fredag 2 september 2016

Jerusalem inte Israels huvudstad enligt tjeckisk skolatlas

The Times of Israel skriver att tjeckiska utbildningsministeriet efter påtryckningar från palestinierna gått med på att ändra skolböcker så att Tel-Aviv och inte Jerusalem beskrivs som Israels huvudstad.
Om uppgifternas stämmer kan man inte annat än konstatera att det är märkligt hur Israel särbehandlas även av dem som anses vara dess vänner.
- Jerusalem är den moderna staten Israels huvudstad så har landet bestämt och det kan inge annan gå och ändra på.
- Jerusalem har dessutom en 3000-årig historia som Israels religiösa och politiska huvudstad.Det finns inte många andra länder med en likadan koppling till sin huvudstad.
- Inget annat land har haft staden som sin huvudstad.
- Palestinierna har inte existerat som ett folk mer än några tiotals år, de har betraktats och betraktat sig  själva som araber bland araber. De har inte haft och har ingen egen stat eller huvudstad (självstyrelseområdets huvudstad är Ramallah).
- Hur någon kan ta palestiniernas protester och förnekande av att Israel har Jerusalem som huvudstad  i beaktande är obegripligt. Det är att blunda för fakta, men kanske det är vad allt för många håller på med.
Czech textbooks drop Jerusalem as Israel’s capital

Inga kommentarer: