måndag 24 februari 2020

Risk för ett nytt större utbrott av strider med terroristerna i Gaza

I går och i dag har över 30 raketer och granater skjutits från Gaza mot Israel. Största delen av dem har skjutits ner av israeliska försvaret. Det är Islamsk Jihad som igen ligger bakom raketbeskjutningen. Israel har svarat med att bomba mål tillhörande Islamsk Jihad både i Gaza och i Syrien.
Israels premiärminister och försvarsminister har hotat med att Israel är beredd att vid behov inleda en större operation mot Gaza om inte beskjutningen därifrån upphör. Att parlamentsvalet i Israel står för dörren får inte vara något hinder för en nödvändig militär operation säger man.
Om man får ta Netanyahu på orden kan det vara fråga om en stor markoffensiv i Gaza för att få ett slut på den ohållbara situationen med upprepad raketbeskjutning från Gaza mot israeliska samhällen i gränsområdet.

Over a dozen Gaza rockets fired at south as violence erupts after morning lull

Inga kommentarer: