fredag 29 april 2016

Israel ledande inom flera miljöförbättrande områden

Trots att Israel står vid fronten i kriget mot terrorismen i olika former har landet lyckats vidta flera miljöförbättrande åtgärder.
När det gäller solenergi, bevattning och återanvändning av avloppsvatten är Israels ledande i världen.

April 27: Repairing the world (Jerusalem Post)
As befits the Start-Up Nation, Israel’s innovations in water conservation, recycling and renewable energy are making a great impact both at home and abroad.


In addition to saving water, Israel is the world’s top manufacturer of water by desalination. The world’s largest seawater desalination plant at Sorek south of Tel Aviv produces some 624,000 cubic meters (164 million gallons) of drinkable water every day. The Sorek plant was built by Israel’s leader in the field, IDE Technologies, which is exporting the technology to the largest desalination plant in the Western Hemisphere. Located in Carlsbad, California, it provides some 50 million gallons of potable water a day.

Inga kommentarer: