torsdag 22 september 2016

Abbas tal till FN:s generalförsamling

Som jag sagt förr: så länge den mannen har någon makt finns det inte en chans till fred.Allting är enligt honom Israels fel och historiska fakta spelar ingen som helst roll. Tydligen har ett liv fullt av lögnpropaganda påverkat honom minst lika mycket som det palestinska folket i allmänhet.

READ: Full text of PA president Abbas's speech to UN General Assembly

Inga kommentarer: