torsdag 19 juli 2018

Palestiniernas osakliga reaktion på den nya lagen

Som vanligt är de palestinska ledarnas reaktion helt osaklig. Nu handlar det om det nya tillägget till grundlagen i Israel
Det är  straffbart för de palestinska araberna att sälja jord och bostäder till judar (dödsstraff). Om man jämför ordalydelsen i den nya israeliska lagen som finns i mitt senaste inlägg är den inte på något sätt jämförbar med den palestinska lagstiftningen.
De palestinska arabernas ledare och lagstiftning är nog betydligt mera rasistisk än vad den nya israeliska lagen ger uttryck för.

PALESTINIANS SLAM NATION-STATE LAW AS ‘RACISM, APARTHEID’ (Jerusalem Post)
The Palestinians strongly condemned the Jewish nation-state bill that was approved by the Knesset on Thursday, dubbing it a “racist and apartheid law.”

The Palestinians also called on the UN General Assembly to reinstate the “Zionism is racism” resolution that was adopted in 1975 but repealed in 1991

Palestinian land laws

Jerusalem mufti issues ‘fatwa’ forbidding Muslims to sell land to Jews

Inga kommentarer: