måndag 22 oktober 2012

Varuhuskedjan Kärkkäinen sprider antisemitiska budskap

Varuhuskedjan Kärkkäinen har en egen reklamtidning som trycks i omkring 300.000 exemplar och delas ut i trakterna kring Uleåborg, Ylivieska - Karleby och Lahtis.
Tidningen har vid åtminstone ett par tillfällen förutom reklam innehållit material som är direkt antisemitisk.
I augusti publicerade tidningen en artikel av argentinaren Adrian Salbuchi med rubriken: Maailmanmahti USA on sionistien sätkynukke ("Världsmakten USA är sionisternas marionett",artiklarna på engelska längst ner))
Artikeln har polisanmälts av åtminstone en privatperson och de judiska församlingarnas centralråd.
Artikeln kommer med liknande påståenden som "Sions Vises protokoll" nämligen att judarna (sionisterna) står bakom en sammansvärjning med mål att ta makten över hela världen.
Senaste vecka publicerade Kärkkäinens reklamtidning Magneettimedia ännu en artikel i samma anda.
Rubriken löd: "Israel haluaa sotaa Irania vastaan peitelläkseen 9/11 tapahtumia" (Israel vill ha krig med Iran för att dölja händelserna 9/11)
Artikeln är skriven av Kevin Barret från USA, en relativt välkänd anhängare av olika konspirationsteorier.
Artikeln är rent nonsens, där finns ingenting av värde och slutorden beskriver vad den handlar om: "Landsförrädarna i USA, Dich Cheney, Donald Rumsfeld. Georg W. Bush, Richard Myers och många andra hjälpte Israel att spränga World Trade Center skyskraporna, bomba Pentagon och döda 3000 amerikaner den 11 september 2001."
 I artikeln får man läsa att terrorattacken mot WTC med 100%  säkerhet var en Mossad operation (Mossad = israeliska säkerhetstjänsten)
Artikeln i sig är inte värd några vidare kommentarer men det som är allvarligt är att varuhuskedjan Kärkkäinen  genom Magneettimedia sprider ett budskap som inte skiljer sig från Nazi-Tysklands propaganda.
Budskapet går ut på att judarna (omskrivet till sionisterna eller Israel) är omänskliga, onda och beredda till vilka illdåd som helst för att skaffa sig mera makt.
Förintelsen var nazisternas mål och demoniseringen av judarna förberedde jordmånen.
Vart Kärkkäinen och Magneettimedia vill komma vet jag inte men artiklarna är så osmakliga att jag inte kommer att sätta min fot i någon av deras varuhus.
Jag tror inte man behöver vara speciellt stor Israelvän för att fatta ett sådant beslut det borde räcka med att den moraliska kompassen är någorlunda i skick.

America Rules The World But Zionism Rules America

Israel seeks war on Iran to keep lid on 9/11

Magneettimedian kirjoituksesta rikosilmoitus?
 
Kaleva: Juutalaisyhteisöltä tutkintapyyntö lehtikirjoituksesta

 Uppdatering 2.12.2012

Kärkkäinen fortsätter sin anti-israeliska linje

Kärkkäinens reklamtidning Magneettimedia fortsätter med att publicera artiklar som svartmålar Israel och judarna. I det senaste numret av tidningen (sid 50)  finns en artikel med namnet "Palestiinan vaiettu tuho" (Palestinas nertystade förstörelse) som utgår från Ilan Pappé "historieforskning".
Ilan Pappé är en man som anser att den judiska staten inte har rätt att existera. Han använder sina "forskningsresultat" för att sprida information som är att likna vid propaganda för att stöda sin politiska verksamhet.
Benny Morris, en israelisk historiker som inte varit rädd att ta upp även svåra saker för Israel säger rent ut att inget av det Ilan Pappé säger går att lita på.
Så mycket mer behöver inte tilläggas.

Här finns en längre artikel av Benny Morris som beskriver Ilan Pappés metoder och målsättning:
The Liar as Hero

Ett exempel på Pappés historieförfalskning:
The faux Zionist history of Ilan Pappé

Uppdatering 6.2.2013
 Magneettimedia: "Vad kristna inte vet om Israel"
Varuhuskedjan Kärkkäinens reklamtidning Magneettimedia fortsätter publicera artiklar som sprider hat mot judar och Israel.
I senaste numret hade man översatt en 15 år gammal artikel från 1998 av Grace Halsell med rubriken: "Vad kristna inte vet om Israel".
(Orginalartikeln på engelska finns här:  What Christians Don’t Know About Israel
Artikeln innehåller vanligt antisemitiskt material: Judarna är onda, de styr USA och nyhetsmedierna.
Artikeln har inget nyhetsvärde (författaren berättar om sin Israelresa 1979) och förmedlar inga fakta men däremot kan den öka hatet mot Israel vilket antagligen är meningen.
Ett exempel på vad Halsell inte vet om Israel: Hon skriver:.."de ursprungliga palestinierna som bott där i 2000 år och judarna som började anlända i stora skaror efter andra världskriget..."
Faktum är att beteckningen palestinier på de arabiska palestinierna är endast några tiotal år gammal, araberna erövrade området för ca 1400 år sedan medan judarna bott där i över 3000 år.

Min motreaktion till Magneettimedias artikel:
Vad kristna bör veta om Israel
Judarna, Israels folk, är Guds ögonsten. Han älskar dem med evig kärlek, inte för att de är bättre eller större än andra folk utan för att han har utvalt dem  att vara en välsignelse för alla folk och för att vara ett redskap i hans  frälsningsplan.
Gud har lovat judarna Israels land till arvedel och han har lovat att sända Messias, Davids son, till att vara konung över Jakobs hus för evigt.
Som kristna känner vi till gamle Simeons ord om att Messias, Jesus,(Abrahams avkomma och Davids släkt) kom med frälsning och ljus till hedningarna och vi väntar på att han skall komma med frälsning och härlighet för sitt folk Israel.
Medan vi med förväntan får se fram mot att Guds skall uppfylla sina löften till sitt folk får vi be för dem och välja om vi vill välsigna och bli välsignade eller förbanna och bli förbannade.

Varuhuskedjan Kärkkäinen sprider antisemitiska budskap
Kärkkäinen fortsätter sin anti-israeliska linje
 
Uppdatering 7.2.2013

Magneettimedia blir bara värre och värre

Magneettimedia är inte värd den här uppmärksamheten men jag noterar i alla fall att tidningen lagt upp "Sions Vises Protokoll" på sin webbsida.
Även YLE  har noterat Magneettimedias artiklar om judarna:  Magneettimedia jatkaa juutalaiskirjoitteluaan
Sions Vises Protokoll är enligt Wikipedia "ett förment sionistiskt dokument som beskriver en planerad judisk sammansvärjning med målet att uppnå världsherravälde. I skriften anges frimurare, liberaler, kommunister och kapitalister vara judarnas redskap för att behärska världen. Protokollet, som vid upprepade tillfällen bevisats vara en förfalskning,[1] utger sig för att vara en avskrift av ett anförande, som Theodor Herzl höll vid den sionistiska kongressen i Basel år 1897.
 År 1921 avslöjades Sions vises protokoll som en förfalskning i The Times av tidningens korrespondent i Istanbul, Philip Graves, som visade att det rörde sig om en bearbetning i flera steg av en satirisk pamflett,[3] publicerad 1864 av den franske författaren Maurice Joly som riktade sig mot Napoleon III. Denna stridsskrift, som ursprungligen inte hade något med judar eller sionism att göra, omarbetades senare av den tsarryska säkerhetstjänsten Ochrana till en antisemitisk propagandaskrift. Den delades bland annat ut 1919 till den vita (tsarvänliga) ryska armén för att stärka dess moral. Nyligen genomförd forskning av den ryske historikern Michail Lepechin pekar ut Matvej Golovinskij, agent hos Ochrana, som trolig upphovsman till dokumenten. Tidigare har dokumenten tillskrivits Pjotr Ivanovitj Ratjkovskij."

Sions Vises Protokoll är populär bland Israelhatare i  arabvärlden och har även publicerats i Iran. Hamas refererar till SVP i sina stadgar. Det är i detta sällskap Magnettimedia tydligen känner sig hemma.

14 kommentarer:

Anonym sa...

Det är tragiskt Daniel hur du med två fingrar på bibeln hemma i trygga i Karleby sitter och sprider en massa falskt skräp om Israel och Palestina. Israels politik är fullt jämförbar med Sydafrikas Apartheidpolitik och det måste man få ett snabbt slut på. Dina skriverier ökar på inget som helst ett förståelse för Israel och bara ger vatten på kvarnen för nynazistiskt tänkande. Dagens insändare i HBL var ett i leden av de många. På vilket sätt tycker du att du med dina insändare lyckats förbättra situationen i Israel och Palestina? Det är givetvis bra att uttrycka sina åsikter, men lite självdistans till bibeln skulle inte skada.

Daniel sa...

Här är texten till insändaren i HBL som Anonym hänvisar till:

Hjälp till Gaza

Det är med en viss förvåning jag sett hur nyhetsmedia låter sig utnyttjas av Ship to Gaza aktivisterna.Aktivisterna intervjuas och deras berättelser återges utan någon kritisk granskning.
Att få publicitet och att försöka ge en negativ bild av Israel är vad hela Estelle operationen går ut på.
Estelles last bestod i huvudsak av 40 ton cement och några hundra fotbollar, ändå använder journalister ord som nödhjälp, bistånd och förnödenheter när de beskriver lasten.
Samma varor transporteras dagligen in till Gaza från Israel och Egypten. T.ex. under vecka 38 levererades 17.420 ton (644 lastbilar) gods till Gaza från Israel. Bl .a. levererades 27 billaster med cement och totalt 413 lastbilar med byggnadsmaterial.
Invånarna i Gaza är nog i behov av hjälp, men deras största problem är inte Israel och sjöblockaden. En FN utredning (Palmer rapporten) har för övrigt konstaterat att sjöblockaden av Gaza är laglig.
Problemet för invånarna i Gaza är att de styrs av terroristorganisationen Hamas som tog makten i en blodig kupp och vars mål är att utplåna den judiska staten Israel.
Enligt en rapport från Human Right Watch förekommer det tortyr, godtyckliga arresteringar, isoleringsinternering, orättvisa rättegångar och även avrättningar i Gaza.
Om man vill hjälpa invånarna i Gaza borde man istället för att svartmåla Israel rikta in sig på att förmå Hamas att respektera invånarnas mänskliga rättigheter.
När det gäller relationen till Israel är Kvartettens (FN, EU, USA, Ryssland) krav på att Hamas måste avstå från våld och acceptera tidigare ingångna avtal fortfarande en förutsättning för en normalisering av relationerna.
Öppna gränser och därmed fler vapen till Hamas hjälper i dagens läge inte befolkningen i Gaza och är ett direkt hot mot civilbefolkningen i Israel.

Anonym sa...

Förbättrar eller försämrar? (med hänvisning till Anonyms kommentar)Svår fråga, men åtminstone tar Daniel upp en liten annan sida och inte bara den som våra medier tycker det är värt att skriva om, för inte är de många som tar Israels sida i dagens läge. Falskt skräp är väl lite i grövsta laget, personligen tycker jag nog finns de som tycker att Israel handlar fel genom att ha blokader mm. Men hur skulle det vara om vi själv hade liknande länder gränsande till Finland?

Anonym sa...

Daniel låter bli att svara på de mest relevanta frågorna i mitt spörsmål och häver ur sig bara klyschor om hur synd det är om Israel. Jag undrar om Daniel alls har försökt se situationen ur ett palestinskt perspektiv. Stäng bort allt som har med Israel att göra för ens en liten tid. Du låter bli att svara på frågan om dina skriverier ökar vatten på kvarnen för nynazismen? Fundera på det? Att sätta Finland i jämförelse med den politik Israel för mot Palestina är ju helt grotesk. Finland har väl en sund handelspolitik med sina grannar som inte på något sätt är jämförbar med Israels blockad mot Gaza. Det är synd att du Daniel med sina skriverier ger grogrund för en oacceptabel fascism som inte på något sätt ökar förståelsen för Israel hos oss icketroende och sådana som inte har koppling till vare sig bibeln eller politiken. Och till sist. Jag har många goda vänner i den judiska församlingen i Hfrs som med avsky ser på Israels terror mot palestinierna. Lyssna på finländska judiske krigsveteranen Josef Kruks kloka ord gällande israel och Palestina: Vi har mer gemensamt med palestinierna än vad många tror. Vi är alla Guds barn. Amen !

Daniel sa...

1) Vad jag tycker och tror att jag uppnått med mitt skrivande kommer jag inte att diskutera här och nu.
2) Målsättningen med mitt skrivande framgår av raderna under rubriken "Israelnyheter" samt i min profil.
3)Insändaren i HBL som Anonym 1 hänvisar till (och läst??) handlar ju om det palestinska perspektivet. "Hjälp till Gaza" var min rubrik (vet inte om HBL ändrat den) och jag skrev bl.a. om den svåra situation palestinierna i Gaza lever i efter att terrororganisationen Hamas tog makten för 5 år sedan.Detta gjorde jag utgående från en nyligen publicerad HRW rapport om läget i Gaza.
Jag uppmanade också de som vill hjälpa palestinierna att arbeta för att Hamas skall respektera invånarnas mänskliga rättigheter.

Anonym 3 sa...

Vore ju betydligt mindre irriterande att läsa Anonym 1s kommentarer om kommentarerna vore mer sakliga och låg på bra grund. Kommentarerna tangerar ju något intressant, men hänvisa då gärna till ursprungsmaterialet eller redogör tydligt varför du tycker som du gör. I text kan man inte få reda på annat än det som skrivs.

Bara för att man är icke-troende betyder inte att man kan idiotförklara allt som lite har med Bibeln att göra och ännu mindre kan man idiotförklara en text för att en kristen karlebybo skrivit den. Nu också med tanke på att Daniels texter varken tangerade ämnet ur bibliskt och/eller kristet perspektiv.

Anonym sa...

Det är synd att du inte kan föra en debatt och inte svarar på mina frågor. Men är det kanske så att när argumenten tryter så har du inget att komma med. Du väljer ju att inte alls kommentera det jag säger. Bara bortförklaringar. Om du inte kan svara på frågor, hur ska du då kunna legitimera dina påståenden. Det blir bara ytterligare hemlighetsfullt och som sagt ökar inte förståendet för Israel och bara höjer sympatipoängen för Palestina.
Sedan har jag varit med om att bygga Estelle helt på ideell basis. Det känns förbannat skönt. Du tycker alltså att Israel inte alls är förtjänt av negativ publicitet? Du tycks inte alls kunna se kritiskt på Israel och det är tragiskt att blanda ihop bibeln med politik. Vilken självdistans. Hur objektiva är rapporterna som du sätter ut på din hemsida? Att folk på Gaza understöder Hamas är väl inget under i det helvete som befolkningen lever i under Israels tryck. För övrigt är Israel inget annat än en konstgjord stat baserad på en massinvandring efter andra världskriget.

Anonym sa...

Jag heter Daniel Brunell och är bosatt i Karleby,Finland. Varför sätter jag tid på en blogg om Israel? Hösten 2000 när palestinierna satte igång ett upplopp/intifada röstade Finland för en resolution i FN där Israel ensidigt fördömdes för våldsamheterna. Då insåg jag att som medmänniska och kristen kan jag inte bara vara passiv.Så jag började skriva kolumner och insändare till tidningarna där jag tog fram faktauppgifter som "glömts" i nyhetsrapporteringen. På den vägen är jag, bloggen skall tjäna samma syfte men kanske nå lite andra människor.

Så här beskriver Daniel sig själv. Det är väl klart att hans åsikter om Israel och det faktum att han är kristen går hand i hand. På vilket sätt är kommentarerna osakliga ? Ser man till hela soppan i mellanöstern måste man ju konstatera att det inte skett någon förbättring. Det måste bli slut på våldet och den enda lösningen är två stater och ett självständigt Palestina - helt oberoende från Israel.

Anonym sa...

En annan sak vi kan vara eniga om att Daniels skriverier inte gjort varken läget för israelerna eller palestinierna bättre sedan 2000. Det skulle vara intressant att veta hans lösning på konflikten.

Anonym 3 sa...

Varje inlägg har sina länkar. Nyheterna hittar han inte på själv. Inläggen är huvudsakligen baserade på andra källor -> tron har inget med nyheterna att göra, endast drivkraften bakom hela hans verksamhet har med tron att göra. Är källorna pålitliga har jag åtminstone inte tid att tvivla på. En sak som är säker är den att få nyhetssidor, som eventuellt har ett gott rykte (finns det såna?) inte skriver om händelser i Israel. Ett tack till Daniel för nyheterna. Nyheter e väl dessutom lättare att få tag på från Israel, i jämförelse med Gaza. Vore ju inte alls dumt att få några neutrala nyheter därifrån... lättare sagt än gjort.
Jag e tacksam för att inte behöva tro att Israel är den enda skurken i mellan östern. Israelnyheter ROCKS!!!
... Ack dessa dagar då man måste förklara för trångsynta ateister hur de ibland ska ta de lugnt och VILJA förstå och acceptera världen och andra människor med annorlunda uppfattningar...

Anonym sa...

Frågan man givetvis ställer sig är hur objektiva är de nyheter som Daniel väljer att publicera på sin sida? Just det neutrala nyheter från Gaza. Det kunde ju också ligga i Daniels intresse att publicera sådana. Nu framstår sajten som en enda lång hyllningssång till Israel.

Daniel sa...

"Israelnyheter förmedlar nyheter om och från Israel..." En naturlig förklaring till att nyheterna i första hand handlar om Israel.

Några exempel på att nyheter om och från Gaza ändå fått en hel del uppmärksamhet:
(genom att kopiera in rubrikerna i sökrutan på första sidan kommer man till artiklarna)

Gaza ur en annan synvinkel

Kristna i Gaza protesterar

Hamas hårda styre kritiseras i HRW rapport

Amnesty rapport om Gaza

Amnestys rapport om Gaza och västbanken

Hamas håller Gaza i ett järngrepp

Lokalval på västbanken och i Gaza i höst?

Strandpromenad byggs i Gaza City

Abbas protesterar mot närmanden mellan Hamas och Egypten

Hamas barn- TV

Hamas grepp om Gaza hårdnar

UNESCO i samarbete med Hamas

Anonym 3 sa...

Tycker själv att det senaste inlägget är ganska neutralt. Åtminstone till innehållet.

Tro det eller ej, det Daniel postar anser jag trovärdigt tills annat bevisat.

God fortsättning förresten!
Eller Shabat Shalom som det heter idag! ;)

Anonym sa...

Du låter bli att svara på frågan om hur objektiva nyheterna är? Nyheterna om Gaza är ju inte speciellt uppyftande. Balansen mellan nyheter från Israel och de från Gaza är ju inte alls i skick. Men jag avslutar mina kommentarer med att önska dig lycka till. Den dag du kommer till himlen kommer ingen att tacka dig för den här sajten.