söndag 19 juni 2011

Gaza

Ett nytt försök att "bryta blockaden av Gaza" med hjälp av ett tiotal fartyg kommer att göras denna sommar.
Här en länkt till Israel Today Magazine där det finns några foton från Gaza.

Det bör noteras att FN:s generalsekreterare har avrått från deltagande i fartygskonvojen och hjälporganisationer har uppgett att det inte förkommer någon humanitär katastrof i Gaza.
Operationens enda syfte är att försöka framställa Israel i så dålig dager som möjligt.

Senaste vecka meddelade turkiska IHH som stod för de våldsamma angreppen på israeliska soldater senaste sommar att de inte kommer att delta i aktionen.

US flotilla ship: We intend to break Gaza blockade
...In late May, the secretary general expressed his opposition to flotilla operations intended to challenge the Israeli blockade, saying that assistance and goods bound for Gaza should go through legitimate crossings.Ban has called on governments to use their influence to discourage flotillas, saying that they carry the potential to exacerbate rather than ameliorate the conflict...

Humanitarian & Civilian Activities towards the Gaza Strip - Monthly Report for May 2011
Main Points
- There was a 128% increase in the volume of truckloads transferred through the crossings compared to last month.
- There was a 31.5% increase in the number of patients and accompanying individuals who entered Israel for medical purposes.
- International Projects Status: As of today, 130 projects have been approved, of which 20 have been completed and 50 are under implementation.
- During the month, coordination and meetings with representatives of the PA took place on a regular basis.

Coordination of medical teams and medical equipment for the Jordanian Hospital in the Gaza Strip

Inga kommentarer: