söndag 14 maj 2017

Hatbudskap i moské i Köpenhamn

Följande budskap förkunnades i Al-Faruq moskén i Köpenhamn den 31 mars och lades upp på moskéns YouTube sida den 7 maj: "Profeten Muhammeds ord kommer att gå i uppfyllelse: Domedagen kommer inte förrän muslimerna kämpar mot judarna och dödar dem. Judarna kommer att gömma sig bakom stenar och träd men stenarna och träden kommer att säga: O muslim, o  Allahs tjänare det finns en jude bakom mig kom och döda honom." (Ett citat från den muslimska traditionen, hadith, som vägleder muslimerna i deras dagliga liv.)

Detta är alltså ett budskap som förkunnas i Norden i dag 2017.

Efter att politiker uppmärksammats på uttalandet har det krävts åtgärder mot moskén och predikanten Mundhir Abdallah som undervisade.
Following Release Of MEMRI TV Clip Of Copenhagen Preacher Citing Hadith On Killing Jews And Stating That Caliphate Will Wage Jihad Against Its Enemies, Danish Government Takes Steps Against Him; 

Copenhagen Friday Sermon: Preacher Cites Antisemitic Hadith, Says: Soon Caliphate Will Uproot Colonialist, Crusader Jewish Entity (MEMRI)
At a Friday sermon delivered at the Al-Faruq Mosque in Copenhagen, Denmark, preacher Mundhir Abdallah cited the antisemitic hadith according to which the Muslims wil kill the Jews on Judgment Day, and said that there would soon be a Caliphate, which would "wage Jihad against its enemies," "liberate the Al-Aqsa Mosque from the filth of the Zionists," and "uproot the Jewish entity, that colonialist and Crusader base." The sermon, delivered on March 31, was posted on the YouTube page of Al-Faruq Mosque on May 7.

Mundhir Abdallah: "(Soon there will be) a Caliphate, which will instate the shari'a of Allah and revive the Sunna of His Prophet, which will wage Jihad for the sake of Allah, which will unite the Islamic nation after it disintegrated, and which will liberate the Al-Aqsa Mosque from the filth of the Zionists, so that the words of the Prophet Muhammad will be fulfilled: 'Judgement Day will not come until the Muslims fight the Jews and kill them. The Jews will hide behind the rocks and the trees, but the rocks and the trees will say: 'Oh Muslim, oh servant of Allah, there is a Jew behind me, come and kill him.' The rightly-guided state, which will instate the shari'a of Allah, will unite the servants of Allah, will revive the Islamic nation, will wage Jihad against its enemies, will liberate Jerusalem, and will uproot the Jewish entity, that colonialist and Crusader base - that rightly-guided state will soon come to be, Allah willing."

Filmklipp MEMRI

Samma budskap kan man också höra i Al-Aqsa moskén i Jerusalem.
Preacher at Al-Aqsa Mosque Calls to Annihilate the Jews, Destroy the Palestinian Authority and Arab Rulers (6 maj)
Bön : O Allah förinta judarna... O Allah gör det möjligt för oss att döda dem...

Inga kommentarer: