onsdag 30 oktober 2019

Arabstaterna binder sig till den gamla tvåstatslösningen - USA vill pröva något nytt

De arabiska nationerna har ännu en gång inför FN:s säkerhetsråd klargjort att de anser att en tvåstatslösning som följer "gränsen" från 1967 (vapenstilleståndslinjen från 1949) med Jerusalem som palestiniernas huvudstad är den enda möjliga lösningen på konflikten mellan Israel och palestinierna. Detta trots att konceptet visat sig vara ogenomförbart under tiotals år.

Arabstaterna tror antagligen på sin egen propaganda som har spridits över världen i tiotals år, så de inser knappast att det i verkligheten inte finns några fakta som talar för deras åsikt, tvärtom.

Det finns inga historiska fakta som gör att palestinierna borde få hela västbanken (Judéen och Samarien), däremot finns det väldokumenterade fakta som bevisar att området är judarnas historiska hemland.

Det finns inga juridiska dokument som säger att området borde tillhöra palestinierna, inte ens bindande FN beslut. Däremot finns det juridiska dokument som säger att området skall tillhöra judarna, bl.a. San Remo deklarationen och Palestinamandatets stadgar. Dessutom säger  vapenstilleståndsavtalet från 1949 klart och tydligt att vapenstilleståndslinjen inte skall ha någon betydelse för var en eventuell gräns dras.

För 60 år sedan ockuperade arabstaten Jordanien och Egypten västbaken och Gaza (områden som enligt avtalen ovan getts till judarna), då hade det funnits möjlighet att bilda en palestinsk stat på området, men ingen var då intresserad. Först efter att Israel fått kontroll över områdena blev det aktuellt med en palestinsk stat.

Den fredsplan som USA arbetat med nu i några år och som kanske snart publiceras lär ha lite andra utgångspunkter än den gamla tvåstatslösningen enligt vapenstilleståndslinjen från 1949. Men eftersom både araber och européer är så starkt bundna till den gamla tvåstatslösningen finns det knappast förmåga till nytänkande bland dem.

ARAB NATIONS REJECT ANY TRUMP ISRAELI-PALESTINIAN PLAN NOT ON '67 LINES

JARED KUSHNER ON JORDAN VALLEY ANNEXATION: WE LIKE TO KEEP OUR OPTIONS OPEN

Inga kommentarer: