torsdag 14 augusti 2008

Fredsplan

De senaste dagarna har man fått läsa att Israel lagt fram en fredsplan för palestinierna.
Här ( PA rejects Olmert's offer to withdraw from 93% of West Bank ) kan man läsa mer om vad planen innehåller och kommentarer till den.
Nabil Abu Rdainah, Abbas talesman: "det israeliska förslaget är inte acceptabelt" och "slöseri med tid" Palestinierna kräver att gränserna skall följa vapenstilleståndslinjen som var ikraft till 1967 , inga judar får bo på de palstinska områdena och Jerusalem skall vara huvudstad.

För flera månader sedan lade Benny Elon, israelisk parlamentsledamot, fram en egen fredsplan "The Israeli Initiative" den ser ganska annorlunda ut än den som dagens ledande politiker försöker förhandla fram. Enligt den skulle det finnas en palestinsk stat på det forna Palestina mandatets område och en judisk. Det palestinska staten skulle bestå av Jordanien plus araberna på västbanken, den judiska staten av nuvarande Israel plus västbanken. Araberna på västbanken skulle alltså vara jordanska medborgare men området skulle tillhöra Israel.

Vilka alternativ som är mer realistiska får var och en själv avgöra.

Det skulle i alla fall var mera naturligt att palestinierna skulle söka jordanskt medborgarskap än israeliskt, som den palestinske chefsförhandlaren hotade med ifall Israel inte uppfyller palestiniernas villkor i förhandlingarna.
Qurei: Palestinians might demand citizenship

Saker som talar för Jordanien:
Jordanien är ett arabiskt och muslimskt land, palestinierna utgör majoriteten av befolkningen och västbanken tillhörde Jordanien mellan 1949 och 1967. Det kunde finnas möjligheter för en fredlig utveckling i landet.

Men man skall inte glömma vad de ledande palestinska rörelserna arbetar för: Målet finns inskrivet i både PLO:s och Hamas program. Den judiska staten skall bort, det är betydligt viktigare än den egna befolkningens välmående.

Inga kommentarer: