tisdag 23 oktober 2012

FN:s rekommendationer för hjälp till Gaza

Efter händelserna på Mavi Marmara våren 2010 tillsattes en FN utredning för klargöra vad som hänt och varför, samt för att förhindra att liknande händelser skulle ske i framtiden.
Det kan vara intressant att se vilka saker media vanligtvis lyfter fram ur Palmer rapporten och vilka saker som glöms bort.
Med anledning av Estelle och Ship to Gazas senaste försök att bryta den israeliska sjöblockaden är Palmer rapporten åter aktuell.

Palmer rapporten fastslår att sjöblockaden av Gaza är i enlighet med internationell lag. Den är alltså laglig. Detta har framkommit i åtminstone i en del nyhetsrapporteringar.

I nyhetsrapporteringen hänvisas ofta till händelserna på Mavi Marmara och de nio dödsoffren bland aktivisterna.Däremot har jag inte sett någon nämna  att också israeliska soldater skadades vid sammandrabbningarna med aktivisterna.Inte heller något om att Israel stoppat flera andra fartyg och allt har då förlöpt fredligt eftersom de inte mött något motstånd.

Det är närmast regel att det nämns att Israel använde överdrivet våld när de stoppade Mavi Marmara. Däremot har jag inte sett någon nämna att Palmer rapporten säger att aktivisterna på Mavi Maramara agerade vårdslöst i försöket att bryta sjöblockaden och att de israeliska soldaterna mötte ett organiserat och våldsamt motstånd när det bordade skeppet, vilket tvingade dem att använda våld för att försvara sig.

Palmer utredningen ger också några rekommendationer för att händelserna på Mavi Marmara inte skall upprepas.
- All humanitär hjälp till Gaza skall gå genom gränsövergångarna till lands och ske i samråd med den israeliska regeringen och de palestinska myndigheterna.
- Humanitära aktioner måste respektera de rådande säkerhetsbestämmelserna. Humanitära hjälptransporter skall tillåta inspektion och stanna eller ändra kurs på uppmaning.
- Ett försök att bryta en laglig blockad utsätter fartyg och de ombordvarande för risk. En stat som får reda på att dess medborgare eller fartyg kommer att försöka bryta en sjöblockad är ansvarig för att varna och avskräcka dem från att göra detta.

Ship to Gaza och Estelle bröt klart mot de två första rekommendationerna och man kan fråga sig om Finland och Sverige gjorde tillräckligt för att varna och avråda från deltagande i operationen.

I nyhetsrapporteringen har man vad jag sett inte fäst någon uppmärksamhet vid eller kritiserat att Ship to Gaza så klart bryter mot FN:s rekommendationer.

Report of the Secretary-General’s Panel of Inquiryon the 31 May 2010 Flotilla Incident

Inga kommentarer: