fredag 24 augusti 2012

Kyrkans Utlandshjälp på fel väg

Kyrkans Utlandshjälp bedriver vid sidan av sin hjälpverksamhet en omfattande politisk verksamhet som går ut på att svartmåla Israel.
Om verksamheten bara skulle gå ut på att hjälpa palestinierna skulle det inta vara något problem men nu satsar organisationen resurser på att måla upp en falsk bild av Israel och situationen bland palestiniern. Ibland blir den ensidiga "information" man ger av situationen så fel att man kan tala om medvetna lögner och försök till att lura allmänheten i Finland.
Just nu pågår en kampanj där organisationen försöker påverka beslutsfattarna att kräva att de israeliska produkter som produceras i "olagliga bosättnigar" inte skall få säljas som israeliska utan produkterna borde märkas med beteckningen "bosättning/palestinska området".

Om personerna bakom kampanjen skulle vara personer som inte haft möjlighet att skaffa fram information och bakgrundsfakta kunde man kanske har överseende med dem men nu är så inte fallet och jag anser därför att det är fråga om ett försök att lura beslutsfattare och allmänheten.

Man har också satsat resurser på att producera en video" Laittomat naapurit" (olagliga grannar).Där man gång på gång påstår att judisk bosättning på det man kallar västbanken är olagliga.

Man väljer att dölja det faktum att långt innan Israel blev självständigt och innan Jordanien ockuperade  området väster om  Jordanfloden (och gav namnet västbanken till det som är Judéen och Samarien) så bodde judar i området.
Judarna fördrevs när Jordanien olagligt ockuperade området ( även från östra Jerusalem) men efter att Israel erövrade området i kriget 1967 kunde judar återvända till området.
Hela området väster om Jordanfloden (nuvarande Israel och det som kallas västbanken) har genom bindande internationella avtal getts till det judiska folket för att de där skall få återupprätta sin nationalstat. (San Remo konferensen och stadgarna för Palestina Mandatet)
Därför blir inte judisk bosättning i området olaglig hur många gånger än pro-palestinska organisationer eller politiker säger det.
(Det finns bosättningar som är olagliga enligt israelisk lag och det finns fall där bosättningar byggts på privatägd arabisk mark. Sådana fall bör naturligtvis åtgärdas på lämpligt sätt, men judisk bosättning i sig är inte olaglig)
Ett exempel på judar som tidigare bodde på det som kallas västbanken är judarna i Hebron. För exakt 84 år sedan, den 24 augusti 1929, attackerade araberna i Hebron judarna  och dödade 67 personer, män, kvinnor och barn.
Det var först efter att Israel erövrade området 1967 som judarna kunde återvända till Hebron.
I samband med massakern 1929 förstördes Avraham Avinu synagogan, idag är den återuppbyggd.
Kyrkans  Utlandshjälp skulle antagligen beskriva återuppbyggarna som olagliga bosättare, men sanningen är mer komplicerad än så.
Foton från Hebronmassakern 1929:  Israeli History Photo of the Week: Hebron massacre

Kyrkans Utlandshjälp påstår i sin information att bosättningarna är ett hinder för fred, men en enkel kontroll av hur situationen var innan det fanns några moderna bosättningar och araberna (Jordanien) kontrollerade hela västbanken visar att terror och gerillaattacker mot Israel från arabernas sida var vanliga.
Det är inte judisk bosättning som är ett hinder för fred utan arabisk/islamsk motstånd till den judiska staten Israels existens.
De judiska bosättningarna på västbanken, öster om Gröna linjen, upptar endast mellan 1-2 % av områdets areal.
 
När Kyrkans Utlandshjälp i sin kampanj och upprop vill att produkter producerade av bosättningar på västbanken skall märkas med "bosättnig/palestinska området" har detta inget med verkligheten att göra utan är ett politiskt ställningstagande.
De palestinska araberna har aldrig haft någon egen stat i område (förutom Jordanien). De Palestinska myndigheterna har visserligen självstyrelse på en del av Västbanken men området är i juridisk mening ett omstritt område.
 Judarna har enligt internationella avtal rätt att bygga och bo i området men staten Israel har sagt sig vara beredd att låta araberna i området upprätta en egen stat. 
De senaste åren har araberna/palestinierna vägrat förhandla om saken vilket betyder att läget är oförändrat: Det finns inget beslut på vad som skall bli palestinska områden och vilka områden som skall förbli israeliska. Därför skulle beteckningen "palestinska området" vara fel och ett sätt att förbigå de förhandlingar som Israel och palestinierna måste föra för att bl.a. komma överens om gränser.

När Kyrkans Utlandshjälp är med och ordnar en kampanj där judiska bosättningar i Judéen, Samarien och Jerusalem beskrivs som olagliga är man i praktiken med och förespråkar en etnisk rensning av det man vill skall bli en arabisk/palestinsk stat. De "palestinska områdena" skall var judefria.
Tänk vilket ramaskri det skulle bli om en kyrklig organisations skulle förespråka en etnisk rensning av Israel, och kräva att araberna flyttar bort.

Bidragsgivare till Kyrkans Utlandshjälp bör noga överväga om organisationens Israelfientliga inställning överensstämmer med den egna övertygelsen och om man har förtroende för organisationen. Om inte låt de ansvariga få veta det!

Information om västbankens, Judéens och Samaries juridiska status:
Inga kommentarer: