söndag 11 maj 2008

Kommentarer till medias rapportering av Israels sextioårsdag

Hufvudstadsbladet ägnar den 7 maj 2 sidor åt Israel.Det är inte så mycket text eftersom nästan en hel sida upptas av ett fotografi från 1947 av flyktingar som kommer med fartyget Exodus.Texterna av Mats Gezelius innehåller delvis helt korrekt information, jag fokuserar nu främst på det som jag upplever som mindre bra.
Den största rubriken lyder:"Landet på ständigt undantag". Någon egentlig förklaring till rubriken får man inte i texten. Uttrycket återkommer när Mats Gezelius skriver att en och en halv miljon palestinier är israeliska medborgare - men satta på undantag. Ingen förklaring ges till vad han menar med att palestinierna är satta på undantag.
Gezelius berättar om de 700.000 palestinier som blev flyktingar efter självständighetskriget men nämner inget om att lika många judar tvingades fly från de arabiska länderna.
Av Gezelius text får man också intrycket att Gaza fortfarande är ockuperat av Israel trots att Israel lämnade området 2005.

Den andra artikeln handlar om Hanna Barag som minns självständighetsdagen för 60 år sedan. Hanna är glad över att Israel vann självständighetskriget."Det judiska folket har rätt till en stat vi kan kalla vår egen" säger hon. Hanna är medlem i en kvinnoorganisation som dagligen besöker västbankens kontrollpunkter för att försöka se till att allt går rätt till. Gezelius fäster igen läsarnas uppmärksamhet på palestiniernas problem men samtidigt får läsarna veta att det finns människor som Hanna, judar som satsar av sin fritid för att förbättra palestiniernas förhållanden.

Den tredje artikeln handlar om unga Marwa som gör sin värnplikt utan vapen. Hon arbetar med olika sociala projekt. Gezelius skriver att hon inte placerats "i ett stridande förband i Gaza". Av texten kan man få uppfattningen att Israel har förband stationerade i Gaza vilket inte är fallet. Trupperna går in i Gaza vid behov men är stationerade i Israel.

Under rubriken "Israel och de ockuperade terrritorierna" kommer det värsta felet. Vi får läsa :"1948: Araberna förkastar planen. Israel förklarar krig."
I verkligheten var det 5 arabländer som anföll Israel efter självständighetsförklaringen. Följande dag har HBL en rättelse där man medger misstaget.
Under samma rubrik säger man också att: "2005: Israel drar tillbaka alla trupper från Gaza.Området ses dock fortfarande som ockuperat".
Vem är det som anser området som ockuperat? Inte Israel i alla fall.
Frågan jag ställer mig är, hur är det möjligt att HBL inom några dagar gör flera misstag som ger en negativ bild av Israel. En liten rättelse kan tyvärr inte reparera skadan. Är det bara när det gäller rapporteringen från Israel som misstag sker eller är HBL:s rapportering i allmänhet lika opålitlig? Frågan borde oroa varje HBL läsare.

I tidningen Österbottningen kunde man fredagen 9 maj läsa en faktaruta om Israels historia sammanställd av FNB. Nedan mina kommentarer till den.
FNB:s faktaruta
En faktaruta om Israels historia ser naturligtvis olika ut beroende på vem som sammanställer den. Ifall Israel skulle sammanställa rutan skulle den antagligen ta fram positiva saker för Israel, ifall rutan sammanställdes av palestinierna skulle antagligen mer negativa saker tas fram. När FNB sammanställer faktarutan borde man få förvänta sig en objektiv beskrivning baserad på fakta.Så är tyvärr inte fallet i fredagens ÖB.
Några exempel:
1948 - FNB nämner att det första kriget utbryter, inte ett ord om att det var 5 arabländer som anföll Israel.
-FNB nämner att många araber flyr men inte att lika många judar tvingades fly från arabländerna.
1967 - FNB nämner att Israel i Sexdagarskriget erövrade nya områden men om Yom Kippur kriget 1973 säger man bara att det var det fjärde kriget. Varför avstår FNB igen från att nämna att det var araberna som anföll?Enligt faktarutan erövrar Israel Sinai, invaderar Libanon och angriper Hizzbollah, arabländerna gör däremot ingenting.
1994 - FNB påstår att Hamas inledde sina terrorattacker 1994 efter en massaker på muslimer. Faktum är emellertid att Hamas genomförde flera terrorattacker redan under hösten 1993 eftersom de motsatte sig fredsprocessen.
2002 - FNB nämner att Israel börjar bygga sin barriär av murar och stängsel på Västbanken, men berättar inte om terrorattackerna som dödade över 1.000 israeler och som tvingade Israel att bygga barriären. Utan den informationen förstår inte läsaren varför barriären byggs.
2006 - FNB skriver att Israel angriper Hizzbollahmilisen i Libanon.Nu sätter FNB ut angriparen men det blir fel. Det var Hizzbollah som anföll Israel, varefter Israel naturligtvis slog tillbaka. Inte ett ord om att största delan av norra Israels befolkning tvingades tillbringa veckor i skyddsrum när Hizzbollah besköt städerna med raketer. Däremot uppges antalet dödade libaneser varav merparten påstås ha varit civila.

I en faktaruta måste innhållet vara kort och man kan naturligtvis inte gå in på detaljer. FNB:s faktaruta visar ändå att kunskapen om Israels historia är bristfällig eller att man på FNB har en negativ attityd till Israel.

Tillägg 13.4. av Daniel
Tidningen Österbottningen publicerade min kommentar som insändare den 13.4.
FNB svarade samma dag: "Tack för responsen."

1 kommentar:

alex sa...

Äntligen någon som tänker som jag, började tro att jag hade fel i min åsikt om att man generellt försöker få Israel att framstå som bovarna.

Alla delar av världen som gör detta har ju sina anledningar, idioti eller kanske för sveriges skull så är det nog ganska bekvämt att tycka synd om palestinierna så som jag förstått det..

Mycket bra skrivet av dig i alla fall :)