torsdag 8 september 2016

Palestinska lokalvalen skjuts upp

Lokalval var planerat att hållas den 8 oktober på de palestinska områdena men en palestinsk domstol har skjutit upp valet.
Det är svårt att säga om det beror på de orsaker som uppges: oklarheter och strider mellan Fatah och Hamas om vallistorna eller om Fatahledarna av fruktan för att Hamas skall vinna valet på det här sättet räddat ansiktet och kan behålla makten.

Palestinian court postpones long-awaited local elections

Inga kommentarer: