torsdag 3 oktober 2019

Sydafrikanska anglikanska kyrkan stöder bojkott av Israel

Den anglikanska kyrkan i Sydafrika (ACSA) stöder bojkottrörelsen mot Israel tills Israel upphör med ockupationen av Palestina. Den påpekar också att dagens Israel och Bibelns Israel inte skall förväxlas med varandra.
Man kan bara kommentera att som kyrka kan ACSA inte komma längre från sina rötter. Till "Bibelns Israel" lovade Gud att de skulle få Israels land till evig tid. En palestinsk stat har aldrig existerat. Ändå vill ACSA att judarna upphör med att ockupera Palestina. Det landområde som Gud i Bibeln gav till Israels folk skall alltså enligt ACSA ges till araberna. Tala om att trotsa Gud!

Bibeln talar också tydligt om en tid när det judiska folket skall återvända till sitt land. Det återvändandet har vi fått bevittna under de senaste hundra åren. Men enligt ACSA skall vi blunda för verkligheten och uppfyllelsen av Bibelns profetior. De judar som återvänder till Israel för att återuppbygga landet har enligt dem inte någon koppling till Bibelns Israel.
Vad kan man annat säga än att det finns ett stort mörker idag över vissa kyrkor!

ANGLICAN CHURCH OF S. AFRICA PASSES BDS RESOLUTION

Inga kommentarer: