torsdag 11 september 2008

Fel i Kyrkpressens nyhetsnotis om Israel

I en nyhetsnotis i Kyrkpressen idag kunde man läsa att en grupp arabiska advokater anklagar Israel för folkmord i Gaza på grund av den pågående blockaden. Inga namn på advokaterna eller gruppen nämns, vilket är märkligt.
I texten kan man läsa:"Sedan Hamas tog över kontrollen över området har Israel har blockerat all trafik till och från Gazaremsan... Israel förhindrar att mat och mediciner når civila i området".
Det är märkligt att media på nytt och på nytt gör sig skyldig till misstag som svartmålar Israel.
Israel har definitivt inte blockerat all trafik till och från Gazaremsan.

Här kan man läsa en färsk rapport om vilka varor som transporterats till Gaza:
Humanitarian assistance to Gaza since Feb 27 escalation in terror

Här kan man läsa en artikel från UNRWA, allt är inte bara elände i Gaza.
Summer Games: Beit Hanoun Smiles on the Gaza Seashore

Ett kort utdrag om varutransporterna :
Two-way traffic at the Erez Crossing of international organizations' staff, Gaza residents seeking medical treatment together with the people accompanying them ("medical evacuations"), and Palestinian civilians has been permitted for humanitarian reasons since 18 January 2007 and occurs daily.

Humanitarian aid includes food, medicines and medical equipment, tools and materials for esssential humanitarian infrastructures, and a certain amount of diesel fuel. Cement, sand, gravel and steel are not considered to be humanitarian aid.

Via the conveyor at the Karni Crossing, hundreds of tons of grain - wheat, barley, soy beans, corn and animal feed - are transferred from Israel to the Gaza Strip every week.

Via the Nahal Oz fuel depot, diesel fuel for transportation and for the local Gaza power station, petrol, and gas for cooking and heating are transferred from Israel to the Gaza Strip, according to an assessment of civilian needs mandated by the Israeli court (weekly supply: petrol - 120,000 liters; diesel fuel for transportation - 1,200,000 liters; diesel fuel for power station - 2,900,000 liters; cooking and heating gas according to demand).

Via the Sufa Crossing, the following supplies are transferred by truck from Israel to the Gaza Strip: food, including: baby formula and food, rice and legumes, fruits and vegetables, meat, chicken and fish, dairy products, flour and yeast, oil, salt and sugar; hygiene products; tools and raw materials for essential infrastructures; medicines and medical equipment; and a myriad of other items - ranging from school books to wheel chairs - needed by the civilian population.

September 2, 2008
A total of 3903 tons of humanitarian aid were delivered to the Gaza Strip via the Sufa and Karni crossings.Sufa: 52 trucksKarni: 99 trucksNahal Oz: 653,000 liters of fuel and 180 tons of gasErez: 23 medical evacuationsKerem Shalom crossing was closed.

Inga kommentarer: