söndag 2 februari 2020

Arabförbundet ändrar inte sin inställning till fred med Israel - Nej till Trumps fredsplan.

Det finns inget förvånande i Mahmoud Abbas och Arabförbundet inställning till Trumps fredsplan.
Abbas har vägrat kommunicera med USA under de år fredsplanen utarbetats och han har flera gånger förkastat den innan han ens sett den.
Abbas vägrar på nytt att erkänna Israel som judarnas stat och motiverar det bland annat med att många immigranter inte är judar.
När Abbas vägrar förhandla utgående från den framlagda fredsplanen säger han i praktiken åter en gång nej till möjligheten att upprätta en palestinsk stat som faktiskt utlovas en huvudstad i Jerusalem och ett enormt ekonomiskt stöd från omvärlden.

-När FN ville dela det brittiska Palestina mandatet 1947 sade araberna nej.

- När araberna hade kontroll över västbanken och Gaza 1948-1967 gjordes inget för att upprätta en palestinsk stat. Istället bildades PLO för att erövra det område som tillhörde Israel.

- Efter sexdagarskriget 1967 sade araberna nej til fred med Israel, nej till ett erkännande och nej till förhandlingar.

- I förhandlingar i Camp David år 2000 sade Arafat nej till fred med Israel och startade intifadan.

- Några år senare tackade Abbas nej till fredsplanen från Ehud Olmert.

- Nu 2020 säger Abbas och araberna ännu en gång nej.

De palestinska ledarna är helt enkelt inte i första hand intresserad av en egen stat utan första prioritet är att Israel som judisk stat upphör att existera ( det ingår i deras krav).

Ingen är väl förvånad och ingen borde vara förvånad om Israel väljer att vidta vissa åtgärder för att få slut på en situation där de inte har någon fastställd gräns mot öster och en halv miljon judar bor i områden som är omstridda områden och inte ännu blivit en del av staten Israel.
Trots det kommer omvärlden att uppvisa en enad front mot Israel och upprepa lögnerna om att Israel ockuperar och eventuellt annekterar palestinskt territorium.

Det förändrar inte på fakta som visar att området väster om Jordan är judarnas historiska hemland och dessutom det område som bindande internationella överenskommelser gett till det judiska folket. De FN-resolutioner som palestinierna hänvisar till är däremot inga juridiska beslut utan endast uttryck för den åsikt FN:s medlemsstater haft vid vissa tillfällen. ( Arabländerna får i allmänhet majoriteten bakom sina resolutioner oberoende av hur märkliga de skulle vara)

Vad som utgående från fakta sedan är politiskt klokt att göra för Israel i denna situation måste de israeliska politikerna fundera på, och det är ingen avundsvärd uppgift.

Pred 1:9 "Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen."

Backing Abbas, Arab League unanimously rejects Trump’s Middle East peace plan

Savaging Trump plan, Abbas says Palestinians cutting all ties with Israel, US

UN official: Palestinians in ‘shock’ over peace plan; violence may escalate

Kremlin: 'Deal of the Century' contradicts UN decisions

Inga kommentarer: