måndag 4 maj 2009

Varför jämförs Israel med Nazityskland?

Henrik Bachner har i Judisk Krönika skrivit en artikel "Inte bara vanlig demagogi" (sid 29) där han visar hur det blivit allt vanligare att jämföra Israel med Nazityskland och Israels krigsföring med Förintelsen.
På 1960 och -70 talet var det främst kommunisterna som använde sig av dessa jämförelser när man agiterade för Israels upphävande men idag används de allt mera allmänt.
Bachner ger några exempel: Efter ett kort besök på Västbanken år 2002 påstod nobelpristagaren i litteratur José Saramago att Israel "begått brott jämförbara med Auschwitz".
I Aftonbladet i Sverige har man kunnat läsa att " de som har drabbats av den största förbrytelsen vi har haft i världen, Förintelsen, gör i princip samma sak".
Som ett exempel på hur snabbt situationen har förändrats hänvisar Bachner till DN:s kultursidor. Ännu år 2004 publicerade DN en analys av samtida antijudiska tendenser: "Det borde inte heller råda tvivel om att jämförelsen av Israels politik men nazismen är sjuklig och i bästa fall uttryck för en omedveten antisemitism... Nazismen är det mest förhatliga som finns, klistras det på judarna (eller Israel) är det ägnat att legitimera hatet inget annat."
Fyra år senare är situationen en helt annan.
Gaza har av politiker i Sverige liknats vid Warszawagettot och Israels agerande i Gaza har likställts med dödslägret Treblinka.
Israelerna beskrivs som högmodiga och blodtörstiga och kriget i Gaza som en "förintelse".

Bachner säger att man behöver bara ringa kännedom om nazismen och Förintelsen för att inse att jämförelserna mellan Israls agerande och Förintelsen är falska och misssvisande. Associationer till Auschwitz eller Warszawagettot förekommer nästan enbart i relation till Israel. Inte till andra konflikter som kan vara betydligt grymmare.
Det är alltså inte vad Israel gör som utlöser dessa associationer utan vad Israel är: en judisk stat. Därför är det inte heller Israel som görs skyldig utan judarna som kollektiv.
Försöken att associera Israel med Nazityskland och Förintelsen tjänar specifika syften, det handlar om att demonisera och avhumanisera, för att legitimera kravet på Israels upphävande eller eliminering.
Detta var ett kort sammandrag av Henrik Bachners artikel, läs hela artikeln här: Inte bara vanlig demagogi

Det kan noteras att för några år sedan gjorde Finlands dåvarande utrikesminister Erkki Tuomioja sig skyldig till att jämföra Israel med Nazityskland.

Inga kommentarer: