fredag 19 juni 2020

Stor okunskap bland ledande politiker i Israelfrågan

Jean Asselborn, toppdiplomat och Luxemburgs långvariga utrikesminister, är ett exempel på hur otroligt okunniga vissa politiker är när det kommer till frågan om Israel och dess rättigheter.
I en intervju anknyter Asselborn till Bibeln och säger att en annektering skulle vara ett brott mot sjunde budet: "Du skall inte stjäla".

Men om vi tar Bibeln som utgångspunkt är saken klar, Gud har gett området mellan Jordanfloden och Medelhavet till judarna.
Utgående från Bibeln är det inte stöld utan den judiska staten tar i besittning det som getts till judarna. (judarna bor redan i området som eventuellt  annekteras)

Av människor instiftad internationell lag säger dessutom samma sak som Bibeln:
Stadgarna för Palestinamandatet: "…Whereas the Principal Allied Powers have also agreed that the Mandatory should be responsible for putting into effect the declaration originally made on November 2nd, 1917, by the Government of His Britannic Majesty, and adopted by the said Powers, in favour of the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people….

...Whereas recognition has thereby been given to the historical connection of the
Jewish people with Palestine and to the grounds for reconstituting their national
home in that country..."


EU’s elder statesman: Annexation flouts biblical tenet ‘Thou shalt not steal’

Inga kommentarer: