fredag 26 mars 2010

FN:s mänskorätts råd går i gamla spår

I torsdags antog FN:s mänskorättsråd tre resolutioner mot Israel. Det var som vanligt de islamska länderna som drev igenom resolutionerna.
Bland annat vill rådet att Israel betalar för de skador som Gazakriget förorsakade. Naturligtvis ställdes inga sådana krav på palestinierna.
Rådets resolutioner är på grund av deras ensidighet knappt värd att längre noteras.(ändå gör jag det)
UN rights council: Experts to monitor Gaza war crimes probes

Inga kommentarer: