torsdag 1 maj 2008

Förintelsens minnesdag


Idag firar man i Israel Förintelsens minnesdag. Förintelsen har också uppmärksammats i Hamas TV. I ett utbildningsprogram den 18 april fick palestinierna följande information:
"De sataniska judarna planerade förintelsen för att döda sjuka och handikappade judar för att inte behöva ta hand om dem i den nya judiska staten.
Samtidigt tjänade dödandet också syftet att få judarna att framstå som förföljda och därmed kunde de få internationella symatier. "
Amir Dabur ledare för det palestinska "Center for Strategic Research" förklarade att "den israeliska förintelsen var ett skämt, och del av den show Ben Gurion (Israels första premiärminister) regisserat. De unga, energiska och duktiga sändes til Israel medan de svaga och handikappade sändes för att skapa Förintelsen."
"Det påstådda antalet judar som dog i förintelsen är ren propaganda."Palestinian Media Watch
Hamas Holocaust perversion:
Jews planned Holocaust to kill handicapped Jews
By Itamar Marcus and Barbara Crook


Jewish leaders planned the Holocaust to kill "disabled and handicapped" Jews to avoid having to care for them, according to a Hamas TV educational program. As much of the world prepared to commemorate Yom HaShoah, Holocaust Remembrance Day, Hamas TV presented its latest sinister twist on Holocaust denial.

The Hamas TV educational program, broadcast last week, taught that the murder of Jews in the Holocaust was a Zionist plot with two goals:

1- To eliminate "disabled and handicapped" Jews by sending them to death camps, so they would not be a burden on the future state of Israel.
2- At the same time, the Holocaust served to make "the Jews seem persecuted" so they could "benefit from international sympathy."
Amin Dabur, head of the Palestinian "Center for Strategic Research" explained that "the Israeli Holocaust - the whole thing was a joke, and part of the perfect show that [Zionist leader and future Israeli prime minister] Ben Gurion put on." The "young energetic and able" were sent to Israel, while the handicapped were sent "so there would be a Holocaust."

click here to see video

The following is the transcript,

Al-Aqsa TV (Hamas) April 18 2008

Narrator:
"The disabled and handicapped are a heavy burden on the state,"
said the terrorist leader, Ben Gurion. [Zionist leader - Israel's first PM]

The Satanic Jews thought up an evil plot [the Holocaust] to be rid of the burden of the disabled and handicapped, in twisted criminal ways.
[Picture: Holocaust death camp, dead bodies]

While they accuse the Nazis or others so the Jews would seem persecuted, and try to benefit from international sympathy. They were the first to invent the methods of evil and oppression."

Amin Dabur, head of the Palestinian "Center for Strategic Research":
"About the Israeli Holocaust, the whole thing was a joke and part of the perfect show that Ben Gurion put on, who focused on strong and energetic youth [for Israel], while the rest- the disabled, the handicapped, and people with special needs, they were sent to [to die]- if it can be proven historically. They were sent [to die] so there would be a holocaust, so Israel could "play" it for world sympathy."

Narrator:"The alleged numbers of Jews [killed in the Holocaust] were merely for propaganda."

1 kommentar:

Jacobssons tankar sa...

För att använda Strindbergs ord: Det är synd om människorna.
Hur orkar araberna bära allt detta hat? Jag måste säga att jag tycker att det är en väldigt konstig religion dom har. För vad jag vet finns ingen annan religion som uppmuntrar till massmord och okontrollerat hat, ja förutom Islam. Det som är mest skrämmande är ju att resten av världen, en majoritet, säger inte ett ord utan håller tyst. Oljan har en sådan inverkan på folk.