onsdag 27 maj 2009

Abbas på väg till USA

Palestiniernas ledare Mahmoud Abbas skall inom kort besöka USA. Två artiklar i Jerusalem Post behandlar ämnen som president Obama borde ta upp med Abbas om han är intresserad av en fredlig utveckling i Mellanöstern.
Den ena artikeln The simple truth can help bring peace behandlar den palestinska historieförfalskningen som gör gällande att judarna inte har någon historia i landet. När judarna beskrivs som främlingar/ockupanter som tar palestiniernas land istället för ett folk med lång historia i landet som återvänder hem, försvårar det möjligheterna att skapa fred.

Den andra artikeln Will the US follow its laws and suspend funding to Abbas? handlar om hur amerikanskt stöd till de palestinska myndigheterna går till verksamhet som understöder terrorverksamhet. I artikeln nämns bl.a. hur idrottsanläggningar och skolor som finansierats av USA uppkallats efter terrorister.
Så länge som terrorister görs till hjältar av myndigheterna är chanserna för fred minimala.

Inga kommentarer: