onsdag 21 juni 2017

Elkrisen i Gaza tog en oväntad vändning

Efter att Israel på de palestinska myndigheternas begäran börjat minska på elleveranserna till Gaza har hjälpen för invånarna i Gaza kommit från ett oväntat håll.
Hela elkrisen handlar om en maktkamp mellan Fatah och Hamas och nu har Mahmoud Abbas rival Mohammad Dahlan blandat sig i leken.
Dahlan har lyckats förhandla fram ett avtal mellan Egypten och Hamas som betyder att Egypten levererar bränsle till kraftverket i Gaza.
Abbas har under en lång tid arbetat för att Dahlans inflytande skall minska men nu vinner Dahlan många poäng. Han har bevisat att han kan samarbeta med Egypten och med Hamas och förbättra situationen för befolkningen i Gaza. Det var säkert inte vad Abbas hade tänkt sig som ett resultat när han bestämde att  betala för en mindre mängd elektricitet till Gaza.

Turning Gaza’s lights back on, Abbas’s rival Dahlan makes dramatic return to center stage (The Times of Israel)
Brokering a deal with Egypt to ship in fuel, the former Fatah security chief may have managed to ‘save’ the Strip… and helped Egypt and Hamas knock the Palestinian president down a few pegs

Inga kommentarer: