söndag 13 oktober 2019

Lövhyddohögtiden

Firandet av Lövhyddohögtiden (Sukkot) inleds i kväll.
Höstens tre stora högtider påminner oss om viktiga saker i våra liv och i vår relation till Gud.
Den första högtiden Rosh Hashana (Nyåret) eller Basunblåsardagen påminner oss om att vi en dag kommer att stå inför Guds domstol.
En dag kommer de orättvisor och den ondska som vi dagligen kan se omkring oss (och ibland inom oss) att få sin dom. Bara den som har sitt namn i Livets bok får leva i Guds gemenskap.

Försoningsdagen påminner oss om att vi behöver förlåtelse för våra synder och att vi skall förlåta varandra. Under templets tid offrade översteprästen för folkets synder på Försoningsdagen, Vi kristna tror och litar på att Jesus, Messias, blev det slutliga och fullkomliga offret för människornas synder, båda judars och hedningars. Tack vare honom kan vi tro att våra namn finns i Livets bok.

Lövhyddohögtiden är en glädjehögtid då vi egentligen ser fram mot att få se bakåt.
Under Lövhyddohögtiden kommer man ihåg hur Gud tog hand om sitt folk under ökenvandringen.
Vi kan se på vårt jordeliv som en ökenvandring, vi är på väg mot något bättre, mot vårt hemland. En dag kommer vi att kunna se tillbaka och glädja oss över att Gud var med oss under vår vandring och förde oss hela vägen hem.
Medan vi är på väg får vi glädja oss över att Jesus lovat att komma tillbaka och hämta oss till sig.

Hag Sameah! Ha en glad högtid!

Jesaja 12
 1  På den dagen skall du säga: "Jag tackar dig, HERRE, du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig. 
2  Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty HERREN HERREN är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning." 
Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens (Yeshuas) källor. 
4  På den dagen skall ni säga: "Tacka HERREN, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Förkunna att hans namn är upphöjt. 
5  Lovsjung HERREN, ty han har gjort härliga ting. Låt detta bli känt över hela jorden. 
6  Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare, ty Israels Helige är stor, han är mitt ibland er." 

Johannes 7
37  På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus (Yeshua)och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick! 
38  Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." 

Inga kommentarer: