söndag 2 september 2018

USA avslutar sitt ekonomiska stöd till UNRWA

USA kommer att avsluta sitt ekonomiska stöd till flyktingorganisationen UNRWA. Men USA säger samtidigt att man kommer att söka nya vägar för att hjälpa palestinier som är i behov av hjälp.
Palestinierna är naturligtvis arga, de har vant sig vid att omvärlden skall se till att deras basbehov av t.ex. mat och skolgång  uppfylls.
Många andra tycker att USA.s beslut var dåligt och det finns också de i Israel som är rädd att det skall öka på oroligheterna i området.
Faktum kvarstår ändå: Det är ohållbart att FN skall tillhandahålla ett eget flyktingorgan för palestinierna, som arbetar enligt helt andra regler än flyktingorganet som arbetar med resten av världens flyktingar.
Israel welcomes end of US funding for UN Palestinian refugee agency

Här tidigare artiklar som beskriver varför USA inte längre vill stöda UNRWA:

UNRWA FN:s flyktingorganisation för palestinierna
En artikel som beskriver hur märklig UNRWA, FN:s flyktingorgan för palestinierna är. Alla andra flyktingar i världen utom palestinierna handhas av UNHCR och målsättningen och arbetssätt för de två organisationerna är helt olika.
UNRWA har en anställd per 182 palestinska flyktingar, UNHCR har en anställd per 5500 flyktingar.
UNRWA arbetar för att de palestinska flyktingarna skall behålla sin flyktingstatus i generation efter generation, UNHCR arbetar för att integrera flyktingar i deras nya hemland för att undvika att flyktingstatus går i arv.
5 Reasons the US should defund the UN Palestinian Refugee program

Orsaker till varför USA vill skära ner sitt stöd till UNRWA
Om UNRWA skulle ha samma regler för vem som är en flykting som UNHCR som tar sig an alla andra flyktingar i världen skulle det bara finnas några tiotals tusen palestinska flyktingar. Men enligt UNRWA:s regler går flyktingstatusen i arv och flyktingarnas antal ökar därför hela tiden.
USA vill minska eller avsluta sitt understöd till UNRWA och istället använda andra kanaler för att stöda palestinierna.

UNRWA tillåter inte kritik av sin verksamhet
FN har två flyktingorganisationer för att ta hand om världens flyktingar. UNRWA tar hand om de palestinska flyktingarna och UNHCR tar hand om resten av världens flytkingar.
UNRWA har till uppgift att bevara de palestinska flyktingarnas flyktingställning medan UNHCR har till uppgift att så snabbt som möjligt hjälpa flyktingar till ett normalt liv, ofta i ett nytt land.
Palestiniern Bassem Eid, grundaren av  Palestinian Human Rights Monitoring Group kritiserade UNRWA:s arbete i en kolumn i Jerusalem Post för några dagar sedan. Han gav också förslag på vad som borde reformeras för att organisationen verkligen skall hjälpa palestinierna.
Vad blev reaktionen? Jo, talesmannen för UNRWA Chris Gunness uppmanade i ett twittermeddelande till bojkott av Jerusalem Post på grund av "deras lögner".
Bassem Eid har själv vuxit upp i ett av UNRWA:s flyktingläger och bor i Jerusalem.

Proud Palestinians must lead the fight to reform UNRWA(Jerusalem Post, Bassem Eid)
The point is to influence donor nations to reform UNRWA and predicate future aid to UNRWA on reasonable conditions:

1. Audit all funds allocated to UNRWA, which operates with a $1.2b. budget.

2. Introduce UN High Commissioner for Refugees standards to UNRWA, to encourage permanent refugee settlement.

3. Cancel the UNRWA war curriculum, based on principles of jihad, martyrdom and right of return by force of arms.

4. Demand that UNRWA schools conform to the UNRWA slogan: “Peace Starts Here.”

5. Dismiss UNRWA employees affiliated with Hamas, defined by the donor nations to UNRWA as a terrorist entity.

It is therefore the responsibility of the Palestinian people to rebel against the arbitrary administration of UNRWA, which seeks to perpetuate our refugee status instead of helping our people to strive for a better future.

Inga kommentarer: