tisdag 27 september 2016

Kyrkornas Världsråd - en varg i fårakläder

Samuel Teglund har i Världen i dag skrivit en artikel om Kyrkornas Världsråds Israelfientliga inställning.
KV lägger skulden för konflikten på Israel och varnar också för kristna sionister som tydligen enligt KV är fundamentalister och extremister.
KV har gjort upp ett program för "böneveckan för fred i Palestina och Israel".
Kyrkornas Världsråd gör precis som djävulen när han frestade Jesus: de citerar nog Bibeln men det är ändå djävulen som talar.
Böneveckan har som tema "Dismantling Barriers" och den barriär eller mur som de syftar på är den säkerhetsbarriär som Israel byggt för att skydda sina invånare från terrorattacker. (" During this World Week for Peace in Palestine and Israel, we especially pray for a change of heart for those who raise
walls between people and the dismantling of the Israeli Separation Wall.")
I programmet finns flera berättelser av palestinier som beskriver "muren" som roten till allt ont men inte ett ord om varför det som i huvudsak är ett stängsel byggdes. Säkerhetsstängslet byggdes för att stoppa palestinska terrorister att mörda israeler. KV uppmanar nu kyrkorna att be att detta skydd skall tas bort vilket samtidigt betyder att terrorister får det lättare att döda judar.

KV beskriver Israels ockupation som en "olaglig ockupation" men faktum är att om man vill beskriva Israels närvaro i Judéen och Samarien som en "ockupation" så är det inte en olaglig ockupation eftersom det är resultatet av ett anfallskrig av araberna mot Israel.

Med finns också en bön som försöker göra palestinierna till ursprungsbefolkning på samma sätt som indianer och Australiens ursprungsbefolkning.
("Be with the peoples of Palestine, the First Nations of Canada, the Aboriginal communities of what is now Australia, and the landless of Brasil, reminding them that you provide strength for the journey and homecoming after the exile.")

Om vi för hundra år sedan hade talat om palestinier skulle vi ha syftat på icke araber (judar) i Palestina. Palestinier som beteckning på araberna i området har bara en historia på några tiotals år.
(PLO :s stadga paragraf 5 The Palestinians are those Arab nationals who, until 1947, normally resided in Palestine regardless of whether they were evicted from it or have stayed there. Anyone born, after that date, of a Palestinian father - whether inside Palestine or outside it - is also a Palestinian.)

Mitt förtroende för Kyrkornas Världsråd som representant för kristna har redan länge varit obefintligt men det är ändå tråkigt att någon uttalar sig i kristnas namn så som KV gör.


Om du vill läsa mera:

Teglunds artikel:Kyrkornas världsråd beskyller Israel för terror
I uttalandet nämns exempelvis "den israeliska ockupationen" tio gånger. Och i en intervju med generalsekreteraren för KV, Olav Fyrke Tveit, som lagts upp på rådets webbplats, nämns ordet ockupationen 14 gånger. I de här två omfattande dokumenten nämns Hamas och deras roll sammanlagt noll gånger.

KV:S programblad för bönegudstjänst:
“Dismantling Barriers” A Liturgy Resource Toolbox

Letter from Rev. Dr Olav Fykse Tveit on the occasion of the World Week for Peace in Palestine and Israel, 2016

Statement by general secretaries Rev. Dr Olav Fykse Tveit (WCC) and Jim Winkler (NCCCUSA)

Inga kommentarer: