måndag 27 juli 2009

Hufvudstadsbladet - endast negativa rapporter värda att publiceras

Som jag tidigare nämnde publicerade Österbottens Tidning och Hufvudstadsbladet artiklar som behandlade rapporten från organisationen Breaking the Silence.
Som en reaktion till artiklarna sände jag följande insändare till tidningarna (nedan). ÖT publicerade min insändare den 18.7. utan kommentarer.
HBL publicerade insändaren 25.07. med en kommentar av Mats Gezelius.
HBL strök den del av min text som berättar att israeliska armén gjort undersökningar som stöder överste Kemps åsikt att Israel skötte sig bra i Gaza.
Mats Gezelius försvarar rapporten av de anonyma soldaterna, nämner inte ett ord om de undersökningar som varit positiva för Israel och nedvärderar överste Kemps åsikt.(Kemp som varit befälhavare för de brittiska trupperna i Afghanistan har stor erfarenhet av strider mot terrororganisationer lik Hamas)
På Gezelius svar verkar det tyvärr som om han endast skulle vara intresserad av att förmedla nyheter som är negativa för Israel.
Gezelius skriver också: "Att bryta tystnaden genom att offentliggöra sina upplevelser och vad han upplever som orättfärdigheter, är för en israelisk soldat ett brott vilket förklarar att vissa"identifierande" detaljer utelämnats från rapporten."
Detta strider mot vad en talesman för IDF säger i en kommentar till rapporten, det är en skyldighet för en soldat att rapportera om han ser något som bryter mot gällande regler:"The IDF expects every soldier and commander who feels that they have witnessed a violation of the IDF commands and regulations to turn to the appropriate authorities with all of the facts regarding the incident, in accord with their legal and moral obligations. This duty is even more important where the suspected violations have caused harm to noncombatants."

På websidan Soldiers Speak Out finns det många soldater som med foto och namn berättar om sina upplevelser i armén, så inte verkar det vara något brott att berätta om sina upplevelser.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Insändaren till ÖT:
Jag är inte längre förvånad över att ÖT väljer att rapportera och rubriksätta nyheter så att det ger en dålig bild av Israel. Rubriken i torsdagens tidning där det påstås att ordern till de israeliska soldaterna i Gaza var att skjuta först och fråga sedan börjar närmast likna förtal. Det samma gäller inledningsorden där det sägs att den israeliska militären sköt människor på måfå.
Uppgifterna i artikeln kommer från organisationen "Breaking the Silence" som i sin tur hänvisar till anonyma soldater.
En liknande rapport publicerades redan i mars i den israeliska tidningen Haaretz. Då visade det sig vid en närmare undersökning att rapporten grundade sig på rykten och hörsägen inte på verkliga händelser.
I det nu aktuella fallet kan kan de israeliska myndigheterna överhuvudtaget inte kontrollera uppgifterna eftersom det i rapporten inte finns några uppgifter om var och när de påstådda händelserna skulle ha inträffat eller vem som skulle ha utfört dem.Om "Breaking the Silence" är ärlig i sitt uppsåt och vill påverka den israeliska arméns agerande och inte bara få publicitet borde dessa uppgifter med nödvändighet finnas med.
En talesman för IDF har påpekat de stora bristerna i hur undersökningen utförts och publicerats men det har inte hindrat stora nyhetsbyråer och små lokaltidningar att okritiskt publicera rapporten.
Den israeliska armén har utfört fem olika väldokumenterade utredningar om kriget i Gaza. För att balansera sin rapportering kunde ÖT publicera ett sammandrag av dessa, som ger en positiv bild av den israeliska arméns agerande.
Eller varför inte publicera den före detta brittiske befälhavaren för styrkorna i Agfhanistan, överste Richard Kemps föredrag som han höll för några dagar sedan. I den talar han om svårigheterna med att föra krig mot terroristorganisationer som medvetet utnyttjar de demokratiska ländernas arméers svaghet, nämligen att de försöker följa lagarna för krigföring. I föredraget säger Kemp att den israeliska armén i Gaza gjorde mer än någon arme någonsin under historien gjort för att skydda civila. Jag väntar att få se den rubriken i ÖT.
Daniel Brunell
Karleby
----------------------------------------------------------------------------------------------
Insändaren till HBL:
Israels armé skyddade civila (rubriken HBL:s)
Mats Gezelius lämnar bort en del viktig information när han redogör för rapporten från "Bryta Tystnaden" om kriget i Gaza. Rapporten grundar sig på berättelser av anonyma soldater och det finns inte uppgifter om vare sig tidpunkt, plats eller vem som begått fel. Det är alltså omöjligt att kontrollera uppgifterna. En talesman för israeliska armén har påpekat bristerna i undersökningen men trots detta har den okritiskt publicerats över hela världen.
En liknande rapport publicerades redan i mars i den israeliska tidningen Haaretz. Då visade det sig vid en närmare undersökning att rapporten grundade sig på rykten och hörsägen inte på verkliga händelser.
Risken finns att HBL och andra nyhetsmedier gör samma misstag igen. Ett exempel: Rapporten säger:"Vi såg inte ett hus som inte var träffat. Hela infrastrukturen, vägar, åkrar - allt var i ruiner. En helt förstörd stad."
Detta är inte sant om man ser till hela Gaza området. Den svenske journalisten Anna Dahlberg besökte Gaza efter kriget. Hon konstaterade att förstörelsen var mindre än hon hade väntat sig. Vid gränsen var förödelsen stor men inne i staden Gaza var allt normalt.
Överste Richard Kemp, före detta befälhavare för de brittiska styrkorna i Afghanistan, höll för några dagar sedan ett föredrag om svårigheterna med att föra krig mot terroristorganisationer. Dessa organisationer utnyttjar medvetet de demokratiska ländernas arméers svaghet, nämligen det att de försöker följa de internationella lagarna för krigföring.
När det gäller kriget i Gaza sade Kemp att den israeliska armén i Gaza gjorde mer än någon arme någonsin under historien gjort för att skydda civila.
Överste Kemps bild av kriget är alltså totalt annorlunda än de anonyma soldaternas. Den israeliska arméns egna undersökningar stöder Kemps version av kriget. (den röda texten publicerades inte)
Daniel Brunell
Karleby

Reaction to "Breaking the Silence" report 15 July 2009

The IDF Spokesperson Unit regrets the fact that yet another human rights organization is presenting to Israel and the world a report based on anonymous and general testimonies, without investigating their details or credibility. Furthermore, this organization denied the IDF the minimal decency of presenting the report to the IDF and allowing it to investigate the testimonies prior to the report's publication. This was done while defaming and slandering the IDF and its commanders.

In order to ensure that the claims made in these testimonies are dealt with in an appropriate manner, the organization "Breaking the Silence" should urge those who made these claims to really 'break their silence,' and to present specific complaints to the IDF, and not hide behind general and anonymous statements.

Some of the testimonies in the report were brought to the attention of the IDF by the media, and these were reviewed in a preliminary fashion by the Military Advocate General. As with the testimonies made at the Rabin Military Academy several months ago, a considerable number of the testimonies in this report are also based on hearsay and word of mouth. Most of the testimonies are anonymous and lack any identifying details that would allow the IDF to investigate, confirm, or refute them.

The IDF engaged in Operation Cast Lead after eight years of continuous rocket fire on Israel's southern communities, heavily affecting daily life. During the operation, the IDF succeeded in targeting the Hamas terror organization, increasing Israel's deterrence and restoring security to the area.

The decision of the organization "Breaking the Silence" to present such testimonies raises doubts about whether the organization really wishes for a credible and thorough investigation regarding the claims to be carried out, as is the norm in the IDF. We regret that this is not the first time the organization has acted in this manner.

The IDF is committed to investigating any claim, supported by facts, that is brought to its attention, as was done immediately following Operation Cast Lead. By order of the IDF Chief of the General Staff, Lt. Gen. Gabi Ashkenazi, five investigations headed by specialists in the field examined various aspects of the operation, including specific incidents. In addition, the IDF is currently investigating other incidents which relate to individual claims. As has previously been published, in several of these cases the IDF Military Police Investigations Unit has opened an investigation.

The IDF expects every soldier and commander who feels that they have witnessed a violation of the IDF commands and regulations to turn to the appropriate authorities with all of the facts regarding the incident, in accord with their legal and moral obligations. This duty is even more important where the suspected violations have caused harm to noncombatants.

This level of professionalism and integrity should be expected of any agency, organization, or association. The IDF is committed to thoroughly investigating any claims presented, where there is sufficient information to do so.

The IDF operates on the foundation of uncompromising ethical values. These will continue to guide the IDF in every mission, including in complex and difficult conditions. Prior to and during Operation Cast Lead, IDF forces were given stringent briefings on the commands and orders that they should adhere to, as well as the international laws of war. From testimonies which have been published, including those in this report, and from the investigations conducted by the IDF into the operation, it is clear that IDF soldiers operated in accord with international law and the orders they received, despite the complex and difficult fighting.

ADDENDUM TO IDF SPOKESPERSON ANNOUNCEMENT

The IDF Spokesperson Unit requests that attention be given by the media to several methodological and ethical issues regarding this report:
1. The report, as given to the IDF less than 24 hours prior to its publication, is based on testimonies that lack critical identifying features:
a. No identification whatsoever was used for those who gave their testimonies, not even a first initial, as is customary throughout the media when a quote is given in anonymity.
b. There is no mention of rank or position at the time of the claimed incidents.
c. There is no mention of unit or unit type (regular or reserves).
2. The report makes no mention of the way in which the testimonies were gathered – it is not clear whether they were gathered directly via interview or indirectly via mail or e-mail. It is unclear whether there is one interviewer or more, or whether those who gave their testimonies were interviewed individually or in groups.
3. There is no mention of how the credibility of the testimonies was checked:
a. There is no way of knowing whether the testimony was given by a soldier or someone claiming to be a soldier.
b. There is no mention of time period (date and time) or specific location with regards to the incidents described in the testimonies.


OTR
It is clear to the IDF, and from reading parts of the testimonies that were gathered by "Breaking the Silence", that there were isolated incidences in which unintentional harm was caused to noncombatants as the result of operational errors. These types of error are likely to occur in complex fighting such as that in the Gaza Strip. One can also find within the testimonies statements that illustrate the self-restraint shown by the IDF and its commanders during Operation Cast Lead, as well as the steps taken to limit the harm to non-combatants and civilian property, even where this was done at the expense of the IDF's operational objectives. The testimonies also show that IDF forces adapted their behavior on the basis of the lessons learned during the fighting, as the IDF investigations after the operation have shown.

1 kommentar:

Mats sa...

Fantastiskt bra jobbat!