fredag 28 september 2018

Svar till Ekman på Hufvudstadsbladet

Följande text har sänts som insändare till Hufvudstadsbladet eftersom deras reporter Otto Ekman håller fast vid att icke-judar är andra klassens medborgare i Israel.( Texten har inte ännu publicerats.)

Alla israeler har medborgerliga rättigheter

Otto Ekman upprepar i sitt svar att icke judar i Israel efter att Nationalstatslagen antagits är andra klassens medborgare.

Faktum är att enligt Israels självständighetsförklaring skall det i landet råda fullständig jämlikhet av sociala och politiska rättigheter för alla invånare oavsett religion, ras eller kön. Eftersom självständighetsförklaringen inte är någon lag antogs 1994 ett tillägg till grundlagen där det sägs att grundläggande mänskliga rättigheter i Israel upprätthålls i enlighet med de principer som anges i självständighetsdeklarationen.

Självständighetsförklaringen definierar naturligtvis Israel som en judisk stat, det judiska folkets födelseplats.Detta är ingenting kontroversiellt, FN:s generalförsamling hade 1947 röstat för en resolution som stödde bildandet en judisk stat.

Nationalstatslagen som antogs i år upprepar och specificerar det som redan tidigare sagts i självständighetsförklaringen.

A. Israels land är det judiska folkets historiska hemland, där staten Israel bildades.
B. Staten Israel är det judiska folkets nationella hem, där den uppfyller sin naturliga, kulturella, religiösa och historiska rätt till självbestämmande.
C. Rätten att utöva nationellt självbestämmande i staten Israel är unikt för det judiska folket.

Sedan följer detaljer om flagga,nationalsång, arabiska språkets specialställning, helgdagar m.m.Lagen säger inte ett ord om att frånta icke-judar några rättigheter.

De flesta judar som kritiserat lagen tycker att man borde ha upprepat det som sägs i lagen från 1994 om alla medborgares lika rättigheter, medan de som röstat igenom lagen anser att lika rättigheter redan garanteras i grundlagen och inte hör till Nationalstatslagen.

Ekman har tydligen ingen respekt för internationella överenskommelser men det bör ändå konstateras att det inte var  Storbritannien som "skänkte" en bit land till judarna, utan föregångaren till FN, Nationernas Förbund. NF uppmanade judarna att återupprätta sin nationalstat på Palestinamandatets område. Samma NF "skänkte" flera av Israels arabiska grannstater deras självständighet .

Det finns ingen orsak att undervärdera Gamla testamentet. Hundratals miljoner troende kristna och judar anser att GT:s texter är inspirerade av Gud. Texterna  handlar huvudsakligen om hur Gud under historien handlat med sitt folk Israel och innehåller många löften till Israels folk. Bland annat löften om att få återvända till landet, vilket vi fått uppleva i vår tid.

Men även för den som inte tror på någon Gud borde GT respekteras när man diskuterar Israel, eftersom GT ger skriftligt bevis för att judarna levt och verkat i Israels land i över 3000 år.

Daniel Brunell

Inga kommentarer: