onsdag 31 oktober 2012

Västbanken till Jordanien

En av veteranerna inom PLO, Farouk Kaddoumi, har i en intervju föreslagit att att en federation mellan västbanken och Jordanien borde bildas.
Kaddoumi är ingen vän till Mahmoud Abbas snarare tvärtom. Han motsatte sig Osloavtalet och vägrade flytta från Tunisien till de palestinska områdena efter att Osloavtalet undertecknades.
Kaddoumi kritiserar Abbas för att denne har övergivit den väpnade kampen mot Israel.Han ger inte heller mycket för Abbas försök att få FN att erkänna den palestinska staten. FN erkände PLO redan 1974 säger Kaddoumi och den palestinska stat som Arafat utropade 1988 har erkänts av 105 stater. Abbas försöker bara få det att se ut som om han skulle göra något.

Kaddoumis uttalande visar att det för palestinierna kan finns andra alternativ än den så kallade tvåstatslösningen som dominerat tänkesättet de senaste tjugo åren (åtminstone bland politiker i västvärlden).
Jordanien ockuperade västbanken i kriget mot Israel 1948 (det var Jordanien som gav Judéen och Samarien namnet västbanken).
Ockupationen erkändes aldrig av omvärlden och efter 19 år förlorade Jordanien området till Israel i sexdagarskriget 1967.
Men först 1988 i samband med fredsavtalet med Israel avsade sig Jordanien alla anspråk på området.
Jordanien vars befolkning till största delen består av palestinier men styrs av ett kungahus som kommer från Saudi-Arabien har tidigare hållit fast vid att Jordanien och Palestina är samma sak men den nuvarande kungen är av rakt motsatt åsikt.
Uttalanden av tidigare och nuvarande makthavare:
1948 sade Jordaniens kung Abdullah: "Palestina och Jordanien är ett..."
1970 sade prins Hassan:Palestina är Jordanien och Jordanien är Palestina; det finns bara ett land, med en historia och med ett och samma öde."
1981 sade Jordaniens kung Hussein: "Sanningen är att Jordanien är Palestina och Palestina är Jordanien."
2011 Kung Abdullah II "Vi kommer aldrig att tillåta att Jordanien blir den enda palestinska staten.."

Om den goda viljan skulle finnas på alla sidor kunde Kaddoumis förslag vara en lösning på problemet för palestinierna. Men tyvärr den goda viljan finns det inte särskilt mycket av och man bör notera att Kaddoumi slår fast att alla palestinska flyktingarna skall ha rätt att återvända, vilket betyder att Israel som judisk stat skulle försvinna.
Förslaget verkar gå ut på att det skulle finnas ett arabiskt Palestina- Jordanien  och ett arabiskt Israel.


PLO leader calls for 'return' of W. Bank to Jordan

Jordanien - Palestina

Fredsplan

 

Inga kommentarer: