torsdag 20 december 2007

Araberna och Israel

Fyra artiklar som på olika sätt belyser arabernas inställning till Israel.

Getting past 'normalization'
Ray Hanania, en palestinsk journalist bosatt i USA, skriver om sina reflektioner efter sitt senaste besök i Israel och de palestinska områdena. Palestinierna uppger alltid den israeliska ockupationen som orsak till att de inte har uppnått självständighet och bättre levnadsförhållanden. Hanania pekar på en annan orsak: Palestinierna är så fokuserade på det förgångna att framsteg är omöjliga.Palestinierna är inte beredda att möta israelerna som normala människor utan endast som fiender. Som exempel nämner Hanania palestinska journalister som gärna skulle möta israeliska journalister men de blir pressade att avstå.
Hanania avslutar:"Jag lämnar Palestina och Israel för denna gång och konstaterar att palestinierna lider av flera sorters ockupation, en del består av ett självpåtaget förtryck för att usäkta de egna misslyckandena.De säger att de vill ha fred men djupt inom sig kan de inte acceptera den knäck på stoltheten som en kompromiss skulle medföra. De kan inte acceptera att deras strävanden de senaste 60 åren har misslyckats - på grund av de egan ledarna.
Fångade av murar av okunnighet, byggda av deras egna misslyckanden att se genom retoriken och hatet från det förgångna och framåt mot dagens verklighet, har palestinierna endast en möjlighet: De kan börja leva i verkligheten eller försvinna i det förgångna."
Ray Hananias hemsida http://www.hanania.com/

The little summit that could
"Tiden har kommit för arabstaterna att sluta använda internationella forum till att svartmåla Israel" sade israeliske vice-utrikesminister Whbee. Whbee tillhör den drusiska minoriteten i Israel. Han uttalade sig inför en grupp europeiska diplomater som deltog i " Mediterranean Seminar of the Organization for Security and Cooperation in Europe" som i år hölls i Tel-Aviv.
Till mötet hade fem arabstater och Israel kallats. Israel deltog med ett par dussin erfarna diplomater och politiker, Europa och USA med ännu fler. Av arabstaterna var det endast Jordanien och Egypten som sände en representant var. Algeriet, Marocko och Tunisien meddelade endera att de inte kommer på grund av mötesplatsen eller meddelade att de deltar men ändrade sig i sista minuten. Det talande temat för konferensen var:" "Combating Intolerance and Discrimination and Promoting Mutual Respect and Understanding" på svenska ungefär:"Bekämpa intolerans och diskriminering och stöda respekt och förståelse".

Adalah center says it may seek supranational regime in 'all historic Palestine'
Adalah,ett center för den arabiska minoriteten i Israel, säger att etablerandet av en palestinsk stat vid sidan av Israel inte är tillräckligt för att uppfylla kraven från de israeliska araberna eller den palestinska befolkningen i helhet. Adalah kräver bl.a. att de palestinska flyktingarna skall få återvända till Israel.

Number of Israeli-Arab national service volunteers doubles
Antalet israeliska araber som frivilligt gör "civiltjänst" har ökat. Varje israelisk medborgare som inte måste göra militärtjänst kan frivilligt göra "civiltjänst".
Många araber motsätter sig tjänstgöringen, de ser det som ett sätt av staten att sudda ut den arabisk-palestinska identiteten hos den yngre generationen, att "israelisera "dem. En av huvudorsakerna till att araberna motsätter sig tjänstgöringen är att den är kopplad till armén. Iman Ouda, från Israeli-Arab Monitoring Committee säger:" att visa stöd för den israeliska armén och försvarsmakten kommer inte på frågan för de flesta araber".

Inga kommentarer: