måndag 6 juli 2020

Månadsrapport: ECI försvarar Israels självbestämmanderätt medan beslutet om Judeen och Samarien fördröjs

Månadsrapport: ECI försvarar Israels självbestämmanderätt medan beslutet om Judeen och Samarien fördröjs

Bryssel – Europeiska koalitionen för Israel har försvarat staten Israels rätt att utsträcka Israels överhöghet till att gälla judiska samhällen i Judeen och Samarien som en del av USA:s fredsplan medan det internationella trycket ökar för att stoppa genomförandet av detta. Onsdagen den 1 juli hade den israeliska regeringen väntats annonsera sitt beslut men eftersom det är en känslig fråga måste det slutliga beslutet framskjutas. Enligt medierapporter väntas tillkännagivandet senare denna månad, men inte förrän det har fått grönt ljus från den amerikanska administrationen.

Tidigare samma dag (1 juli) deltog ECI:s direktor för FN-ärenden, Gregory Lafitte i en debatt på i24 News med tidigare franska europaparlamentarikern Daniel Cohn-Bendit, som är mycket kritisk mot den israeliska regeringen och har undertecknat en petition för att stoppa Israel från att gå vidare med sina annekteringsplaner. I programmet motbevisade Lafitte Cohn-Bendits huvudargument att Israels handlande skulle bryta mot internationell lag, och pekade på hur central San Remoresolutionen är för att förstå judarnas rätt att bosätta sig i Judeen och Samarien. Med hänvisning till farhågorna för att ett israeliskt utsträckande av sin överhöghet till 30 % av Judeen och Samarien kunde leda till växande antisemitism i världen pekade han på att den judiska staten skapades på grund av den redan existerande antisemitismen och att det inte är staten Israel som ska beskyllas för fortsatt judehat. Han konstaterade vidare att för att uppnå fred i den israelisk-arabiska konflikten krävs betydande kompromisser på båda sidor. Israel har bevisat att man är villig att göra dylika kompromisser, nu är det tid också för palestinierna att bevisa att de är beredda att betala priset för fred. Det internationella samfundet borde sluta behandla de palestinska ledarna som barn och i stället betona att det inte finns något annat alternativ än direkta förhandlingar med Israel ifall de verkligen vill ha fred.

ECI har sänt liknande budskap till medlemmarna i FN:s säkerhetsråd och internationella media och pekat på att Israel har giltiga anspråk på Judeen och Samarien, något som allvarligt behöver beaktas i framtida fredsförhandlingar. På kvällen den 30 juni deltog ECI i en solidaritetsdemonstration i Helsingfors som hade klart flere deltagare än den på förhand planerade antiisraeliska demonstrationen (bild nedan).

Läs mera här!

Inga kommentarer: