måndag 6 juni 2011

Efter 25 års forskning: Jerusalem tillhör judarna

Pressmeddelande från European Coalition for Israel:
25 years of research concludes Jerusalem belongs to the Jews

Pressmeddelande

En konklusion av 25 års forskning var att Jerusalem tillhör det judiska folket
Bryssel, 1 juni 2011. “Det judiska folket finns i Jerusalem, inte som nybyggare eller invaderare utan på basen av rätt. Dessa rättigheter är klart utskrivna i Internationell lag och bör respekteras av det internationella samfundet.” Till dessa slutsatser kom Dr. Jacques Gauthier, en internationellt känd människorättsadvokat från Toronto, som gjort forskningsarbete beträffande de motstridiga kraven på Jerusalem enligt internationell lag. På Jerusalem-dagen, onsdagen 1 juni , talade han i Europeiska Parlamentet i Bryssel.
”För alla som är intresserade av rättvisa , måste dessa frågor noggrant studeras” sade Gauthier vidare. ”De rättigheter som givits det judiska folket står på en mycket solid, laglig grund och gäller idag”.
Gauthier valde att skilja åt Jerusalem och de s.k. omstridda områdena i området. ”Jerusalem är inget nybyggarsamhälle. Om Jerusalem skulle delas enligt vapenstilleståndsgränsen från 1967, skulle Jerusalems gamla stad ställas under palestinskt styre. Detta strider emot de lagenliga utfästelser som gjorts till det judiska folket in San Remo-resolutionen 1920, i överenskommelsen om Palestina-mandatet 1922 liksom det strider mot artikel 80 i FN:s stadgar.” Utgående från dessa lagstadgade avtal försvarade han de judiska settlementens rätt att finnas på vilket som helst område i det ursprungliga Palestina-mandatet, inklusive i en eventuell framtida palestinsk stat. Ledaren för den Palestinska myndigheten, Mahmoud Abbas, har tvärtemot detta deklarerat, att inga judar skall tillåtas bo i en palestinsk stat.
Gauthiers föredrag hölls i ett symposium under Jerusalemdagen och åhördes av medlemmar i Europaparlamentet och andra intresserade. MEP Timothy Kirkhope, som var huvudvärd för symposiet, uttryckte sin uppskattning av det mycket grundliga forskningsarbete som presenterades på symposiet.
Den andra värden för symposiet var European Coalition for Israel, ECI . I sitt inlägg påminde ECIs direktor Tomas Sandell åhörarna om, att vi bör be för Jerusalems fred. ”Detta innebär bön och arbete för en rättvis och bestående fred. Att dela Jerusalem kommer inte att leda till fred utan bara ge nytt bränsle till konflikten. En bestående fred måste baseras på historiska fakta och internationell lag och inte på ensidiga deklarationer eller internationell påtryckning” sade han.
Symposiet presenterade en solid laglig grund för att bevara Jerusalem odelat under judiskt överhöghet, men öppet för människor av alla religioner att be vid sina heliga platser. Historien verkar visa att endast judiskt styre över Jerusalem garanterar en sådan frihet för alla människor, oberoende av religion.

Inga kommentarer: