tisdag 2 maj 2017

Israels självständighetsdag - UNESCO röstade igenom resolution som förnekar Israels rätt till Jerusalem

UNESCO (UNESCO’s Executive Board) röstade som väntat igenom ännu en resolution som förnekar Israels rätt till Jerusalem. Omröstningen skedde i dag på Israels självständighetsdag.
Det var Algeriet, Egypten, Libanon, Marocko, Oman, Qatar och Sudan som lade fram "Resolution om ockuperade Palestina" .
Av de 58 stater som hade rösträtt  röstade 22 stater för resolutionen  10 emot och 23 avstod från att rösta, samt 3 var frånvarande.
De som röstade emot resolutionen var USA, Storbritannien, Italien, Nederländerna,Litauen, Grekland, Paraguai, Ukraina, Togo och Tyskland.
Sverige finns inte med bland dem som röstade emot och Finland är inte medlem i styrelsen.
(Uppdaterad: läste på UN Watch sida att Sverige som enda europeiska land röstade för resolutionen!)

Palestinska utrikesministern var nöjd med att resolutionen antogs och såg det som en seger för internationell lag.

Israels premiärminister Netanyahu säger att resolutionen är absurd.

President Rivlin uppmanar omvärlden att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sina ambassader till Jerusalem.

Isaac Herzog ledare för arbetarpartiet säger att resolutionen är antisemitisk och antiisraelisk.

On Independence Day, UNESCO okays resolution denying Israeli claims to Jerusalem


Inga kommentarer: