onsdag 6 april 2016

Abbas: "Vi har varit ockuperade i 67 eller 68 år"

I en intervju på palestinsk TV påstod att Mahmoud Abbas att palestinierna levt under ockupation i 67 eller 68 år. Alltså sedan Israels grundades. Det är ännu ett exempel på att han anser att hela Israel är palestinskt område.
Kort historia:
Fram till första världskriget hörde Israel och de omkringliggande områdena till det Ottomanska riket (turkarna).

Enligt beslut från Nationernas Förbund förvaltade Storbritannien efter första världskriget området mellan Jordanfloden och Medelhavet som ett mandatområde där judarna skulle upprätta sin nationalstat. Området öster om Jordanfloden gav Strobritannien på eget bevåg till araberna.

När Storbritannien efter andra världskriget inte längre ville stanna i området röstade FN:s generalförsamling för att området skulle delas mellan judar och araber. Judarna godkände delningen men inte araberna. Omröstningen hade ingen juridisk betydelse men fick ändå till stånd att judarna fick en egen stat på en del av Palestina mandatets område. De övriga områdena ockuperades olagligt av Jordanien och Egypten. De palestinska araberna framförde aldrig några krav på att västbanken skulle bli ett självständigt "palestinskt" område. Tvärtom PLO sade i sina första stadgar att man inte eftersträvade någon förändring på dessa områden.

Vid kriget 1967 fick Israel kontroll över de områden som Jordanien och Egypten ockuperat (Judéen, Samarien (västbanken) och Gaza).

I samband med fredssamtalen på 1990-talet gav Israel palestinierna rätt till självstyre och ungefär 90%  av den palestinska befolkningen bor på självstyrelseområdena. Gaza vid gränsen till Egypten styrs av terroristorganisationen Hamas och västbanken styrs av Fatah som egentligen också borde kallas för terroristorganisation.

Med kunskap om historien är det lätt att se att Abbas målar upp en falsk bild när han pratar om 67 eller 68 år av ockupation. Palestinierna har aldrig haft någon stat man kunnat ockupera och området han pratar om har genom internationella beslut getts till det judiska folket för att de där skall återupprätta sin stat.
Judarna är det enda folk som tidigare haft en egen självständig stat i området med Jerusalem som huvudstad.Deras historia börjar redan med Abraham och med kung David som för 3000 år sedan gjorde Jerusalem till huvudstad och religiöst centrum för judarna.

Inga kommentarer: