted to specific countries: of the 12 emergency “special sessions” 2006-2009 relating to specific country situations, six were on Israel. All these resolutions were initiated by Arab states..."

Inga kommentarer: